Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Detail dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda


Název:
OTEVŘENÝ SVĚT 2019 - 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy

Číslo:
2018/024

Vyhlášeno usnesením:
RMČ 42/18 Vyhlášení dotačního programu na podporu školství v MČ Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT 2019 (04.12.2018)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 13kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 1 [DOC 308kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 2 [DOC 28kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 3 [DOC 31kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 4 [XLS 39kB]

Datum vyhlášení:
21.12.2018

Datum ukončení žádostí:
01.02.2019

Datum zveřejnění výsledků:
30.04.2019

Kategorie:
školství a vzdělání

Úvod:
Cílem je propojení školy s místní komunitou, zapojení místních obyvatel a rodinných příslušníků dětí a žáků do aktivní spolupráce se školou

Cílovou skupinou jsou mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Škola může v této oblasti podat nejvýše tři žádosti.

Finanční dotace pro mateřské a základní školy cílové skupiny na realizaci projektů do výše až 90% nákladů.

Podmínky účasti:
Podmínky pro poskytnutí dotace:

1. Vyplnění elektronické žádosti a projektu se záměrem a podrobným popisem, s informacemi o realizaci obdobných aktivit a  finanční rozvaha (položkový rozpočet, výše požadavku, ostatní zdroje financování). Její následné vytištění, podepsání, naskenování a vložení jako elektronické přílohy k žádosti v modulu Elektronické dotace. Dotace nebude poskytnuta na činnost běžných kroužků.

2. Činnost v rámci projektu „Veřejná služba“

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

V případě splnění technických náležitostí žádosti a naplnění programového cíle bude projekt bodově ohodnocen podle následujících kritérií:

- naplnění účelu: 0 – 35 bodů

- přínos projektu: 0 – 30 bodů

- předpoklady žadatele pro realizaci projektu: 0 – 20 bodů

- efektivita nákladů, finanční spoluúčast, jiné finanční zdroje: 0 – 15 bodů

Výše dotace na jednotlivé projekty bude stanovena srovnáním s výší bodového ohodnocení ostatních podaných projektů, s výjimkou těch, které budou ohodnoceny 25 a méně body (ty budou považovány za nedostatečné a dotace na ně nebude poskytnuta).

Kontakt na zadavatele:
Karel Čermák Odbor školství Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 23, Praha 6. 3. patro, místnost č. 314 tel.:  220 189 456 e-mail:


Úspěšné žádosti

Celkem rozděleno 342 400,- Kč mezi 22 žadatelů.


Název: Běh babím létem ( BBL)
15. ročník oblíbené sportovně společenské akce, pořádané Mateřskou školou Libocká a Běžeckým sdružením Bonbon.

Akce probíhá vždy 2. sobotu v září, v Divoké Šárce, s doprovodným programem.

Akce je určená pro širokou veřejnost.

Běh je zařazen do oficiálního běžeckého kalendáře, kde jsou uvedeny akce pro amatéry, i pro veřejnost.

Náklady:
Celkové náklady: 87800.00,-Kč
Výše dotace: 15500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Mateřská škola Libocká
Libocká 148/66
Praha 6 161 00
IČO: 70942897
tel: 724150631
Web: http://www.mslibocka.cz
Email:


Název: Tvoříš, tvořím, tvoříme aneb velikonoční a vánoční dílny

Tradiční, společenská akce velikonočního a vánočního tvoření se 18ti letou tradicí společně s občerstvením, kterou připravujeme společně s dětmi pro rodiče, prarodiče a přátele školy.

Akce, při které mají možnost rodiče se lépe poznat mezi sebou, i pedagogy.

Možnost neformální komunikace.

Společné velikonoční a vánoční tvoření rodičů, prarodičů, přátel školy a dětí.

Na této akci je pokaždé možnost poznat nové výtvarné techniky.

Naladění velikonoční a vánoční atmosféry, poznávání velikonočních a vánočních tradic.

Náklady:
Celkové náklady: 78000.00,-Kč
Výše dotace: 16500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Mateřská škola Libocká
Libocká 148/66
Praha 6 161 00
IČO: 70942897
tel: 724150631
Web: http://www.mslibocka.cz
Email:


Název: Celodenní zahradní slavnost pro předškoláky a nové děti

Celodenní zahradní slavnost s 20ti letou tradicí.

Imatrikulace nových dětí a slavnostní vyřazení předškolních dětí z mateřské školy.

Kulturní program:

1. Vystoupení našich absolventů

2. Vystoupení folklorní skupiny Libočanka

3. Divadelní představení

4. Skákací hrad

5. K tanci a poslechu jazzová kapela

Náklady:
Celkové náklady: 94000.00,-Kč
Výše dotace: 13500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Mateřská škola Libocká
Libocká 148/66
Praha 6 161 00
IČO: 70942897
tel: 724150631
Web: http://www.mslibocka.cz
Email:


Název: Vyrábíme s mámou, tátou...
Dílny se konají v prostorách mateřské školy Bílá 1, Praha 6 v odpoledních až večerních hodinách. Dílny se mohou zúčastnit nejen děti z mateřské školy, ale i jejich sourozenci, kamarádi, doprovodem jim jsou rodiče, prarodiče, chůvy. Rodiče si mohou při práci promluvit s dalšími rodiči i učitelkami, děti mají možnost spolupracovat s dospělou osobou, pozorovat ji při práci. Vytváří se přátelské prostředí, které posiluje komunitní život mateřské školy i Prahy 6

 

Náklady:
Celkové náklady: 36500.00,-Kč
Výše dotace: 17500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
ZŠ a MŠ Bílá
Bílá 1
Praha 6 160 00
IČO: 48133833
tel: 246037731
fax: 224310107
Web: http://www.zsbila.cz
Email:


Název: Den plný sportování a zábavy
Tuto akci pořádáme již deset let. Děti i rodiče ji vítají a zapojují se do připravených disciplín. V loňském roce se této akce zúčastnilo 50 rodin.

Účastníci procházejí vytyčenou trasu, na níž jsou přichystány nejrůznější aktivity vyžadující spolupráci rodičů a dětí. 

Společně se svými rodiči cestou k cíli plní nejrůznější vědomostní a sportovní úkoly.

Náklady:
Celkové náklady: 35000.00,-Kč
Výše dotace: 14500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
ZŠ a MŠ Červený vrch
Alžírská 26/680
Praha 6 160 00
IČO: 48133809
tel: 235358172
fax: 235358172
Web: http://www.zscvrch.cz
Email:


Název: Otevřená škola 2019 - rozvoj aktivní otevřené spolupráce rodičů a přátel školy
Projekt podporuje jednak významnou komunitní funkci školy, ale také rozvíjí spolupráci školy s rodiči našich žáků. Stejně jako v předcházejících letech projevili rodiče zájem o opakování programů i v příštím školním roce, neboť by rádi doporučili svým známým z řad rodičů současných či potencionálních žáků naší školy možnost jednak společně stráveného odpoledne se svými dětmi při tvoření zajímavých "halloweenských" výrobkůale především možnost vyzkoušet si práci v centrech aktivit, neboť ze zkušeností skutečně až po vlastním prožitku je možné plně pochopit podstatu programu Začít spolu. Projekt Otevřená škola se stal na naší škole tradicí mimo jiné i díky finanční dotaci od MČ Praha 6.

Projekt zahrnuje 3 programy:

1. Centra aktivit pro rodiče (Začít spolu)

2. Halloweenské tvoření s rodiči (výtvarná dílna pro rodiče a děti)

3. Koordinace projektu

1. CENTRA AKTIVIT PRO RODIČE (ZAČÍT SPOLU)

Smyslem činnosti v tomto programu bude možnost pro rodiče a další zájemce vyzkoušet si prostřednictvím osobního prožitku práci žáků v centrech aktivit (součást výukového programu Začít spolu) podle stejných pravidel platících pro žáky 1. stupně naší školy (komunitní kruh – pravidla práce v centrech, vlastní práce v centrech, hodnotící kruh – reflexe, sebereflexe práce). Postupně proběhnou 4 zážitkové odpolední dvouhodinové bloky rozdělené podle ročníků, tzn. práce v centrech bude zaměřena na učivo příslušných ročníků.

1 skupina – 24 rodičů

2. HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ S RODIČI

(VÝTVARNÁ DÍLNA PRO RODIČE A DĚTI)

Smysluplné trávení volného času nabídne výtvarná dílna, které se zúčastní rodiče společně s dětmi. Výstupem společného tvoření bude vystavení výrobků a zároveň zlepšení interiéru vnitřních prostor školy. Rodiče si spolu s dětmi pod vedením odborného lektora vyrobí „halloweenskou dýni“. Přínosem bude především rozvoj představivosti, kreativity a zručnosti dětí, vzájemná spolupráce dítěte s rodičem. Proběhne 1 odpolední výtvarná dílna.

1 skupina – 15 žáků a 15 rodičů

3. KOORDINACE PROJEKTU

Za průběh realizace projektu bude odpovídat koordinátor projektu. Jeho úkolem bude zajišťování lektorů pro realizaci jednotlivých aktivit z řad učitelů na zvolenou oblast, sledování harmonogramu činností, koordinace průběhu jednotlivých programů, koordinace čerpání finančních prostředků, propagace projektu a zpracování závěrečné zprávy včetně vyúčtování.

O průběhu realizace a zdroji financování budeme veřejnost informovat na internetových stránkách školy, ve školních novinách a prostřednictvím informačního panelu umístěného v hale školy.

Náklady:
Celkové náklady: 21000.00,-Kč
Výše dotace: 11500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola, náměstí Svobody 2, Praha 6
náměstí Svobody 2, Praha 6
Praha 160 00
IČO: 67798543
tel: 224311371
fax: 233330696
Web: http://www.zs-ns2.cz
Email:


Název: Mámo, táto draci letí!
Projekt bude probíhat ve dvou částech, ve dvou odpoledních blocích, celková délka bloku cca 2 hodiny

1. První odpoledne : Společná výroba papírových draků

Z předem připraveného materiálu (balící papír, barevné papíry, provázky, krepový papír, fixy, třpytky, celofán, alobal, překližkové lišty, lepidla, lepicí pistole) si rodiče společně s dětmi vyrobí a ozdobí papírového draka.

2. Druhé odpoledne: Pouštění draků

Rodiče se společně s dětmi sejdou na pláni u mateřské školy a budou trávit odpoledne společným pouštěním vyrobených draků.

Náklady:
Celkové náklady: 7800.00,-Kč
Výše dotace: 4800.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6
Antonína Čermáka 1022/6
Praha 6 160 00
IČO: 48133850
tel: 224311116
fax: 233340795
Web: http://www.zscermaka.cz
Email:


Název: Tvořivé dílny v lesní třídě
Tvořní společně dětí a rodičů, někdy i babiček . Rodiče se velmi rádi zůčastńují a tvoří. V tomto roce bychom rádi udělali společné setkání 3x za rok. Dílny probíhají po provozu školy, inspirací jsou roční období , svátky, přírodní materiál.

Náklady:
Celkové náklady: 8000.00,-Kč
Výše dotace: 7200.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Mateřská škola Sbíhavá
Sbíhavá II, 2/360
Praha 6 162 00
IČO: 70885401
tel: 775708854
Web: http://www.sbihava.cz
Email:


Název: Dílny s rodiči
V letošním roce bychom chtěli udělat tématicky zaměřené setkání podle ročních období. Vždy upravíme tvoření dle věku dětí, takže mohou pracovat jak mladší děti, které do mš ještě nechodí, ale možnost mají i sourozenci ze ZŠ a smozřejmoustí jsou naše děti, Vzhledem k prostoru se musí rodiče registrovat na setkání, přestože probíhá ve dvou třídách.

Náklady:
Celkové náklady: 12000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Mateřská škola Sbíhavá
Sbíhavá II, 2/360
Praha 6 162 00
IČO: 70885401
tel: 775708854
Web: http://www.sbihava.cz
Email:


Název: Čarodějnice na Norbertově
Jedná se o volnočasovou aktivitu, která je určená pro žáky 1. a 2. stupně Základní školy Nobertov, jejich sourozence, kamarády, rodiče a prarodiče, ale zároveň i pro střešovickou veřejnost. Akce se mnohdy účastní i děti,které nejsou žáky Základní školy Norbertov, ale bydlí v jejím blízkém okolí. Na akci dochází k neformálnímu setkání  s rodiči žáků a se střešovickou veřejností. Velkým kladem je i to, že se zde setkávají a lépe poznávají i žáci různých ročníků.

Čarodějnice na Norbertově jsou rozděleny na dvě části a probíhají na dvou místech. V první části, která se koná na dvoře školy, je pro žáky připravená diskotéka a různé soutěže, za které dostávají žáci, po jejich úspěšném absolvování, různé odměny. Druhá část probíhá na zahradě školy a při ní je upálena hlavní čarodějnice a poté si mohou všichni účastníci opéct špekáčky a posedět u ohně.

Všechny děti přicházejí v maskách, ale vítány jsou i děti bez masek. Při výrobě masek se rozvíjí u žáků kreativita, fantazie, manuální zručnost, rozvíjí se spolupráce mezi dětmi a děti se učí pomáhat spolužákům.

Náklady:
Celkové náklady: 33200.00,-Kč
Výše dotace: 16500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1
Norbertov 1/126
Praha 6 - Střešovice 162 00
IČO: 48133906
tel: 234674514
fax: 234674571
Web: http://www.norbertov.cz
Email:


Název: Slavíme s dětmi i rodiči po celý rok 2019 ve Waldorfské mateřské škole
V projektu se jedná o nadstandartní aktivity, které se konají většinou po skončení provozní doby mateřské školy. Akce budou připravovány ve spolupráci pedagogů, rodičů a přátel školy. Na některé akce je zvána i široká veřejnost z blízkého okolí mateřské školy, tedy obyvatel Prahy 6.

Podrobný popis akce:

Tříkrálová slavnost:  akce pro děti z MŠ. Slavnost se koná v průběhu dvou dopolední, pro děti v jednotlivých třídách. Děti nejprve navštíví Břevnovský klášter, kde si prohlédnou betlém, varhany a zazpívají si koledy. Mohou se tak seznamovat s historií břevnovského kláštera. Druhé dopoledne probíhá v jednotlivých třídách, které navštíví Tři králové (z řad rodičů - je to již tradiční příklad dobré spolupráce). Tradice jsou tak udržovány formou blízkou dětskému světu. Děti mohou Třem králům zazpívat a podarovat je, ale především Tři králové podarují děti třemi tradičními dary.

Masopustní průvod: akce pro děti, rodiče a přátele školy a širokou veřejnost. I  letos bude první velkou akcí Masopust na téma: "Vodní říše" v Ústřední vojenské nemocnici. Jelikož dbáme na komunitní propojení a školka sídlí nedaleko nemocnice, podařilo se nám opět, již počtvrté ve spojení s vedením v zastoupení Mgr. Jitkou Zinke domluvit společný program. Masopustní úvod bude ukončen v areálu ÚVN u dřevěného altánu, kde se budou moct zúčastnit nejen místní občané, jež se k průvodu přidají, ale i pacienti, kteří přímo v nemocnici dlouhodobě pobývají - jedná se o křídlo válečných veteránů. Průvod bude po celou dobu provázen masopustní kapelou a kejklíři na chůdách. Ve školce v jednotlivých třídách probíhá minimálně 2 týdny předem příprava masek i výzdoba jednotlivých tříd, rodiče napečou na masopustní hody koblihy a jiné pochutiny. Muzikanti (také z řad rodičů) se několikrát před slavností sejdou v prostorách MŠ, předem k tomu určeným, aby secvičili hudební doprovod k masopustní obchůzce (zde mají možnost spolupracovat rodiče napříč třídami a tak posilovat sounáležitost ze školkou). Učitelky spolu s dětmi připraví plakátky a pozvánky pro veřejnost z okolí a společně s dětmi je při pravidelných dopoledních procházkách roznesou. Akce se zúčastní kolem 350 osob. Letos jsme přizvali ke spolupráci již potřetí i podnikovou mateřskou školu ÚVN.

Morena aneb vynášení zimy: akce pro děti z MŠ, jejich rodiče. Děti v rámci dopoledních hodin ve svých třídách vyrobí Morenu, popřípadě i menší „Morenky“, které nazdobí pomocí tradičních přírodních materiálů, naučí se tradiční písně a říkadla, které k dané slavnosti náleží. S rodiči se potom za zpěvu a hudebního doprovodu v daný den vypraví do okolí, kde spolu s nimi Morenu utopí a oslaví příchod jara. Akce se účastní cca 150 osob.

Jarní slavnost: akce pro děti z MŠ. K přípravě této slavnosti potřebují učitelky opět pomoc a zapojení rodičů. Ti přinesou do třídy jarní květiny a látky s jarními motivy. Nakoupí květináče, hlínu i semínka na slavnost. Spolu s učitelkami připraví a vyzdobí v dané třídě prostor pro děti tak, aby se mohly děti spolu s pohádkou vypravit pro semínko, které potom společně s rodiči zasadí. Děti si mají uvědomit koloběh přírody, šetrnost, se kterou musíme k přírodě přistupovat, zažijí spolu s rodiči i jiný druh aktivit. Akce se účastní cca 150 osob.

Jarní brigáda na zahradě: akce pro děti, rodiče a přátele školy. Nejméně 2x v jarním období  se sejdou na zahradě WMŠ rodiče (někteří i s dětmi), kteří se snaží bez nároku na odměnu zkrášlit prostor, ve kterém jejich děti tráví svůj aktivní čas. Někteří rodiče přinesou občerstvení ze svých zásob i pro ostatní, jiní přivezou na vlastní náklady chybějící zeminu, květiny a další potřebné věci. Spoluvytváření něčeho užitečného pomáhá vytvářet dobré vztahy mezi rodinami v jednotlivých třídách, ale i v celé školce. Vždy akci řídí pověřená paní učitelka a samozřejmě i další pedagogové z mateřské školy. Akce se účastní cca 70 osob.

Velikonoční jarmark: akce pro děti z MŠ, jejich rodiče, přátelé školky a širokou veřejnost. Ve vybraných prostorách školky, obyčejně v prvním patře ve dvou třídách, probíhá jarmark. Polud to dovolí počasí, tak může probíjat i v prostorách zahrady mateřské školy. Prodávají se na něm rukodělné výrobky dětí z MŠ a jejich rodičů, výtěžek z prodeje jde prostřednictvím Klubu rodičů na financování dalších akcí, které WMŠ během roku pořádá. Všichni zúčastnění vyrábějí a prodávají bez nároku na jakýkoliv honorář. Veřejnost svou návštěvou má možnost podpořit finančně akce WMŠ a zažít velikonoční atmosféru. Součástí jsou zpěvy velikonočních koled, divadlo pro děti i dospělé a velikonoční dílničky, kde zkušení lektoři učí
postupy výroby velikonočních ozdob, techniky zdobení vajec a výrobu nejrůznějších předmětů s velikonoční tematikou. Dílniček se může účastnit zdarma každý, kdo na jarmark přijde, tedy jsou opět zváni i sousedé mateřské školy, tedy blízká komunita.  Akce se zúčastní cca 250 osob.

Zahradní slavnost: Tato akce naplánovaná na druhou polovinu červnaje poslední ve školním roce, kde se potkáme s dětmi i jejich rodiči. Je určena nejen pro děti, které školku právě navštěvují, ale i pro absolventy, kteří již ze školky dávno vyšli, ale přesto se rádi setkají znovu se svými spolužáky či pedagogy. Každoročně jsou na akci zváni i sousedé z nejbližšího okolí. Před slavností je třeba, za společné pomoci rodičů a učitelů: našít šerpy, nakoupit květiny, zajistit stan na občerstvení, přichystat samotné občerstvení na kterém se budou podílet i místní podnikatelé, rodiče chystají pro děti velkou pohádku (kulisy, ofocení textů, kostýmy, několik setkání za účelem secvičení pohádky). Na slavnosti proběhne malý prodejní jarmark a několik dílniček, z výtěžku se financuje adopce na dálku (malé africké holčičky Purity), kterou školka již několik let podporuje prostřednictvím financí ze Spolku rodičů. Rodiče za tímto účelem vyrábí a přináší drobné výrobky, které sami financují, již několik týdnů předem. Děti na slavnosti kromě květiny a šerpy dostanou i pamětní (propagační) knížku, která zaznamenává jejich pobyt ve školce. Náklady na tyto knihy (fotografka, tisk) odpovídají její profesionální vizáži, je tak dobrou reklamou školky i jejího zřizovatele navenek. Tato slavnost je svým rozsahem největší události školního roku, zvláště pro děti odcházející do základní školy. Účastní se jí cca 300 osob.

Waldorf 100 je akce, která probíhá na celém území České republiky, formou putovní výstavy, doprovázené dalšími kulturními akcemi, jako jsou divadla, úkázky z práce mateřských, základních i středních škol, pracujících na principech waldorfské pedagogiky. Waldorf 100 představuje široké veřejnosti vývoj této pedagogiky na našem území. V praktických ukázkách přibližuje dospělým i dětem charakteristické prvky této práce. Naše mateřská škola se podílí na organizaci této akce a je do ní aktivně zapojena. Naše MŠ bude mít během výstavy dílničky a zahraje nejmenším návštěvníkům divadlo. Účast může být až 500 lidí z Prahy. Akce je naplánovaná na víkend 14.6. - 16.6. 2019.

Svatováclavská slavnost akce pro děti z MŠ: Rodiče se na přípravě této slavnosti podílí. Přinesou do třídy podzimní plody všeho druhu. Spolu s učitelkami připraví a vyzdobí v dané třídě prostor pro děti tak, aby si mohly děti uvědomit, co všechno nám země dává. Vyprávěním  a hraním legendy o svatém Václavovi si připomenou jeho skutky, vztah k naší zemi a úrodě. Učitelky  zahrají divadlo o tomto světci, pomocí vlastnoručně vyrobených loutek z dřevěných špalíčků a látek. V tento den pečou učitelky s dětmi poprvé chléb z vlastnoručně namleté mouky. Děti si mají uvědomit sepjetí s přírodou i s našimi tradicemi. Akce se účastní cca 150 osob.

Michaelská slavnost: akce pro děti z MŠ: Rodiče se na přípravě této slavnosti podílí. Děti se vydávají na boj s drakem. Tato slavnost se koná na přechodu léta a podzimu, v období, kdy to vnější ve své nádheře uvadá, ale o to více sílí to vnitřní. Tento přechod stojí mnoho sil. Obrazně jsou tyto síly zániku vyjádřeny drakem. Postava Michaela a jeho příběh dává impuls k odvaze k boji, k překonání strachu z draka – k překonání sebe sama. Děti, stejně jako Michael, dostanou slunečné dary (korunu, meč a šerpu) a symbolicky projdou kolem draka (toho vytvoří rodiče pomocí látek a kulis v klášterní zahradě). Za odměnu dostanou červené jablko. Akce se účastní cca 150 osob.

Podzimní brigáda: akce pro děti, rodiče a přátele školy: V daný den se sejdou na zahradě MŠ rodiče (někteří i s dětmi), kteří se snaží bez nároku na odměnu zkrášlit prostor, ve kterém jejich děti tráví svůj aktivní čas. Někteří rodiče přinesou občerstvení ze svých zásob i pro ostatní, jiní přivezou na vlastní náklady chybějící zeminu, květiny a další potřebné věci. Spoluvytváření něčeho užitečného pomáhá vytvářet dobré vztahy mezi rodinami v jednotlivých třídách, ale i v celé školce. Akce se účastní cca 70 osob.

Martinská slavnost: akce pro děti, rodiče, příbuzní a přátele školy: Několik dní před slavností vyrábí učitelky s dětmi za pomocí rodičů lucerničky, které jim posvítí na cestu k pokladu, kterým jsou zlaté podkovičky. V den slavnosti pečou děti dopoledne martinské rohlíčky, kterými při slavnosti podělí své blízké.Děti, spolu s učitelkami vydlabou jednu obří a několik malých dýní se kterými v den slavnosti vyzdobí zahradu ve školce. V odpoledních hodinách probíhá oslava ve třídě s rodiči, a to nejprve zpívanou hrou/divadlem o sv. Martinovi, divadlo připravují rodiče dětí. Poté všechny třídy společně odcházejí průvodem do klášterního sadu, kde se zpívají s hudebním doprovodem martinské písně, které rodiče předtím secvičili. Těm, co se nemohli nácviku účastnit, jsou rozdány zpěvníky. Společně se čeká na příjezd sv Martina, je objednán kůň s jezdcem, který projede kolem dětí a připomene jim znovu legendu o sv. Martinovi, která odkazuje hlavně na pocit sounáležitosti s druhými, na soucit a umění dělit se s ostatními. Martinská doba je tak dětem prezentována jako doba vnitřního světla. Akce se účastní cca 300 osob. Průvodu a společného kruhu v zahradě se účastní i obyvatelé okolí školky.

Adventní jarmark: akce pro děti z MŠ, jejich rodiče, přátelé školky a širokou veřejnost. Organizaci tohoto jarmarku mají na starosti hlavně rodiče, ale nejde to ani bez spolupríce s učitelkami. Je potřeba skloubit provoz v zbylích třídách a průběh jarmarku. Ve vybraných prostorách školky, obyčejně v prvním patře ve dvou třídách, probíhá jarmark, na němž se prodávají rukodělné výrobky dětí z MŠ a jejich rodičů, výtěžek z prodeje jde prostřednictvím Klubu rodičů na financování dalších akcí, které WMŠ během roku pořádá. Všichni zúčastnění vyrábějí a prodávají bez nároku na jakýkoliv honorář. Veřejnost svou návštěvou má možnost podpořit finančně akce WMŠ a zažít adventní atmosféru. Součástí jsou zpěvy advetních koled, divadlo pro děti i dospělé a advetní dílničky, kde zkušení lektoři učí postupy výroby vánočních ozdob, techniky zdobení perníčku a výrobu nejrůznějších předmětů s vánoční tematikou. Dílniček se může účastnit zdarma každý, kdo na jarmark přijde, tedy jsou opět zváni i sousedé mateřské školy, tedy blízká komunita.  Akce se zúčastní cca 250 osob.

Adventní spirála: akce je pro děti a rodiče z MŠ. Rodiče, spolu s učitelkami, připraví třídu na slavnost, kde s dětmi přivítají písněmi a pohádkou Advent. Rodiče secvičí pásmo písní, které slavnost doprovází a připraví malé zpěvníčky pro ostatní diváky. Při slavnosti se klade důraz na české tradice. Důstojnost
chvíle podpoří klidná atmosféra slavnosti. Akce se účastní cca 300 osob.

Workshopy v jednotlivých třídách, které se pořádají několikrát do roka na dané téma (např. Adventní, tříkrálové, svatojánské setkání). Učitelky připraví na dané téma dílničku a potřebný materiál a rodiče spolu s dětmi potom tvoří. Rodiče mohou připravit na takové setkání drobné pohoštění. Tato neformální setkávání slouží k vzájemnému poznávání, utužování vztahů v komunitě třídy, jak mezi dětmi, rodiči i  pedagogy. Tyto akce jsou třídního charakteru, akce se většinou účastní cca 50 lidí, včetně dětí.

Vánoční slavnost: akce pro děti, jejich rodiče a široké příbuzenstvo. Učitelky sečvičí a zahrají dětem, rodičům a širokému příbuzenstvu vánoční hru "O narození Ježíška", to vše pod širým nebem v zahradě Břevnovského kláštera. Po skončení představéní si mohou prohlédnout živý betlém a zároveň strávit společné chvíle pod párty stanem, kde je připravené vánoční pohoštění. Součástí vánoční slavnosti je  společný zpěv vánočních koled za doprovodu hudebních nástrojů. Akce se účastní cca 300 osob.

Ve sledovaném období jsme pokračovali v bezproblémové realizaci projektu. 

Náklady:
Celkové náklady: 114000.00,-Kč
Výše dotace: 45500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Waldorfská mateřská škola
Dusíkova 1946/3
Praha 6 162 00
IČO: 70885419
tel: 777194630
Web: http://www.wmsdusikova.cz
Email:


Název: Zahradní slavnost
akce je naplánována na čtvrtek 30.5.2019 od 16 - 19 hodin na zahradě naší mateřské školy, proběhne vystoupení dětí z jednotlivých tříd, prohlídka vozů IZS, točení na keramickém kruhu, soutěže pro děti, po celou dobu je zajištěno občerstvení, na kterém se podílejí rodiče dětí, soutěže nám pomáhají zajišťovat žáci ze ZŠ Marjánka, během slavnosti proběhne hudební vystoupení a po celou dobu je reprodukovaná hudba ve formě dětské diskotéky. S organozací nám pomáhá Spolek břevnovských živnostníků

Náklady:
Celkové náklady: 30000.00,-Kč
Výše dotace: 14500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Mateřská škola Jílkova, příspěvková organizace
Jílkova 1700/3
Praha 6- Břevnov 169 00
IČO: 70886857
tel: 220518212
fax: 220518226
Web: http://www.ms-jilkova.cz
Email:


Název: Tvoříme společně
4 dílny s rodiči a jejich dětmi v odpoledních hodinách v prostorách MŠ (keramická dílna nebo třída)

Náklady:
Celkové náklady: 30000.00,-Kč
Výše dotace: 12500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Mateřská škola Jílkova, příspěvková organizace
Jílkova 1700/3
Praha 6- Břevnov 169 00
IČO: 70886857
tel: 220518212
fax: 220518226
Web: http://www.ms-jilkova.cz
Email:


Název: Adventní odpoledne na Norbertově
Jedná se o tradiční volnočasovou aktivitu, do které se zapojují všechny třídy 1. a 2. stupně Základní školy Norbertov a také všichni zaměstnanci. Aktivita je určená pro rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády žáků, pro bývalé žáky a zaměstnance školy a pro obyvatele Střešovic. Při této aktivitě dochází také k neformálnímu setkání učitelů a rodičů, k setkání učitelů s bývalými žáky a s bývalými zaměstnanci. Na akci jsou pravidelně zváni i představitelé Městské části Praha 6.

Žáci mohou předvést své znalosti z různých oblastí a své dovednosti z hudební výchovy, výtvarné výchovy, ale i tělesné výchovy.

Hlavní část programu probíhá ve školní jídleně. V programu se prezentují všechny třídy s připraveným vystoupením. Jedná se o básničky, písničky, tanečky, divadelní scénky. Většina vystoupení má vánoční tematiku. Celý program je zakončený vystoupením žáků 9. třídy.

Součástí programu je i kavárnička, o kterou se starají žáci 6. třídy, jejichž maminky a babičky připravují pro návštěvníky pohoštění (koláče, chlebíčky, vánoční pečivo apod.). Kavárnička slouží k posezení návštěvníkům Adventního odpoledne.

Ve škole je také otevřena Norbertovská tržnice, ve které si mohou zájemci koupit výrobky žáků (svícny, andílky, adventní věnce aj.) nebo upomínkové předměty s logem školy (tužky, batůžky, deštníky). Tržnici mají na starosti žáci 8. třídy.

Náklady:
Celkové náklady: 35500.00,-Kč
Výše dotace: 16500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1
Norbertov 1/126
Praha 6 - Střešovice 162 00
IČO: 48133906
tel: 234674514
fax: 234674571
Web: http://www.norbertov.cz
Email:


Název: Sportovní soboty za školou
Naší velkou snahou je propojit školu a školní komunitu, zapojit rodiny žáků i přátel školy do aktivní spolupráce se školou. Začínali jsme postupně v jednotlivých třídách, které úspěšně uspořádaly akce, na nichž rodiče nebyli pouze diváky, ale kterých se aktivně zúčastnili společně se svými dětmi. Zjistili jsme, že největší úspěch měly víkendové akce, a tak jsme začali organizovat sobotní aktivity pro zájemce z celé školy. Základním pravidlem těchto akcí je vždy povinná účast rodiče (rodičů i prarodičů) s dítětem (dětmi). Soboty za školou probíhají již čtrnáct let (první jsme zorganizovali v roce 2005!) a díky nim se nám daří nejen zlepšovat vztahy mezi rodinou a školou, ale díky grantům umožňujeme rodičům (i ze sociálně slabších rodin) prožít aktivně společně s dětmi netradiční sobotu. Pro organizaci těchto akcí máme dostatečné množství odborně způsobilých pedagogů či instruktorů a i dostatek zkušeností.

Všechny tyto akce se těší veliké oblibě. V minulém roce se uskutečnily 4 společné  soboty a zúčastnily se jich skoro dvě stovky účastníků! To je téměř 50 lidí na jednu akci! Zájemců bývá i více, ale z organizačních a bezpečnostních důvodů už nejsme schopni uspokojit více zájemců.

Rodiče jsou při třídních schůzkách seznamováni s termíny jednotlivých sportovních akcí, které se konají vždy v sobotu. Základní podmínkou účasti dítěte je i účast rodiče (rodičů) a včasné písemné přihlášení. U zájezdu na hory  je počet účastníků omezen kapacitou autobusu.

Při sjezdovém lyžování zajišťují naši zkušení instruktoři lyžování (snowboardingu) pro děti vždy dvě hodiny lyžařského (snowboardového) výcviku. Permanentky si hradí účastníci sami, občerstvení je možné si koupit přímo u sjezdovek. Jedna z nejoblíbenějších akcí.

Účastníci výletu na běžkách mají možnost si zdarma půjčit běžky ze školního fondu, celá trasa je naplánována tak, aby ji zvládli všichni účastníci. (většinou všichni vyjedou vlekem nebo lanovkou na vrchol). Při plánování trasy vždy pamatujeme na polední zastávku v horské boudě, kde si zájemci mohou zakoupit občerstvení.

Vždy v červnu pořádáme sobotu na kánoích po řece Sázavě z Týnce do Pikovic. Lodě, pádla a vesty si půjčujeme u CK Dronte a půjčovné hradíme z grantu. Dopravu vlakem si účastníci platí sami. Zatím nám počasí vždy přálo a počet účastníků stále stoupá, od původních 24 v roce 2006 do rekordních 56 v červnu 2010. Po zkušenostech jsme museli kapacitu omezit na max 50 vodáků.

Sobotního výletu na kolech se pod vedením ostřílených cyklistů zúčastňuje kolem 40 účastníků. Snažíme se trasy střídat, protože pokud s námi někdo na kola vyjel, nenechá si to příští rok ujít. V minulých letech měli cyklističtí nadšenci možnost projet Kokořínsko, vyjet si na Okoř, jet podél břehů Labe nebo Jizery, projet trasu z Kladna do Srbska na Berounce nebo trasu z Rakovníka do Berouna.

V roce 2014 jsme sobotní akce rozšířili i o turnaj týmů ve florbalu. Každý tým tvoří minimálně jeden dospělý a dvě děti. Turnaj se koná ve školní tělocvičně (příp. ve florbalové hale DDM hl.m.P.). Vybavení a rozhodčí zajistí škola.

Náklady:
Celkové náklady: 80000.00,-Kč
Výše dotace: 17500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
ZŠ a MŠ Bílá
Bílá 1
Praha 6 160 00
IČO: 48133833
tel: 246037731
fax: 224310107
Web: http://www.zsbila.cz
Email:


Název: Výtvarné soboty na ZŠ Bílá
Myšlenka projektu Výtvarné soboty vznikla z našeho původního projektu Soboty za školou, který realizujeme již řadu let. Jelikož se ale jednalo výhradně o sportovní aktivity, rozhodli jsme se, že uspořáme v podobném duchu i jiné než sportovní akce. Chceme, aby tyto akce organizované školou pro rodiče s dětmi podporovaly vytváření hezkých vztahů nejen mezi rodičem a dítětem, ale i mezi komunitou rodičů dětí z naší školy. Děti a jejich rodiče by měly mít nejen společné zážitky při tvorbě s různými výtvarnými technikami, ale rodiče by měli získat další inspiraci pro trávení volného času společně s dětmi a navíc se seznámit s ukázkou výuky výtvarné výchovy a poznat rodiče kamarádů svých dětí. 
Naším hlavním cílem je zlepšit vztahy mezi komunitou rodičů a školou. Proto i při těchto aktivitách zůstává základní pravidlo „Sobot za školou“ a to je aktivní účast rodiče (prarodiče) s dítětem (dětmi). Společně si vyrobí rodinné tričko na prázdniny, vyzkouší si práci v keramické dílně, malování na hedvábí, nebo svým blízkým vyrobí originální vánoční dárek.

Náklady:
Celkové náklady: 25600.00,-Kč
Výše dotace: 12500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
ZŠ a MŠ Bílá
Bílá 1
Praha 6 160 00
IČO: 48133833
tel: 246037731
fax: 224310107
Web: http://www.zsbila.cz
Email:


Název: VELIKONOČNÍ A ADVENTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
Naše mateřská škola pořádá dvakrát ve školním roce tvořivé dílny pro děti, jejich rodiče, prarodiče, sourozence, bývalé žáky a přátele školy. Tyto akce se staly ve škole velmi oblíbenými a vyhledávanými. Tradice dílen sahá nejméně dvanáct let nazpět a to i díky přiděleným dotacím MČ Praha 6.

Náklady:
Celkové náklady: 22500.00,-Kč
Výše dotace: 10500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
MŠ Na Dlouhém lánu
Nechanského 3/589
Praha 6 160 00
IČO: 70920681
tel: 235361674
Web: http://www.naseskolka.cz
Email:


Název: Dospěláci keramičí
Dospělí pracují bez přítomnosti dětéí, tvoří individuální výrobky podle své fantazie za pomoci lektrorky. ta pomáhá s konzultucí a radami. K dispozici mají také odborné časopisy s náměty

Prostory pro tuto činnost dospělých jsou využívány po prcaovozu školky.

Náklady:
Celkové náklady: 41000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Mateřská škola Sbíhavá
Sbíhavá II, 2/360
Praha 6 162 00
IČO: 70885401
tel: 775708854
Web: http://www.sbihava.cz
Email:


Název: Výtvarné tvořivé dílny pro rodiče a děti
Projekt tvořivých dílen pro rodiče a děti má na naší škole již dlouholetou tradici.

Pravidelně po celý rok nabízíme příležitosti pro neformální tvořivá setkávání komunity a vytváření dobrých mezilidských vztahů založených na společných zážitcích, spolupráci a porozumění. Učíme děti prostřednictvím partnerské komunikace mezi rodiči a školou dobrým modelům spolupráce.

Projekt je založen na otevřenosti a umožňuje rodičům vstupovat do dění y a to nejen v rolích účastníků, ale také organizátorů a partnerů při tvorbě programu.

Vzhledem k výtvarnému zaměření školy a realizaci projektu Začít spolu na prvním stupni volíme již opakovaně právě nabídku tvořivých dílen. Tvořivá setkávání generací jsou  pro všechny strany obohacující.

V průběhu roku škola návštěvníkům každoročně nabízí více jak 25 tvořivých setkání. Dílen se pravidelně účastní nejen rodiče se svými dětmi , ale i široká veřejnost. Tradice dílen se stala i možností setkání bývalých žáků s učiteli i prostorem k setkání spolužáků.

K propagaci akcí využíváme webových stránek, plakátků, tisku, osobních kontaktů. Dílny se staly již tradicí a mají své stálé návštěvníky i z řad bývalých žáků a rodičů žáků naší školy. Jsou vyhledávanými i obyvateli petřinského sídliště.

Při samotné realizaci klademe důraz na osobní invenci, nadšení a pocit sounáležitosti s komunitou. Na realizaci se podílí celá škola, žáci, rodiče, učitelé i provozní zaměstnanci.

Kromě akcí jako jsou výtvarné dílny, módní přehlídky, výstavy, pořádáme další drobnější akce pro třídní kolektivy a jejich rodiče. Jsme rádi, že naše škola je vnímána jako místo pro setkávání a pohodu.

Náklady:
Celkové náklady: 112000.00,-Kč
Výše dotace: 27500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
ZŠ Petřiny-sever
Na Okraji 305/43
Praha 6 162 00
IČO: 48133795
tel: 235090730
fax: 235090752
Web: http://www.zspetriny.cz
Email:


Název: Zahradní slavnost s rozloučením s předškoláky "Indiánskou stezkou"
Každým rokem pořádá naše školka koncem školního roku ve spolupráci se Společností rodičů a přátel při Mateřské škole Na Okraji z.s. zahradní slavnost, jejíž hlavní část tvoří vystoupení dětí, připravované třídními učitelkami. Letošní se nese v indiánském duchu. Své dovednosti ukáží i děti, které celý rok navštěvovaly kroužek hraní na flétničky, pod vedením naší učitelky a završí pasováním předškoláků. Druhá, neméně zábavná část nabídne profesionální vystoupení, indiánské soutěže, dílničky (malování na obličej,výroba indiánské čelenky, stezka odvahy, ...) pro celou rodinu. Nebude chybět soutěž o nejlepší (slaný x sladký) moučník a občerstvení.

Náklady:
Celkové náklady: 50000.00,-Kč
Výše dotace: 10500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
MŠ Na Okraji
Maříkova 301/7a
Praha 6 162 00
IČO: 70920753
tel: 235357590
Web: http://msnaokraji.cz
Email:


Název: Jarní kloboukové klání
V průběhu jara chceme u nás ve školce zorganizovat akci kloboukového klání. Veselými klobouky poctít příchod jara a společně se s dětmi i rodiči pobavit. Naším úmyslem je aktivně rodiče zapojit do přípravy i realizace programu. Rodiče budou mít možnost si ve školce vybrat materiál pro výrobu klobouku a jeho ozdobení. Na začátku setkání by se děti na krátké besídce pochlubily, co se ve školce naučily. Poté by proběhla rodinná prezentace klobouků, které si sami doma s dětmi vyrobili. Odměnou by jim byla vstupenka na tombolu, kterou bychom aktivní akci zakončili. Potom by následovalo občerstvení, ochutnávka dobrot z maminčiných ploten, rodiče by měli možnost volně komunikovat mezi sebou, s dětmi i námi, všemi pracovníky školky.

Náklady:
Celkové náklady: 8700.00,-Kč
Výše dotace: 4900.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6
Antonína Čermáka 1022/6
Praha 6 160 00
IČO: 48133850
tel: 224311116
fax: 233340795
Web: http://www.zscermaka.cz
Email:


Název: Podzimní, vánoční a jarní Marjánka
 V případě této grantové žádosti se jedná se o  realizaci tří akcí "otevřené školy" :

1) podzimní "Halloweenská rodinná olympiáda",

2) zimní "Vánoce s Marjánkou"

3) a jarní sportovní aktivitu "Sluníčkový den". 

  1. akce : Halloweenská olympiáda
    – sportovní hry
    – soutěže v netradičních disciplínách
    – vědomostní testy 
    - soutěž v pečení a zdobení koláčů pro maminky a babičky

II.  akce :Vánoce s Marjánkou
– Venkovní prostory ZŠ Marjánka jsou vánočně vyzdobeny, nasvíceny a ozvučeny.
– Hudební a taneční vystoupení žáků
– Ve venkovním prostoru a na hřišti jsou umístěny jednotlivá stanoviště s vánočními atrakcemi s cílem pěstování vánočních tradic a obyčejů: 
– lití vosku a olova, zdobení perníčků,
– rozkrajování jablíček,
– pouštění ořechových skořápek,
– vystoupení školního pěveckého souboru a společné zpívání, apod.
– Vánoční bazar ve formě humanitární pomoci

  1. akce: Sluníčkový den

– sportovní utkání pro všechny třídy v areálu ZŠ Marjánka
– vytvoření smíšených družstev se zapojením rodinných příslušníků
– 1. stupeň tráví tento den společně s MŠ Jílkova a věnují se sportovním  aktivitám pro nejmenší

– vyhlášení vítězů, rozdávání medailí a odměn útěchy
– společný piknik.

Pro všechny účastníky je při každé akci připraveno kromě bohatého sportovního či kulturního programu i pohoštění: Obsah se liší dle sezony a typu akce, atraktivní nabídka je o Vánocích - teplý čaj, vánoční cukroví, perníčky, které žáci upečou a různé druhy pohoštění, které učitelé s žáky připravují a podávají.

Příklad jedné  z výše popsaných akcí otevřené školy na  ZŠ Marjánka. Rodinná olympiáda v areálu školy - zúčastnila se tří- až čtyřčlenná rodinná družstva ( v některých byly zastoupeny i tři generace), která absolvovala jednotlivé sportovní disciplíny a též vědomostní testy. Družstva obdržela karty, do kterých byly zaznamenávány výsledky splněných disciplín - pak byly všechny výsledky vyhodnoceny a jmenováni vítězové, kteří získali malé pamětní medaile z keramiky (vyrobili žáci školy) a ostatním byly předány ceny útěchy. Rodinné týmy si v průběhu olympiády užili  sportovní zápolení, duševní koncentraci a mnoho humoru.

S olympiádou  spojujeme vždy soutěž pro maminky a babičky žáků - pečení  svatováclavských koláčů. Soutěží se o ten nejlépe nazdobený - koláče se pak porcují a slavnost je zakončena společnou diskotékou na hřišti školy, hostinou a grilováním buřtů. Účastníkům se z areálu školy zpravidla ani nechce odcházet.

Náklady:
Celkové náklady: 85000.00,-Kč
Výše dotace: 32500.00,-Kč
Zdůvodnění: dotace poskytnuta na částečnou úhradu nákladů

Žadatel:
ZŠ Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
Bělohorská 52/417
Praha 6 169 00
IČO: 63834341
tel: 220517391
fax: 220517392
Web: http://www.zsmarjankapraha6.cz
Email:


Vyhodnocení

Schváleno usnesením:
RMČ 241/19 Poskytnutí účelových provozních příspěvků z dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2019 v oblastech 4.A, 4.B a 4.C (26.02.2019)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 12kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 1 [XLS 97kB]

Za zpracování zodpovídá:
Karel Čermák odbor školství a kultury ÚMČ Praha 6 tel.:  220 189 456 e-mail:© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=263&crc=15b73f1a175fdbdf049992d7b4aaba43 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz