Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Rychlodráha na letiště
Autor: Karlos (IP zapsáno)
Datum: 08.07.2004 16:14

Chtěl bych přispět do diskuse o stavbě kapacitní dopravy směrem na letiště. Všude v novinách se lze dočíst, že kapacita letiště je v současnosti překračována a v blízkých letech se počítá s nárůstem dalších cestujících, kteří přes Ruzyňské letiště projdou. Podle odhadů to má být až deset milionů lidí za rok, což je zhruba desetkrát víc, než má město Praha obyvatel. Z tohoto důvodu je třeba řešit tento problém co nejrychleji. Abychom tyto cestující nepřepravovali osobními automobily (IAD, taxi) nebo autobusy, přičemž jak je známo, u tohoto druhu dopravy je potřeba konstatovat, že je ze všech druhů dopravy nejhorší (vysoké nároky na údržbu a výstavbu silnic, poškozování ŽP a kvality městského života, dopravní kolapsy, nehodovost atd.), je třeba najít takový druh dopravy, který toto množství cestujících dokáže přepravit od letiště směrem do Prahy, případně dalších míst ČR. Jako nejvhodnější se jeví kolejová doprava, jež poskytne dostatečný komfort a rychlost.
Jsou dva názory na řešení: metro a rychlodráha
Jaké jsou jejich výhody a nevýhody. U metra lze vyzdvihnout jeho kvalitu, kdy vlaky poskytují pravidelné, rychlé a spolehlivé spojení vzdálenějších míst města s jeho centrem. Provoz metra je bezpečný a není ovlivňován vnějšími vlivy. Na druhou stranu, nevýhodou metra je skutečnost, že jeho výstavba, údržba a provoz jsou velmi nákladné. Navíc, provoz metra „musí“ být přerušován z důvodu pravidelné údržby v nočních hodinách (mezi 0:30-4:30), přičemž tyto údržbové práce nelze provést v denních hodinách, kdy je největší provoz v síti. Provoz metra přes půlnoc by byl příliš neefektivním a ani obsazenost vlaků metra by nebyla velká. Z tohoto důvodu se jeví zavést metro na letiště Ruzyň, kde přistávají letadla i během nočních hodin (tento fakt bude vzhledem k nárůstu leteckých spojů vzrůstat na důležitosti), jako chybný předpoklad. Pokud poté uvažujeme o investicích do výstavby metra (tato čísla jsou jistě všem známa), pak některé subjekty podporující výstavbu metra zřejmě neuvažují logicky (když pomyslíme, že město v současné době nemá ani na výstavbu městských silničních okruhů, nové trasy metra, nákup nových dopravních prostředků MHD, výstavbu nové čistírny odpadních vod a zadlužuje se, záměr stavět metro až na letiště je bláznovstvím!). Navíc, výstavba metra je natolik zdlouhavá, že za tu dobu se na Praze 6 hustota silniční dopravy z letiště opět několikrát zvýší. Bohužel nevím, zda mezi investice při výstavbě byl uvažován fakt, že pro novou část trasy A (směr letiště) bude zapotřebí dalších nových souprav metra. Minimálně za 1 mld. Kč.
Jaké jsou výhody a nevýhody rychlodráhy? Oproti metru lze konstatovat, že díky technickým parametrům (jak tratí, tak i souprav, které se po ní budou pohybovat) bude cestovní rychlost mezi letištěm a centrem mnohem vyšší. Maximální rychlost v metru je 80 km/h, zatímco u rychlodráhy je tato rychlost uvažována jako minimální. Je zapotřebí zmínit, že bude potřeba vyvinout nový typ vozidla, který bude vyhovovat pojetí této rychlodráhy. Opět nevím, zda v ceně za rychlodráhu je započítána potřeba nákupu těchto nových elektrických jednotek. Výhodou rychlodráhy je fakt, že její provoz není omezován údržbovými pracemi v nočních hodinách, jako v případě metra. Proto lépe vyhovuje potřebě celodenní obsluhy letiště. Komfort obou dopravních prostředků bude na podobné úrovni, nicméně u rychlodrážních jednotek lze lépe uspořádat vnitřní prostor tak, aby vyhovoval požadavkům přepravy cestujících z letadel (množství objemných zavazadel). Když pomyslíme na vnitřní prostor metra, nelze kam odložit rozměrná zavazadla. Výhodou metra by byl bezpochyby jednotný tarifní systém společný s MHD, ale ani tento fakt není vyloučen u rychlodráhy a nelze ho brát jako nevýhodu rychlodráhy, neboť vše se pohybuje pouze v rovině úvah. Časté výtky proti rychlodráze jsou ve zhoršení kvality života lidí u této tratě. Tyto obavy chápu jako částečně oprávněné, ale prvotním argumentem je zde strach a neznalost technického řešení tratí. Jistě že by se provoz na této železniční trati zvýšil, nicméně existuje nespočet technických řešení, jimiž lze negativní účinky (jedná se hlavně o hluk a vibrace) železniční dopravy odstranit nebo zmírnit. Jsem přesvědčen o tom, že oproti dnešnímu nerekonstruovanému stavu železniční tratě by došlo k snížení těchto negativních vlivů. Železniční trať na svém současném místě bude stále, tudíž argumenty proti její rekonstrukci jsou víceméně podporovány oněmi negativními obavami. Obsluhu území tato trať doplňuje několika zastávkami, jejichž mezistaniční vzdálenost bude oproti metru o něco vyšší, nicméně i tak dojde ke zlepšení dopravy v daném území. Opět jsem přesvědčen, že řada obyvatel v okolí železnice bude po její rekonstrukci železniční dopravy využívat, neboť se mnohem rychleji a kvalitněji dostanou do centra města, na rozdíl od metra, které bude postaveno pouze pro obyvatele Petřin (kde již v dnešní době vede tramvajová trať). Nevýhodou železnice je její úrovňové křížení s povrchovou dopravou a tedy i existence kolizních míst. Toto je nevýhoda, jež lze částečně odstranit (mimoúrovňové křížení, zahloubení tratě, zabezpečení přejezdů). Velkou výhodou železnice je skutečnost, že na letiště budou být moct směrovány dálkové a mezinárodní spoje. A další, neméně významnou výhodou je spojení s Kladnem, díky kterému by došlo k odlivu cestujících z autobusové dopravy a IAD směrem k ekologičtější a efektivnější železniční dopravě. Rovněž tak investice do rychlodráhy jsou nejen pro město nižší, ale z hlediska celého státu vytvoří úspory (trať se musí rekonstruovat tak jako tak a ušetřené prostředky lze investovat na jiných místech, ať už státu či města Prahy).
Nedokážu si vysvětlit, jak může být odůvodnitelná nákladnější, zdlouhavější a méně vhodná alternativa na kapacitní dopravu na letiště oproti levnější, rychlejší a vhodnější rychlodráze. Je to jen krátkozrakost nebo neznalost? Je hezké, že Praha 6 bojuje za co nejlepší podmínky pro své obyvatele, ale to co je výhodné pro obyvatele jedné části, nemusí být výhodné pro ostatní městské části, natož pak dalších měst a obcí ČR. A letiště v Ruzyně neslouží jen Pražanům, nýbrž je i strategickým bodem letecké dopravy naší země a střední Evropy.

Re: Rychlodráha na letiště
Autor: J. (IP zapsáno)
Datum: 21.07.2004 15:33

Nereagujete na tohle:
[www.stredocech.cz] ?Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,5042,5045,quote=1 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz