Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Dotace ›› detail/podstránka

Detail dotace

registracepřihlášeníaktuální informacevyhlášené dotacerealizované dotace"Veřejná služba"nápověda


Název:
Dotační program na podporu úpravy vnitrobloků

Číslo:
2015/010

Vyhlášeno usnesením:
RMČ 377/15 Vyhlášení dotačního programu na podporu úpravy vnitrobloku a pravidel pro udělení dotace pro období září 2015 - prosinec 2016 (20.05.2015)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 18kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 1 [DOC 54kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 2 [DOC 90kB], ikonka typu souboru application/msword příloha 3 [DOC 190kB]

Datum vyhlášení:
21.05.2015

Datum ukončení žádostí:
20.08.2015

Datum zveřejnění výsledků:
29.02.2016

Kategorie:
ekologie

Úvod:
O dotace se mohou ucházet vlastníci obytných domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i občanské spolky, které působí na území Městské části Praha 6, včetně fyzických osob - nutný je souhlas vlastníka pozemku ( o čerpání dotace na revitalizaci a rekonstrukci vnitrobloků se tedy mohou ucházet i ti, jejichž vnitroblok je ve vlastnictví městské části i když byty jim již byly prodány).

Podmínky účasti:
Vyhlášení dotačního programu - příloha č.1

Pravidla pro udělení dotací - příloha č. 2

Žádost o udělení dotace - příloha č. 3

Kontakt na zadavatele:
Blanka Bačová tel.  220 189 530, e-mail:


Úspěšné žádosti

Celkem rozděleno 3 561 321,- Kč mezi 29 žadatelů.


Název: Revitalizace vnitrobloku Šlikova 18, Praha 6, Břevnov
Projekt revitalizace vnitrobloku Šlikova 18, Praha 6

 

Projekt představuje revitalizaci společné zahrady a nádvoří. Vnitroblok domu nebyl dosud využíván z důvodu jeho nevyhovujícího stavu pro účely společenského využití pro různé aktivity nebo i odpočinku. Z tohoto důvodu žádám o zařazení do zájemců o dotaci ve Vámi vypsaném dotační programu na podporu úpravy vnitrobloků.

Náklady:
Celkové náklady: 82100.00,-Kč
Výše dotace: 54600.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků Šlikova 18/č.p. 404, Praha 6, Břevnov
Šlikova 404/18
Praha - Břevnov 169 00
IČO: 26709449
tel: 777066250
Email:


Název: Ozelenění a revitalizace městského vnitrobloku
Hlavními cíli projektu je ozelenění a celková revitalizace dvorku, který přímo navazuje na objekty Dejvická č. p. 9 a Bachmačské nám. č. p. 6., zlepšení mikroklimatu, kultivace životního prostředí a posílení podmínek pro komunitní život obyvatel.
Podstatné je rovněž vytvoření odpovídajících slušných podmínek pro relaxaci a hru dětí místních obyvatel.

Obsah projektu 
Náplň projektu tvoří:
■ ozelenění formou nízké zeleně v truhlících (kombinace stálozelených odrůd), doplněné popínavkami na zdi jednopodlažního objektu – vytvářející „zelenou stěnu na treláži“ (alespoň dílčí náprava nevhodné zástavby vnitrobloku)
■ kultivace společného prostoru formou dřevěných laťových sedáků a laviček (odpočinek, setkávání obyvatel), doplnění o funkci malé herní plochy pro děti (pískoviště)
■ vytvoření malé komunitní užitkové zahrádky (bylinky, rybíz apod.) v péči obyvatel, osazení komunitního kompostéru a nádoby na schraňování dešťové vody
■ výměna stávající nevhodné betonové zámkové dlažby za ozeleněnou kamennou dlažbu (odpovídající architektuře původních objektů), umožňující přirozenější vsakování dešťové vody
■ celková kultivace odpadového hospodářství - umístění 8 ks odpadových nádob 240 l do laťového uzavíratelného dřevěného přístřešku

Širší souvislosti a historický vývoj
Historie moderních Dejvic jakožto městské čtvrti začíná ve 20. letech minulého století. Součástí hlavního města se staly vznikem Velké Prahy k 1. lednu 1922. V této době byla celá čtvrť i s jejím centrem, Vítězným náměstím, postavena najednou podle moderního urbanistického plánu architekta Antonína Engela. Jednou z hlavních myšlenek Engelovy urbanistické koncepce byla tvorba uzavřených bloků bytových domů s polosoukromými a soukromými vnitrobloky, sloužícími stálým obyvatelům. Tyto prostory byly navrženy velkoryse, jejich hlavním přínosem bylo zvýšení objemu zeleně v rámci městského prostoru.

Popis stávající situace
Řešený vnitroblok se nachází v prostoru vymezeném ulicemi Dejvická, Václavkova, Bachmačské náměstí a V. P. Čkalova. Celistvost prostoru vnitrobloku byla hrubě narušena v 80. letech jednopodlažní zástavbou vnitrobloku (nynější prostory Komerční banky), která využitelnost pro obyvatele a do té doby existující zeleň prakticky zlikvidovala a rozdělila prostor na dva nestejně velké celky.
Menší část, přiléhající k objektům Dejvická 9 a Bachmačské nám. 6, je cílem plánované revitalizace a zazelenění.

Až zarážející je srovnání se sousedními vnitrobloky, které nebyly postiženy nevhodnou zástavbou (je čitelné i z leteckých záběrů v přiložené projektové dokumetaci). Sousední vnitrobloky jsou pokryty vzrostlou zelení, která vytváří příznivé mikroklima pro jejich obyvatele.

V současnosti je dvorek vydlážděn betonovou zámkovou dlažbou a slouží jako prostor pro umístění odpadových nádob a klepadla na koberce. Přes svou neútulnost překvapivě slouží obyvatelům domů a přilehlých nebytových prostorů (kadeřnictví, cukrárna) jako místo pro odpočinek, pauzu a relax. Vzhledem k tomu, že v objektu Bachmačské nám. 6 žije mnoho rodin s malými dětmi, tyto děti využívají vnitroblok ke svým hrám a to navzdory jeho zřejmé nehostinnosti.
V minulých letech sporadicky docházelo ke spontánním snahám obyvatel o ozelenění prostoru drobnými popínavkami v květináčích, tato snaha však z rozličných důvodů zůstala na půli cesty. Nyní se Společenství vlastníků jednotek objektu Bachmačské nám. 6 dohodlo s majiteli objektu Dejvická 9 na snaze o společné řešení tohoto prostoru.
Snahou obyvatel je revitalizace prostoru, využítí potenciálu místa, podpora snahy místní komunity o zlepšení životního mikroprostředí a vytvoření odpovídajících podmínek pro setkávání, relaxaci a hru dětí.

Podrobné architektonické a technické řešení je obsaženo v přiložené projektové dokumentaci.

Náklady:
Celkové náklady: 425854.00,-Kč
Výše dotace: 107854.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství pro dům Bachmačské nám. 334/6
Bachmačské náměstí 334/6
Praha - Dejvice 160 00
IČO: 27371727
tel: 602122766
Email:


Název: Zahrada sbližuje
Jsme společenství vlastníků bytových domů a v roce 2012 jsme se rozhodli pro zateplení objektu za podpory Ministerstva životního prostředí z projektu Zelená úsporám. Po jarním zateplování budovy, nové fasádě a kompletním vymalování vnitřních prostor přišla na řadu také zahrada. Vlastníci na shromáždení rozhodli o provedení rekonstrukce přilehlé zahrady o velikosti cca 1000 m2, aby okolí nezdobil jen nově zateplený dům a zahrada mohla být využita k aktivní relaxaci vlastníků. Pro realizaci zahrady jsme využili návrhy jednotlivých členů. Posekání trávy, vyčištění parkoviště a okolí plotu, příprava místa pro venkovní zábavu a drobné práce jsme se rozhodli udělat svépomocí. U nových zahradních úprav bylo nutné odstranit původní staré, nemocné nebo přerostlé stromy a dřeviny, které neodpovídali novému rázu zahrady, často nadměrně stínily celý prostor zahrady a přerůstaliy okolní vegetaci. Stabilita některých z nich byla výrazně  poškozená, jelikož kmenem stromů procházela v celé jejích délce dutina způsobená hnilobou. U zbylých stromů bylo navrženo standardní ošetření. V zahradě byla ponechána původní výsadba jehličnanů, které jsme zde v minulosti vysadili k optickému oddělení pozemku od sousedního domu. V květnu loňského roku byla provedena skrývka původní zeminy, bylo přivezeno osm tun zeminy na opravu poškozeného trávníku. Květinový záhon podložený fólií proti prorůstání plevelů je situován u vchodu do bytových domů. Zahrada je relativně upravená, a tak zapojení výsadby všech rostlin nějaký čas potrvá. Šikovných rukou je u nás stále dost, nechybí ani nadšení. Pokud se něčeho nedostává, bývá to nejčastěji čas a někdy i finance. Proto se některé rekonstrukce okolí domu protáhly i na několik let. Na zahradě je práce stále dost, postupně  vše doděláváme, vylepšujeme a budeme v tom pokračovat. Projekt nastartuje celkovou realizaci naší dlouhodobé vize a to tak, že po jeho skončení bude zahrada upravena a z velké části osazena dle návrhu a bude k dispozici všem obyvatelům k účelnému využití. Současný stav zahrady je zcela nedostatečný, prostor nemá vyhovující vybavení a současná kompozice neuspokojivě využívá prostorových možností. Projekt bere v úvahu okolní prostor bytových domů, charakter a styl domů a snaží se vytvořit harmonický celek zahrady, domů a okolí.

Náklady:
Celkové náklady: 46100.00,-Kč
Výše dotace: 46000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků jednotek Tomanka
Tomanova 1963/102
Praha - Břevnov 169 00
IČO: 27109127
tel: 608168832
Email:


Název: Revitalizace vnitrobloku Bělohorská č.p. 1397/36
Řešené území se nachází v Praze - Břevnově. Vnitroblok bytového domu v ul. Bělohorská č.p. 1397/36, Celková řešená plocha je 204 m2. Vnitroblok je přístupný z ulice Pod Marjánkou. Uvnitř vnitrobloku se nachází 3 garáže pro osobní vozidla. Příjezd do garáží je po rozpraskané asfaltové komunikaci. V severozápadní části vnitrobloku je nevyužitá plocha zeleně o velikosti 90 m2, jejíž revitalizace  je spolu s navazující zpevněnou plochou předmětem tohoto projektu.

Tato dokumentace je zpracována za účelem podání žádosti o udělení dotace Městské části Praha 6 na podporu úpravy vnitrobloku pro období září 2015 - prosinec 2016. Cílem projektové dokumentace je prostorově vyjádřit záměr a podat konkrétní představu o urbanistické, architektonické, kompoziční, provozní, konstrukční a materiálové koncepci a řešení. Projekt zachycuje současný stav vnitrobloku, nabízí nové možnosti využití vnitrobloku vč. výkresu, studie a sortimentu rostlin, možnosti rozšíření plochy zeleně. Nedílnou součástí je i položkový rozpočet jednotlivých činností.

Náklady:
Celkové náklady: 825047.00,-Kč
Výše dotace: 219395.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Lenka Klejšmídová
Bělohorská 1397/36
Praha 169 00
tel: 777322662
Email:


Název: úprava vnitrobloku Vokovice 253
Cílem projektu je úprava vnitrobloku objektu domu SVJ Vokovice 253, na adrese V Nových Vokovicích 253/1, Praha 6. Společenství sestává z 21 bytových a nebytových jednotek.

Vnitroblok byl původně využíván jako dvůr s popelnicemi a klepadlem. Zhruba před 10 lety zde byly podél zdi svépomocí vysazeny 3 borovice a v rohu dvora vytvořen z vyorané hlíny záhonek.

Z vlastních zdrojů jsme v současné době uhradili zatravnění plochy (na fotografii níže je stav ještě před zatravněním). Rádi bychom pokračovali v úpravách dvora tak, aby byl vhodný pro individuální odpočinek i společné sousedské akce. Zamýšlené úpravy by sestávaly z obnovení zeleně na dvoře. Jedná se o vytvoření nízké palisády podél zdi, aby se obnovil a rozšířil záhon podél zahrady v délce cca 12 m. Záhon bychom doplnili o čerstvou zeminu a obnovili zeleň – rostliny, keře a vysadili dva stromy. Povrch záhonu bychom rádi, pro udržení vláhy, zasypali mulčovací kůrou. Ze zahrady bychom nechali odstranit zbytky betonových součástí.

Náklady:
Celkové náklady: 31000.00,-Kč
Výše dotace: 31000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
SVJ Vokovice
V Nových Vokovicích 253/1
Praha 6 160 00
IČO: 28233093
tel: 608960217
Email:


Název: Revitalizace zeleně mezi ulicemi Bělohorskou a Pod Marjánkou
Cílem projektu je pozvednout úroveň zeleného pásu mezi Bělohorskou třídou a ulicí Pod Marjánkou v centrální části Břevnova. Úpravy by se měly soustředit především na pozemky 929/1 (ve vlastnictví SVJ, přiléhající k frekventovanému schodišti, resp. parcele 929/2) a po dohodě s paní vedoucí Zajícovou též pozemek 933/7, na němž vykonává svěřeneckou správu MČ Praha 6. V plánu je především obnova a rozšíření zeleně, odstranění nevhodných dřevin, doplnění mobiliáře (laviček), opravy zděných prvků (plůtků).

V příloze je schéma současného stavu, které dokumentuje výše uvedené skutečnosti

 

Náklady:
Celkové náklady: 500000.00,-Kč
Výše dotace: 200000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků Bělohorská 1427, 1650, 1651, 1652, Praha 6
Bělohorská 1651/102
Praha - Břevnov 169 00
IČO: 02383969
tel: 222742531
Email:


Název: Revitalizace ploch předzahrádek SVJ Bělohorská 1653, 1564, 1655
Vážení,

Rozhodli jsme se tímto ucházet o finanční dotaci v rámci Vámi vyhlášeného dotačního programu na podporu úprav vnitrobloku pro náš projekt komplexní revitalizace - úpravy našich předzahrádek u zadních vchodů do našeho trojdomu, které ústí do poměrně malebné ulice Pod Marjánkou na Břevnově. Jedná se o pezemek s parcelním číslem 933/8.

Jsme poměrně mladé Společenství vlastníků domu Bělohorská 1653,1654,1655 na Praze 6 - Břevnově.  Naše Společenství bylo založeno v červenci 2013, v rámci privatizace našeho trojdomu Městskou časti Praha 6.  Náš dům byl postaven v 50 letech, má 3 vchody a celkem 60 bytových jednotek a téměř 90 obyvatel.

Náš dům má poměrně stabilní složení obyvatel. Velkou část obyvatel domu tvoří senioři, kteří v tomto domě žijí již dlouhá léta, mnohdy i více než 50 let. V našem domě vládne příjemná sousedská atmosféra, která se dle našeho názoru umocnila pro nás všechny i naší novou rolí v nově ustanoveném Společenství vlastníků domu.  Máme všichni společný zájem náš trojdům i přilehlé pozemky postupně řádně opravovat a zvelebovat.

 

Aktuální stav:

Současný stav našich předzahrádek je neuspokojivý. Téměř 70 let bez jakékoliv úpravy si vyžádalo své. Terén travnaté plochy je nekompaktní, s velkými nerovnostmi, špatně přístupný především pro naše starší spoluobčany.

Dlážděné chodníčky na předzahrádkách jsou z větší části původní z padesátých let, je poměrně nebezpečné se po nich procházet i pro mladého zdravého člověka, na tož pro naše starší sousedy, neboť řada dlaždic je prasklých, uvolněných a půda pod nimi je velmi nestabilní.

Proto jsme si přizvali odborníky, kteří daný prostor osobně viděli a připravili nám návrhy celkové realizace komplexních úprav našich předzahrádek včetně jejich cenových kalkulací dle cenových směrnic ÚRS.  Tyto návrhy spolu s výčtem všech plánových prací tvoří nedílnou součást této naší žádosti a najdete je v příloze této žádosti. 

Náš projekt úprav se skládá z několika částí:

Poznámka: Vizualizace úpravy zeleně vč. podrobného rozpočtu je uvedena v Příloze

Náklady:
Celkové náklady: 663255.00,-Kč
Výše dotace: 147472.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků Bělohorská 1653, 1654, 1655, Praha 6
Bělohorská 1655/110
Praha 6 - Břevnov 169 00
IČO: 02294834
tel: 604595490
Email:


Název: Dětský dvorek Šlikova
Projekt "Dětský dvorek" předkládá majitelka domu Šlikova 1220/47, Praha 6, Břevnov. Část pozemku o rozloze 120m2  tvoří nezastavěná plocha – dvorek.  V rámci projektu dojde k ozelenění dosud betonového dvora v rozsahu cca 1/3 plochy, doplnění mobiliáře pro městské zahradničení, dětské hry a posezení a to nejen pro obyvatele domu, ale i pro další obyvatele Prahy 6.     

Obsahem projektu je celková revitalizace prostoru vnitrobloku domu Šlikova 47  a jeho proměna na  otevřený prostor pro setkávání rodičů s dětmi s plánem aktivit zaměřených na dětské a rodinné zahradničení. Některé aktivity  již nyní v provizorních podmínkách probíhají (kompostér poskytnutý MČ Praha 6, provizorní záhony a drobné dětské herní prvky).

První fází revitalizace je nezbytná rekonstrukce starých opěrných zdí dvora a oprava  hydroizolace. V příloze č.1  je komplexní  studie "Revitalizace dvora, Šlikova ulice č. 47" vypracovaná  ing. arch. Markem Falcníkem. Návrh zahrnuje stavební rekonstrukci dvorku s využitím  přírodních materiálů v místě obvyklých (cihly, opuka, dřevo), užitkové i okrasné rostliny typické pro městské zahradničení, trávník). Vizualizace finální podoby dvorku mají pouze orientační charakter, je počítáno s větším ozeleněním ploch formou např. čtvercových zahrádek, kontejnerových keřů a stromků apod.

Druhou fází je finální úprava dvora za účelem sousedského setkávání (nejen) s malými dětmi zahrnující zejména osázení jedlými i okrasnými rostlinami a keři a současně vybavení mobiliářem k těmto účelům:
1. městské zahradničení (mobiliář: vyvýšené záhony, kontejnery na keře a stromky, čtvercové zahrádky)
2. dětské hry (mobiliář: nářadí, kamínkoviště, vodní prvky)
3. setkávání (mobiliář: posezení, cihlový domek s pochozí terasou se sušákem na prádlo).
Budování jednotlivých prvků mobiliáře budou doprovázet akce určené široké veřejnosti s cílem podpořit zapojení zejména místních rodičů (z domu i přilehlého okolí) se zájmem o zahradničení a společnou péči o děti venku. 

K propagaci akcí vznikne vždy elektronická pozvánka distribuovaná prostřednictvím portálu Prahy 6, Czech pointů Prahy 6 a Facebooku.

Po dokončení první a druhé fáze bude dvorek pravidelně přístupný veřejnosti (viz činnost v rámci projektu).

Náklady:
Celkové náklady: 665000.00,-Kč
Výše dotace: 195000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Dana Oujezdská
Pod Strání 39
Praha 10 100 00
tel: 776046112
Email:


Název: Úprava vnitrobloku p.č. 608
Projekt představuje revitalizaci vnitrobloku, který je řešen jako (polo)veřejný park. Navržené úpravy zajistí větší propojení aktivit odehrávajících se na betonových předzahrádkách a ve vlastním vnitrobloku, velký důraz klademe na propojení centrální části s obvodovým chodníkem. Nový stav nabídne možnost posezení a hry ve stávajících nevyužitelných svazích instalací dřevěných teras na části této plochy, prostřídáním s trvalkovými záhony dostane tento prostor reprezentativní charakter.

V centrální části vznikne mlatová plocha, prostor, který předem neurčuje, jakou formou bude využíván, ale nabízí různé možnosti využití (například dětské hry nebo petangue).

Upravený přehledný vnitroblok, na kterém budou obyvatelé trávit svůj volný čas, povede následně k větší sousedské kontrole udržování pořádku.

Náklady:
Celkové náklady: 487190.00,-Kč
Výše dotace: 330000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Ing. arch. Tomáš Beneš
Pražská 2953
Varnsdorf - Varnsdorf 407 47
IČO: 88195848
tel: 608910258
Web: http://tb-a.cz
Email:


Název: Sousedská zahrada Terronská 658
Jedná se o neohraničenou část vnitrobloku na pozemku parcely č. 1395 o výměře 307 m2 v katastrálním území Bubeneč, obec Praha.
Cílem úpravy vnitrobloku je vytvořit příjemné místo pro odpočinek a možnost společného setkávání s ostatními sousedy z přilehlých domů.
Pozemek je rovinatý s přechodem do svahu, stávající schody jsou z 30. let min. století a jejich stav je havarijní. Rovněž okolní zeleň, o kterou se doposud střídavě pečovali obyvatelé našeho domu potřebuje odborný zásah. Z toho důvodu jsme požádali odbornou firmu o návrh možné realizace úpravy vnitrobloku.

Projekt úprav vnitrobloku zahrnuje: likvidaci stávajících schodů z cihel a vytvoření nových, terénní úpravy přilehlých svahů a jeho osázení, vytvoření zákoutí s lavičkou a osázení okrasnými keři. Cenová nabídka odborné firmy ve výši 138060,- Kč zahrnuje terénní úpravu a osázení pouze levého svahu, kompletní rekonstrukci schodiště a vytvoření odpočinkového zákoutí. Revitalizaci pravého svahu ve výši cca 40000,- Kč bychom chtěli realizovat vlastními silami z vlastních zdrojů SVJ.

Náklady:
Celkové náklady: 180000.00,-Kč
Výše dotace: 70000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství Terronská 658
Terronská 658/41
Praha - Bubeneč 160 00
IČO: 27900851
tel: 775285870
Email:


Název: Úprava vnitrobloku Na Petynce 40 – komunitní a městská zahrada
Projekt cílí na revitalizaci vnitrobloku („zahrady“) bytového domu na adrese Na Petynce 40 (v současné době se vede jednání s MČ Praha 6 o uzavření kupní smlouvy, neboť dosud je zahrada se vlastnictví Hl.m. Prahy a bytové družstvo ji užívá na základě nájemní smlouvy). Zahrada je vedená v katastru nemovitostí jako pozemek parc. č. 589/1 (s tím, že bytový dům užívá toliko 470m 2, což bylo též zachyceno geometrickým plánem č. 1143-128/2014 ze dne 15.4.2014).  Zahrada je v současnosti ve zcela nevyhovujícím stavu. Stromy jsou buď přerostlé a je třeba je prořezat, či jsou špatně rostlé a je třeba je pokácet. Travní porost je chudý, a je nutné vyhubit prorůstající mech. Zahrada v současné době nenabízí ani prostor pro venkovní sezení a velmi sporadický prostor pro pěstování zeleniny. Tento stav pociťují zejména obyvatelé bytového domu, a to nejen jako nemožnost relaxace v zahradě, ale též nemožnosti zapojit zahradu jako prostor pro komunitní setkávání v rámci okolí. Zahrada u bytového domu přitom představuje krásný prostor, který by za předpokladu revitalizace sloužil všem občanům Prahy 6, přičemž zahrada samotná není přístupná toliko pouze přes dům (jako u jiných zahrad), ale též venkovním schodištěm.

 

Cílovou skupinou, jak již bylo naznačeno výše, tak nejsou jen obyvatelé bytového domu a přilehlých bytových domů, ale obyvatelé Prahy 6 jako celek (k tomu podrobněji níže).

 

Projekt revitalizovaného vnitrobloku by sloužil i širšímu okolí bytového domu. V plánu je pořádání akcí pro veřejnost, a to zhruba ve frekvenci 3-4x za rok. V plánu je tak pořádat zejména kupř. jarní dílnu pro maminky, pálení čarodějnic či pravidelné diskusní besedy se zastupiteli MČ spojené s opékáním špekáčků a akce pro seniory (již probíhá domluva s Komunitním seniorským centrem při DPS Šlejnická). Vzhledem k odtržení mladší generace od půdy a neznalosti potravinového řetězce (a vazbám uvedeného na životní prostředí) se jeví vhodné i pořádání akcí pro mládež či děti předškolního věku (možnost seznámení s jednotlivými plodinami atd.).

 

Cílem projektu není vytvoření takové městské farmy s měřitelným vzdělávacím potenciálem, který přispěje ke změnám konzumních návyků městské populace, neboť pro uvedené je zahrada příliš malá. Vnitroblok má však ideální potenciál pro to stát se oázou setkávání a předávání informací obyvatel Prahy 6 v příjemném prostředí, kde na jedné straně bude fungovat produkční funkce, tak i osvětová a kulturní.

 

Do plánování zahrady byla zapojena celá komunita bytového domu, kdy všichni obyvatelé měli možnost ovlivnit její výslednou podobu a promítnout do ní svá přání a potřeby. Též do samotné realizace revitalizace budou zapojeni všichni obyvatelé bytového domu (až na nejstarší ročníky). Navrhnutím zahrady a její proměna společnými silami povede k vytvoření skutečně osobního vztahu, a to nejen k prostředí vnitrobloku, ale i mezi jednotlivými obyvateli bytového domu; následně též mezi obyvateli Prahy 6 v širším měřítku. Tak vznikne skutečně funkční a dlouhodobě udržitelný prostor. Ze zahrady se tak stane platforma pro setkávání a dialog, přičemž základní myšlenkou je možnost společně se starat o životní prostředí, ve kterém žijeme a aktivně ho dotvářet.

 

Projektu se tak ve smyslu všeho výše uvedeného snaží vytvořit ve vnitrobloku prostředí pro relaxaci, pěstování ovoce a zeleniny a setkávání se jak se sousedy, tak i s ostatními obyvateli Prahy 6. V horizontu 1 roku by tak mělo dojít k:

-          prořezání stávajících vzrostlých zdravých stromů (2 stromy)

-          částečnému vykácení napadených nevhodných dřev a jejich nahrazení zejména meruňkou (původně se po celém okolí pěstovaly meruňky) či jablky (6 stromů)

-          mechanické odstranění mechu (vyhrabání hráběmi, vertikulace) a chemické odstranění mechu (použití síranu železnatého)

-          zarovnání terénu pro možnost vybudování venkovního posezení

-          založení zeleninových políček po okraji zahrady, založení bylinkových políček (navážka zeminy, rozdělení do záhonů, jejich ohraničení, pochozí část)

-          založení květinových políček

-          oprava kamenné stěny v severní části zahrady a betonových ohradníků podél přístupové cesty z ulice.

Jednodušší práce by byly realizovány svépomocí, složitější (prořez a kácení stromů, jejich sázení, oprava kamenné zídky) by byly svěřeny profesionální firmě. V průběhu podzimu a zimy roku 2015 dojde k přesnému zakreslení plánu revitalizace a k výběru firmy, která bude následně revitalizaci realizovat.

 

Projekt revitalizace předpokládá účast obyvatel bytového domu, a to zejména formou prací při revitalizaci (což umožní udržet náklady na přijatelné výši). S finanční spoluúčastí je počítáno v poměrně nízké míře (2.000,- Kč na byt; celkem 30.731,- Kč na celý bytový dům), a to zejména z toho důvodu, že se finanční prostředky družstva vyčerpají při nákupu pozemků od MČ (předpoklad podzim 2015). Zkušenosti s předchozí realizací revitalizace zahrady obyvatelé bytového domu nemají – i z tohoto důvodu je účelné, aby práce složitějšího charakteru byly vykonány profesionálně.

 

Hodnocení projektu bude probíhat formou dotazníku, který bude zpracován po provedené revitalizaci, čímž se zajistí nutná zpětná vazba. Též budou probíhat rozhovory s jednotlivými aktéry besed či akcí pro veřejnost za účelem ověření smysluplnosti projektu.

 

Předchozí spolupráce s MČ byla vždy naprosto bezproblémová, v minulých 3 letech MČ na projekty bytového domu ničím nepřispěla; bytové družstvo též žádné jiné dotace nezískalo.

Náklady:
Celkové náklady: 204870.00,-Kč
Výše dotace: 114000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Na Petynce 845, bytové družstvo
Na Petynce 845/40
Praha - Střešovice 169 00
IČO: 25639820
tel: 732573840
Email:


Název: Revitalizace vnitrobloku družstevního domu Bubenečská 15
Cílem projektu je revitalizace vnitrobloku družstevního domu Bubenečská 309/15.

Hlavní význam projektu spočívá ve zodpovědné péči o zeleň ve městě, zvýšení bezpečnosti a estetické úrovně veřejného prostoru, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, v prohlubování komunitní soudržnosti a rozšíření možnosti zdravého trávení odpočinku seniorů a rozšíření možnosti trávení volného čas dětí a jejich ekologické výchovy:

  1. Zodpovědná péče o zeleň – z původního zapleveleného, bahnitého pásu, zaneseného náletovými dřevinami, bez souvislého travnatého povrchu vznikne kultivovaná plocha odpočinkového charakteru, tvořená trávníkem, keři, stromy, trvalkami. Realizace rekultivace proběhne podle plánu zahradní architektky, splňujícím vysoké nároky na ekologickou a estetickou funkci. Na pozemku zůstane zachována zejména dominanta prostoru, lípa, zasazená v r. 1911 – v roce výstavby domu Bubenečská 15. Tento mohutný strom zajišťuje dostatek zastínění pro odpočinkovou zónu, i útočiště pro mnoho druhů ptactva. Zároveň je třeba mu poskytnout maximální péči, aby ještě dlouho byl tak vitální – zejména pravidelné zavlažování

  2. Zvýšení bezpečnosti a estetické úrovně veřejného prostoru – vnitroblok je ve všední dny využíván zaměstnanci a zákazníky kanceláře Technické správy komunikací hl. m. Prahy, (oddělení oblastní správy Severozápad) umístěné ve vnitrobloku. Pro bezpečný průchod bude předlážděna původní nerovná dlažba.

  3. Šetrné hospodaření přírodními zdroji – v případě zřízení kompostu bude možné třídění biologického odpadu

  4. Prohlubování komunitní soudržnosti – upravený vnitroblok bude umožňovat nejen odpočinek v soukromí, ale bude prostorem pro setkávání a komunikaci obyvatel domu Bubenečská 309/15 (20osob), či výhledově s okolními domy. Pěstování dobrých sousedských vztahů přispívá k dobrému kliematu celé obce.

  5. Bezpečné trávení volného času dětí a jejich ekologická výchova – nově vydlážděná část dvora bude sloužit jako prostor pro malé míčové hry a zahradní nábytek pro společenské hry a psaní úkolů umožní dětem trávení času mimo prašné a výfukovými plyny a automobily zaplněné prostředí městských ulic, nebo uzavřeného prostoru bytu. Zahradní úprava rovněž umožní dětem zapojení do péče o flóru, sledování proměn přírody v průběhu vegetačního prostředí rostlin, pěstovat a poznávat různé druhy rostlinb a budovat tak u dětí citlivý přístup k jejich životnímu prostředí.

Plocha nádvoří celkem 360m2, z toho:

Náklady:
Celkové náklady: 655000.00,-Kč
Výše dotace: 60000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Bytové družstvo Bubenečská 15
Praha 6
Bubenečská 15/309 160 00
IČO: 61862860
tel: 731423994
Email:


Název: Terronská 811/27 revitalizace pozemku.
Popis projektu: Vlastníci pozemku č.1420, k.ú. Bubeneč, Praha 6 mají zájem o revitalizaci předzahrádky. Budova č.p. 811/27 v k.ú. Bubeneč je situována v severozápadním nároží polootevřeného vnitrobloku mezi ulicemi Rooseveltova, Jugoslávských partyzánů, Lotyšská a Terronská. Jde o území tzv. „Lotyšáku“, který má velmi dobře využívanou střední část (park, hřiště), po obvodu náměstí dochází k dosti živelnému parkování na neudržovaných zpevněných plochách. Otevřené předzahrádky bytových domů obsahují pouze travnaté plochy nebo zpevněné povrchy vjezdů a vstupů. Společným rozhraním veřejných a poloveřejných ploch je nízký sloupkový plot s kovanými výplněmi, které pochází, stejně jako většina domů ze 30. let 20. století.

Bytový dům v Terronské ulici č.27 doplňuje do vnitrobloku situovaná dvojgaráž ( postavena zároveň s vlastním domem), která dělí plochu nárožního pozemku č.p. 1420 na dlážděné nádvoří se vstupem do zvýšeného suterénu a západní zahradu trojúhelníkového tvaru, zakončenou v nároží obloukem již zmiňovaného sloupkového plotu s kovovými výplněmi. Obyvatelé domu využívají přístup z „Lotyšáku“ velmi intenzivně, ať už pro zásobování ze společného parkoviště, nebo jako bližší vstup od stanice tramvají na ulici Jugoslávských partyzánů.

Záměrem projektu je obnova západní zahrady, pohledově nejvíce exponované do veřejného prostoru. Z tohoto důvodu bychom rádi opravili již zmiňovaný sloupkový plot a jasně definovali prostor vjezdu ke garážím a nádvoří. Zahradu bychom dále dělili na dvě části, které budou mít specifický charakter: Přední plocha vedle garáže bude využívána jako zahrada se záhony bylin a sezónní zeleniny. Do zadní části zahrádky jsou orientovaná okna bytové jednotky a plocha bude mít tudíž charakter klidné předzahrádky s pískovištěm.

Stavební a zahradní úpravy předzahrádky by pozemek zpřístupnili obyvatelům domu k aktivnímu využití. Dětské pískoviště a záhony by umožnili smysluplné využití pozemku jak rodinám s dětmi, tak vlastníkům, kteří budou mít zájem o zahradničení. Účelem projektu je zpřístupnění pozemku obyvatelům domu, vytvoření mini-zahrádek pro pěstování bylinek a zeleniny. Předpokládáme aktivní zapojení městských dětí do péče o rostliny. Údržba zeleně by probíhala svépomocí. Zahrada by byla vybavena zásobníky na dešťovou vodu a kompostérem, sklad zahradního nářadí by se zřídil v suterénních prostorách.

Předchozí vlastní zkušenosti s realizací a vlastní hodnocení projektu:

Současné vedení SVJ již několik let aktivně pracuje na obnově nemovitosti a jejího okolí. Nedávno byly rekonstruovány suterénní prostory vč. sanace vlhkých obvodových zdí. Dále zde byla mj. zřízena nebytová jednotka. Nyní probíhá přístavba výtahu a s ní související úprava povrchů vstupního nádvoří. Všechny výše popsané akce byly financovány výhradně z vlastních zdrojů bez veřejné podpory. Dokončení západní zahrady by bylo logickým vyvrcholením snah o zkvalitnění životního prostoru.

Náklady:
Celkové náklady: 144950.00,-Kč
Výše dotace: 100000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků Terronská 811, Praha 6
Praha 6
Terronská 27/čp. 811 160 00
IČO: 27633225
tel: 724015763
Email:


Název: ÚPRAVA VNITROBLOKU KOULOVA 1566/7
Cílem revitalizace zahrady a opravy výdlažby dvorku ve vnitrobloku je oživení a zkvalitnění zanedbaného prostoru. Tímto krokem chceme přilákat obyvatele domu (21 bytových jednotek) k pobývání na zahradě a prohloubení komunikace mezi sousedy. Při pohybu dětí (v domě je 7 dětí předškolního a raně školního věku), věšení prádla nebo zalévání zahrady dochází ke společným setkáním, která by jindy nenastala.

Chceme zachovat ráz české zahrádky a typického dejvického dvoru, kde se přímo natáčela Hřebejkova Šakalí léta. Chceme se vyhnout osazení nepatřčných rostlin a takovým úpravám, které by vedly k vytvoření sterilního prostředí, hodláme např. ponechat vysázené lesní jahody a doplnit je dalšími plodícími keři (viz příloha projektu zahradní architektky). Nezbytnou součástí plochy je nový travní koberec.

Plocha dlážděného dvorku je ve špatném stavu, necháme ji vyrovnat přeskládáním stávající dlažby, čímž ušetříme prostředky a zachováme původní ráz.

Naopak nechceme na zahradu zavést takové aktivity, které by se mohly přesunout do nočních hodin (např. grilování), a které by mohly rušit nejen obyvatele domu, ale i sousedy v senzorickém kontaktu (5 okolních domů mezi ulicemi Koulova a Kotěrova).

Náklady:
Celkové náklady: 203151.36,-Kč
Výše dotace: 50000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KOULOVA 1566
KOULOVA 1566/7
PRAHA 6 160 00
IČO: 27897699
tel: 607859977
Email:


Název: ÚPRAVY VNITROBLOKU A REVITALIZACE ZELENĚ PRO UDĚLENÍ DOTACE MČ PRAHA 6,Objekt K Brusce 282/4, 160 00 Praha 6, p.č.528 + 529, kú. 727 121 Hradčany
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a revitalizace zeleně ve vnitrobloku stávajícího řadového bytového domu, který byl postaven počátkem 20. století. Stavební úpravy se týkají stávajících zpevněných ploch, které se nacházejí na p.č. 528 a revitalizace zeleně na p.č. 529. Zpevněné plochy jsou ve špatném technickém stavu a neplní tak řádně svoji funkci. Stávající zeleň je tvořena zejména z travnatých ploch ruderálního charakteru.

Nový návrh revitalizace zeleně na p.č. 529 zahrnuje výsadbu nových dřevin, květin, bylin a zatravněných ploch se závlahovým systémem a osvětlením. Dále budou na této parcele nově umístěny nášlapné kameny, dřevěná houpačka pro děti, nový kompostník a dřevěná pergola pod kterou se nachází zpevněná plocha s novým sezením. Stavební úpravy na části p.č. 528 zahrnují novou zpevněnou plochu z břidlicové dlažby s odvodněním a nový dřevěný přístřešek.

Celková plocha dotčená stavebními úpravami a revitalizací zeleně je 153 m2.

Náklady:
Celkové náklady: 623977.37,-Kč
Výše dotace: 163000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství pro dům č.p. 282, ul. K Brusce, Praha 6
K Brusce 282/4
Praha - Hradčany 160 00
IČO: 27954331
tel: 732322280
Email:


Název: Vnitroblok - Bělohorská 158/14
Na pozemku par.č. 682 stojí secesní dům z roku 1912,součástí nemovitosti byla na pozemku par.č.683 secesní zahrada,která v dobách kdy byla vlastněna státem byla úplně zdevastována.Cílem našeho projektu je obnova zeleně,vytvoření relaxačního prostoru a prostoru pro děti.Chceme vysadit stromy (Katalpa,Magnolie,Aronie) keře a osadit byliny a trávník. Pro celý záměr je nutná i oprava opěrné cihlové zdi v původní podobě a její osázení nádobami pro pěstování květin a keřů.Dále plánujeme vysadit i ovocné stromy (ořech,jabloň,třešeň) a tím vším vytvořit zdravé životní prostředí pro obyvatele, včetně všech okolních domů.

Náklady:
Celkové náklady: 300000.00,-Kč
Výše dotace: 98000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
František Krčál
Bělohorská 158/14 Střešovice
Praha 6 169 00
tel: 777223565
Email:


Název: Revitalizace zeleně, renovace dětského hřiště pro děti 3-6 let a nové herní prvky pro děti 7-15 let
V rámci projektu chceme modernizovat areál dětského hřiště s přilehlou zelení nacházející se v bezprostřední blízkosti TJ Sokol Liboc, mezi ulicemi Pavlovská a Ruzyňská v Praze 6 Liboci.

 

Na stávajícím hřišti se nachází nově obložené pískoviště, které je oploceno a překrýváno plachtou v případě nevyužíváni.  Houpačky a převažovací houpačka jsou již v havarijním stavu a potřebují rekonstrukci.

 

Cílem projektu je dobudovat moderní komplex dětského hřiště pro děti od 3 do 15  let, pozůstávající z prolézací sestavy s kombinací tunelu, stěny, žebříku, skluzavky, lanového mostu, 1 houpačky pro děti do 15 let a 1 houpačky pro nejmenší děti s baby sedátkem. Současně chceme vytvořit odpočinkové zóny pro zdejší obyvatele a návštěvníky hřiště a doplnit je zelení v podobě živého plotu.

 

Po sdružení potřebných finančních prostředků budou dobudovány nové hrací prvky pro starší děti tak, aby splňovali bezpečnostní, ekologické a estetické parametry.

 

Hřiště bude doplněné výsadbou živého plotu, aby tvořilo herní komplex a podporovalo děti v rozvoji vztahu k přírodě a pro maminky tvořilo zelenou oázu v ruchu města.

 

Naše SVJ se zavazuje zajistit správu a údržbu vybudovaného hřiště, což je součástí aktivního přístupu místní komunity při budování areálu.

Obr. 1 Houpačky: stávající havarijní stav

Zobrazuje sa IMG_20150806_135146.jpg

 Obr. 2 Převažovací houpačka: stávající stav

Zobrazuje sa IMG_20150806_135122.jpg

Lokalizace projektu:

Náhled z katastrální mapy:

Obr. 3 Hřiště Pavlovská a Ruzyňská KN

Obr. 1 Hřiště SVJ Pavlovská a Ruzyňská KN 

 

Náhled z mapy:

Obr. 4 Zdroj: http://www.mapy.cz/s/kAui

Zobrazuje sa mapa.png

Náklady:
Celkové náklady: 526510.00,-Kč
Výše dotace: 250000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská
Ruzyňská 583
Praha 6 162 00
IČO: 26441101
tel: 603154747
Web: http://www.svjruzyne.cz
Email:


Název: Revitalizace vnitrobloku – 2. část
Projekt se zabývá navázáním na již započatou revitalizaci pozemku ve vnitrobloku, který je vymezen ulicemi Někrasova a Terronská, a zaměřuje se především na zlepšení sociálních vztahů mezi obyvateli jak přilehlého bytového domu, tak celého bloku. Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro sdružování, trávení volného času a pro pobyt ve vnitrobloku obecně. Velký význam je přikládán péči o zeleň, odstranění nevhodných či nebezpečných povrchů a mobiliáře, doplnění chybějícího vybavení, které by umožnilo obyvatelům využívat pozemek ve vnitrobloku intenzivněji, a poskytnutí dětem prostory k bezpečné, zdravé a naučné hře.

V předešlé fázi došlo k nahrazení rozpadlé dlažby před vchodem do domu novou, zvýšení zídky zabraňující sesuvu půdy ze svahu vnitrobloku a zakoupení krytého pískoviště.

 

1) Zelený vnitroblok

K péči o zeleň patří pravidelná údržba stromů, tedy jejich prořezávání. V rámci revitalizace je plánováno odborné provedení letního řezu u dvou vzrostlých stromů (břízy a moruše) a starého a neprořezávaného šeříku, při kterém se odstraní suché a rizikové větve, které by svým pádem ve větru mohly způsobit škodu či úraz. Dále je plánováno odstranění nevhodných křovin a výsadba nových, převážně ovocných keřů po obvodu pozemku, čímž dojde k částečnému odclonění od sousedních pozemků, ne však úplné separaci. Trnité dřeviny jsou z bezpečnostních důvodů navrhovány spíše u jižní hranice pozemku, která přiléhá k domu. Zvoleno bylo klasické drobné ovoce, které je pěstebně nenáročné, jako rybíz, ostružiník či angrešt, a jejichž plody lze doma zpracovávat či přímo konzumovat. Jako zástupce okrasných keřů byl vybrán příjemně vonící jasmín. Stinný svah u domu bude osazen skalničkami, které bude možno udržovat díky obslužným cestičkám.

2) Vhodné povrchy jsou základ

Na pozemku se dnes nachází zbytky některých povrchů a mobiliáře, které znemožňují plné využívání prostor. V projektu je tedy zahrnuto odstranění zarostlé vydlážděné plochy v prostoru bývalého klepadla a samotné zbytky klepadla, které jsou pro hrající si děti velmi nebezpečné. Z důvodu jednoduššího sekání a zcelení travnaté plochy uprostřed pozemku je dále plánováno vybourání dlážděného chodníčku. Dále se počítá s odstraněním stávajících laviček, které jsou ve velmi špatném technickém stavu a sezení na nich znemožňuje i jejich neustálé znečištění ptactvem apod. Nově navržené povrchy jednoznačně vymezí prostory s odlišnou funkcí – uprostřed bude ponechána travnatá plocha pro hru, pro dětský koutek je vhodný měkký mlatový povrch, pro prostor posezení s možností grilování na přenosném grilu zase snadno udržovatelná velkoformátová dlažba. Ke kompostérům a sušáku na prádlo je navržena zpevněná cestička ze šlapáků. Stávající schodiště projdou opravami, při nichž budou očištěny, přespárovány a zvětralý materiál bude vyměněn.

3) Bezpečná a naučná hra

Prioritou je také časté trávení volného času dětí venku. V místě kompostérů, kde dochází k terénnímu zlomu je plánováno vybudování zábradlí, aby se zabránilo možnému pádu. Stávající pískoviště, nově navrhovaný dětský domek, houpačky a příjemně měkký mlatový povrch podnítí hravost dětí a umožní jim trávit mnoho času venku v prostoru vnitrobloku – mimo dosah prašných a výfukových plynů a automobily zaplněné prostředí ulic města. Zahradní úpravy přinesou možnost hry v trávě uprostřed zeleně a v obklopení vonících keřů se sladkými jedlými plody. Děti tak budou moci přímo sledovat proměny přírody v průběhu roku, pěstovat a poznávat různé druhy rostlin a budou mít citlivý přístup k našemu životnímu prostředí.

4) Sdružujme se

Velmi důležité je zlepšování sociálních vztahů obyvatel. Snahou projektu je připravit ve vnitrobloku podmínky ideální jak k častému konání komunitních akcí jako je například dětská oslava narozenin, společné grilování nebo filmová projekce, tak k běžným denním činnostem jako je sušení prádla nebo třídění odpadu. Tomuto intenzivnějšímu využívání by mělo pomoci vymezení a vybavení prostorů s jasnou funkcí – hrací koutek, koutek s posezením a možností grilování, obhospodařující koutek. Jedním z nově navrhovaných prvků je sušák na prádlo s integrovanou houpačkou pro menší děti a přístřešek na popelnice.

5) Třídění odpadu a ekologie

Mezi obyvateli se rychle zaběhlo individuální kompostování, pro které však již dva stávající kompostéry nemají dostatečnou kapacitu. Ukládá se zde jak posekaná tráva, tak spadané listí a domácí bioodpad, čímž se velmi snižuje nadbytečné množství smíšených odpadů a vytvořený humus používají obyvatelé pro pěstování zeleniny a domácích květin. Uplatní se samozřejmě také při plánovaném osázení vnitrobloku ovocnými a okrasnými keři. V projektu revitalizace je tedy zahrnuto zakoupení dalšího kompostéru K 700.

 

SVJ jako majitel pozemku se záměrem revitalizace vnitrobloku souhlasí.

Portfolio projektu v plném rozlišení možno stáhnout na tomto odkazu: http://uloz.to/x2gdUEr9/2015-08-19-praha6-svj-bubenec650-pdf

Náklady:
Celkové náklady: 345890.00,-Kč
Výše dotace: 200000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství Bubeneč 650
N.A.Někrasova 650/4
Praha 6 - Bubeneč 160 00
IČO: 28531485
tel: 724205899
Email:


Název: Revitalizace vnitrobloku Wuchterlova 1609/8
Projekt "Revitalizace vnitrobloku Wuchterlova 1609/8" je v souladu s koncepcí rozvoje městské části v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. 

Z důvodu efektivnějšího využívání pro funkce související s bydlením, jsme navrhli úpravu a zvýšení podílu zeleně, který je dnes zanedbatelný a většina plochy stávajícího dvora je pouze hrubě vybetonována. 

Základem rekonstrukce tedy bude rozšíření plochy trávníku se zachováním současných dřevin a náhrada popraskaného a poničeného betonu za dlažbu.

Cílem revitalizace v tomto vnitrobloku je vytvořit dojem klasického městského parku, na úkor nevzhledného betonu a rezavých a již nepoužívaných sušáků na prádlo.

Na údržbu trávníku i případné zřízení záhonků jsme navrhli i možnost zálivky.

Návrat či vstup zeleně do tohoto prostředí nepochybně může ovlivnit hodnotu životního prostředí kompaktní městské zástavby.

Náklady:
Celkové náklady: 185454.00,-Kč
Výše dotace: 130000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1609 - Dejvice
Wuchterlova 1609/8
Praha - Dejvice 160 00
IČO: 02514338
tel: 731076806
Email:


Název: Rekonstrukce vnitrobloku mezi ulicemi Lindleyova, Paťanka, Máslova a Heinemannova
Výbor Společenství vlastníků jednotek bývalé II. etapy projektu Sladovny Podbaba zastupuje 166 vlastníků. Naše SVJ je zároveň majitelem pozemků, které se nacházejí v památkově chráněném území, a na kterých je v rámci bytového komplexu nejvíce zelených ploch a historická památka v podobě cihlové pece, která se jako jediná zachovala po demolici Sladoven.  I., III., IV. i právě dostavovaná V. etapa, které nás obklopují, čítají více než 800 bytových jednotek. Naše etapa každoročně investuje  více než 120 000 Kč na údržbu a obnovu zeleně a ochranu historické památky. Snažíme se tak vlastními finančními zdroji zlepšovat podíl zeleně v nové zástavbě naší městské části pro více než 3 000 spoluobčanů. Zelené plochy v majetku našeho SVJ jsou v centrální části bytového komplexu Sladovny-Podbaba a jsou dostupné všem obyvatelům Podbaby a Dejvic. Naše etapa je však jediná, která se finančně podílí na jejich údržbě a obnově. Rozhodli jsme se proto požádat městskou část Praha 6 o dotaci na podporu úpravy vnitrobloku v tomto rozsahu:

1) Ochrana historické pece –  vyspárováním vydrolených spár, zřízením záhonů v bezprostředním okolí pece, které by ji ochránily před mechanickým poškozováním.

2) Dosazení keřů, klečí, stromů a osazení okrasnými přírodními kameny tak, aby se vnitrobloky propojily s již provedenou parkovou úpravou, kterou jsme letos realizovali na vlastní náklady.

3) Obnova travnatých ploch a rekultivace půdy – doplnění zeminy a humusu - půda je naprosto nevhodná, plná navážky a stavební suti, kterou na místě zanechal developer.

4) Zajištění odborné péče o vzrostlé stromy – dle posudku arboristů je i přes pravidelnou péči nutné některé stromy znovu svázat a jiné nahradit.

5) Revitalizace prostor kolem bývalé železniční vlečky – mezi ulicemi Paťanka - Pod Paťankou vznikl po zbourání železničního mostu nikým neudržovaný prostor, který bychom rádi osadili keři a lavičkami aby vzniklo zázemí ke klidnému posezení. To by bylo osázeno podobně, jako stávající posezení ve vnitrobloku u pergoly.

6) Umístění kontejnerů na směsný odpad do drátěných klecí – z hygienických i estetických důvodů a osázet je zelení tak, aby nerušily a zachovaly úroveň tohoto bydlení. Současný stav je neutěšený.

Náklady:
Celkové náklady: 753589.00,-Kč
Výše dotace: 160000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství pro dům čp. 2686, 2687, 2688 a 2689, Praha 6 Podbaba
Praha 6 - Podbaba
Lindleyova 2686 160 00
IČO: 28223942
tel: 724505063
Email:


Název: Revitalizace dvorku Charlese de Gaulla1/799; Katastr. číslo 1027
Jakýkoliv kousek zelené plochy uprostřed velkoměsta je velice cenný. Bez ohledu na vlastnictví domu (městská část, SVJ) byl a je dvorek u domu Charlese de Gaulla 1/799 udržován k doplňkové rekreaci obyvatel domu. Pozemek/dvorek je součástí pozemku domu katastr. čílo 1027 katastr. území Bubeneč. Velikost dvorku je 260m2

Na pozemku bylo dříve vytvořeno pískoviště a vysazeny stromy udržován trávník. Dnes je dvorek používán k sušení prádla - z peněz SVJ koupen sušák. Dále je využíván několika rodinami s malými dětmi k relaxaci v chráněném prostředí.

Několikrát jsme odolali k přetvoření dvorku na parkoviště. Oba pozemky ve vlastnictví vedlejších domů jsou tak v současné době používané.

I bez dotace plánujeme drobné a postupné úpravy dvorku. Díky dotaci chceme urychlit nákup vybavení dvorku, obměnu zeleně a údržbu trávníku. Současně bychom byli nuceni celou obměnu provést do konce roku 2016.

V rámci projektu chceme obměnit stávjící zeleň za v hodnější. nahradit přerotlý živý plot novým. (Buxuxs, tavola, ibišek). Zkultivovat stávjící keře Nepravý jasmín - Pustoryl.

Chceme v rámci možností opravit a doplnit trávník. Nechceme trávník plošně dopnit drnováním, ale dosít a doplnit zeminou. V budoucnu chceme trávník a zeleň hnojit vlastním kompostem.

Chceme na dvorek koupit stolek s lavicemi a slunečník. Dvorek už dnes slouží ke schůzím SVJ, oslavám narozenin dětí z domu a jejich spolužáků a neformálnímu setkávání obyvatel domu.

Náklady:
Celkové náklady: 25000.00,-Kč
Výše dotace: 18000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 799, v katastrálním území Bubeneč
Charlese de Galla 1/799
Praha 6 160 00
IČO: 27367851
tel: 732229129
Email:


Název: Revitalizace zahrady vnitrobloku SVJ Eliášova 602
Plocha vnitrobloku je tvořena dvěma úrovněmi, betonovou zpevněnou plochou a o cca půl metr výše položenou samotnou zahradou. Jednotlivé úrovně jsou od sebe odděleny cihlovou zídkou, uprostřed které je schodiště, zajišťující vstup na zahradní část. Celá plocha je ohraničena z jedné strany obytnými domy a ze zbylých třech stran různě vysokou cihlovou zdí. Celkově se jedná o výměru 276 m2. Zahradní část je tvořena cca 165 m2. Rozvržení ploch je znázorněno v příloze č. 01.

V současné době se na řešeném území zahradní části nachází různorodá a neucelená výsadba, která sestává z několika vzrostlých kosterních dřevin. Celkově je plocha neudržovaná, velmi zarostlá a nevhodná k jakémukoliv pobytu na ni. Situace je zakreslena v příloze č. 02. Fotodokumentace přiložena v příloze č. 04.

Záměrem revitalizace dvoru je nabídnout využití zahrady a dvoru plnohodnotně dětem, dospělým i seniorům. Pro každého z nich zahrada nabídne své místo. Děti si mohou hrát na pískovišti i volných plochách trávníku, dospělí a senioři mohou společně posedět v zahradě a relaxovat. Pro pěstitele a zahrádkáře zahrada nabídne i místa k pěstování zeleniny, bylinek nebo jiných vlastních výpěstků. Dále se zastřešením popelnic dosáhne větší čistoty a lepších hygienických podmínek. Cílem tohoto projektu je maximálně využít danou plochu.

Náklady:
Celkové náklady: 314853.00,-Kč
Výše dotace: 160000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství Eliášova 602
Praha 6
Eliášova 602/34 160 00
IČO: 28208641
tel: 607685629
Email:


Název: Úprava vnitrobloku
Zatravnění části cca 30 metrů čtverečních, osazení dřevinami, keři a květinami. Dvakrát odpočívací lavička pro starší spolubydlící, malý koutek pro děti s pískovištěm. Kryté stání pro 4 ks odpadních boxů.Úprava stávajícího porostu, tj, asanace vzrostlých stromů, vykácení planných křovisek a vymýcení plavele. ˇUprava stávajících cestiček, nové vydláždění.

Náklady:
Celkové náklady: 60000.00,-Kč
Výše dotace: 40000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství pro dům Kyjevská 778
Kyjevská 778/11
Praha - Bubeneč 160 00
IČO: 27430120
tel: 602322130
Email:


Název: Vnitroblok Jilemnického 452/10
Zpustlý vnitroblok evidovaný jako parcela 953 patřící k domu v Jilemnického ulici 452/10 , 160 00  Praha 6.  Dům se nachází v klasické dejvické zástavbě z 20. let minulého století  Vnitroblok je tvořen několika domy bez možnosti vjezdu automobilů, čímž  vznikl klidový prostor. Na některých pozemcích, včetně toho našeho,  jsou i vzrostlé stromy. Zahrada se však v současnosti nedá užívat, protože je téměř plně zarostlá nežádoucími náletovými porosty. Stávající dřeviny je třeba odborně prostříhat a skladbu rostlin upravit. Část ploch je - namísto trávníku – pokryta  kamennými chodníčky, které jsou zarostlé a stejně nepoužívané. Plánovaný přístřešek pod kaštanem má zajistit posedění během celého roku.  Zídka, která drží zahradu se rozpadá a pod váhou zeminy je nakloněná. Hrozí, že při obnově zahrady přestane plnit svou funkci  a proto ji třeba odstranit a nahradit funkčním opěrným systémem.

 

Náklady:
Celkové náklady: 195356.00,-Kč
Výše dotace: 131000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Bytové družstvo Jilemnického 452/10
Jilemnického 452/10
Praha - Bubeneč 160 00
IČO: 61463639
tel: 734265049
Email:


Název: Obnova dvorku se zahradou, Kladenská 283/67
Bytový dům v Kladenské ulici č. o. 67 pochází ze 30 let 20.století a je součástí polootevřeného bloku tvořeného ulicemi K Lánu, Na Dlouhém lánu, Krátký lán a Kladenská. Do vnitrobloku vybíhá nízké kolmé křídlo a přilehlá zahrada se dvorkem, parc. č. 1097. V domě je 9 bytových jednotek a dvě nebytové jednotky (malá prodejna potravin a kavárna). Z vnitrobloku, kde je veřejné parkoviště pro residenty je situován vjezd na dvorek, kontejnery na TKO a záložní zásobování nebytových jednotek. Zahrada a dvůr jsou od ostatních částí vnitrobloku odděleny plotem. 

Záměrem projektu je obnova dvorku a zahrady jak pro praktické využití, tak pro rekreaci. Ve spodní části pozemku bude obnovena plocha parkovacích stání v zatravňovací dlažbě, doplněná travnatými plochami s keři a popínavými rostlinami. V horní svaľité části bude pobytová dřevěná terasa, přecházející do pavlače dvorního křídla a malá zahrádka s novým domovním stromem a lavičkou. Údržba zeleně by probíhala svépomocí. Zahrada bude kompostérem, sklad zahradního nářadí bude zřízen v drobném objektu v nároží pozemku, který bude svým charakterem splývat s novým oplocením. 

Náklady:
Celkové náklady: 440000.00,-Kč
Výše dotace: 66000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Mgr. Hana Kopřivová
Kladenská 283/67
Praha 6 - Vokovice 160 00
tel: 777162742
Email:


Název: Založení zahrady domu Starodružiníků č.p.343
Hlavním cílem projektu je založení nové zahrady v prostoru stávajícího dvorku. Zahrada bude koncipována pro víceúčelové využití pro všechny generace. Základní ideou je navázat na tradici kulturního a společenského života původních obyvatel domu - legionářů (starodružiníků), tj. využívat prostor k sousedskému setkávání s možností pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí malého rozsahu. K dosažení tohoto cíle jsou navrhovány:

-        úpravy venkovních povrchů měnící dosavadních 245m2 nepropustné dlažby na nových 105m2 zeleně a 143m2 částečně vodě propustných zpevněných ploch, doplněných ozeleněnou pergolou

-        sadové úpravy

-        drobné zařízení a nábytek (sušák na prádlo, lavice)

Realizace projektu dále současně umožní:

-        zadržování srážkových vod pro úklid a závlahy odvodněním dvora a jeho svodů ze střech domu

-        zkvalitnění přístupu do zahrady ze společných prostor

-        sanaci vlhkosti sousedících suterénních prostor

Koncepce projektu v budoucnu umožní v navazujících etapách další zkvalitňování prostoru, zejména revitalizací klubovny Společenství a její propojení se zahradou, další vybavení prostoru zahradním nábytkem a herními prvky či doplnění automatické závlahy sadových úprav.

Podrobný popis a dokumentace projektu je obsažena v příloze žádosti.

Náklady:
Celkové náklady: 1845417.00,-Kč
Výše dotace: 280000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství Starodružiníků domu čp. 343, Dejvice
Praha 6
Wuchterlova 1 160 00
IČO: 26441608
tel: 775399317
Email:


Název: Dvoreček
Dobrý den, rádi bychom s program podpory úpravy vnitrobloků pokračovali a letos pořídili mobiliář, židle/lavičky, chodník k popelnicím a zastřešení popelni, které by později pokryla pnoucí zeleň

Náklady:
Celkové náklady: 25000.00,-Kč
Výše dotace: 10000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Jiří Sirovátka jménem Společenství Dejvice 1600
Jugoslávských partyzánů 1600/29
Praha 6 160 00
tel: 777283690
Email:


Název: Zelený dvůr
Část pozemku ve vnitrobloku, která patří Společenství vlastníků Vítězné náměstí 997, Praha 6, je dlouhodobě neupravená a místy devastovaná. Cílem projektu je upravit prostor tak, aby bylo možné ho využívat jako odpočinkovou zónu, přestože jsou na něm umístěny garáže a garážová stání. Současně se tím zlepší i pohled z okolních domů a sousedních dvorků. K podání žádosti jsme přistoupili na základě jednání s obyvateli domů, kteří jsou se  stavem dvora dlouhodobě nespokojeni.

Výstupem projektu je:

Rekultivovat stávající zeleň podél plotu sousedního domu cca 30 m2 (prostříhat ozdobné keře, odstranit náletovou zeleň a doplnit novými rostlinami).

Upravit plochu podél domu a osadit ji vhodnými rostlinami cca 30 m2 (ať v podobě záhonu či v truhlících.). V současné době je tato část bez zeleně.

Opravit plochu před garážemi 90 m2 (rozbitý beton a odtokový kanál). 

Opravit rozbité schody vedoucí do vnitrobloku (pět schůdků o šíři dvou metrů).

Zkultivovat prostor pro popelnice (jednoduchý přístřešek pro pět popelnic s popínavými rostlinami).

V prostoru keřů vytvořit odpočinkový prostor (lavička se stolkem).

Náklady:
Celkové náklady: 140000.00,-Kč
Výše dotace: 30000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Společenství vlastníků Vítězné náměstí 997, Praha 6
Vítězné náměstí 997/13
Praha 6 - Bubeneč 160 00
IČO: 03482171
tel: 606349469
Email:


Název: Rekultivace vnitrobloku Svojsíkova 1437/7
Jedná se o dva pozemky se zahradami mezi bytovými domy v ulici Svojsíkova. Na zahradách jsou vzrostlé stromy a několik keřů. Zahrady nejsou momentálně obyvateli bytového domu využívány.

Projekt rekultivace počítá s: obnovením zahrady, rekultivací travního porostu, zřízením bezbariérového přístupu pro vozíčkáře a matky s kočárky, instalací laviček k sezení, výsadbou živých plotů, zmenšením zámkové dlažby na úkor zeleně, zřízením přístupové cesty na druhé zahradě, na kterou momentálně není přístup žádný a s dalšími drobnými úpravami.

 

PŘÍLOHA:

Jmenný seznam obyvatel, kterých se projekt týká

Náklady:
Celkové náklady: 215380.00,-Kč
Výše dotace: 100000.00,-Kč
Zdůvodnění:

Žadatel:
Zuzana Dvorská
Svojsíkova 1437/7
Praha 6 169 00
tel: 774411334
Email:


Vyhodnocení

Zdůvodnění:
Dostavete se k popisu smlouvy na ÚMČ Praha 6, II. patro, č. dveří 210.

Úřední dny - pondělí a středa od 8,00 do 18,00 nebo dle telefonické dohody.

Schváleno usnesením:
ZMČ 201/15 Poskytnutí dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období září 2015 - prosinec 2016 (27.11.2015)
ikonka typu souboru application/msword text usnesení [DOC 20kB], ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel příloha 1 [XLS 42kB], ikonka typu souboru application/pdf příloha 2 [PDF 83kB] | podrobnosti hlasování | videozáznam

Za zpracování zodpovídá:
tel.  220 189 530© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=167&crc=a025844aa525c77e4cd5ce2bf6517e4c ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz