Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Detail dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda


Název:
Dotace na podporu ekologických aktivit pro rok 2018

Číslo:
2017/015

Vyhlášeno usnesením:
RMČ 2832/17 Návrh dotačních oblastí na podporu ekologických aktivit a pravidel pro přidělení dotací pro rok 2018 (18.10.2017)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 10kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 1 [DOC 58kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 2 [DOC 77kB]

Datum vyhlášení:
01.11.2017

Datum ukončení žádostí:
31.01.2018

Datum zveřejnění výsledků:
29.06.2018

Kategorie:

Úvod:
Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.

Viz. příloha: Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.

Podmínky účasti:
Viz. příloha: Vyhlášení pravidel

Kontakt na zadavatele:
Blanka Bačová 220189530


Úspěšné žádosti

Celkem rozděleno 386 250,- Kč mezi 13 žadatelů.


Název: Kroužkování ptáků
Kroužkováním ptáků získáváme poznatky o jejich tahu, zimovištích, změnách v populaci, vlivu činnosti člověka na životní prostředí ( změna biotopu - změna druhové skladby avifauny. Pozorováním a kroužkováním získaná data jsou využívána dále při vydávání různých odborných článků a knih.

Náklady:
Celkové náklady: 13740.00,-Kč
Výše dotace: 6600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Jaroslav Holeček
Obora Hvězda 1/2
Praha 6 162 00
tel: 602342258
Email:


Název: Příroda kaňonu Vltavy – ekologická výchova prostřednictvím publikace a webových stránek
V roce 2017 získal zapsaný spolek dvouletý grant Hlavního města Prahy na vytvoření publikace o přírodě evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce. Publikaci bychom rádi pojali nejenom botanicky, ale komplexněji, i se zahrnutím zoologické části, tedy se zahrnutím vybraných skupin bezobratlých a obratlovců (s tím souvisí i platby za přípravu textů, konzultace, fotografie, příp. doplňkové návštěvy v terénu). Obsahem publikace budou mj. chráněná území Sedlecké skály a Baba. Zpracování bude koncipováno pro širokou veřejnost s bohatou fotografickou přílohou. Publikace bude vytištěna v nákladu 700 výtisků a ve formátu B5. Bude distribuována do knihoven (městských, školních), informačních center a na další městské části. Snahou projektu je zvýšit informovanost o této přírodně cenné části Prahy. Publikace bude prezentována také na webových stránkách sdružení (http://salvia-os.cz).

Doplňkovou částí je popularizace přírody Prahy 6 prostřednictvím webových stránek spolku: http://salvia-os.cz/. Zveřejněny budou získané poznatky z návštěv v terénu (zejména nálezy druhů), texty, fotografie z území Městské části Prahy 6. Zveřejněno bude minimálně 5 textů k přírodně cenným územím a minimálně 20 textů k významným druhům Prahy 6.

Vedlejšími náklady jsou pracovní pomůcky využívané při práci v terénu – trekové boty a outdoorové kalhoty.

Náklady:
Celkové náklady: 230000.00,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Salvia - ekologický institut, z.s.
Bohnická 850/11
Praha - Bohnice 181 00
IČO: 26568578
tel: 731449336
Web: http://salvia-os.cz
Email:


Název: Webové stránky "Blanokřídlí v Praze"
Budu pokračovat ve vytváření webových stránek Blanokřídlí v Praze.

http://www.blanokridlivpraze.cz/

Nejdůležitější částí je Atlas druhů blanokřídlých. V základním zobrazení jsou druhy v pořadí, jak jsem je časově vkládala. Systém ale umí zobrazit druhy i v pořadí podle abecedy, a to buď česky

http://www.blanokridlivpraze.cz/atlas/seznam/?razeni=abc

nebo latinsky

http://www.blanokridlivpraze.cz/atlas/seznam/?razeni=lat

Chystám se fotografovat další druhy hmyzu a rostlin a psát o nich další příspěvky.

Nyní mám uveřejněných 125 položek v kolonce Atlas druhů blanokřídlých, 188 druhů rostlin a 69 článků aktualit z přírody. Celkem je vložených 2 463 fotografií.

V roce 2018 budu zlepšovat kvalitu u položek, které již uveřejněné jsou, to znamená tvořit fotografie s lepším zobrazením rozlišovacích znaků apod. -  a také vkládat další nové druhy. K tomu chci upozornit, že každé zlepšení kvality o malý kousek znamená vynaložit řádově víc námahy. Takže i při mém maximálním pracovním nasazení už bude počet nově vložených druhů blanokřídlého hmyzu postupovat pomaleji. Fotoaparát s mikroobjektivem musí být na stativu, člověk sebou musí nosit do přírody i další těžkou výbavu (výměnné objektivy),  musím se s tím pohybovat v oblastech obydlených bezdomovci, . . . .

Náklady:
Celkové náklady: 69800.00,-Kč
Výše dotace: 19800.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Kříženecká Hana
Nad lesíkem 2190/22
Praha 6 160 00
tel: 603313509
Web: http://www.blanokridlivpraze.cz
Email:


Název: Prožitkové učení
Programy pro děti jsou v menších skupinkách, aby si je mohli opravdu prožít a aktivně se jich účastnit. Děti tak poznávají nové poznatky o lese, stromech, ptácích, vodním životě a to vše reálném prostředí - venku. JIné programy nabídnou dětem setkání se zvířátky, které městské děti málokdy vidí - oslík, koza, kráci, kuřátka.....Mohou se dovět také o včelkách, nebo o slepeckých psech, jak mohou pomoc, nebo jaké potraviny jsou pro ně zdravé a proč. To vše za aktivní účasti samotných dětí.

Taková výuka je v přírodě velmi zajímavá, plnohodnotná a přináší dětem celou řadu pozitivních efektů. děti se lépe soustředí v malých skupinkách a na základě prožitku si také lepe zapamatují získané vědomosti.

Náklady:
Celkové náklady: 25500.00,-Kč
Výše dotace: 22950.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Mateřská škola Sbíhavá
Sbíhavá II, 2/360
Praha 6 162 00
IČO: 70885401
tel: 775708854
Web: http://www.sbihava.cz
Email:


Název: Dětská zahrádka
Protože se nám podařilo získat krásné dětské truhlíky, chceme pokračovat v jejic osazování a péči i další rok. děti budou mít možnost zasadit jednotlivé sazenice, semínka, budou pozorovat trůst rostlin o které se musí pravidelně starat formou zalévání, pletí, okopávání. Odměněni budou možností sklid plody své práce - bylinky vylepšit si pojrm), sklidit hrášek, jahody, rajčátka, kedluben, ale kochat se i krásou zasazených květin.

Práce vede děti k poznání různých druhů rostlin vhodných ke konzumaci ale mohoi si i listy či květiny vylisovat a poznávat je tak po celý rok.

Náklady:
Celkové náklady: 8050.00,-Kč
Výše dotace: 7200.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Mateřská škola Sbíhavá
Sbíhavá II, 2/360
Praha 6 162 00
IČO: 70885401
tel: 775708854
Web: http://www.sbihava.cz
Email:


Název: Motýlí zahrádky
Tyto vzdělávací sady jsou nejen obrovským přínosem pro studium, ale i pro získání a prohloubení vztahu k přírodě. Jsou proto velmi vhodné pro městské děti, které nemají tolik možností interakce s přírodou.
Sada je vhodná i pro školní a studijní účely, kdy na živém pokusu děti uvidí to, co doteď znali pouze z obrázků učebnic. Navíc v průběhu živého pokusu není vyžadována zvláštní péče a motýlům není nijak ublíženo. Naopak vypuštěním do volné přírody obohatíte snižující se stavy jednoho z našich motýlů.

Do každé třídy bychom chtěli pořídit jednu Motýlí zahrádku.

Náklady:
Celkové náklady: 8000.00,-Kč
Výše dotace: 7200.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Mateřská škola Sbíhavá
Sbíhavá II, 2/360
Praha 6 162 00
IČO: 70885401
tel: 775708854
Web: http://www.sbihava.cz
Email:


Název: péče o veřejné prostranství
Běžná sezonní péče. Likvidace plevele, výsadba trvalek, letniček a cibulovin. To vše na záhonku, který jsem si založila před cca 14 lety. 

Náklady:
Celkové náklady: 3000.00,-Kč
Výše dotace: 3000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Jarmila Koutníková
Na Okraji 320
Praha 6 162 00
tel: 603575456
Email:


Název: Zelená učebna
Zelenou učebnu budujeme několik let. Je to dlouhodobý projekt. Cílem je upravit prostředí areálu školy tak, aby byl otevřenou zelenou učebnou nejen pro žáky, ale i pro všechny návštěvníky.

V jednotlivých etapách jsme již uskutečnili:

a) výrobu a instalaci tabulek s názvy všech stromů a keřů

b) vybudování naučné stezky - každá informační tabule je zaměřena na různé oblasti

c) vybudování venkovního altánu se zelenou střechou, porostlou skalničkami

d) založení vyvýšených záhonů

e) vybudování hmyzária

f) opravu skleníku

g) vytvoření učebny botaniky pod širým nebem - keře na hranici pozemku

ch) vysázení aleje podél příchozí cesty do školy - 5 okrasných jabloní a keřů

i) umístění laviček podél příchozí cesty do školy v prostoru okrasné aleje 

i) instalaci podpůrného lankového systému na ozelenění altánu

j) vybavení altánu vhodným venkovním paletovým nábytkem

Potřebujeme 

1) doplnit svrchní extenzivní substrát a dosadit rostliny na střeše altánu

2) dosadit keře učebny botaniky pod širým nebem

3) vykácet staré a téměř zplaněné  jabloně

4) dokoupit strunovou sekačku a drtič větví - štěpky využít pro chodníčky mezi záhony

5) venkovní pracovní stůl s úložným prostorem 

Spolupracujeme s ČZU v Suchdole - katedra zahradnictví, s Botanickou zahradou HMP a s rodiči bývalých i nynějších žáků.

Žáci se díky projektu učí formovat svůj  pohled na svět, nebýt lhostejní, budovat pozitivní vztah ke škole, k prostředí, ve kterém žijí, systematicky spolupracovat a chránit životní prostředí.

Náklady:
Celkové náklady: 80000.00,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
ZŠ a MŠ Červený vrch
Alžírská 26/680
Praha 6 160 00
IČO: 48133809
tel: 235358172
fax: 235358172
Web: http://www.zscvrch.cz
Email:


Název: Zahrada ve vnitrobloku 1121
Obnova zeleně spojená s pokácením starých stromů a novou výsadbou, tlakovým větvením a zmlazením keřů a jejich doplnění. Rekultlivace zatravněné plochy, doplnění laviček a obnova dětského koutku (výměna houpaček nesplňujících technické parametry).Výměna písku v pískovišti. Pořízení kontejneru na bioodpad.

Náklady:
Celkové náklady: 85000.00,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
milena zelenková
nár.obrany 36/573
praha6 bubeneč 160 00
tel: 606613710
Email:


Název: Podpora zdraví včelstev v Praze 6
Staré včelí dílo z plodiště se vyvaří ve vařáku na včelí vosk.

Ten se následně sterilizuje v autoklávu.

Včelí vosk se rozehřeje a lije do lisu. 

Z lisu vznikají finální mezistěny, na kterých včely v plodišti staví buňky a tím vznikají nové plásty. Včely je zanesou medem a pylem a matka naklade vajíčka a vyvýjí se plod a následně proběhne přeměna dokonalá - nová včela. .

Zařízení bude k dispozici přednostně organizovaným včelařům na Praze 6.

Všem těmto včelařům bude zařízení bezplatně k dispozici, při dodržování stanoveného výpůjčního řádu.

V naší pražské části je dle evidence 108 včelařů.

Náklady:
Celkové náklady: 65000.00,-Kč
Výše dotace: 43000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7
Plaňanská 403/4
Praha - Malešice 108 00
IČO: 06011098
tel: 603787911
Web: http://www.vcelarivpraze.cz/
Email:


Název: Vracíme odpad zemi a lidem
Projekt bude mít významnou investiční část, v rámci které se bude investovat do nových košů či tašek na tříděný odpad a bioodpad, kompostér a nářadí. Další součástí projektu bude část osvětová, v rámci které proběhnou osvětové akce pro žáky, školení pro pedagogy a třídní aktivity v rámci příslušných předmětů.

Prozatím byl zjištěn předběžný zájem pedagogů o koše na bioodpad a tříděný odpad a na základě toho navázala koordinátorka EVVO kontakt s organizací Ekodomov, z.s., která poskytuje poradenské služby, semináře pro pedagogy a environmentální osvětové akce pro školy. 

Kromě tématu bioodpadu bude posíleno téma tříděného odpadu. Ve škole jsou sice nádoby na tříděný odpad, prozatím však nejsou ve všech třídách. Děti budou informovány prostřednictvím osvětových programů o tématu recyklace a znovuvyužití. 

Tématu odpadu bude letos věnován Den Země 2018, který každoročně škola pořádá. V rámci Dne Země sbírají jednotlivé třídy odpad v okolí školy, tvoří se nástěnky s aktuálními environmentálními tématy a žáci druhého stupně připravují naučná stanoviště pro žáky prvního stupně formou naučného a hravého odpoledne ve školní družině. Letos bude tématem Dne Země odpad a recyklace a budou tomu přizpůsobeny výtvarné dílničky a aktivity v rámci akce. Zároveň bude pozváno naučné divadlo o kompostování Vivat Kompostela. Průběh akce v minulých letech dokládá soubor v příloze.

Náklady:
Celkové náklady: 52000.00,-Kč
Výše dotace: 46500.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6
Žukovského 580/6
Praha 161 00
IČO: 48133914
tel: 235355185
fax: 235355185
Web: http://www.zsdedina.cz
Email:


Název: Revitalizace zeleně mezi bytovými domy, Svojsíkova 1
V rámci projektu dojde k celkové revitelizaci prostoru přiléhajícímu k domu Svojsíkova 1440/1. Prostor BEZPROSTŘEDNĚ SOUVISÍ se Svojsíkovou ulicí, která je na této straně vymezena NÍZKÝM TRANSPARENTNÍM OPLOCENÍM A ZELEŇ TAK PROSTUPUJE DO ULIČNÍHO PROSTORU. V rámci úprav dojde k rekonstrukci zpevněných ploch a k vytvoření rampy pro kočárky pro přístup do horní úrovně plochy navazující na vstup do domu. Bude revitalizována travnatá pobytová plocha a budou zvětšeny a doplněny stávající plochy keřových a podrostových resp. trvalkových výsadeb. Výsadbou dvou  stromů dojde rovněž k doplnění stávajícího stromového patra. Dále dojde k vytvoření zázemí pro trávení času v prostoru zeleně, a to vytvořením dvou míst pro posezení a pro trávení času například s dětmi. Přesunem stávajícího živého plotu umístěného v centru plochy bude prostor vizuálně přehlednější, zároveň však dojde k doplnění ploch méně vzrůstnými dřevinami, aby zůstala zachována transparentnost prostoru a zeleň gradovala směrem k oplocení vymezujímu plochy náležející k jednotlivým domům. Součástí prací bude rovněž bezpečnostní a zdravotní řez stávajících vzrostlých stromů s přesahem korun do uličního prostoru.

Náklady:
Celkové náklady: 291822.00,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků Svojsíkova 1440
Svojsíkova 1440/1
Praha - Břevnov 169 00
IČO: 28462416
tel: 608214906
Email:


Název: Přírodovědný letní příměstský tábor Malý průzkumník příorody
1. tvorba anotace a podrobného programu tábora, výběr termínů  
Anotace vychází z náplně krožků MPP a náplň přizpůsobujeme i pro starší děti, kterée se našich příměstskýc táborů účastní. 

2. spuštění přihlášek na jednotlivé turnusy 

Na webových stránkách Ekodomova máme zprovozněny přihlášky na jednotlivé turnusy tábora. Rodiče tak mohou přihlásit své dítě přihlásit již od ledna 2018.

3. přijímání přihlášek, komunikace s rodiči 

Po zaplacení poplatku ještě před začátkem tábora požadujeme vyplnění a odevzdání nutných formulářů a náležitostí v podobě informovaného souhlasu s programem tábora a potenciálními riziky, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti.

4. materiální příprava tábora, pořízení drobných přístrojů a pomůcek, tvorba a tisk diplomů 

S přihlédnutím k našim zkušenostem vytipujeme vhodné zařžízení a dohledáme jejich dodavatele.
Následně zařízení a pomůckyy objednáme a zajistíme jejich dodání tak, aby byla na tábory k diospozici a lektoři s nimi uměli pracovat. 

5. realizace všech turnusů tábora 

Samotný tábor probíhá v zahradě Šárynka se zázemím v jurtě, kde jinak v průběhu školního roku sídlí lesní školka Šárynka. Rodiče sem každé ráno vodí děti a po skončení odpoledního bloku programu si je opět vyzvedávají. Pro děti ze vzdálenějších částí Prahy jsme zavedli ranní svoz a odpolední rozvoz za doprovodu jednoho z lektorů tábora. O program a chod tábora se starají dva lektoři, dětí účastnících se tábora je 8 - 16. Program probíhá v zahradě, s častými vycházkami do okolí.

 

6. vyhodnocení zpětné vazby rodičů na průběh táborů

Po skončení tábora zasíláme rodičům fotografie z průběhu tábora společně s prosbou o jejich zpětnou vazbu na naši práci, abychom mohli nadále pracovat na kvalitě našich služeb.

 

7. porada lektorského týmu a vyhodnocení průběhu táborů

Ve spolupráci s lektory interně vyhodnotíme průběh táborů, co se povedelo, nepovedlo a jak zlepšit realizaci táborů v následujících letech.

Náklady:
Celkové náklady: 98000.00,-Kč
Výše dotace: 30000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ekodomov
V Podbabě 29b
Praha 160 00
IČO: 26664488
tel: 234697402
Web: http://www.ekodomov.cz
Email:


Vyhodnocení

Schváleno usnesením:
ZMČ 624/18 Poskytnutí dotací v oblasti ekologických aktivit pro rok 2018 (19.04.2018)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 18kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 1 [XLS 48kB], ikonka typu souboru application/pdf příloha 2 [PDF 3931kB] | podrobnosti hlasování

Za zpracování zodpovídá:
B.Bačová 220189530© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=234&crc=39a55244f4b73f5bb5eca55a6858cecd ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz