Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2017 ›› Sociální fond zaměstnavatele

Sociální fond zaměstnavatele

Předpokládaný příděl do rozpočtu Sociálního fondu zaměstnavatele pro rok 2017 vychází z návrhu mzdové oblasti pro rok 2017 a je ve výši 5 % z vyplaceného ročního objemu mzdových prostředků. Výše předpokládaného přídělu je 7.909 tis. Kč.

 

Odd. 34 § 29 – Zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje rozpočtované v tomto oddílu ve výši 450 tis. Kč budou v rámci vyúčtování v závěru roku použity k případné úhradě rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými
s  provozem Rekreačně vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů. Z finančních prostředků ve výši 260 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro RVZ Živohošť a částka 20 tis. Kč je určena k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko. 

 

Odd. 42 § 27 – Politika zaměstnanosti

Finanční prostředky zahrnuté v tomto oddílu obsahují příspěvek na stravování ve výši
280 tis. Kč, nákup kupónů MHD pro zaměstnance organizační složky PRO 6 ve výši
84 tis. Kč a příspěvek na penzijní pojištění, odměny při životních jubileích a při prvním odchodu do důchodu v rámci zaměstnanců PRO 6 v celkové výši 60 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí

Finanční prostředky slouží k úhradě příspěvku na stravování ve výši 85 tis. Kč, na nákup kuponů MHD ve výši 37 tis. Kč a k úhradě penzijního připojištění uvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 42 tis. Kč

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy

Finanční prostředky zahrnuté v tomto oddílu obsahují nájemné sportovních prostor a nákup sportovních služeb ve výši 20 tis. Kč, příspěvek na stravování pro zaměstnance ÚMČ
Praha 6 ve výši 3.200 tis. Kč, sportovně kulturní aktivity ve výši 70 tis. Kč, nákup kuponů MHD pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 ve výši 1.000 tis. Kč, úhradu pohoštění při reprezentačních sportovních utkáních zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 30 tis. Kč, příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 1.680 tis. Kč, odměny při životních a pracovních jubileích a při prvním odchodu do důchodu v celkové výši 205 tis. Kč a sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 20 tis. Kč.

 

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Částka ve výši 366 tis. Kč představuje běžnou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele a je určena k řešení nepředvídatelných událostí v rámci zaměstnanců ÚMČ Praha 6. 
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/index.php?strana=socialni-fond-rozpocet-2017 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz