Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Garáže na Prašném mostě

Městská část Praha 6 má do své správy svěřena parkovací stání v podzemních garážích na Prašném mostě, která jsou určena rezidentům městské části. Jedná se o jednu třetinu parkovacích stání, tzn. 155 parkovacích stání (144 pro osobní automobily a 11 pro motocykly).

V červnu letošního roku vypsala Praha 6 první kolo žádostí o garážové stání, do kterého se přihlásilo celkem 52 občanů. Po prokázání splnění podmínek z prvního kola bude s těmito občany uzavřena podnájemní smlouva na užívání parkovacích stání.

Z důvodu, že je stále volných přes 100 parkovacích míst, vyhlašuje Praha 6 druhé kolo podávání žádostí o garážové stání na Prašném mostě. Žádosti lze podávat od pátku 29. 6. do čtvrtka 19. 7. 12.00 hodin. Cena za měsíční užívání je 800 korun.

Zájemci se mohou hlásit buď elektronicky formulářem na této stránce, nebo na pracovišti Zón placeného stání v Uralské 4, kde pracovník po zadání údajů do elektronické databáze vygeneruje číslo, pod nímž se bude občan o místo k parkování ucházet.

Podmínky pro získání parkovacího stání v garážích je stejné jako pro získání parkovacích oprávnění v modrých zónách. Stání mohou získat občané s trvalým bydlištěm v městské části Praha 6 (všechna katastrální území).

Trvalé bydliště spolu s dalšími doklady (technický průkaz) prokáže žadatel při podpisu smlouvy.

Přihláška do losování o stání na vyhrazeném parkovacím místě v podzemní garáži Na Prašném mostě pro osobní vozidlo/motocykl

Žádám o povolení stání na vyhrazeném parkovacím místě v podzemní garáži na Prašném mostě dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, a dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

Vyhrazené parkovací místo žádám na základě trvalého pobytu v Praze 6:

Zájemce 
Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Adresa: *
Město: *
PSČ: * přijaty budou pouze přihlášky z Prahy 6
RZ/SPZ os. vozidla: *©
Email: © hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com
Telefon: * 9 číslic bez mezer
Prohlášení 
Souhlas:   *


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/garaze-na-prasnem-moste ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz