Územní analýza potřeb obyvatel MČ Prahy 6 z hlediska služeb sociální péče a zdravotně sociálních služeb.