Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Rozvoj letiště
Autor: J-Z (IP zapsáno)
Datum: 08.08.2006 14:45

Vážení,
rád bych se dozvěděl všechny výhody výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy (VPD) 06R/24L.

1. Letiště Ruzyně tvrdí, že se uleví 150 tis. občanů, zejm. obyvatelům Prahy 6. Je ovšem smutné, že minimálně desetitisícům se naopak podmínky citelně zhorší, a troufám si tvrdit, že vzrůstající hluk se dotkne i dalších statisíců Pražanů. Tento jejich argument mně připadá dosti alibistický. A kudy se bude létat za nestandardních, avšak ne neobvyklých povětrnostních podmínek (severní/jižní vítr)? Třeba těch dnů nebude hodně, ale existovat budou, že?

2. Dále se tvrdí, že kapacita dráhového systému bude brzy vyčerpaná. Dle některých informací se vedení letiště netají přáním dosáhnout v objemu cestujících letiště ve Vídni či dokonce ve Frankfurtu n.M. Je ovšem otázkou, jaká pozitiva nám tento trend přinese obyvatelům celého kraje - navýšení nákladní dopravy nebo počtu cestujících, kteří přes Prahu pouze tranzitují asi nic. Přitom negativ je mnohem více, hlukem z letecké dopravy nejsou obtěžováni pouze lidé v exponovaných místech, ale i obce poměrně vzdálené. Kapacita přístupových komunikací není dodnes vyřešena, a je dosti nereálné, že by se do roku 2010 něco změnilo (na metro nejsou peníze, Pražský okruh je již delší dobu ve skluzu).

3. Přenesení letiště dále od Prahy by bylo příliš drahé, cena nové VPD má být pouze 5-7 mld. Kč??? Vybudování nového letiště by bylo jistě dražší. Kalkulaci nákladů je však nutné brát ze širšího hlediska, než jen pouze z pohledu stavby. Jen pro příklad, kdyby výstavbou VPD klesla cena postižených nemovitostí v okolí o 20 %, o kolik mld. jejich majitelé přijdou? Atd., atd.

4. Proč se více nevyužívají i jiná již existující letiště? Je sice pravda, že Praha je svou polohou a atraktivitou k tomu téměř předurčena. Poslední dobou je však slýcháván názor, že mezinárodní turistický ruch je třeba přenést i do jiných končin než pouze do Prahy. A vtipná byla i reklamní kampaň v roce 2005, aby Češi zůstal v ČR.

5. Budeme-li předpokládat variantu, že VPD skutečně bude, uvažují dotčené orgány s "hlukovými kompenzacemi"? Zástupci letiště tvrdí, že dodnes investovali přes 400 mil. Kč (1998-2005) na instalaci protihlukových oken. Částka to není malá, v porovnání z provozními zisky letiště však není nijak oslňující. Letiště je ale "kšeft", a ten by měl platit všechny externality, nejlépe pak dotčeným obcím za každý přelet. Není to utopie, mýtné pro kamionovou dopravu je toho příkladem!

Mám toho na srdci mnohem více, rád s Vámi povedu na dané téma i delší diskuzi.
Přeji čistou hlavu při uvažování,
s pozdravem Ing. Jiří Zeman.

Re: Rozvoj letiště
Autor: AK (IP zapsáno)
Datum: 12.08.2006 19:57

Vážený pane Zeman,

přečetl jsem si Váš příspěvek o rozvoji letiště a dovolím si připojit několik mých názorů.

1) Je samozřejmé, že rozvoj letiště je stejně jako stavba dálnic či železničních koridorů vždy kontroverzní téma, které má své příznivce či odpůrce.

2) Myslím, že přesun letiště na jiné místo je sice možné, ale v současnosti ekonomicky naprosto nesmyslné, myslím že ty peníze se v současnosti dají mnohem účelněji použít jinde. Výstavba další dráhy je proto logicky jediné možné řešení rozvoje letiště Praha.

3) Plně souhlasím s podporou rozvoje regionálních letišť (Brno, Ostrava a Karlovy Vary), ale nesmí to být direktivním nařízením, o tom že část letů z Prahy tam prostě přesuneme, protože to by ničemu neprospělo. Určitým odlehčením by mohl být rozvoj továrního letiště Aera Vodochody, ale vzhledem k jeho vzdálenosti, by se spíš jednalo o menší "low-cost" letiště, nevhodné pro linky klasických dopravců a naprosto nevhodné jako "HUB" neboli bázové letiště některého dopravce vzhledem k neexistenci tomu nutné infrastruktury.

4) Souhlasím, že problémem je nevyřešenost dopravní obslužnosti letiště, ale to není argumentem proto, aby se zastavili všechny rozvojové projekty na letišti, tímto způsobem by jsme se nikam nedostali.

5) Platit "dotčeným obcím" za přelet, tak to je naprostý nesmysl, naprosto nechápu proč by mělo platit letiště? Copak letiště někam létá? Když už porovnávate, tak to by bylo jako kdyby autobusové nádraží muselo platit mýtné na dálnici, protože autobusy které ho používají po ní jezdí. Takže by nezbývalo než tyto poplatky přenést na dopravce, určitě si umíte představit na kolik by se zvýšení cen letenek líbilo cestujícím, podnikatelům a turistům a kolik by to v důsledku stálo ekonomiku.

6) A poslední bod, tím si tady určitě udělám spoustu nepřátel. :-) To letiště je v oblasti Ruzyně skoro sto let, takže všichni ti co tam bydlí, se tam nastěhovali už když tam letiště bylo (kromě pár starousedlíku), takže logicky museli počítat s tím, že letiště se rozvíjí a zvětšuje, takže je naprostý alibismus nyní tvrdit, že jsou chudinky a všichni jim ubližují. Určitě je potřeba, aby se letiště podílelo na proti-hlukových opatřeních, ale všeho s mírou, zase se nesmí nechat vydírat.

Tak to je vše, už vidím ty naštvané reakce, ale prosím o to, aby stejně jako já respektuji jiné názory i ostatní respektovali můj názor.

S pozdravem

AK

Re:
Autor: tomas (IP zapsáno)
Datum: 16.08.2006 19:49

Ad 1) podle plánů by se po výstavbě paralelní dráhy k 06/24 měla zrušit dráha 13/31. Pokud se opravdu zruší, budou obyvatelé sídlišť Barrandov, Stodůlky a Řepy , přes které vede přistávací koridor, jistě spokojeni. Obyvatele Jenče a části Nebušic budou velmi nespokojeni, a nad Suchdolem to létá jestli se nepletu už dnes.

ad 2) kapacita je už dnes ve špičkách vyčerpaná, protože se musí dodržovat bezpečnostní předpisy a to umožňuje pouze určitý počet vzletů a přistání, která omezuje možnosti letiště, ale na kapacitu Frankfurtského letiště snad ani nikdo nechce. Zvyšování kapacity a provozu je logické, protože letiště je podnik jako každý jiný a musí mít zisk. Letiště je navíc mateřskou základnou ČSA.

Co považuji za velký problém pro letiště je dopravní obslužnost co se MHD týče. To je věc , kterou by měl stát, letiště a město co nejdříve vyřešit.

ad 3) Přenesení letiště je nesmysl. Nejdřív si řekněte kam v blízkosti Prahy jej umístit, aby to nikoho neobtěžovalo, a pak si řekněte , že jeho znovuvybudování by stálo pár desítek miliard.

ad 4) Přenesení provozu jinam se opět váže na investice. Pokud vím tak ani v Brně, Ostravě či Karlových Varech není žádný velký terminál. Letiště by pro velký provoz musela dobudovat infrastrukturu. Dále je nutno říci, že Praha je využívána hojně i jako tranzitní letiště a je i hlavním městem a turistickou atrakcí No.1 . Těžko by přecházeli letecké společnosti jinam, protože by jim mohl klesnout zájem pasažerů o jejich lety.

ad 5) letiště platí protihluková opatření , která musí. K jiným dobrovolným je asi jen tak nedonutíte, peníze jsou peníze.


Na případné reakce typu , nebydlí u letiště, tak neví co říká, oponuji tím, že bydlím u letiště, a to už 25 let.

Odpověď MDCR
Autor: J-Z (IP zapsáno)
Datum: 19.08.2006 21:19

Vážený pane,

... k jednotlivým bodům sdělujeme následující.

1. Pochybnosti o tom, že nová paralelní dráha 06R-24L uleví několika tisícům občanům od zatížení hlukem, rozhodně nejsou na místě. Minimalizováním leteckého provozu na dráze v kurzu 13-31 se nad nejhustěji osídlenými územími Prahy - Praha 4, 5, 6, 13 a 17 (sídliště Řepy, nemocnice Motol) významně zredukuje momentální hluková zátěž.
Uvedením paralelní dráhy do provozu bude tato RWY 13-31 využívána pouze krátkodobě, za nevhodných klimatických podmínek (silný severní vítr - boční složka větru 37 km/hod) a při opravách či údržbě dráhy hlavní (každoročně cca 2 měsíce).
Zvýšení zátěže hlukem se dotkne pouze severního okraje obce Nebušice. Ve směru osy nové paralelní dráhy, avšak mimo zónu ochranných pásem letiště (60 dB ve dne, 50 dB v noci), se dále nacházejí části Prahy 8 (Čimice, Bohnice). Naopak v těchto pásmech přestanou zcela figurovat obce Přední Kopanina a Horoměřice, které jsou současným provozem (VPD 06L-24R) dotčeny. Lze konstatovat, že dvojicí paralelních RWY se sníží počet obyvatel vystavených působení hluku o polovinu dnešního stavu.

2. Co se týče kapacity letiště Praha - Ruzyně (LKPR), je z hlediska životního prostředí jeho rozvoj limitován, takže v zásadě nemůže dosáhnout objemové kapacity okolních zahraničních hubových letišť jako je Frankfurt. Nicméně vzrůstající trend civilní letecké dopravy v posledních letech je velmi znatelný, ale je to dáno zvýšenou poptávkou po tomto druhu dopravy, nikoli marketingovým úsilím vedení letiště. Důvodem je zvyšující se atraktivita nejen hlavního města, ale i celé republiky. Investice posledních let do LKPR se pouze přizpůsobují nárůstu zájmu, v žádném případě se nebudují v předstihu.
Je pravdou, že řešení náhradních koridorů návazné pozemní popravy na a z LKPR se řeší zdlouhavě – kolejové spojení, metro, železnice a silniční okruh kolem Prahy (SOKP). To je způsobeno vlivem tradičních, lokálně patriotických zájmů a není v moci vedení LKPR ani Ministerstva dopravy v této situaci rozhodovat a podstatně ji ovlivňovat.

3. Systém vzletových a přistávacích drah v Praze – Ruzyni vychází z historické polohy vlastního letiště a potřeb leteckého provozu. Původní lokalita „Na Kopanském dole“ mezi Malinským vrchem a Přední Kopaninou byla s ohledem na tehdejší rozlohu hlavního města a zástavbu okolních obcí vybrána správně. Jedná se o území bez přirozených terénních překážek a zalesnění s dobrými prostorovými možnostmi.
LKPR existuje již od roku 1937. Po roce 1972 byla oficiálně vyhlášena Ochranná pásma letiště počítající s jeho rozvojem a to včetně, již tehdy plánované, paralelní dráhy. Tato skutečnost je od tohoto roku známa všem dotčeným stavebním úřadům a územně plánovacím orgánům.
Snahy o přenesení letiště do jiných lokalit naráží na stejné problémy jako již existují v okolí současného LKPR. Ve výrazně urbanizovaném území prostoru středočeského kraje se lokalita pro letiště takové kapacity nachází obtížně. Nehledě na případné umrtvení či znehodnocení dosavadních investic do LKPR v řádu desítek miliard Kč a na stejnou, či ještě větší potřebu takové investice vynaložit.

4. Pokusy o využití bývalého letiště v Milovicích byly i přes zájem některých zahraničních leteckých společností (Irsko-RYANAIR) neúspěšné. Odklánění charterových letů a letů nízkonákladových společností na jiná letiště v okolí Prahy není v současné době také možné. Současný technický stav továrního letiště ve Vodochodech a jeho provozní vybavení předmětné využití neumožňuje, podobně jako další možné lokality Benešov či Roudnice n/L, kde letecký provoz probíhá na nezpevněných pohybových plochách. Na mezinárodním letišti v Pardubicích (ve vlastnictví Armády ČR) je smíšený civilní a vojenský provoz. Skutečnost, že výrazně dominující zájem zahraničních cestujících je směrován právě do Prahy, případně do Karlových Varů a Českého Krumlova, je dána právě pouze poptávkou.

5. Spolupráce mezi LKPR a dotčenými obcemi v jeho okolí je trvalá. Výsledkem je nejen zřizování protihlukových opatření v Ochranných hlukových pásmech letiště, ale také kompenzace ve formě finančních příspěvků k zlepšování životního prostředí dotčených obcí.
Poplatky za přelety našeho území existují a jsou plně v kompetenci státního podniku Řízení letového provozu ČR, tudíž případné dotazy z této oblasti směřujte na tuto instituci.

S pozdravem

za odbor civilního letectví
Ing. Pavlína Kobzová
pavlina.kobzova@mdcr.cz
Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 12
110 15 Praha 1
Tel. 2551 31619
Fax. 2251 31032

Re: AK, tomas
Autor: J-Z (IP zapsáno)
Datum: 19.08.2006 21:45

Jenom reaguji na Vaše odpovědi, které mě nejvíce dostaly:
1)to tomas: Nikdy jsem neslyšel informaci o zrušení 13/31!

4)to tomas: Co zrovna Vám přinese tranzitující turista? Větší sociální dávky?

5)to AK: Mýtné není nesmysl (viz. vyjádření MD). Jednoduché přirovnání - pan doktor má ordinaci v 5. patře činžovního domu. Za den k němu přijde 50 pacientů a do domu nanesou 2 kg hlíny, 5 litrů vody a 1756 chlupů či vlasů. Komu bude nadávat paní uklízečka (nebo majitel domu), resp. na koho se obrátí, aby jí zaplatil "přesčasové hodiny"?
Jinak pochybuju, že by cestující zruinovalo, kdyby měli pár, např. desítek Kč připlatit.
J-Z

Re:
Autor: tomas (IP zapsáno)
Datum: 20.08.2006 22:07

TO: J-Z

No to ja zase slysel, ze by se mela ta draha rusit. Pani z ministerstva tady pise ze asi ne, takze to asi dotcenym oblastem nepomuze.

ad 4) zcela nechapu poznamku o socialnich davkach. Ale rekneme si to tak. Z kazdeho vzletu a pristani letadla ma letiste financni prijem. Cili cim vice letadel, tim vetsi jsou prijmy. Z tranzitujiciho cestujiciho ma, pokud spravne predpokladam , letiste take zisk z poplatku. No a muzeme to rozsirit jeste tak, ze pokud je onen tranzitni cestujici na lince CSA, prida penize teto spolecnosti odvadejici dane v CR. Toliko o prostem ekonomickem prijmu z tranzitniho cestujiciho. Navic pokud bude tranzitni turista spokojen se sluzbami a prostredim letiste je zde moznost , aby pri jeho dalsi ceste nebyla CR a Praha uz jen tranzitni zemi.

RE: TO: J-Z
Autor: J-Z (IP zapsáno)
Datum: 21.08.2006 07:57

Argument o zvyšování zisků letiště z tranzitu (»daně»prosperita země»prosperita občana) je pochopitelný, avšak nese sebou právě i mnoho záporů.
Pokud budeme uvažovat čistě ekonomickou výhodnost je např. hypoteticky možné, že se Praha rozhodne zasypat Jelení příkop radiaktivním odpadem ze SRN (samozřejmě nenápadně, aby to neovlivnilo turistický ruch), a tím přihazovat penízky do rozpočtu. Ale chceme tento přístup, nebo se raději něčeho (velice mála) vzdáme?
Trochu odbočím - Praha se obecně stává příliš drahou metropolí, kde se však citelně zhoršují podmínky žití (hluk, emise, ...). Proto lidé hledají klidnější, či levnější bydlení na okrajích Prahy či v jejím okolí. Avšak tento počin o to více zhoršuje bydlení v Praze (většina pracovních příležitostí je v centru, a ti lidé se tedy harcují z aglomerace do Prahy). Nad tím by se měl někdo zamyslet.
P.S. poznámku o sociálních dávkách neberte osobně, byl to jen příklad.

Re:
Autor: tomas (IP zapsáno)
Datum: 22.08.2006 21:54

Podívejte se na to tak, že tato země a Praha potřebuje a bude potřebovat letiště. Buď bude letiště vydělávat a pak jsou zde nutní i tranzitní cestující, nebo zde tito cestující nebudou , provoz se sníží a pak bude muset stát letiště dotovat. A pak je otázkou čeho se budeme muset vzdát jiného.

Re:
Autor: J-Z (IP zapsáno)
Datum: 23.08.2006 07:49

To se mi zdá poněkud (vlastně dost) přehnané. Neznám letiště, které by bylo nutné dotovat a vůbec si nedokážu představit, že zrovna Ruzyni něco takového hrozí (nebo by hrozilo omezením tranzitu).
Koukám, že asi oba (já i tomas) máme "extrémní" názory, pravda je asi někde mezi. Nic není úplně černobílé, je nutné najít mezi oběma stranami dohodu. V dnešní demokratické společnosti přece nejde jen vynést rozhodnutí - tady bude dráha (a vy máte smůlu) - je třeba, aby "rozhodce" již předem vymezil jakýsi revanš.
Možností by se našlo několik, ale nějaké sliby o výměně oken nepovažuji za dostatečné, nehledě na to, že postižených je daleko více, než vymezují hluková pásma.
Letiště nepovažuji za čistě veřejně-prospěšnou stavbu, letiště si na sebe vydělává velmi dobře, a pokud později přejde do soukromých rukou, bude veřejný prospěch spíš výsměch.
HAWK
J-Z

Nová ranvej - soud zrušil změnu ÚP
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 23.08.2006 12:21

Zdravím,

myslím, že k doplnění diskuze patří informace, že nejvyšší správní soud vyhověl žalobě proti změně územního plánu, která umožňovala výstavbu nové ranveje. Kromě jiného je jako jeden z hlavních důvodů je NEuvedení hlukových pásem ve změně ÚP.

podrobnosti:
[www.eps.cz]

plné znění rozsudku:
[www.eps.cz]

Jirka Škvor

Re:
Autor: Marek (IP zapsáno)
Datum: 28.08.2006 15:22

Nicméně změnu ÚP zamítl soud z formálních a nikoliv věcných důvodů, takže až tam doplní, co zapomněli ... uvidíme.

Re:
Autor: AK (IP zapsáno)
Datum: 08.09.2006 11:28

Plne souhlasim s panem J-Z, ze pravda bude nekde mezi, tak to je skoro vzdycky. :-)
Nicmene musim jeste reagovat na to myto. Jak uz nekde bylo receno, plati letecke spolecnosti poplatky za prelet, priblizeni k letisti atd... statni organizaci Rizeni Letoveho Provozu CR, jelikoz vzdusny prostor je vysostnou domenou Ceske republiky jako celku nikoli jednotlivych obci. Letiste vybira z logiky veci poplatky za vyuzivani letiste, nikoliv vzdusneho prostoru. Souhlasim s tim, ze letiste se musi podilet na kompenzaci skod a neprijemnosti zpusobenych letovym provozem. Ale ta paralela s mytem na dalnici mi proste prijde naprosto mimo.
Jak uz tady take bylo zmineno ta draha je v planech uz od 70 let, takze kazdy kdo si tam od te doby postavil dum, nebo se tam prestehoval, musel vedet ze tu drahu proste nekdy postavi a pokud to nechtel vzit na vedomi, tak je to jeho problem. Ano zni to tvrde, ale je to tak.

Re:AK
Autor: J-Z (IP zapsáno)
Datum: 15.09.2006 08:03

Jenom poznámka:
"... ta draha je v planech uz od 70 let...".
Shodou okolností vedle mě leží návrh ÚPn z roku 1971. Máte pravdu, ta dráha tam je (sice ne 1525m od té dnešní, ale celé 2 km). Popravdě řečeno je tam i spousta jiných věcí, u kterých je dnes jasné, že se nesplní (Malešická, Dejvická radiála, jižní vedení PO přes Šeberov,...).
Proč to píši? Chci pouze poukázat, že vývoj zástavby v Praze (a okolí) se dynamicky vyvíjí, a to se musí brát v potaz. A nebo dát před soud tvůrce tehdejšího ÚPn, že zakreslil nejen dráhu, ale i rozvoj bytové výstavby.
Jinak se divím, že se nikdo nepozastavuje nad tím, že do roku 2015 se má zdvojnásobit počet cestujících (nákladu ještě více). Asi si nikdo neuvědomuje, že to pocítí všichni - zvýšení počtu vozidel např. na Evropské, hluk v celé aglomeraci.
P.S. V tomto týdnu magistrát znovu schválil změnu ÚPn včetně nové VPD. Bude zase soud?

Re: J-Z
Autor: AK (IP zapsáno)
Datum: 18.09.2006 20:45

Souhlasim s Vami pouze na pul, v planech byla spousta veci, ale pokud si neco kupuji, nemuzu se preci spolehat na to, ze "oni ten plan stejne za 30 let zmeni", proste musim pocitat s tim ze kdyz neco v planu je, tak se to taky bude realizovat a pokud se neco nebude realizovat, tak mam stesti, ale nemuzu na to spolehat.

Re:
Autor: ATEM (IP zapsáno)
Datum: 19.09.2006 07:58

Zajímavé.
Otázkou je vstřícnější uvažování města a snaha najít shodu, ne prosazovat ranvej silou. Zkrátka nabídnout postiženým děstská hřiště, nové silnice a klimatizaci "-).

Re:
Autor: Černá (IP zapsáno)
Datum: 20.09.2006 09:02

Argumenty od kdy je co v plánech a čím delší doba, tím větší pádnost toho argumentu, to je docela zavádějící. Znám to celkem dobře ze Suchdola, kde někdy v polovině minulého století byla navržena komunikace ,po které by se dala objet Praha. Jenže tehdy vedla téměř liduprázdnou krajinou po polích, v dohledu sotva několika domů. Tehdy k tomu totiž přistoupili podle logické úvahy, že slovo objezd je od slova objet a ne projet, takže objezd umístili za město a mimo zástavbu. Co na tom, že mezi tím uběhlo šedesát nebo nevím kolik let, Praha je dneska někde úplně jinde než tehdy - argument o letitém záměru se hodí a tranzitní okruh s kapacitou provozu, o které se taky před válkou nikomu ani nesnilo, se "musí" vést přes hustě osídlené území. Když se dosáhlo aspoň toho, aby se stavba přes samotnou obec umístila pod zem, četla jsem komentář o tom, jak si to sobečtí občané "vydupali" a kolik to bude stát peněz navíc.Posunutím o kus severněji na nynější pole prý by řidiči obchvat nevyužívali, protože je požadavek jezdit hlavně logicky, prakticky a hospodárně a tímto by si moc zajížděli . Výhledy, studie a plány na mnoho let dopředu se dělaly v každé době a děláme je i my dnes, ale mělo by se přihlídnout i k současné situaci .

Re:
Autor: taky_petr (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2006 22:45

btw uzemni plan zahrnujici novou drahu byl znovu schvalen

Letiště vs. SJM
Autor: j-z (IP zapsáno)
Datum: 08.10.2006 12:13

Pro všechny:
Argument typu, že kapacita nedostačuje poptávce je sice pravda, ale ...
Např. magistrála u Muzea (tzv. SJM) - je stabilně ucpaná - spousta cestujících ztrácí svůj drahocený čas - bylo by tedy nutné udělat paralelní "dráhu" - nějaký 6-pruh na druhém konci Václavského nám. Konečně by byli všichni spokojení - tedy mimo pár bydlících a pracujících v místě "paralelky".
J-Z

Re:
Autor: Anonymní návštěvník (IP zapsáno)
Datum: 08.10.2006 17:22

j-z> vsak to je taky v uzemnim planu - v dohledne dobe se ma magistrala u Muzea presunout za Muzeum...

Re:
Autor: j-z (IP zapsáno)
Datum: 08.10.2006 21:08

Ten 6-pruh byl pouze vtip - taková paralela k blahobytu všech pražanů vs. smutek pár "novosusedlíků!
Jinak k magistrále
Přesunutí za Muzeum v ÚPn je, a účelem je situaci zklidnit. Jenom pro zajímavost: je dost krátkozraké tuto SJM zužovat ze 4 pruhů na 2, a přitom stavět v centru hromadné či jiné garáže. Dnes na SJM jezdí téměř jen cílová doprava (cca 90%), a je jasné že poptávka po Vinohradech, Novém Městu, ... klesat nebude - obzvlášť postaví-li se tam nová parkovací místa.

severni draha?
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 12.10.2006 18:49

zdravim,

v dnesni novince [www.praha6.cz]
rika p. starosta:
"....přípravy nových drah, které přenesou provoz severně od Prahy... ...Zlepší se kvalita bydlení a života v okolních částech letiště."

Uz jste nekde nekdo videli nejaky plan chystanych ranveji dal od mesta??? Slysim to prvne.

Jirka Skvor.

Re: 2-4-6 pruhu na SJM
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 12.10.2006 18:52

Myslim, ze kdyby mela SJM pruhu treba 8, stejne by byla za chvili ucpana, nasledovalo by zvetseni poctu pruhu v navazujicich komunikacich a tak porad dokola....

J.

Re: Zpožděná reakce na letiště
Autor: Anna Dostálová (IP zapsáno)
Datum: 28.01.2007 18:18

Omlouvám se, ale nemohu si pomoci - naučte se nejprve česky (nemluvím o překlepech, ale o shodě přísudku s podmětem, tvaru sloves v podmiňovacím způsobu apod.), a pak teprve prezentujte své názory veřejně. K obsahu: má-li kdo na výběr, kde bude bydlet, je naprosto nepodstatné a k tématu to nepatří. Já sama bych pochopila, kdyby se do blízkosti letiště někdo přestěhoval, aby pomohl hlasem obyvatele z ohroženého území uchránit celou Prahu od dalšího nesmyslného zatěžování chemikáliemi padajícími z letadel a hlukem. A mimochodem, profese některých lidí je na Prahu vázána (můj partner přednáší na FFUK obor, který jinde v ČR prakticky neexistuje), a kam ti mají jít bydlet? Pokud by lidé uvažovali jako vy, neměli by se za chvíli kam přestěhovat. Že bychom se "nikam nedostali", kdybychom se bavili o nevyřešené dopravní obslužnosti letiště? A že tak nemáme uvažovat? Slyším dobře??? Tedy máme stavět a stavět a budovat bez ohledu na věci, které k tomu patří? Nepromýšlet důsledky a průvodní jevy svého konání??? A douška ze života: nevím, zda jste se byl někdy projít Tichým údolím, kolem Únětického potoka a pod. Jestli ne, doporučuju - na nápisech kolem trasy je dosti jasně vidět, co dobrého letiště a letecká doprava přináší přírodě a životnímu prostředí. Krom toho roztomilý hluk nad hlavou snad každé tři minuty vyléčí každého letadýlkového fandu. Než mne někdo napadne za nerealistické uvažování, ať se zamyslí nad souslovím "trvale udržitelný rozvoj" a jeho slučitelností s narůstající leteckou dopravou. Jinak znáte teorii NIMBY? Seznamte se: [en.wikipedia.org]

Re:
Autor: j-z (IP zapsáno)
Datum: 29.01.2007 08:16

To Anna Dostálová:
Omlouvám se za "nedostatečně učebnicové vyjadřování", psal jsem to v rozčilení (ale musím uznat, že čeština mi vždy dělala problémy). Příště si najmu nějakého profi-korektora, abych se mohl "veřejně prezentovat".

P.S. Pokuste se celý článek pročíst znovu, třeba pochopíte, o co mi šlo. Byla to vlastně reakce na oficiální, budovatelské stanovisko Magistrátu hl.m. Prahy, Letiště Praha, ...

Re: Rozvoj letiště
Autor: dydy (IP zapsáno)
Datum: 27.08.2007 12:42

Dobrý den,
bydlím v Suchdole a pokud mohu jen konstatovat a potvrdit vaše obavy, tak čtěte. Ano, hluková zátěž je opravdu katastrofální. Odpočinek v soukromém bytě po práci pak už zbývá realizovat pouze při zavřených oknech, s hlavou pod polštářem a s puštěnou televizí, kterou se snažíte maskovat turbulence letadel. Při troše štěstí se Vám podaří se přidusit a vyvolat si halucinace a představovat si jak za Vámi hučí moře a parníky a to na čem ležíte vibruje jen tak asi náhodou. A když pak neletí letadlo, nahradí Vám chybějící otřesy a hluk stejně katastrofální pozemní doprava. Nejlepší uklidňující prostředek Ibalgin a alkohol :-) a přečkat to do rána a utéct za tichou prací v centru města. Bohužel, nejsou dlouhodobé plány jen momentální záplatování a občan je vždy na posledním místě a úřady si libují v tom, že vlastně lidi ani neví jak správně sepsat stížnost. Chybí pomoc!!!! A jak dopadne nová paralelní dráha nad Podbabou,Hanspalkou atd. a co říct a popřát Dejvicím ? Zavřete oči, další parník přijíždí. A hlavně nestěžujte si!, za to si vždycky můžete jen sami, že jste tak naivní a věříte otřepaným reklamním kampaním na idylický život.

A na poznámku z jednoho níže uvedeného textu - Dráha letiště je v plánu od 70desátých let, jen konstatuji, že od té doby se do zatížených oblastí nastěhovaly další desetitisíce nových obyvatel a je jich stále více aniž by někdo redukoval výstavby stavebními uzávěrami s ohledem na hygienu prostředí pro bydlení občanů. Není už konečně tedy na místě přijmout fakt, že buď povolím novou výstavbu nebo povolím dráhu. Nemělo by letiště opustit od myšlení 70desátých let a přizpůsobit se momentální expanzi okrajových částí města a změnit své zastaralé záměry a udělat vstřícný krok pro budoucnost pražské metropole, vždyť Suchdol, Dejvice, Hanspaulka, miliardová Podbaba jsou tak velice blízko centru města a tak důležité rezidenční oblasti.

A kdo tedy zodpovídá za povolení nových lokalit k bydlení, které jsou přímo dotčeny letištními drahami a za zlikvidování rezidenční Podbaby a Hanspaulky novou dráhou ??? Proč je nová dráha orientovaná blíže do centra města ?????

Re: Rozvoj letiště
Autor: petr (IP zapsáno)
Datum: 30.08.2007 12:48

Kupovani bytu v novostavbach na Suchdole je vetsinou domenou mimoprazskych lidi co si prohlidnou lokalitu jen na nakresu u developera a pak se strasne divi, ze je tam hluk. Uprimne receno, dobre jim tak.

Re: Rozvoj letiště
Autor: j-z (IP zapsáno)
Datum: 27.09.2007 14:57

To: Petr
Blbost, drtivá většina "nových" obyvatel Suchdola pochází z Prahy. Co se týče informovanosti o plánech v okolí - to zase musím souhlasit - tutlá se to, tutlá.Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,6204,6283 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.