Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Parkování a rekonstrukce
Autor: J.Jovbak (IP zapsáno)
Datum: 08.03.2004 16:01

Bydlím na Praze 6 ve Verdunské ulici a bohužel i já jsem byl "postižen" rekonstrukcí chodníků a ulice. Záměrně používám slovo postižen, protože jiné vhodné slovo mě nenapadá. Vše začalo velmi slibně vykácením starých a nemocných stromů. Následovalo vybourání chodníků i ulice a srdce jistě nejednoho občana motoristy zaplesalo při pomyšlení na novou ulici s příčným stáním a nějakou vhodnou zelení. " Bude konec věčným dohadům s městskou policií kvůli stání v druhé řadě a nekonečnému objíždění přilehlého okolí ve snaze někde zaparkovat " myslel jsem si . Jaké bylo moje zděšení, když jsem zjistil, že příčné stání bude jen na jedné straně ulice a na druhé bude opět podélné a ještě značně nepovedené (kdo neví o čem mluvím, ať se jde podívat). Zajímalo by mě, jestli ten kdo navrhoval projekt má vůbec představu o tom, jak dlouhé je auto a jak velké potřebuje parkovací místo. O to více mě dorazily dva články které jsem si přečetl v tuším že posledním vydání Šestky, kde se píše, že "Verdunská ulice už má také nové chodníky" a přibylo 22 parkovacích míst(proboha kde?) a bylo vysázeno 46 mladých stromů(To bohužel souhlasí, jen mě mrzí že "mladé" lípy brzo vyrostou do výše střech a my začneme opět ve tři hodiny odpoledne svítit. Ale to je jiný , smutný příběh. Proč nebylo možné zúžit oba chodníky o cca půl metru a udělat příčné stání na obou stranách ulice? Vždyť v okolních mnohem užších ulicích to jde. Odpověď jsem dostal na MP při vyřizování pokut za špatné parkování. Naší ulicí totiž bohužel chodí městští strážníci do práce a proto je dohled nad parkováním větší než jinde. No a mě nenapadá nic jiného, než že asi potřebují chodit vedle sebe a ne za sebou. A panu řediteli MP Richterovi, který v druhém článku "Řidiči jsou stále neukáznění" nás řidiče chce naučit parkovat bych rád vzkázal, že parkovat většinou umíme, ale jaksi není kde. A pokud to chcete opravdu řešit, tak zkuste omezit vybírání snadných pokut a pomozte nám občanům tlačit na odpovědné úředníky, aby nedocházelo k tomu, k čemu došlo v naší ulici. Na závěr bych chtěl ostatním obyvatelům bydlícím v šesté městské části poradit, zajímejte se včas o to jaký je projekt pro rekonstrukci Vaší ulice, jinak budte také postiženi.

Re: Parkování a rekonstrukce
Autor: Tocháček (IP zapsáno)
Datum: 09.03.2004 11:29

V úplně stejné situaci jsme se o cca 1 rok před Vámi ocitli i my, kteří bydlíme (a parkujeme) v ulici Národní obrany. Vedla se tu i k tomu diskuse, ovšem pochopitelně bez jakýchkoli výsledků. Zapojilo se tehdy do ní několik občanů, kteří se shodně pozastavovali nad nekoncepčním vyřešením nových parkovacích stání v ulici. Výtky se týkaly zejména provedení parkovacích stanovišť, která nově umožňují na jedné straně ulice pouze kolmé stání (oproti původnímu příčnému pod určitým úhlem), na druhé pouze podélné (též oproti původnímu příčnému pod určitým úhlem). Velikost parkovacích stanovišť zcela ingnoruje rozměry automobilů a společně s jejich důsledně pravoúhlým provedením výrazně komplikuje zaparkování automobilu bez rizika poškození. Provedením změn rozhodně nedošlo v reálu (alespoň v naší části ulice) k navýšení počtu parkovacích stanovišť, jejich počet byl buď spíše snížen nebo zůstal stejný. Vysázení nových stromů bych hodnotil jednoznačně pozitivně, nutno však poznamenat, že mu chyběla jistá koncepčnost a promyšlenost (viz např. naprosto rozdílně veliké "záhonky" kolem stejných stromů) a nikdo se o nově vysazené stromy nestará (viz letní trávníková džungle kolem nich - to by se prý ale dle OÚ mělo letos změnit).
Ve věci parkovacích míst ovšem, v protikladu s předchozím odstavcem, musím OÚ i pochválit, neboť se prostřednictvím tohoto webu podařilo krátce po rekonstrukci ulice docílit rychlého zrušení 2 stanovišť pro invalidy, která byla dlouhodobě nevyužívána a nesmyslně znamožňovala parkovaní všem řidičům.

Re: Parkování a rekonstrukce
Autor: Martin (IP zapsáno)
Datum: 11.03.2004 08:19

Když už se bavíme o parkovacích místech pro invalidy, zajímalo by mě, jestli někdo z MÚ nebo MP sleduje, zda jsou vyhrazená místa ještě aktuální, nebo jen naprázdno blokují parkovací prostor. Např v ulici Eliášově jsou naproti sobě dvě vyhrazená místa, kde již od podzimu 2003 nestálo žádné z aut, pro které jsou určena. Jedno je ADM-62-62 a druhé teď z hlavy nevím, přímo u prodejny elektroinstalačního materiálu. Když už MP neustále kontroluje špatné parkování, měla by kontrolovat i vyhrazená místa pro invalidy a ve spolupráci s centrálním registrem vozidel ověřovat, zda auta s uvedenými SPZ ještě vůbec existují.

Re: Parkování a rekonstrukce
Autor: Tocháček (IP zapsáno)
Datum: 15.03.2004 13:04

Ve věci oprávněnosti blokace parkovacích stání pro invalidy doporučuji kontaktovat odbor dopravy OÚ (např. pana Fialu) s tím, že jim přesně specifikujete o jaké stání se jedná a proč se domníváte, že je vyhrazeno neoprávněně (např. nikdo tu už 1/2 roku nestál atd.). Poměrně rychle to prověří a je-li to možné neoprávněně blokované místo uvolní. Alespoň v Národní obrany před Happy sportem to tak před cca 3/4 rokem fungovalo. Jen nevím, jak teď odbor kontaktovat, když už se jeho pracovníci nevyjadřují k diskusním příspěvkům. Zkuste někde sehnat e-mail na p. Fialu či to zkuste přes ty jejich "Otázky a odpovědi".
Zdravím, D. T.

P.S. Jinak SPZ ADM 62-62 je moc pěkná, kolik by asi na dopravním inspektorátu stála ? :-)

Re: Parkování a rekonstrukce
Autor: Ing. René Fiala (IP zapsáno)
Datum: 06.04.2004 11:55

Cílem dílčí rekonstrukce ulic Národní obrany a Verdunská bylo především zkvalitnění uličního parteru a kultivace do té doby značně nesourodého způsobu parkování motorových vozidel. Součástí záměru bylo samozřejmě rovněž zvýšení disponibilní parkovací kapacity a obnova uličních stromořadí. Stanovené cíle byly také (dle našeho názoru)splněny. Realizační projekty byly zpracovány zkušenými týmy renomovaných atelierů a prošly opakovanou oponenturou na ÚMČ. Bylo by ale jistě naivní se domnívat, že výsledné řešení bude vyhovovat bezezbytku každému (takový projekt se ještě nezrodil).
Ke zvýšení počtu parkovacích míst samozřejmě došlo. Kritici této konstalace mylně berou za porovnávací základ jakýsi fiktivní stav před rekonstrukcí, aniž se pozastavují třeba nad tím, že podstatná část řidičů dříve parkovala v rozporu s pravidly silničního provozu ( výpočet nárůstu PM porovnal disponibilní PM před a po rekonstrukci, dle pravidel silničního provozu). Je jistě nepochybné, že v centrální oblasti MČ převažuje poptávka nad nabídkou parkovacích ploch. Uvedený deficit je ale nutné řešit jinými, bohužel finančně značně náročnějšími prostředky , požadovaná kapacita v uličním parteru je dnes již více méně vyčerpána.

Re: Parkování a rekonstrukce
Autor: J.Jovbak (IP zapsáno)
Datum: 07.04.2004 10:31

Já opravdu jen žasnu. Pokud projekt zpracovával zkušený tým renomovaných ateliérů, pak bylo možná vhodné zkusit raději nějaký méně zkušený a méně renomovaný. (a snad i levnější?) Ten by totiž nespoléhal na reference a zkusil přeměřit průměrné auto, aby se nestalo že parkovací místo bude pro dvě a půl auta. A pokud to nezvládnou oni, tak to měli udělat úředníci, kteří prováděli oponenturu. Já jsem sice nestudoval architekturu, ale při pohledu z okna mám pocit, že stačilo na každé straně o několik desítek centimetrů zůžit chodník a zvolit raději šikmé příčné stání. Počet parkovacích míst by se zvýšil citelněji a zajíždění mezi již stojící auta by se vzhledem k tomu že ulice je jednosměrná značně zjednodušilo.(obzvláště pro některé zřejmě méně zkušené řidiče)Pravda, zvýšil by se objem spotřebovaného asfaltu, ale na druhou stranu by se dalo ušetřit na kostičkách v chodníku. Bylo by ale jistě naivní se domnívat, že úředníci mají čas se takovými věcmi zabývat.Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,5029,5036 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz