Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Školství a kultura (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

otázky k financování integrace dětí s postižením
Autor: J. Zalabáková (IP zapsáno)
Datum: 16.03.2004 11:57

Ráda bych se zeptala na financování integrace dětí se zrakovým postižením v základní a mateřské škole.

Je-li v ZŠ či MŠ integrováno dítě se zrakovým postižením a je mu příslušným speciálně pedagogickým centrem vypracován odborný posudek a zpracován individuální plán, může škola požádat o ( a teď nevím zda se vyjadřuji přesně) zvýšení normativu na integrovaného žáka.(zvýšený finanční příspěvek)

- Chtěla bych vědět kam přesně škola o tento příspěvek žádá.
- Zda je nějak legislativou omezena či určena jeho výše.(nějaké tabulky?)
- Zda je možné žádat o tento příspěvek i při integraci v průběhu školního roku.
- Je možné žádat ještě o dodatečné zvýšení tohoto příspěvku při aktuální potřebě - např. když je potřeba dítěti zvětšovat texty na formát A3 a škola nemá kopírku pro formát A3 nebo dítě potřebuje ke svému vzdělávání počítač se speciálním zvětšovacím programem.
- Jak bývají tyto příspěvky vysoké? - nechci sumu, ale stačí to škole např. na zaplacení hodin speciální výuky- např. instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých nebo na zaplacení např. hodiny individuální práce navíc, když ji dítě potřebuje např. z důvodu výuky dvou metod čtení a psaní (černotisk, Braill)?

Velice Vám děkuji za odpověď,
Jana Zalabáková - začínající speciální pedagog

Re: otázky k financování integrace dětí s postižením
Autor: Ing.Jaroslava Trnková (IP zapsáno)
Datum: 29.03.2004 14:21

Vážená paní,

odpověď na Vaši otázku je třeba hledat ve směrnici MŠMT 13 710/2001-24, k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení, ze dne 6.6.2002 (dále jen Směrnice).

Integrace je možná, jak správně uvádíte ve svém dotazu, na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření, při kterém je stanoven rozsah a závažnost speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, resp. žáka. Výsledek tohoto vyšetření pak zakládá i možnost získat navýšené finanční prostředky. Z toho, že předpokládáte vypracování individuálního vzdělávacího programu, lze usoudit, že z možných forem integrace máte na mysli individuální integraci ve škole, která není samostatně určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto případě je podle ustanovení čl. 1 odst. 2 Směrnice možné i rozšíření struktury a náležitostí individuálního vzdělávacího programu podle individuální potřeby žáka. Tím je částečně dána odpověď na Vaši otázku týkající se toho, zda je možné čerpat příspěvek podle aktuálních vzdělávacích potřeb dítěte, např. na zvětšování textů nebo na počítač umožňující velké zvětšení.

Navýšené finanční prostředky na integrované žáky poskytuje podle čl. 2 odst. 1 Směrnice příslušný krajský úřad podle sídla školy – v Praze Odbor školství MHMP - na základě již zmíněného speciálně pedagogického a psychologického vyšetření. Přesné označení těchto prostředků je příplatek na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a zabezpečení jeho vzdělávacích potřeb.

Ekonomické zabezpečení integrace je řešeno v čl. 2 3 a 4 Směrnice. Text těchto článků přímo obsahuje odpovědi na Vaše další otázky, proto ho cituji doslova:

(2) Územní orgán [kraje] poskytne příplatek na základě podkladů předložených školou do 30. listopadu kalendářního roku. Jednotlivé případy, kdy je žák integrován v průběhu školního roku, řeší územní orgán operativně a bez zbytečného odkladu.

(3) Územní orgán posoudí oprávněnost ekonomických požadavků školy zpracovaných na základě návrhu poradenského zařízení a vyjádřených v individuálním vzdělávacím programu žáka. Výše příplatku je stanovena individuálně podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka, rozsahu poskytované péče a s ohledem na odbornou a ekonomickou náročnost výuky v jednotlivých ročnících školy.

(4) Příplatek je určen na mzdové prostředky pedagogů a dalších pracovníků podílejících se na práci se žákem, na nákup potřebných speciálních učebnic, speciálních učebních a kompenzačních pomůcek, případně na jejich zapůjčení na základě písemné smlouvy.

Požadavek na poskytnutí příplatku tedy uplatňuje škola prostřednictvím Odboru školství Magistrátu hl.m. Prahy, Učňovská 1, Praha 9. Výše příplatku není Směrnicí řešena, poskytnutá částka závisí na možnostech kraje. Podle zkušeností z minulých let je školám poskytován příspěvek zhruba ve výši 50% požadované částky. Jednotlivé školy se pak snaží využít přidělené prostředky tak, aby zvláštní vzdělávací potřeby integrovaných žáků byly zabezpečeny co nejlépe.
Přeji Vám hezký den.
Ing. Trnková, zástupkyně starostyBohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?8,7121,7125 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.