Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Nápověda pro žadatele o Dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Typ zobrazení nápovědy


ikonka typu souboru application/pdf Nápověda pro žadatele eDotací [ PDF • 6641kB ]  - tato stránka ke stažení ve formátu PDF

Obsah

 1. Princip Elektronických dotací
  1.1 Registrace žadatelů (obecná informace)
  1.2 Vyhlášení a průbeh eDotace (tzv. životní cyklus)
  1.3 Schéma přechodu stavů
  1.4 Detailní popis stavů Dotace (a souvislosti s přechodem stavů Žádostí)

 2. Veřejná část (tzv. FrontEnd)

 3. Registrace do elektronického systému (tzv. BackEnd)
  3.1 Registrace fyzické osoby (pověřená osoba žadatelského subjektu)
  3.2 Přihlášení se do uživatelské skupiny eDotace
  3.3 Registrace žadatelského subjektu (fyzická nebo právnická osoba)
  3.4 Více žadatelů (více pověřených osob pro jeden žadatelský subjekt)
  3.5 Přílohy žadatele (živnostenský list, protokol o volbě statutárního zástupce atd.)
  3.6 Udržování aktuálnosti údajů
  3.7 Nápověda dostupná v menu

 4. Dotace (vyhlášená dotační řízení)
  4.1 Procházení vyhlášených dotací

 5. Žádosti o dotace
  5.1 Zadání nové žádosti
  5.2 Správné uložení žádosti
  5.3 Editace žádosti
  5.4 Více žádostí k jedné dotaci
  5.5 Přehled žádostí
  5.6 Možnost kontroly žádosti pracovníkem úřadu

 6. Tipy pro práci s elektronickým systémem
  6.1 Vkládání formátovaného textu (např. z "Wordu")
  6.2 Obnovení ztraceného textu
  6.3 Uložení rozpracovaného formuláře
  6.4 Správné uložení formuláře

 


1. Princip elektronických dotací

1.1 Registrace žadatelů (obecná informace)

Pro zadání Žádostí o dotaci je nutné nejdříve úspěšně provést registraci která sestává ze dvou kroků:

 1. Registrace vaší osoby, což vlastně představuje "kontaktní osobu" žadatelského subjektu
  1. pokud jste již registrováni a zapomněli jste heslo, použijte odkaz [zapomenuté heslo]
  2. po registraci vaší osoby následuje volba modulů které chcete využívat; zde se přihlaste k modulu Elektronické dotace (tabulka volby modulů se zobrazuje ihned po přihlášení, jinak je dostupná po kliknutí na vaše jméno vlevo v oranžovém poli)
  3. své kontaktní informace můžete kdykoli editovat (po přihlášení) po kliknutí na vaše jméno vlevo v oranžovém poli
 2. Registrace žadatelského subjektu
  1. pokud si nejste jisti zda je váš subjekt již registrováni, použijte odkaz [zapomenuté heslo] tam do vyhledávače "Kdo registroval náš subjekt" zadejte vaše  a ihned zjistíte zda jste již registrováni a případně i která osoba váš subjekt zaregistrovala
  2. každý subjekt může být registrován pouze jednou; kontrola unikátnosti se provádí pomocí IČ které musí být "jedinečné"
  3. po  registraci subjektu se automaticky stáváte jeho kontaktní osobou = můžete zadávat Žádosti o dotace
  4. pokud potřebujete u vašeho subjektu více Kontaktních osob (např. aby vaši kolegové mohli pracovat na dalších žádostech), požádejte své kolegy ať se zaregistrují a pak pošlete správci ze svého (!) emailu jejich jména a loginy a my to obratem zařídíme; rozhodně nikomu ale nedávejte své přístupové údaje!

» zpět na Obsah

1.2 Vyhlášení a průbeh eDotace (tzv. životní cyklus)

Nově zadaná dotace se vyhlásí buď okamžitě (pokud při zadávání je datum vyhlášení "dnešek") nebo o půlnoci dne předcházejícího dni vyhlášení. Registrovaní žadatelé se automaticky oslovují emaily. Kdo s zaregistruje později, bude doosloven. Vyhlášená dotace ve stavu [AKTIVNÍ] je připraven k zadávání vašich žádostí a to až do data ukončení příjmu žádostí (uvedeno v zadání dotace). Poté dotace přejde do stavu [UKONČENO] a tím dojde i k ukončení příjmu žádostí. Současně všechny žádosti k této dotaci přejdou rovněž ze stavu [AKTIVNÍ] do stavu [UKONČENO] a jejich editace již nebude možná.

V tomto okamžiku začíná standardní proces vyhodnocování žádostí v odpovídajících komisích, radě MČ a zastupitelstvu MČ. Na závěr, až budou schválena všechna odpovídající usnesení, budou zápisy z těchto usnesení vloženy do tohoto systému. Poté dotace přejde do stavu [VYHODNOCENO] a všem žadatelům se automaticky rozešlou emaily s výsledky.

Kdykoli v průběhu dotačního řízení může zadavatel vyhlášenou dotaci nevratně zrušit. Dotace ale i všechny relevantní žádosti přejdou do stavu [ZRUŠENO]. Následně bude oznámení o zrušení dotace včetně zdůvodnění zrušení rozesláno mailem všem žadatelům. Schéma možných přechodů stavů včetně detailního popisu naleznete níže.

1.3 Schéma přechodu stavů

náhled souboru

» zpět na Obsah

1.4 Detailní popis stavů Dotace (a souvislosti s přechodem stavů Žádostí)

[PŘIPRAVENO]

PODMÍNKY VZNIKU:

 • Do data vyhlášení eDotace 

ZPŮSOB VZNIKU:

 • Zadání nové eDotace jejíž datum vyhlášení leží v budoucnu

ČINNOSTI:

SOUVISLOSTI:

 • eDotaci lze editovat pouze do data vyhlášení, a to pouze ty položky, které se týkají vyhlášení
[SMAZÁNO]

PODMÍNKY VZNIKU:

 • Do data vyhlášení eDotace jí lze smazat a případně obnovit do stavu [PŘIPRAVENO]
 • Lze mazat pouze eDotace ve stavu [PŘIPRAVENO]

ZPŮSOB VZNIKU:

 • eDotace může mazat pouze vyhlašovatel tétoo eDotace stiskem tlačítka SMAZAT

ČINNOSTI:

SOUVISLOSTI:

 • eDotaci v tomto stavu nelze editovat
 • eDotaci lze obnovit stiskem tlačítka OBNOVIT (opět pouze vyhlašovatel konkrétní eDotace)
 • Lze obnovit pouze ty eDotace, které by po svém obnovení spadaly do kategorie [PŘIPRAVENO]
[AKTIVNÍ]

PODMÍNKY VZNIKU:

 • Ode dne vyhlášení eDotace

ZPŮSOB VZNIKU:

 • Automaticky (o půlnoci před dnem vyhlášení) přechodem ze stavu [PŘIPRAVENO]
 • Automaticky při zadávání eDotace nebo editaci připravené eDotace tím, že nové datum vyhlášení vyhoví podmínkám

ČINNOSTI:

 • Přidělení unikátního čísla eDotace
 • Nalezení a zalogování žadatelů
 • Oslovení žadatelů emailem

SOUVISLOSTI:

 • Oslovení žadatelé mohou zadávat své žádosti.
 • Žadatelé, kteří již zaslali svoji žádost, mohou tuto žádost libovolně editovat, smazat, nebo znovu obnovit.
 • Vyhlašovatel "vidí" všechny průběžně zadávané žádosti a může do nich nahlížet tak, aby případně mohl žadatele kontaktovat a upozornit na případné nedostatky
 • Vyhlašovatel již nemůže eDotaci v tomto stavu editovat.
 • eDotaci lze zrušit stisknutím tlačítka ZRUŠIT. Následně budou všem osloveným žadatelům rozeslány emaily o zrušení eDotace včetně zdůvodnění. Všechny dosud příchozí žádosti budou rovněž přesunuty mezi zrušené.
 • Ke každém eDotaci může žadatel zadat libovolné množství různých žádostí
 • Aktivní eDotace budou publikovány ve veřejné sekci webových stránek
 • Pokud některý z návštěvníku webu projeví o tuto eDotaci zájem, musí se zaregistrovat. Následně bude přidán k osloveným žadatelům a bude mu dodatečně zaslána zpráva o vyhlášení této eDotace.
 • Pokud některý ze smazaných žadatelů projeví o tuto eDotaci zájem, musí si obnovit svůj záznam žadatele. Následně bude přidán k osloveným žadatelům a bude mu dodatečně zaslána zpráva o vyhlášení této eDotace.
[UKONČENO]

PODMÍNKY VZNIKU:

 • O půlnoci dne ukončení příjmu žádostí

ZPŮSOB VZNIKU:

 • Automaticky o půlnoci

ČINNOSTI:

 • Vyhlašovateli bude zaslána zpráva o ukončení příjmu žádostí
 • Provede se uzamčení přijatých žádostí a jejich převedení do stavu [UKONČENO]. Žadatelé je nemohou již dále editovat (nemohou ani obnovovat své smazané žádosti týkající se této eDotace a nebudou akceptovány ani změny v žádostech, které žadatelé začali editovat před půlnocí, ale odeslali je až po půlnoci)
 • Vyhlašovatel nyní provede eDotaci obvyklou procedurou dotačního řízení (komise, RMČ a ZMČ)
 • Až bude mít vyhlašovatel k dispozici finální usnesení, zadá jeho číslo do eDotace. eDotace i související žádosti automaticky přejdou do stavu [VYHODNOCENO]
 • Vyhlačovatel může v případě potřeby napsat ke kterékoli žádosti textovou poznámku či vysvětlení (např. při vyloučení žádosti). Tato poznámka bude dodavateli zaslána emailem v okamžiku převedení eDotace do stavu [VYHODNOCENO]

SOUVISLOSTI:

 • Vyhlašovatel nemůže eDotaci v tomto stavu editovat, může editovat pouze výsledky
 • Žadatelé již nemohou posílat své žádosti
 • Pokud vyhlašovatel do data vyhodnocení neprovede vyhodnocení eDotace, bude mu každý den zasílána urgence vyhodnocení nabídek
 • Ukončená eDotace lze zrušit – žadatelům, kteří zaslali své žádosti, budou rozeslány emaily o zrušení eDotace včetně zdůvodnění
 • eDotaci lze v tomto stavu zrušit stisknutím tlačítka ZRUŠIT, oznámení emailem však dostanou pouze ti žadatelé kteří zaslali své žádosti
[VYHODNOCENO]

PODMÍNKY VZNIKU:

 • Jsou vyhodnoceny žádosti a je k dispozici finální usnesení

ZPŮSOB VZNIKU:

 • Vyhlašovatel zadá do eDotace datum a číslo finálního usnesení a pak stiskne tlačítko Potvrdit výsledky a UZAVŘÍT
 • eDotace však musí mít korektně vyplněné povinné položky v bloku Výsledky!

ČINNOSTI:

 • Po vyhodnocení bude všem žadatelům, kteří zaslali své žádosti, rozeslána zpráva výsledku dotačního řízení. Tento email se zasílá i těm žadatelům, kteří mezitím smazali svůj žadatelský subjekt.
 • Současně budou všechny přijaté žádosti přesunuty do stavu [VYHODNOCENO]

SOUVISLOSTI:

 • Vyhodnocená eDotace již nelze zrušit
 • eDotace včetně úspěšných žádostí bude volně publikována ve veřejné sekci webových stránek
[ZRUŠENO]

PODMÍNKY VZNIKU:

 • eDotace lze zrušit pouze ze stavů [AKTIVNÍ] nebo [UKONČENO]
 • eDotace musí mít korektně vyplněné povinné položky v bloku Výsledky!

ZPŮSOB VZNIKU:

 • Vyhlašovatel stiskne tlačítko ZRUŠIT

ČINNOSTI:

 • Po zrušení aktivní eDotace bude zpráva o zrušení včetně zdůvodnění zaslána všem osloveným žadatelům
 • Po zrušení ukončené eDotace bude zpráva o zrušení včetně zdůvodnění zaslána pouze žadatelům, kteří zaslali své žádosti
 • Současně budou všechny přijaté žádosti přesunuty do stavu [ZRUŠENO]

SOUVISLOSTI:

 • Zrušená eDotace již nelze obnovit. Je však možné ji použít pro vyhlášení nové eDotace stiskem tlačítka Kopírovat jako nový

2. Veřejná část (tzv. FrontEnd)

Na webových stránkách Prahy 6 jsou elektronické dotace dostupné z webové adresy https://www.praha6.cz/granty/. Pro nové žadatele je zde možnost se zaregistrovat a pro již registrované žadatele je zde odkaz pro přihlášení do systému. 

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Úvodní stránka dotací na webu

[ JPG • 304kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

Všichni návštěvníci stránky se mohou podívat na aktuální nebo realizované eDotace a nahlédnout do metodiky dotačních řízení.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Seznam aktuálních dotací na webu

[ JPG • 286kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

» zpět na Obsah


3. Registrace do elektronického systému (tzv. BackEnd)

3.1 Registrace fyzické osoby (pověřená osoba žadatelského subjektu)

Každý zájemce o využívání elektronických dotací se musí nejdříve registrovat, aby mohl vkládat své žádosti do elektronického systému k přidělování dotací. Registrace probíhá ve dvou krocích. První je registrace fyzické osoby, která bude žádosti o dotace vkládat do systému. Pokud jste již v systému registrováni do jiné elektronické služby, pokračujte krokem 3.2  

Kazdá jednotlivá osoba může mít v systému pouze jednu registraci. Provádí se tedy kontrola unikátnosti emailu.

Jako přihlašovací jméno - "Login" zadejte ideálně svou emailovou adresu nebo nějaký váš oblíbený login. Dále je potřeba zadat do dvou polí za sebou stejné "Heslo", které bude mít minimálně 5 znaků. Pokud zapomenete heslo, je možné si v levé části pod tlačítkem Přihlásit se nechat heslo zaslat znovu. Další povinná pole ve formuláři jsou "Jméno", "Příjmení" a "Email".

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Registrační formulář

[ JPG • 111kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

Pro změnu hesla, doplnění titulu, změnu příjmení či emailu klikněte na jméno v levé horní části obrazovky. Zobrazí se formulář, který má v pravé horní části tlačítko Editovat záznam. Po úpravě údajů nezapomeňte změny uložit tlačítkem Uložit.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Úprava uživatelských údajů

[ JPG • 308kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

» zpět na Obsah

3.2 Přihlášení se do uživatelské skupiny eDotace

Nejdříve se přihlašte do systému jako fyzická osoba na stránce www.praha6.cz/system nebo klikněte na stránce www.praha6.cz/granty na "přihlášení". Po přihlášení fyzické osoby do systému, se automaticky zobrazí seznam modulů, do kterých je možné se zaregistrovat. Pro zadávání žádostí do elektronických dotací je potřeba vybrat položku "eDotace - žadatel" a  zvolit možnost "registrovat" v pravé části tabulky.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Úvodní obrazovka po přihlášení

[ JPG • 258kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

V dalším okně, které se zobrazí, klikněte na tlačítko Registrovat do skupiny a pokračovat na zadání detailů subjektu.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Registrace do skupiny

[ JPG • 101kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

» zpět na Obsah

3.3 Registrace žadatelského subjektu (fyzická nebo právnická osoba)

Po dokončení předchozího kroku bezprostředně následuje registrace subjektu, který fyzická osoba zastupuje. Cílem tohoto kroku je zadat detaily o fyzické osobě, právnické osobě, příspěvkové organizaci nebo podnikateli.

Zobrazí se formulář pro zadání detailů o subjektu. Vyplňte všechny povinné položky. Tyto položky jsou zvýrazněny tučně a hvězdičkou. Nápověda nebo ukázky formátu dat jsou vypsány za polem formuláře. Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítlo Uložit dole pod formulářem.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/png Registrační formulář I

[ PNG • 101kB • 1017×898 (8bits) ]

Pokud je subjektem právnická osoba nebo příspěvková organizace, je nutné vyplnit i oddíl "Statutární zástupce". Ve formuláři jsou to body číslo 19 až 28.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Registrační formulář II

[ JPG • 159kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

V případě chybně vyplněného formuláře se po stisknutí tlačítka Uložit zobrazí v horní části obrazovky červeně vypsaná nevyplněná nebo chybně vyplněná pole. Tato pole je potřeba doplnit nebo opravit a formulář znovu Uložit.

Úspěšně vyplněný a uložený formulář vypadá následovně:  

náhled souboru
ikonka typu souboru image/png Úspěšně zadaný nový subjekt

[ PNG • 106kB • 1017×898 (8bits) ]

» zpět na Obsah

3.4 Více žadatelů (více pověřených osob pro jeden žadatelský subjekt)

Jeden subjekt může mít více fyzických osob, které budou vkládat žádosti do systému. Je nezbytné, aby se zaregistrovaly viz krok 1 - registrace fyzické osoby. Poté musí první registrovaná osoba zaslat ze svého emailu na adresu jména a loginy, které mají být přiřazeny k danému subjektu. Není možné registrovat vícekrát stejný subjekt pro různé osoby.

» zpět na Obsah

3.5 Přílohy žadatele (živnostenský list, protokol o volbě statutárního zástupce atd.)

Pod položku v menu Přílohy žadatele »nový záznam je možné vložit např. živnostenský list, potvrzení o účtu v bance, seznam referencí, záznam o volbě statutárního orgánu, plná moc a jiné dokumenty. Tyto přílohy je nutné udržovat aktuální. To znamená, že až budete příští rok opět žádat o eDotace, je potřeba zkontrolovat nejen správnost všech položek v žadatelském subjektu, ale rovnež je nutné zkontrolovat aktuálnost těchto příloh žadatele.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/png Přílohy žadatele

[ PNG • 33kB • 1017×898 (8bits) ]

» zpět na Obsah

3.6 Udržování aktuálnosti údajů

Každý rok před zadáním nových žádostí o eDotace zkontrolujte aktuálnost informací o vašem žadatelském subjektu a aktuálnost jednotlivých "příloh žadatele".

Doplnění nebo upřesnění údajů o subjektu je možné pomocí nabídky Žadatelé  »přehled. V tabulce klikněte na tlačítko Detail, kterým se zobrazí formulář s podrobnostmi o subjektu. V horní části je možnost Editovat záznam a tak upravit potřebné údaje. Po provedení změn opět formulář uložte.

Přílohy žadatele lze aktualizovat následujícím způsobem: 

V menu zvolte z nabídky Přílohy žadatele  »přehled, pomocí tlačítka Detail přílohu, která je neaktuální. V tomto detailním zobrazení přílohy máte dvě možnosti:

» zpět na Obsah

3.7 Nápověda dostupná v menu

Již po úspěšných registracích má přihlášený uživatel k dispozici obecnou nápovědu jak vkládat texty do formulářů a jak pracovat s formuláři. Nápověda se vždy znovu zobrazí při každém vstupu do skupiny eDotace klinutím na položku eDotace v menu.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Všeobecná nápověda

[ JPG • 299kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

Nápověda k eDotacím je také dostupná v nabídce eDotace  »nápověda

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Nápověda k modulu dotací

[ JPG • 379kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

» zpět na Obsah


4. eDotace (vyhlášená dotační řízení)

Všechny aktuální eDotace, do kterých se můžete přihlásit se nacházejí pod položkou eDotace  »přehled v levém sloupci v menu. Pro zobrazení detailního popisu eDotace zvolte tlačítko Detail v pravé části tabulky u zvolené eDotace.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Seznam aktuálních dotací

[ JPG • 219kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

» zpět na Obsah


5. Žádosti o eDotace

5.1 Zadání nové žádosti

K formuláři pro zadání žádosti se dostanete přes záhlaví konkrétní eDotace

 1. v menu vyberete skupinu eDotace a poté eDotace »přehled zobrazí se vám přehled aktuálních eDotací ve stavu [AKTIVNÍ] ke kterým je možno zadávat žádosti
 2. vyberete s požadovanou eDotaci a vpravo stisknete tlačítko Detail a tak se dostanete do podrobného popisu eDotace
 3. zcela nahoře stiskněte tlačítko Vyplnit novou žádost o tuto dotaci a zobrazí se vám nový prázdný formulář pro žádost o eDotaci; takto zobrazený formulář má již vyplněnu položku "Dotační program" číslem a jménem eDotace z jehož Detailu jste tento formulář "vyvolali"
 4. na stejném místě (v záhlaví eDotace) se později zobrazí i další zelená tlačítka sloužící k přímému otevření jednotlivých vašich žádostí které jste k této eDotaci již zadali

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Nová žádost

[ JPG • 272kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

V žádosti se již nezadávají detaily o konkrétním subjektu, který žádá o eDotaci. Váš subjekt je automaticky propojen (viz položka "5. Žadatel"). Kliknutím na položku 1. Dotační program je možné zobrazit znovu detaily eDotaci (nejlépe v novém okně).

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Formulář nové žádosti I

[ JPG • 133kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

U každé žádosti je položkový rozpočet, který se může u jednotlivých eDotací odlišovat.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/png Formulář nové žádosti – položkový rozpočet

[ PNG • 62kB • 1017×898 (8bits) ]

K žádosti lze přiložit i soubor do velikosti 5 MB s informacemi, které se nevejdou do formuláře. Pokud je souborů více, je potřeba je uložit do jednoho souboru .ZIP. Doporučuje se však co nejvíce informací vypsat do formuláře a to jasně, stručně a výstižně. Přílohy používejte jen omezeně - při zpracovávání žádostí se hodnotitelům daleko lépe pracuje s texty vloženými přes formulář, než z přílohami, které je nutné pokaždé někam ukládat a  následně otevítat v dalších programech.

» zpět na Obsah

5.2 Správné uložení žádosti

Formulář nelze ukládat průběžně. Je potřeba vždy vyplnit všechna pole. Pokud nejsou všechna povinná pole vyplněna, je možné do nich vepsat např. "doplnit" a k rozpracovanému formuláři se vrátit později.

Veškerá prohlášení žadatele musí být odsouhlasena. Žádost se ukládá tlačítkem Uložit dole pod formulářem.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Formulář nové žádosti – příloha a prohlášení

[ JPG • 219kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

Informace o úspěšném uložení žádosti se zobrazí v zeleném poli v horní části obrazovky. Pokud byla nějaká položka vyplněna chybně nebo vůbec, jsou zde uvedena čísla řádků, ve kterých k chybě došlo. Po opravení/doplnění informací je potřeba formulář znovu uložit.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Předvyplněná žádost

[ JPG • 108kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

Systém neodesílá žádnou zprávu o vložení či úpravách žádosti až do data uzavření žádosti. Po tomto datu zmizí možnost žádost Editovat. Po vyhlášení a uzavření eDotace se žádost přesune v menu do nabídky Žádosti o dotace »zpracované. V nabídce eDotace »zpracované jsou vidět eDotace i s přílohami, kterých se subjekt zúčastnil a jsou již uzavřené. O uzavření a vyhodnocení grantu upozorní email vyplnění při registraci subjektu.

» zpět na Obsah

5.3 Editace žádosti

Až do data uzavření žádostí je možné žádost upravovat. Pod položkou Žádosti o dotace »přehled v levém menu jsou uloženy veškeré žádosti subjektu u různých eDotací. Z přehledu žádostí vyberte pomocí tlačítka Detail v pravé části tabulky žádost kterou chcete upravit a zvolte zlačítko Editovat záznam v horní části obrazovky - tím se znovu otevře formulář žádosti. Po provedení změn formulář uložte tlačítkem Uložit změny.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Přehled všech žádostí o dotace

[ JPG • 110kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

» zpět na Obsah

5.4 Více žádostí k jedné eDotaci

Ke každé eDotaci můžete vyplnit více žádostí.  V menu najděte pomocí nabídky eDotace »přehled eDotaci, ke které chcete zadat další žádost a stiskněte v pravé části tabulky tlačítko Detail. Zobrazí se detailní popis eDotace. V horní části obrazovky je zde tlačítko s možností Vyplnit další (novou) žádost. Po stisknutí tlačítka se otevře nový formulář s žádostí pro zvolenou eDotaci.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Úprava žádosti

[ JPG • 273kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

» zpět na Obsah

5.5 Přehled žádostí

Všechny žádosti subjektu jsou uloženy v menu pod nabídkou Žádosti o dotace »přehled. Tyto žádosti lze až do ukončení termínu přijímání žádostí upravovat. 


Žádosti již ukončených eDotace jsou v nabídce  Žádosti o dotace »zpracované.

Smazané žádosti jsou v nabídce  Žádosti o dotace »smazané. Tyto žádosti je možné obnovit stisknutím tlačítka Obnovit a poté upravit, pokud ještě neuplynul termín ukončení přijímání žádostí. Smazaná žádost je vidět i u konkrétní eDotace zcela nahoře, kde je také možné ji obnovit.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Smazaná žádost

[ JPG • 281kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

» zpět na Obsah

5.6 Možnost kontroly žádosti pracovníkem úřadu

Pokud kliknete ve své žádosti kliknete na číslo eDotace - položka "1. Dotační program", je v bodě 9 vidět "Kontaktní osoba". Tuto osobu je možné kontaktovat v případě nejasností se zadáním žádosti nebo s prosbou o předběžnou kontrolou vyplněné žádosti. V tabulce pod eDotací je seznam žádostí vašeho subjektu o tuto eDotaci. Po kliknutí na tlačítko Detail se příslušná žádost otevře.

náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg Kontaktní osoba v detailu dotace

[ JPG • 210kB • 1017×898 (8bit 3ch) ]

» zpět na Obsah


6. Tipy pro práci s elektronickým systémem

6.1 Vkládání formátovaného textu (např. z "Wordu")

Text okopírovaný z textového editoru (typicky MS Word) obsahuje kromě vlastního textu rovněž skryté informace o jeho formátování. Tyto informace pak po vložení do textových editorů webových formulářů způsobují různá nepříjemná překvapení v podobě nešikovně formátovaného textu. A čím novější verzi "Wordu" máte, tím je to horší. Něco lze zachránit úpravami pomocí formátovacích tlačítek nad okénkem formuláře, ale obvykle bývá lepší přistoupit k radikálnějším řešením.

Pro úplnost lze ještě doplnit, že pokud chcete do políčka formuláře uložit tabulku z programu MS Excel, vložte ji nejprve do programu MS Word a teprve tuto tabulku znovu okopírujte a vložte do požadovaného políčka formuláře. Dosáhnete tak nesrovnatelně lepšího výsledku, ale i tak to bude pravděpodobně dost nehezké. Náš formulářový editor má ale dobré schopnosti práce s tabulkami a tak je možné tabulku velmi snadno vytvořit a editovat přímo v něm. Pro práci s tabulkami slouží tlačítka na třetím řádku ovládacích lišt.

 » zpět na Obsah

6.2 Obnovení ztraceného textu

Někdy se může stát, že přijdete o své pracně vytvořené texty. Příčin může být mnoho - přerušení připojení do internetu, restart počítače, vytuhnutí prohlížeče nebo jen obyčejné překliknutí se. S tímto nebezpečím bylo při návrhu formuláře počítáno. Pokud taková situace skutečně nastane, je potřeba vrátit se do formuláře pro vytvoření nové žádosti a v tomto formuláři postupně u všech položek stisknout tlačítko obnovení obsahu , které je úplně první ikonkou v každém editoru položky. Pokud je tlačítko zobrazeno takto sytě, vaše data je možné obnovit. Pokud je tlačítko prošedlé, váš počítač si text již nepamatuje.

Text v políčkách formuláře se ukládá do paměti vašeho prohlížeče a obnova je proto závislá především na nastavení vašeho prohlížeče. Data z editorů se zálohují jednou za 30 sekund a při odesílání formuláře nebo při kliknutí na odkaz vedoucí pryč.

 » zpět na Obsah

6.3 Uložení rozpracovaného formuláře

Rozpracovaný záznam lze uložit až poté co jsou korektně vyplněny všechny povinné položky. Pokud si chcete pro jistotu záznam uložit dříve, musíte systém "obelstít" zadáním nějakého provizorního textu do všech zbývajících povinných položek. Místo obligátního "aaa" lze doporučit něco jako "DOPLNIT" a podobně :-) Nezapomeňte ovšem provizorní text později nahradit něčím smysluplným.

 » zpět na Obsah

6.4 Správné uložení formuláře

Formulář který má vyplněny všechny povinné položky se po uložení objeví ve stavu [AKTIVNÍ]. Tím je potvrzeno jeho správné uložení do systému. Tato skutečnost se však NEpotvrzuje emailem.

Pokud jde o formulář v modulu, kde je stav záznamu limitován časem (např. u žádosti o eDotace) můžete své záznamy libovolně upravovat a doplňovat až do data změny stavu souvisejícího se záznamem. Systém vám ale umožní jen takové změny, aby záznam mohl zůstat v patřičném stavu a tedy platný. Kdykoli jej ale můžete SMAZAT (a případně zase OBNOVIT) stiskem odpovídajícího tlačítka.

U záznamů závislých na datu (např. žádostí či nabídek) dojde o půlnoci patřičného dne k automatické změně stavu záznamu do patřičného stavu (obvykle [UKONČENO]) a jeho další editace již nebude možná.

» zpět na Obsah© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/napoveda.php ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz