Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Přehled vyhlášených dotací

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Výpis záznamů 16 z celkového počtu 6 vyhovujících záznamů.


OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 4.C Programy pro seniory

[číslo:2020/022] [žádosti od: 16.12.2020 do: 01.02.2021]
Cílem je podpora aktivního odpočinku a vzdělávacích programů pro seniory v součinnosti s mateřskými a základními školami nebo víceletými gymnázii, včetně zapojení dětí a žáků.

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a víceletá gymnázia se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Hl. m. Praha. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské, základní a střední školy cílové skupiny na realizaci aktivit a programů pro seniory do výše až 90% nákladů.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 4.B Zájmové aktivity pro děti a mládež

[číslo:2020/021] [žádosti od: 16.12.2020 do: 01.02.2021]
Cílem je podpora účelového využívání volného času dětí a mládeže nad rámec vzdělávacích programů mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a nižší stupeň víceletých gymnázií se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské, základní a střední školy cílové skupiny na volnočasové projekty pro děti, mládež a místní komunitu do výše až 80% nákladů.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

[číslo:2020/020] [žádosti od: 16.12.2020 do: 01.02.2021]
Cílem je propojení školy s místní komunitou, zapojení místních obyvatel a rodinných příslušníků dětí a žáků do aktivní spolupráce se školou

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské a základní školy cílové skupiny na realizaci projektů do výše až 90% nákladů.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

[číslo:2020/025] [žádosti od: 16.12.2020 do: 01.04.2021]
Cílem je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech.

Cílovou skupinou jsoupedagogové MŠ a ZŠ, děti MŠ a žáci ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek pro MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 6 na pokrytí nákladů spojených s aktivitami školy v oblasti mezinárodní spolupráce do výše až 70%.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

[číslo:2020/024] [žádosti od: 16.12.2020 do: 01.04.2021]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2021 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

[číslo:2020/023] [žádosti od: 16.12.2020 do: 01.04.2021]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.

Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Maximální počet žáků je stanoven počtem žáků v nejpočetnějším ročníku II. stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30.09.2019. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč.
Kategorie: školství a vzdělání

Konec výpisu.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/list.php?list=aktual&crc=d3a647897f2e82e842ca05f3f607ff60 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz