Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Přehled vyhlášených dotací

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Výpis záznamů 16 z celkového počtu 6 vyhovujících záznamů.


OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v

[číslo:2019/011] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka formou integrované výuky předmětu a cizího jazyka. Cílovou skupinou jsou kvalifikovaní učitelé ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, kteří vyučují schválený předmět v cizím jazyku. Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody učitelů podle počtu kvalifikovaně odučených hodin schválených předmětů vyučovaných v cizím jazyku až do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

[číslo:2019/010] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka a komunikačních schopností žáků ZŠ formou podpory kvalifikovaných rodilých mluvčích. Cílovou skupinou jsou kvalifikovaní učitelé ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, kteří vyučují cizímu jazyku ve svém mateřském jazyce. Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody rodilého mluvčího podle počtu kvalifikovaně odučených hodin cizího jazyka až do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

[číslo:2019/009] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech. Cílovou skupinou jsou pedagogové MŠ a ZŠ, děti MŠ a žáci ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Finanční příspěvek pro MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 6 na pokrytí nákladů spojených s aktivitami školy v oblasti mezinárodní spolupráce do výše až 90%.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

[číslo:2019/008] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.
Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.
Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

[číslo:2019/007] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.
Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.
Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Maximální počet žáků je stanoven počtem žáků v nejpočetnějším ročníku II. stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30.09.2016 a počtem členů pedagogického doprovodu, který je stanoven na 4 osoby pro 1 výjezd s celkovým počtem do 45 žáků a případně další 2 osoby na každou skupinu s počtem do 20 žáků. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

[číslo:2019/006] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.11.2019]
Cílem je rozvoj individuálních studijních předpokladů žáků ZŠ formou příspěvku na standardizované jazykové osvědčení.
Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. ročníků s trvalým pobytem v MČ Praha 6, kteří si plní povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
Finanční příspěvek pro ZŠ na pokrytí nákladů souvisejících s úspěšným složením standardizovaných jazykových zkoušek, úrovně znalostí A2 nebo B1 až do výše 100%.
Kategorie: školství a vzdělání

Konec výpisu.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/list.php?list=aktual&crc=d3a647897f2e82e842ca05f3f607ff60 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz