Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

K připomínkám a odpovědím na setkání vedení MČ s občany - přístřešky MHD, přechody pro chodce
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 22.01.2004 19:45

Na dnešním setkání starosty a dalších představitelů MČ s občany padlo několik podnětných připomínek následovaných přísliby pana starosty a paní místostarostky. Prostřednictvím tohoto fóra bych doplnil své komentáře a přání:

1. Byl vznesen požadavek na náhradu přístřešku u zastávky Obchodní dům Petřiny (dle slov autorky ostudného) novým a lepším. V minulé etapě nahrazování se stalo pravidlem, že přístřešky byly nahrazeny novými a hezčími, ale citelně menšími. U vojenské nemocnice byl v krátké době zdvojen, jinde je ale daní za hezčí přístřešek nedostatečná kapacita. Pokud se bude městská část zasazovat za budování soudobého a pěkného přístřešku místo výše zmíněného, prosil bych, aby nebyl menší než ten současný.

2. Další spoluobyvatel navrhoval revizi rozmístění přechodů pro pěší. Pokud na ni dojde, přimlouval bych se za řešení u tramvajových zastávek tak, aby bylo možno se po přechodu přemisťovat přímo mezi přístřeškem a zastávkou. Uspořádání s přechodem za označníkem zastávky (např. u vojenské nemocnice) by v případě masového dodržování pravidel silničního provozu vedlo k citelnému zdržení jak cestujících postupně se protahujících kolem sloupku, tak i silničního provozu. Dále se přiznám, že nevím, které z ustanovení o pohybu chodců v zákoně 361/2000 Sb., totiž §53 a §54 odst (1), má třeba v případě zastávky Větrník směrem do centra přednost. Chce zákonodárce, abychom do 50 m od přechodu pro chodce na něj došli po kolejích, nebo abychom přecházeli dle zdravého rozumu bez ohledu na 50 m? Být přechod i mezi přístřeškem a nástupištěm, je situace lepší.

Re: K připomínkám a odpovědím na setkání vedení MČ s občany - přístřešky MHD, přechody pro chodce
Autor: Borovička (IP zapsáno)
Datum: 23.01.2004 09:51

Co jsem slyšel - tak podle výkladu zákona se prý v případě tramvajových ostrůvků nejedná o přecházení vozovky a na ostrůvek lze přejít kdekoliv. Prakticky by totiž ani jinak nešlo. Nešlo by bezpečně vystoupit, nešlo by dojet s kočárkem k správným dveřím. Chodec je přitom chráněn jen dle §13: Při jízdě podél nástupního nebo ochranného ostrůvku je nutno dbát zvýšené opatrnosti.

Re: K připomínkám a odpovědím na setkání vedení MČ s občany - přístřešky MHD, přechody pro chodce
Autor: Pírová (IP zapsáno)
Datum: 23.01.2004 15:35

K bodu 1 - kdyby to s tím přístřeškem vyšlo, moc bych prosila, jestli by nemohl být postaven taky jeden v Liboci na autobusové zastávce "Litovický potok" na Libocké ulici - není tam žádný, a stačil by nám alespoň ten malý, maličký.... Děkuji

Přístřešky
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 23.01.2004 17:32

Za onen libocký přístřešek bych se také přimlouval, mnohokrát jsem tam čekal na autobus. Linka 179 má dlouhé intervaly, v zastávce Litovický potok nastupuje dost lidí, přitom se tam nedá ani nouzově schovat před deštěm do vchodu domu či podobně tak, aby se stihlo včas přejít na přijíždějící autobus.

Přechody pro chodce u tramvajových zastávek
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 29.01.2004 08:04

Zeptal jsem se k přechodům pro chodce blízko tramvajových zastávek na výklad na Minïsterstvu dopravy ČR. Prý shodou okolností právě nedávno vyřizovali jiný dotaz či připomínky týkající se právě také zde zmiňovaných dvou míst, tedy u vojenské nemocnice a Větrníku (nevím, zda je tam postupoval ÚMČ na základě tohoto fóra, nebo jestli je posílal nezávisle někdo za sebe), takže měli již zpracované vyjádření. Z pohledu odboru agend řidičů MD se dopouští chodec přestupku jak přecházením z nástupiště, je-li přechod do 50 m, tak chůzí po tramvajových kolejích k přechodu. Je na odpovědnosti silničního správního úřadu a také útvaru Policie ČR vyjadřujícího se k dopravnímu značení v místě, aby dopravní značení bylo nekonfliktní - lze si představit i řadu jiných kombinací příkazů a zákazů nutících účastníky silničního provozu k přestupku.

Pamatuji, že před pár lety zde na fóru připomínal pan inženýr Fiala, že současné dopravní značení pochází z doby, kdy současná právní úprava (zákaz přecházení do 50 m od přechodu) neplatila a nebylo známo, že bude přijata.
Nyní uplynulo již pár let, a asi by bylo na místě umístění přechodů opravdu přehodnotit. Pokud byl původcem onoho prvního podání k MD úřad městské části, jistě má přesné stanovisko, podle kterého se zařídí.

Re: Přechody
Autor: Tocháček (IP zapsáno)
Datum: 29.01.2004 10:07

Připomínám pouze, že k problematice přechodů zde běží ještě další 2 diskuse - ad. Terronská a Svatovítská a ad. Malý Břevnov. Možná by stálo za to, přesunout tuto problematiku do jedné diskusní větve.Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,4820 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz