Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Ing. Jaroslava Trnková, zástupce star (IP zapsáno)
Datum: 23.12.2003 11:29

Vážení diskutující,

dovolte mi k probíhající diskusi o rychlodráze připojit několik faktických poznámek.
Městská část měla zásadní připomínky k dokumentaci EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) k projektu na rekonstrukci železnice ve stopě Buštěhradské dráhy, která se zkráceně označuje jako rychlodráha. Ministerstvo životního prostředí při projednávání dokumentace vzalo naše připomínky v úvahu a doporučilo investorovi doplnit dokumentaci o variantní řešení.
Investor nechal zpracovat projektantem – Metrostav Praha a.s. – variantní řešení. Tato dokumentace měla za cíl ověřit možnosti tunelového vedení trasy v konfliktním úseku od křížení železniční tratě s ulicí Gymnazijní - Pevnostní po nádraží Veleslavín. Byla zpracována ve dvou variantách a to jako hloubená v koridoru Buštěhradské dráhy a ražená částečně mimo koridor stávající železnice. Posuzovaný projekt má charakter doprovodné studie k DUR a má vytvořit podklad pro další jednání investora a pro případný výběr finální varianty řešení zadaného úseku rychlodráhy.
Varianta Hloubená - je zahloubená v trase koridoru Buštěhradské dráhy, její provádění vyvolává požadavky na rozšíření záboru stavby o 1 - 1,5 m což znamená zvětšení záboru v rámci soukromých parcel a zejména nutnost demolice chráněného objektu č.p. 3 k.ú. Dejvice. Hloubka stavební jámy je cca 11 m pod terénem. Nárůst nákladů je předpokládán o 3,8 mld. Kč.
Varianta Ražená - tato trasa je částečně vedení mimo koridor stávající železnice pod vilami na Ořechovce, podchází areál TJ Střešovice a Střešovický hřbitov. Ražený úsek je dlouhý cca 1,5 km, zbytek úseku je navržen jako hloubený. Předpokládaný nárůst nákladů jsou 4 mld. Kč, tzn. že celkový náklad v I. etapě rychlodráhy vzroste na 18,5 mld. Kč.
Obě varianty jsou z hlediska vlivu stavby na životní prostředí ohleduplnější k okolním územím, v celé délce umožňují obě trasy příčné bezbariérové propojení území. Z hlediska provádění pak představují obě trasy velkou zátěž. Varianta R vyžaduje projednání a schválení změny ÚPn HMP, varianta H vychází z podmínek ÚPn HMP.

Na základě výše předloženého MČ P6 konstatuje následující:

1) předloženou variantní studií nebyl naplněn požadavek MČ P6 vyjádřený ve stanovisku k dokumentaci E.I.A. a schválený usnesením RMČ č. 2536/02 ze dne 18.4.2002 vyžadující porovnání hromadných dopravních prostředků v území z hlediska dopravní obsluhy a tudíž možnou kooperaci s prodloužením metra trasy A.

2) budování rychlodráhy na území MČ P6 není prioritou pro MČ P6, prioritou obsluhy MČ je prodloužení metra trasa A z Vítězného náměstí západním směrem a obsluha jednotlivých sídlištních celků v tomto území.

3) MČ opětovně požaduje zpracování koordinační studie všech základních prostředků hromadné městské obsluhy (zejména tedy rychlodráhy a metra), která by formulovala zásadní koordinační podmínky pro dobudovávání těchto jednotlivých systémů a podmínek koordinace přestupních uzlů, časových a koordinačních vazeb a nezbytných podmiňujících investic.

4) z hlediska dílčího posouzení variantního řešení rychlodráhy v úseku km 5,0 - 8,5 pak MČ P6 akceptuje pouze variantu R za předpokladu splnění těchto podmínek:
- zásadními opatřeními bude zajištěna stabilita nadloží a eliminovány možné poklesy a tím i poruchy v zástavbě Ořechovky včt. inženýrských sítí.
- obdobným způsobem bude řešen i nepochopitelně opomenutý železniční nadjezd nad komunikací Gymnazijní - Pevnostní a tím eliminovány vlivy stavby na prostor školy v Gymnzijní a vilové zástavby v okolí Slunné ulice.
- budou prověřeny podmínky křížení rychlodráhy s prodloužením vybrané varianty metra trasy A a založeny nezbytné podmiňující investice a koordinační vazby nutné ke koordinaci realizace i provozu obou těchto prostředků.
- bude připravena dokumentace provádění stavby, která s maximálním ohledem na okolní zástavbu vyřeší provádění tunelu hloubených částí v území Ořechovky.

S pozdravem
Ing. Trnková

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Aleš Lieskovský (IP zapsáno)
Datum: 06.01.2004 11:35

Mohla byste prosím tuto odpověď překopírovat do odpovídajícího diskusního tématu a toto téma (s nicneříkajícím názvem Vyjádření úřadu...) nechat administrátorem zrušit?
Určitě by to pomohlo přehlednosti.
Děkuji.

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Milan Čermák (IP zapsáno)
Datum: 09.01.2004 21:38

Hlavně ať se Praha 6 nenechá Metrostavem vmanipulovat do stavby jakékoli varianty tunelu. Tunely jsou pro Metrostav velice zajímavou zakázkou a zas tak mnoho se jich v Česku (Praze) nestaví, aby to přirozeným způsobem tuto firmu (hlavně divizi 5) uživilo. Logicky pro sebe hledají práci. Kdyby to šlo, stavěl by Metrostav tunely všude (viz nesmyslné tunely na mostech na trase B ve Stodůlkách a Černém mostě), třeba i pod rodinnými domky.

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Petr Holý (IP zapsáno)
Datum: 10.01.2004 21:44

Otázkou je, jak moc lze povrchovou železniční trať s hustým provozem efektivně odhlučnit a odstranit otřesy blízkých domů, a jaké by byly náklady. Pokud by to šlo, a za rozumou cenu, tak je tunel zbytečný. Pokud by to nešlo, tak by to ten tunel chtělo, třeba jen v nejexponovanějších úsecích. Obávám se, že seriózní srovnávací studie zatím neexistuje. Osobně si myslím, že rozumný by byl kompromis mezi 3,5 km dlouhým tunelem a povrchovou tratí. Ve zbylých úsecích pak odhlučnění v maximální míře.

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Ing. Jiří Čapek (IP zapsáno)
Datum: 12.01.2004 10:14

Jen si tu klidně fantazírujte o modernizaci železnice, tunelech, metru atd...
Mezitím, jakmile sleze sníh, tak se plně rozeběhnou práce na výstavbě chybějícího úseku karlovarské rychlostní silnice R 6 na území okresu Praha-západ (tj. okolo Hostivic a Jenče) - aby mezi Kladnem a Prahou 6 mohli pelášit automobilisté taky z jižní strany (ne přes Lidice).
Po dokončení této komunikace bude konečně možno nenáviděný úsek železniční trati č. 120 na území Prahy 6 nechat příslušným úřadem zrušit.
A zbylá oklika přes "Semmering" bude zcela nekonkurenceschopná, ale kvůli nákladní dopravě asi zůstane...

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: R.Š. (IP zapsáno)
Datum: 25.01.2004 18:50

Pro Ing. Jiří Čapek:

Pokud se domníváte že je pro všechny obyvatele Kladna je sen jezdit po Karlovarské či jiné silnici do Prahy tak se hluboce mýlíte.
1) Autem je nejdražší způsob cestování
2) Každý nemá auto
3) Pokud auto má tak všichni členové rodiny nejezdí ve stejnou dobu a na stejné místo
4) V Kladně i Praze je již dnes velmi obtížné zaparkovat
5) Auto není schopno nabídnout bezpečnost a komfort kvalitního vlaku

Vypadá to tak že by jste nejradši vyděl celý svět jako asfaltovou plochu a jen namalovat bílé čáry kde se to řidičům zrovna hodí.

Jinak už komunisté v osmdesátých letech se snažily část trati 120 zrušit ale naštěstí se jim to nepovedlo!

VYDEL (kolika?) nebo VIDEL(co?)
Autor: hombre (IP zapsáno)
Datum: 25.01.2004 22:25

Cim to je, ze lide delaji pravopisne chyby? Prece pisou ve svem materskem jazyce, ne?

Re: VYDEL (kolika?) nebo VIDEL(co?)
Autor: Černá (IP zapsáno)
Datum: 26.01.2004 12:55

To ještě nemusí znamenat, že ho všichni ovládají. Ono se dneska na to moc nehledí ani tam, kde by se mělo a strohý jazyk SMS zpráv , které mnohdy připomínají spíše morseovku než cokoliv jiného, tomu také nenapomáhá. V jedné cestovní kanceláři jsem v pátek viděla vývěsku s nabídkou zájezdu "na poslední chvíli" na lyžování a tam nabízeli "pernamentku" v ceně a nepřišlo to divné personálu ani zákazníkům. Na těchto stránkách to mohou být i překlepy, i když je pravda, že měkké "i" a tvrdé "y" jsou od sebe trochu daleko, ale vždycky je možné si to po sobě ještě přečíst a opravit.

Re: VYDEL (kolika?) nebo VIDEL(co?)
Autor: EVA (IP zapsáno)
Datum: 26.01.2004 23:43

Také přidám jednu perličku: Ulice v Praze 7 - Holešovicích s názvem "U Pergamenky" je velmi často překřtívána - viděla jsem, jak z Pergamenky udělali nejen Pergamentku, ale dokonce i to, co (špatně) inzerovali v té cestovní kanceláři - Pernamentku !
A jedna velmi vážená a ze světa show-byznysu známá osoba, původním povoláním učitelka, vytrvale říká "perelína" a myslí tím pelerínu.... Příkladů by se našlo dost.
V nejednoduchosti češtiny vidím výhodu - často totiž prozrazuje o pisateli více, než by chtěl. A je to dobře.Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,4787 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz