Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2678 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 674/18 21.06.2018 Členství MČ P6 v zakládaném spolku "Příměstský park Trojská kotlina z.s." v souboru

1,2,3,4,

ZMČ 673/18 21.06.2018 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 6 a ceny Městské části Praha 6 pro rok 2018 v souboru

1,

ZMČ 672/18 21.06.2018 Prodloužení termínů plnění úkolů z usnesení ZMČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 671/18 21.06.2018 Zásady pro poskytování peněžitého plnění členům - odborníkům, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 6 za výkon funkce členů výborů ZMČ Praha 6, komisí RMČ Praha 6 a zvláštních orgánů městské části Praha 6 v souboru

1,2,3,

ZMČ 670/18 21.06.2018 Poskytnutí individuální dotace v souboru

1,

ZMČ 669/18 21.06.2018 Poskytnutí individuálních dotací v oblasti registrovaných sociálních služeb pro rok 2018 v souboru

1,2,

ZMČ 668/18 21.06.2018 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2018 v souboru

1,2,

ZMČ 667/18 21.06.2018 Poskytnutí individuální dotace z.s. Půjčovně 3 P (Podpora Pomoc Pomůcky) v souboru

1,

ZMČ 666/18 21.06.2018 Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů v souboru

1,2,

ZMČ 665/18 21.06.2018 Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usnesení ZMČ č. 550/17 v souboru

1,

ZMČ 664/18 21.06.2018 Poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 663/18 21.06.2018 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit v souboru

1,2,

ZMČ 662/18 21.06.2018 Poskytnutí individuální dotace Fakultě architektury ČVUT v souboru

1,

ZMČ 661/18 21.06.2018 Plán pro Ladronku v souboru

1,2,3,

ZMČ 660/18 21.06.2018 Závěry první etapy participačního procesu ohledně budoucího využití uvolněného koridoru železniční tratě Praha – Kladno v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem v souboru

1,2,

ZMČ 659/18 21.06.2018 Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usnesení ZMČ č. 549/17 v souboru

1,

ZMČ 658/18 21.06.2018 Poskytnutí dotace POST BELLUM, o. p. s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách v souboru

1,

ZMČ 657/18 21.06.2018 Poskytnutí dotací gymnáziím HMP na projekty oblasti 2.A z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2018 v souboru

1,

ZMČ 656/18 21.06.2018 Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Petřiny – jih, Praha 6, Šantrochova 2 v souboru

1,

ZMČ 655/18 21.06.2018 Požadavek zahájení přípravy dokumentace Břevnovské radiály (ve stupni DUR) v souboru

NE

ZMČ 654/18 21.06.2018 Stanovisko MČ Praha 6 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) v souboru

1,2,

ZMČ 653/18 20.06.2018 Prominutí nedobytných dluhů v souboru

1,

ZMČ 652/18 20.06.2018 Prominutí zbývajících úroků z prodlení v souboru

1,

ZMČ 651/18 20.06.2018 Prominutí úroků z prodlení za pozdně uhrazené nájemné a služby s nájmem bytu spojené v souboru

1,

ZMČ 650/18 20.06.2018 Schválení uzavření Smlouvy o výstavbě v domě č.p. 1085 Zelená 13, postaveném na pozemku parc. č. 620, vše v k.ú. Dejvice v souboru

1,

  
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému

-->

--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/index.php?strana=usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz