Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Detail dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda


Název:
Dotační program na podporu ekologických aktivit pro školy pro rok 2022

Číslo:
2021/019

Vyhlášeno usnesením:
RMČ 2976/21 Návrh dotačních programů a pravidel pro přidělení dotací a finančních prostředků v oblasti životního prostředí pro rok 2022 (15.11.2021)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 20kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 1 [DOC 61kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 2 [DOC 60kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 3 [DOC 78kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 4 [DOC 78kB]

Datum vyhlášení:
03.12.2021

Datum ukončení žádostí:
03.02.2022

Datum zveřejnění výsledků:
30.04.2022

Kategorie:

Úvod:
Městká část Praha 6 vyhlašuje jedoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit pro školy, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.

Podmínky účasti:
Viz. příloha: Vyhlášení a pravidla

Kontakt na zadavatele:
Veronika Loudová, koordinátor drobnách městských prvků Úřad městské části Praha 6 Čs. armády 23 Praha 6 Tel.:  220 189 662 E-mail: Web: www.praha6.cz


Úspěšné žádosti

Celkem rozděleno 249 096,- Kč mezi 7 žadatelů.


Název: Zelená učebna v MŠ
Plánujeme vybudovat venkovní ekologickou učebnu, která vychází z přírodních materiálů a zároveň dává možnost k posezení, zkoumání hmyzu a kytek (nákup lup, mikroskopů a hmoždířů na bylinky). Vytvoření „bosochodníku“, který je vhodný pro zlepšení nožní klenby a zároveň podporuje výuku přírodních materiálů, jejich sběrem a plněním do příslušných boxů. Vysázení bylinkové zahrádky, například speciální výsadba pro motýly, hmyzí domečky.

Do svahu plánujeme zakomponovat domečky z betonových skruží, které budou vnořeny do svahu.  Dále využít prostor k vybudování dřevěné horolezecké stěny, která bude rovněž součástí zelené učebny.

 

Náklady:
Celkové náklady: 250000.00,-Kč
Výše dotace: 60000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
ZŠ a MŠ Červený vrch
Alžírská 26/680
Praha 6 160 00
IČO: 48133809
tel: 235358172
fax: 235358172
Web: http://www.zscvrch.cz
Email:


Název: Naše Břevnovské včelky
V rámci projektu se dětem představí včelí úly, které jsou na pozemku Břevnovského kláštera. Včelstvo patří architektonickému studiu M1, které sídlí v Břevnoské oranžerii. Jejich majitelé nám přislíbili pomoc jak s praktickou částí i s edukační činností. V souvislosti se spoluprací a evidencí včelstva na Praze 6 oslovíme Gymnázium nad alejí, které již s včelařením zkušenosti má. V rámci edukační činnosti se žáci se dozvědí, jak funguje včelstvo, jaká je hierarchie a co se děje uvnitř úlu. Zjistí, co všechno chov včel obnáší, jak se o ně musí starat, co dělají v zimě. Po domluvě s včelaři chceme proces natáčet v průběhu celého roku, ideálně za zachování věch bezpečnostních pravidel vzít děti přímo k procesu. 

Projekt bude probíhat v projektových dnech, které budou rozdělené zvlášť pro první a druhý stupeň. V rámci projektového dne se žáci zúčastní přednášky zkušeného včelaře a videoprojekce. 

Výstup z projektu bude práce na "včelím úlu". Žáci v rámci výtvarné výchovy a ČSP vytvoří díky různým technikám vlastní včelí úly, které vystavíme v budově školy. V hodinách ekologické výchovy a přírodovědy se žáci naučí, jaký význam mají pro náš život včely a jak je důležité je chránit. 

Další výstup bude vytvářen v předmětu dílen. Úly potřebují rámky, které budou vyrábět žáci druhého stupně. 

Rádi bychom s našimi žáky navštívili včelí farmu, kde se o fungování včelstva v bezpečném prostředí. 

Z výše popsaných důvodů bychom chtěli požádat o finanční prostředky na zakoupení edukačních pomůcek a zaplacení vstupného na exkurzi. Nákup pomůcek pro výrobu rámků v dílnách. Dále bychom finanční prostředky využili na nákup materiálu k pořízení, zpracování a uchování informací- fotoaparát, flash disk a pomůcky pro výtvarné projekty,

Náklady:
Celkové náklady: 60000.00,-Kč
Výše dotace: 45000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
ZŠ Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
Bělohorská 52/417
Praha 6 169 00
IČO: 63834341
tel: 220517391
fax: 220517392
Web: http://www.zsmarjankapraha6.cz
Email:


Název: Dětská zahrádka a zelená učebna v komunitní zahradě.
Rádi bychom i v letošním roce pokračovali v tradici osazování dětských zvýšených truhlíků. Je však potřeba každoroční péče o zeminu, podložit ji drenáží, vysázet bylinky, květiny, semínka.
Společně se pak o tyto rostliny společně starat - pozorování růstu, zalévat, stříhat, pohnojit, plít apod. Práce je zde od jara do podzimu.

Děti mají rádi jahody, hrášek ale i květiny a bylinky. Bylinky pak dávají paním kuchařkách.

Část sazenic dáváme i před školku, kde máme keramické nádoby o které společně pečujeme.

Záleží nám na tom, abychom měli hezké prostředí jak před školkou, tak i na školní zahradě u tříd.

Děti vedeme k pravidelnému ošetřování rostlin, pozorování a základním dovednostem v zahradničení.

Komunitní zahrada slouží pro obyvatele Liboce a sousedních městských částí a dětí z MŠ Sbíhavá.

Na tuto zahradu mohou děti kdykoli s paní učitelkou.
Záhony děti pomáhaly zakládat - na dno drenáž, sláma, listí, posekaná tráva, větvičky, pak zemina.
Děti stály u zrodu záhonů a vše sledovaly a pomáhaly.

Na podzim zasadily česnek, bylinky - petržel, pažitku apod.

Nyní záhony spí, na jaře však bude znovu potřeba zkontrolovat stav zasazených rostlin a začít se o ně starat.
Na jaře by chtěli zasadit cibuloviny, ovocný keř či různé druhy ovoce, zeleniny co by mohly během roku konzumovat - jahody, borůvky, mrkev, kedlubna, ředkvička a pod.

Děti se pak během roku o vše sami starají za pomoci učitel

Náklady:
Celkové náklady: 19290.00,-Kč
Výše dotace: 16396.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Mateřská škola Sbíhavá, příspěvková organizace
Sbíhavá II, 2/360
Praha 6 162 00
IČO: 70885401
tel: 775708854
Web: http://www.sbihava.cz
Email:


Název: Vodní škola 2021/2022
Projekt obsahuje následující aktivity:

  1. Proškolení pedagogů zapojených do projektu. Školení pedagogů na ZŠ Hanspaulka proběhlo již v září 2021. Pedagogové získali informace ohledně úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou a byli motivováni k účasti na projektu.

  2. Druhou klíčovou aktivitou je tvorba a realizace 4 výukových modulů. 1. modul s tématem „Voda ve světě“ se uskuteční v 6. třídách, 2. modul zaměřený na téma „Voda v krajině“ v 7. třídách, 3. modul, zabývající se „Vodou ve městě“, bude realizován v 8. třídách a 4. modul s názvem „Voda v domácnosti“ absolvují žáci 9. tříd. 

Každý ze 4 výukových modulů se skládá z vnitřního programu, domácí práce včetně jejího vyhodnocení a terénního programu. Vnitřní program bude rozšířená tříhodinová verze programu, které jsou nyní součástí aktuální nabídky Ekocentra Koniklec. Jsou to „Voda a svět aneb Velká objevná plavba“, „Voda a krajina aneb Povodně – jak na ně?“, „Voda a město aneb Vodní architekti“ a „Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou“. Díky zpětným vazbám z minulých realizací probíhá každý rok aktualizace a vylepšování našich programů, aby děti ještě více bavily a byly pro ně co nejvíce přínosné. Domácí práce bude mít charakter pozorování, měření, vyhledávání informací či pořizování fotografií. Terénní program vhodně doplňuje vnitřní program (např. vnitřní program „Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?“ doplní terénní program u modřanských tůní, případně v okolí školy). V rámci těchto aktivit budou použity a aktualizovány metodiky, pracovní listy a pomůcky k výukovým blokům 1 – 4, vzniklé pro projekt Vodní škola v roce 2014 a aktualizované pro projekt Vodní škola v roce 2015 až 2020.  Obsah těchto výukových modulů tvoří přílohu č. 1. Cílem této modulové výuky tématu úspor pitné vody a HDV ve všech ročnících II. stupně ZŠ je získání potřebné kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) k danému tématu napříč studiem postupně od základních podtémat a výukových prostředků k těm složitějším, aby žáci mohli nabyté kompetence uplatnit v závěrečném 5. modulu „Voda ve škole“ při výběru a realizaci zlepšujícího opatření v oblasti nakládání s pitnou a HDV ve vlastní škole (ekologizace provozu školy). 

  1. Další klíčovou aktivitou je realizace 5. výukového moduluVoda ve škole“, který bude mít dvě praktické etapy. Obě etapy bude realizovat skupina vybraných žáků, kteří absolvovali některý z tematických modulů 1 - 4 a kteří projevili o danou problematiku zájem. Tito žáci nejprve pod vedením pracovníků Ekocentra Koniklec v rámci 1. etapy modulu 5 provedou audit spotřeby pitné vody na škole, který se bude dělit do 4 částí – audit spotřeby vody při mytí rukou na WC, audit spotřeby vody – instalatéři – kapající kohoutky, audit spotřeby vody na vaření a mytí nádobí ve školní jídelně a audit spotřeby vody na úklid a zalévání rostlin. Jednotlivé části auditu spotřeby pitné vody ve škole budou mít na starosti vybraní žáci z jednotlivých ročníků, kteří po provedeném auditu navrhnou postupy na snížení spotřeby pitné vody na škole (např. v podobě kartiček s radami, jak šetřit vodou, umístěnými na různých místech školy). Dalším jejich úkolem bude 2. etapa modulu 5. Žáci budou prezentovat ostatním ročníkům v této skupině výstupy z práce vlastní třídy v rámci výukových modulů 1 – 4 a poté prostřednictvím ankety mezi žáky a zaměstnanci školy, případně mezi rodiči žáků a veřejností z okolí školy zjistit, jaké zlepšující opatření v oblasti úspor pitné vody a HDV by bylo vhodné a možné v interiéru či exteriéru školy učinit (např. umístění sudu případně nádrží  na dešťovou vodu na pozemek školy a zalévání zahrady touto dešťovou vodou, výsadba dřevin na školním pozemku, umístění květináčů s květinami za okna, výměna asfaltové plochy za plochu propustnou či vybudování travnatých pásů, instalace pákových baterií, instalace perlátorů či spořičů vody, výměna WC, tvorba jezírka na školním pozemku, zelená střechu atp.). Žáci na základě výsledků této ankety vytvoří 1 – 3 návrhy, jejichž realizaci budou diskutovat s vedením školy, zřizovatelem školy, případně rodiči či veřejností, kteří jim poté pomohou společně s pracovníky Ekocentra Koniklec dané opatření na škole učinit. V případě zájmu školy, zorganizuje Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se školou akci pro veřejnost na pozemku školy, kde se budou prezentovat výstupy jednotlivých modulů a kde bude veřejnost požádána o finanční přispění na realizaci zmíněného opatření na škole. 

V této fázi počítáme s aktivním zapojením pedagogického sboru školy. Samozřejmostí je podpora pracovníků Ekocentra Koniklec. Po realizaci daného opatření získá škola od Ekocentra Koniklec certifikát s titulem „Vodní škola“. 

Předběžný obsah modulu č. 5 je součástí přílohy č. 1.

  1. Čtvrtou klíčovou aktivitou je aktualizace webových stránek a certifikátu s titulem „Vodní škola“. V rámci projektu existuje vlastní prostor pro informace o projektu „Vodní škola“ na webových stránkách Ekocentra Koniklec. V současnosti je zde popsaný průběh projektu v roce 2014 až 2021 a možnosti pro další školy, jak se lze do projektu zapojit v dalším období, včetně podmínek, jak lze získat titul „Vodní škola“. V rámci čtvrté klíčové aktivity bude aktualizován již vytvořený certifikát s titulem „Vodní škola“ a v případě potřeby i logo projektu „Vodní škola“.

  2. Poslední aktivitou je oslovení všech ZŠ a víceletých gymnázií v Praze prostřednictvím e-mailu, v němž budeme informovat o existenci projektu a o popisu projektu na našich webových stránkách, včetně možností, jak se do projektu v budoucích letech zapojit. 

Náklady:
Celkové náklady: 175000.00,-Kč
Výše dotace: 45000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ekocentrum Koniklec, obecně prospěšná společnost
Vlkova 2725/34a
Praha - Žižkov 130 00
IČO: 22753052
tel: 737909300
Web: http://ekocentrumkoniklec.cz
Email:


Název: Město do kapsy - mikroklima okolí školy na Praze 6
Projekt je určen pro žáky z pátých tříd a žáky II. stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázií. Jedná se o dlouhodobý školní ekologický projekt, který školy realizují převážně ve druhém pololetí školního roku. V minulých letech byly z MČ Praha 6 do projektu zapojeny ZŠ Mikoláše Alše a ZŠ Járy Cimrmana. V letošním roce jsou do projektu zapojeni žáci druhého stupně ZŠ Antonína Čermáka.

Projekt je uveden jako příklad dobré praxe realizovaných projektů ve Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, která byla schválena Radou hl. m. Prahy dne 18. 7. 2017.

V průběhu let se do jednoho nebo obou projektů zapojilo téměř 60 pražských škol

Mikroklima okolí školy: Žáci nejprve vytipují v okolí školy jednu či více lokalit kritických z hlediska životního prostředí. V průběhu školního roku ji sledují z různých hledisek – kvality ovzduší, přítomnosti, funkce a kvality vody a zeleně. Žáci v terénu pozorují a experimentují, pracují s výzkumnými pomůckami a přístroji. Na práci venku navazuje teoretická práce ve třídách, diskuse a hry. Projekt je obecně zaměřen na nalezení problému životního prostředí v městské části, v níž sídlí zapojená škola, na jeho podrobné poznání, analýzu a navržení zlepšujícího opatření, konkrétně tematicky pak na ovzduší, zeleň a vodu (mikroklima okolí školy). Na konci školního roku žáci navrhují řešení vedoucí ke zlepšení. Výsledky se přes prezentaci v médiích, stránky škol, úřadů MČ a především webové stránky projektu dostávají i k široké veřejnosti. V případě schválení předkládaného projektu v plné výši bude jedno z navržených opatření v okolí školy realizováno.

Cíle projektu jsou naplněny následujícími pěti klíčovými aktivitami:

1. Zaškolení pedagogického sboru, poskytnutí materiálů a pomůcek škole, průběžná metodická podpora

2. Realizace projektu ve škole a jejím okolí

3. Uložení výstupů v elektronické podobě na webové stránky projektu: www.mestodokapsy.cz

4. Medializace projektu a výstupů z projektu

5. Evaluace projektu

Naše organizace poskytne školám v období od 1. 1. do 31. 7. 2022 materiální podporu (pomůcky, pracovní listy, metodiku) a odbornou podporu, zajistí metodickou pomoc učitelům při realizaci projektu. Škola může využít až tři asistence lektora ve škole. Podpoříme také sdílení aktualit a dobrých zkušeností mezi učiteli prostřednictvím webových stránek a medializaci projektu na akcích pro veřejnost a sociálních sítích. Dále zajistíme zprávy o projektu a výsledcích žákovské práce v místních médiích, na environmentálně a pedagogicky zaměřených serverech. Důkazem o absolvování aktivit projektu je fotodokumentace učitele a vyplněné pracovní listy. Tyto výstupy a návrhy řešení problémů dětmi budou vloženy do elektronických kapes na webových stránkách projektu.

Náklady:
Celkové náklady: 276000.00,-Kč
Výše dotace: 26000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Vlkova 2725/34a
Praha - Žižkov 130 00
IČO: 49629204
tel: 222948758
Web: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/
Email:


Název: Jaro, léto, podzim, zima - na zahradě je to prima
Po celý rok - pozorování, jak se zahrada mění - přenesení velké části vzdělávání na naší zahradu, projekt je rozdělený podle jednotlivých ročních období pro všechny třídy. Jaro, léto - chytání dešťové vody do sudu - využívání na zalévání, v podzimních a zimních měsících pozorování vody - proměna skupenství - led

Jaro 

 pozorování rostlin - stromů a keřů - nové listy a květy na stromech, růst trávy, pozorování ptáků, probouzející se příroda na jaře - využití poznávacích a interaktivních tabulí na zahradě - volně žíjící zvířata

návštěva blízkého zahradnictví s dětmi - konzultace se zahradníkem (odborníkem), setí a sázení rostlin a zeleniny do záhonů, starání se - zalévání, pletí a pozorování, setí semínek letniček pro včely - pozorování včel a hmyzu - hmyzí domek, krabičkové lupy na hmyz

Léto 

sklizeň a konzumace ovoce, zeleniny a bylinek - její význam pro zdraví - ředkvičky, salát, jahody, petrželka, pažitka aj.

pokusy a pozorování koloběhu vody v přírodě, vodní hrátky, pozorování deště, význam vody a hospodaření s ní

Podzim 

pozorování stromů - padání listí, akce školky - hrabání listí s dětmi a rodiči, příprava krmítek na zimu, pozorování přírody na podzim

Zima 

krmení a pozorování ptáků na našich krmítkách, využití dalekohledu, pokusy se sněhem a ledem, stopy ve sněhu aj.

Po celý rok využíváme altán na naší zahradě za každého počasí. Tvoříme a malujeme okolní přírodu, výroba herbářů, poznávání rostlin na zahradě aj.

 

Náklady:
Celkové náklady: 70000.00,-Kč
Výše dotace: 42000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Mateřská škola Jílkova, příspěvková organizace
Jílkova 1700/3
Praha 6- Břevnov 169 00
IČO: 70886857
tel: 220518212
fax: 220518226
Web: http://www.ms-jilkova.cz
Email:


Název: Zeleň na Svobodě 2022
Projekt "Zeleň na Svobodě 2022" aneb ZELENÉ UČEBNY VE ŠKOLE vychází z našeho pojetí vzdělávání a výchovy dětí, kdy vedle znalostí z naukových předmětů podporujeme i předměty výchovného a praktického charakteru. Naší snahou je také přímá, praktická zkušenost dětí s manuálním reálným světem, a tedy kromě podpory práce v dílnách také pěstitelské dovednosti.

Chceme trvale děti seznamovat se zásadami pěstování zeleniny, okrasných i léčivých rostlin, dřevin a v zimním období i s pěstováním rostlin pokojových. Uvědomujeme si, že naši žáci obvykle nemají žádnou nebo jen velmi malou zkušenost s pěstováním jakýchkoli rostlin.

Vzhledem k nedostatku prostor na školním dvoře (a vzhledem k možnému poničení v době otevření dvora pro veřejnost) již předchozí projekty využily terasy v 1. patře i 2. patře základní školy a v minulých letech především prostory před třídami, kde si každá zapojená třída založila své "zahradní koutky". V letošním roce by měla být dokončena půdní vestavba s novými učebnami, kam bychom rádi tento projekt také zakomponovali. 

K pěstování rostlin jsou používány zahradní stoly z pozinkovaného kovu, které jsou odolné proti změnám počasí, jsou mrazuvzdorné, mohou však být v zimních měsících použity i ve vnitřních prostorách školy. Osm pěstebních stolů, které využíváme v hodinách pracovních činností, jsme zakoupili v projektu v roce 2016, další jsme pro velký zájem dětí dokoupili ještě z vlastních prostředků. Do nově zbudovaných učeben plánujeme zakoupit nové obaly pro žáky pěstované květiny.

Event. přidělená dotace bude použita na pokračování pravidelné činnosti školy. Projekt bude realizován v rámci hodin pracovních činností v ZŠ i s využitím vlastních zdrojů školy. Vzhledem k zařazení pěstitelských prací nastálo do osnov bude projekt trvale udržován.

Výstupem projektu jsou vypěstované rostliny a plodiny - okrasné květiny, léčivé rostliny, bylinky, zelenina (např. pažitka, řeřicha, rýmovník apod.) a dřeviny. Žáci budou za svou práci hodnoceni v rámci hodin pracovních činností, kritériem bude především jejich přístup k práci - pracovitost, zodpovědnost, týmová spolupráce.

Objektivně měřitelnými ukazateli bude množství a kvalita vypěstovaných produktů v jednotlivých pěstebních obdobích.

Náklady:
Celkové náklady: 17700.00,-Kč
Výše dotace: 14700.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola, náměstí Svobody 2, Praha 6
náměstí Svobody 2, Praha 6
Praha 160 00
IČO: 67798543
tel: 224311371
fax: 233330696
Web: http://www.zs-ns2.cz
Email:


Vyhodnocení

Zdůvodnění:
Vážení žadatelé o dotaci,

vaše žádost o dotaci byla schválena.

Jakmile pro Vás budu mít připravenou smlouvu, budu Vás kontaktovat.

Pokud je vaším zřizovatelem MČ Praha 6 budou Vám finance poskytnuty navýšením rozpočtu a do datové schránky Vám budou zaslány informace k poskytnuté dotaci.

S pozdravem

Veronika Loudová

Schváleno usnesením:
ZMČ 575/22 Poskytnutí dotací na podporu ekologických aktivit pro školy rok 2022 (29.04.2022)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 18kB], ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet příloha 1 [XLSX 13kB], ikonka typu souboru application/pdf příloha 2 [PDF 4kB] | podrobnosti hlasování

Za zpracování zodpovídá:
Veronika Loudová koordinátor drobných městských prvků Odbor dopravy a životního prostředí Úřad městské části Praha 6 Čs. armády 23 Praha 6 Tel.:  220 189 662 E-mail: Web: www.praha6.cz© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=349&crc=f9b03c384860f0f291f46ea0349566ea ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.