Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Přehled realizovaných dotací

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Výpis záznamů 110 z celkového počtu 290 vyhovujících záznamů.


Granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2009

[číslo:2009/001] [žádosti od: 13.01.2009 do: 01.06.2009]
Zabezpečování sociální péče a služeb početně menším skupinám občanů se specifickými potřebami podporuje MČ formou udělování grantů poskytovatelům z nestátních oblastí od r. 1997.

Účelovým poskytováním finančních prostředků formou grantů se podařilo podpořit a stabilizovat činnost těch občanských sdružení, církevních a charitativních institucí, které dlouhodobě poskytují služby vhodně doplňující sociální programy státní správy. Grantová řízení umožnila městské části účinně podporovat poskytování služeb, o které má zájem a naopak eliminovat činnosti nepřínosné či nadbytečné.

Návrh grantových témat a pravidel pro udělení grantu v r. 2009 vychází ze zkušeností minulých let. Výše částky k rozdělení bude vycházet ze schváleného rozpočtu pro rok 2009.

Materiál byl projednán a doporučen Komisí pro sociální a zdravotní problematiku dne 17.09.2008
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

Vyhlášení grantového řízení na opravy a obnovu, případně výstavbu či dostavbu objektů sloužících tělovýchovné činnosti na léta 2009 - 2011

[číslo:2009/011] [žádosti od: 20.01.2009 do: 22.01.2009]
Cílem grantového řízení je přispět na opravy, velkou údržbu a obnovu, případně výstavbu či dostavbu tělocvičen, sokoloven, technických či hygienických zázemí a dalších objektů sloužících primárně tělovýchovné činnosti se sídlem na území Městské části Praha 6. Není určen pro školy a školská zařízení. Spoluúčast na financování ze strany příjemce finančního příspěvku musí být nejméně 25 % z celkové částky potřebné na realizaci vybrané akce.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: investiční činnost a výstavba

Vyhlášení grantového řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2009

[číslo:2009/010] [žádosti od: 20.01.2009 do: 22.01.2009]
Pro rok 2009 vyhlašuje programy:

I. Volný čas

II. Tělovýchova a sport

III. Třetí věk

IV. Vzdělávací a ediční činnost

V. Živá kultura

Grantové řízení je vyhlašováno na podporu aktivit občanů a organizací v oblasti kultury, sportu a volného času na území Městské části Praha 6. Prioritami, ke kterým se bude přihlížet při hodnocení zaslaných projektů, jsou zejména podpora vědomí přináležitosti k obci, podpora aktivit umožňujících spoluúčast celých rodin, nabídku využití volného času seniorů, integraci méně přizpůsobivých společenských skupin apod. V zájmu podpory dlouhodobě plánované činnosti v uvedených oblastech budou přijímány i projekty realizované v období delším než 1 rok.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: volnočasové aktivity

Vyhlášení grantového programu "Podpora školství v Městské části Praha 6" pro rok 2009

[číslo:2009/016] [žádosti od: 20.01.2009 do: 01.10.2009]
Grantový program "Podpora školství v Městské části Praha 6" pro rok 2009 vychází z Programového prohlášení Rady MČ Praha 6 pro období 2006 - 2010 a pokrývá ty oblasti školství, jejichž podpora touto formou je vhodná a účelná. Jedná se o specifické cíle podpory, které jsou podrobně rozpracovány do jednotlivých oblastí :

1. Rozvoj jazykového vzdělávání - projekt Otevřený svět

2. Rozvoj materiálních podmínek vzdělávání - projekt Vybavená škola

3. Zajištění provozu školních hřišť - projekt Hřiště pro veřejnost

4. Rozvoj komunitních funkcí škol - projekt Komunitní škola

Každá oblast je pak vedena jako samostatný grantový program.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

Vyhlášení grantového programu "Podpora školství v Městské části Praha 6" pro rok 2009

[číslo:2009/018] [žádosti od: 21.01.2009 do: 01.10.2009]
Grantový program "Podpora školství v Městské části Praha 6" pro rok 2009 vychází z Programového prohlášení Rady MČ Praha 6 pro období 2006 - 2010 a pokrývá ty oblasti školství, jejichž podpora touto formou je vhodná a účelná. Jedná se o specifické cíle podpory, které jsou podrobně rozpracovány do jednotlivých oblastí :

1. Rozvoj jazykového vzdělávání - projekt Otevřený svět

2. Rozvoj materiálních podmínek vzdělávání - projekt Vybavená škola

3. Zajištění provozu školních hřišť - projekt Hřiště pro veřejnost

4. Rozvoj komunitních funkcí škol - projekt Komunitní škola

Každá oblast je pak vedena jako samostatný grantový program.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

Vyhlášení grantového programu "Podpora školství v Městské části Praha 6" pro rok 2009

[číslo:2009/017] [žádosti od: 21.01.2009 do: 01.10.2009]
Grantový program "Podpora školství v Městské části Praha 6" pro rok 2009 vychází z Programového prohlášení Rady MČ Praha 6 pro období 2006 - 2010 a pokrývá ty oblasti školství, jejichž podpora touto formou je vhodná a účelná. Jedná se o specifické cíle podpory, které jsou podrobně rozpracovány do jednotlivých oblastí :

1. Rozvoj jazykového vzdělávání - projekt Otevřený svět

2. Rozvoj materiálních podmínek vzdělávání - projekt Vybavená škola

3. Zajištění provozu školních hřišť - projekt Hřiště pro veřejnost

4. Rozvoj komunitních funkcí škol - projekt Komunitní škola

Každá oblast je pak vedena jako samostatný grantový program.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

Program podpory pro oblast sociálních služeb na období roku 2009

[číslo:2009/014] [žádosti od: 10.02.2009 do: 27.02.2009]
Městská část Praha 6

vyhlašuje program podpory pro oblast sociálních služeb poskytovaných občanům správního obvodu Praha 6.

Program je určen k podpoře následujících sociálních služeb:

  1. pečovatelská služba
  2. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

3. sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: zdravotnictví, sociální péče a služby

Grantový program "Otevřený svět I" pro rok 2009

[číslo:2009/015] [žádosti od: 26.02.2009 do: 07.05.2009]
Vyhlašovatel upozorňuje žadatele o grant, aby se řídil pouze podmínkami, které jsou uvedeny v souboru "GP Otevřený svět I 2009.doc" a "formulář žádosti Otevřený svět I.doc". Informace uvedené v souboru "GP Otevřený svět II 2009.doc" a "formulář žádosti Otevřený svět II.doc" považujte pouze za informativní, neboť nejsou předmětem tohoto vyhlášení.

Tento grantový program je zaměřen na podporu jazykového vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných Městskou částí Praha 6. Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků základních škol formou zahraničních i domácích studijních pobytů, zahraničních i domácích vyučujících cizích jazyků, jakož i motivačních prostředkům. Nově je pak podpora rozšířena i na dětí mateřských škol. Konkrétně se jedná se o specifické cíle podpory, které jsou podrobně rozpracovány do jednotlivých oblastí podpory:

A. Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

B. Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech na území České republiky a v zahraničí

C. Podpora podmínek pro výuku cizích jazyků rodilým mluvčím v základní škole

D. Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků v mateřské škole

E. Grantový projekt Jazyková soutěž základních škol "Open World"

F. Grantový projekt Udělení statutu Excelentní jazyková škola Městské části Praha 6

G. Rozvoj materiálních podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků

H. Zvyšování jazykové odbornosti pedagogů pro zkvalitnění výuky cizího jazyka

I. Rozvoj studijních předpokladů žáků základních škol
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

Grantový program na podporu školství v Městské části Praha 6 „OTEVŘENÝ SVĚT“ pro rok 2010

[číslo:2009/020] [žádosti od: 12.10.2009 do: 04.01.2010]
Grantový program OTEVŘENÝ SVĚT pro rok 2010 vyhlašuje Městská část Praha 6 ve spolupráci s Letištěm Praha, a.s..

<>Téma: Rozvoj komunitních funkcí škol
Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: školství a vzdělání

Granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2010

[číslo:2009/019] [žádosti od: 12.10.2009 do: 20.11.2009]

Zabezpečování sociální péče a služeb početně menším skupinám občanů se specifickými potřebami.


Tato dotace nebyla udělena.
Kategorie: zdravotnictví, sociální péče a služby

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/list.php?list=archiv&crc=2b70f987919995e95cbe24ef48e97f32 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz