Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Přehled vyhlášených dotací

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda

Výpis záznamů 19 z celkového počtu 9 vyhovujících záznamů.


OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v

[číslo:2019/011] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka formou integrované výuky předmětu a cizího jazyka. Cílovou skupinou jsou kvalifikovaní učitelé ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, kteří vyučují schválený předmět v cizím jazyku. Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody učitelů podle počtu kvalifikovaně odučených hodin schválených předmětů vyučovaných v cizím jazyku až do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

[číslo:2019/010] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka a komunikačních schopností žáků ZŠ formou podpory kvalifikovaných rodilých mluvčích. Cílovou skupinou jsou kvalifikovaní učitelé ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, kteří vyučují cizímu jazyku ve svém mateřském jazyce. Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody rodilého mluvčího podle počtu kvalifikovaně odučených hodin cizího jazyka až do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

[číslo:2019/009] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je podpora školních aktivit se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech. Cílovou skupinou jsou pedagogové MŠ a ZŠ, děti MŠ a žáci ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Finanční příspěvek pro MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 6 na pokrytí nákladů spojených s aktivitami školy v oblasti mezinárodní spolupráce do výše až 90%.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.G Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ, navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka

[číslo:2019/008] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.
Cílovou skupinou jsou žáci s trvalým pobytem v MČ Praha 6 plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.
Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Kategorie: školství a vzdělání

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.A Zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ

[číslo:2019/007] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.10.2019]
Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí.
Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, a pedagogický doprovod.
Finanční příspěvek na pokrytí nezbytně nutných nákladů studijního pobytu do výše až 90%. Maximální počet žáků je stanoven počtem žáků v nejpočetnějším ročníku II. stupně dle údajů zahajovacího výkazu k 30.09.2016 a počtem členů pedagogického doprovodu, který je stanoven na 4 osoby pro 1 výjezd s celkovým počtem do 45 žáků a případně další 2 osoby na každou skupinu s počtem do 20 žáků. Max. příspěvek na 1 žáka je 6 000 Kč a na 1 pedagoga 3 000 Kč.
Kategorie: školství a vzdělání

Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let

[číslo:2019/014] [žádosti od: 20.09.2019 do: 23.10.2019]
Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoletý dotační program Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let na území městské části Praha 6 pro rok 2020 (dále jen Aktivní Šestka).

 

Cílem a prioritou programu je nabídnout dětem a mládeži do 26 let sportovní nebo volnočasové aktivity, které mj. umožní:


Kategorie:

Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

[číslo:2019/015] [žádosti od: 20.09.2019 do: 23.10.2019]
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Sport a volný čas na Šestce I. – jednorázové akce pro 1. část roku 2020

Cílem a prioritou programu je:

            - smysluplně strávit volný čas
            - rozvíjet společenské kontakty
            - rozvíjet talent a schopnosti
            - podpořit kladný vztah ke sportu
            - upevňovat zdraví a zdravý životní styl.

Cílové skupiny:

Období realizace projektů a čerpání částky z dotace:

Projekty, které získají finanční podporu, mohou být realizovány pouze v době od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020.
Kategorie:

OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

[číslo:2019/006] [žádosti od: 24.05.2019 do: 01.11.2019]
Cílem je rozvoj individuálních studijních předpokladů žáků ZŠ formou příspěvku na standardizované jazykové osvědčení.
Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. ročníků s trvalým pobytem v MČ Praha 6, kteří si plní povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
Finanční příspěvek pro ZŠ na pokrytí nákladů souvisejících s úspěšným složením standardizovaných jazykových zkoušek, úrovně znalostí A2 nebo B1 až do výše 100%.
Kategorie: školství a vzdělání

Zdravá Šestka 2020 - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

[číslo:2019/013] [žádosti od: 09.09.2019 do: 04.11.2019]
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Zdravá Šestka 2020.

Pro rok 2020 jsou vyhlášeny programy
I. Podpora preventivních programů škol
II. Podpora rozvojových pobytů škol
III. Podpora organizací zaměřených na prevenci v komunitě
IV. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Podmínky a veškerá pravidla dotačních programů jsou přílohou tohoto elektronického vyhlášení - název přílohy "Vyhlášení dotačního řízení Zdravá Šestka 2020_RMČ"

Informace a konzultace k předkládání projektů poskytne na odboru OŠ protidrogová koordinátorka Bc. Tereza Nikodymová, tel.: 220 189 544, e-mail:tnikodym@praha6.cz, Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, odbor školství, kancelář č. 313, 3. patro.

O dotace se mohou ucházet subjekty, které působí v oblasti prevence rizikového chování na území městské části Praha 6, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.
Žádosti musí být podány na Úřad MČ Praha 6 v elektronické podobě v termínu: od 9. 10. 2019 do 04. 11. 2019
Elektronická forma podání: http://www.praha6.cz, https://www.praha6.cz/granty/list.php
on-line služba: https://www.praha6.cz/system/
Kategorie: prevence rizikového chování

Konec výpisu.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/list.php?list=aktual&crc=d3a647897f2e82e842ca05f3f607ff60 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz