Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Hluk a bezpečnost
Autor: Eva Kalabisová (IP zapsáno)
Datum: 17.07.2003 01:13

Se zájmem jsem si přečetla příspěvky na téma "Hluk na Evropské třídě" a musím konstatovat, že na naprosto oprávněné a opodstatněné připomínky občanů odpovídá pan Ing. Fiala z Odboru dopravy způsobem, který vyvolává dojem, že nepokrytě straní automobilistům. Pan Anderle má naprostou pravdu ve všech svých příspěvcích na toto téma.
Musím konstatovat, že nejen hlukem jsou chodci a bydlící obtěžováni. Často jde nejen o uši a nervy, ale doslova o holý život. Denně cestou do zaměstnání potřebuji přecházet Evropskou třídu poblíž křižovatky s Arabskou ulicí (nad křižovatkou s Horoměřickou ulicí. Někdo tam "potichu" zrušil přechod pro chodce.... Jen blednoucí "zebří" pruhy dávaly tušit, že značku přechodu pro chodce už tam asi nikdy nikdo neobnoví. Nebyl to náhodou Váš odbor, pane Fialo?
Domnívám se (snad právem), že chodci mají právo cítit se ve svém městě jako doma a ne jako trpěná havěť "překážející" řidičům.
E. Kalabisová

Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Odbor dopravy (IP zapsáno)
Datum: 17.07.2003 13:44

Vážená paní Kalabisová,

Je opravdu úsměvné domnívat se, že "straním automobilistům". Musím ale vycházet z reality a - chtě nechtě - i z dopravní politiky, kterou hlavní město uplatňuje. A je-li v hlavním městě evidováno dnes již přes 800 tis. vozidel (s vysokou mírou využití), nemůže to (z řady důvodů) dopadnout jinak, než to v reálu dopadlo. Ta auta přitom nepatří "marťanům", ale obyvatelům města, kteří s nimi jezdí pomalu i "za roh" pro noviny. Takže onen pověstný "popel" si musejí na hlavu nasypat především ti, kteří do tohoto stavu město svým přístupem dovedli.
Co se týče zmiňovaného přechodu na Evropské třídě, odbor dopravy Magistrátu hl.m. Prahy jej skutečně zrušil, a to především kvůli bezpečnosti chodců. Současnou neslanou - nemastnou úpravou vzájemného vztahu "pěší - vozidlo" na přechodech a v neposlední řadě i počínáním našich řidičů došlo na frekventovaných komunikacích ke značnému ohrožení pěších na těch přechodech, které nejsou řízeny světelnou signalizací. Z toho důvodu OD MHMP přistoupil ke zrušení některých přechodů, především tam, kde je v dostupné vzdálenosti přechod světelně řízený, a to v daném případě je. A vinit (případně) nějakého "úředníka", že přechod svévolně zrušil, je nesmysl. Tyto kroky jsou věcně usměrňovány metodickými pokyny nadřízených, příp. jiných odborných orgánů, pokyny Policie ČR, a pod.
Evropská třída se - bohužel - běžným městským bulvárem asi hned tak nestane a ani dobudování Pražského (silničního) okruhu dosahované dopravní zátěže výrazně nesníží. Možná, že se časem ukáže, že vypuštění Veleslavínské radiály z plánů budované nadřazené komunikační sítě bylo vítězstvím, které se obecně nazývá jako "Pyrrhovo". Jedinou smysluplnou cestou, jak snížit dopravní zátěže na našich komunikacích, je snížit míru využití osobního automobilu v městské dopravě. Ale udělejte si vlastní průzkum, kolik lidí bude "pro" a bude ochotno se k takové dopravní politice aktivně připojit.

S pozdravem
Ing. René Fiala, vedoucí oddělení dopravy

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Eva Kalabisová (IP zapsáno)
Datum: 18.07.2003 01:41

Velevážený pane Fialo,
reagujete přesně tak, jak jsem (bohužel) předpokládala .... . Zdá se, že se trochu zapomíná, že úředníci, kteří mají na starosti dopravu, nejsou úředníky jen pro řidiče oněch 800 000 vozidel (jistě budete souhlasit, že řidičů není 800 000, ale asi polovina, neboť řada z nich má auto k soukromým účelům a vedle toho k pracovním záležitostem, dále je nutno započítat i auta, jejichž stav je nedovoluje používat, atd, atd. Pro jednoduchost předpokládejme, že že počet pražských řidičů, kteří se pohybují mimo Prahu se právě rovná těm, kteří do Prahy přijíždějí z jiných měst .) Tito úředníci mají fungovat také pro mnohem větší množinu chodců. Do té samozřejmě občas patří i zmínění řidiči.
Dalším důvodem, proč je třeba věnovat chodcům zvýšenou pozornost, je jejich naprostá bezbrannosti při porovnání s "obrněným" řidičem uvnitř vozu. (Každý, kdo má srdce rytíře, chápe, že má být na straně slabšího.)
Dost jste mne pobavil svým tvrzením, že přechod je zrušen pro bezpečnost chodců!!!
(To snad nemůžete myslet vážně.) Dost pravděpodobné se mi zdá, že tento Váš důvod je jen obezličkou, jak to udělat, aby ubylo jedno "zdržovací" místo a řidiči mohli frčet bez zábran. Víte dobře, že takto podaný důvod zrušení přechodu by byl pro veřejnost nestravitelný, proto ty výmluvy na bezpečnost chodců. Mám pocit, že v souvislosti s úpravami nejvyšší povolené rychlosti (snížení na 50 km/hod) vznikl v hlavách úředníků pocit, že se město ucpe. A ještě ke všemu že budou "zdržovat " chodci. Bylo tedy nutno jednat, že?
Vaše tvrzení, že bylo nutné se postarat o bezpečnost chodců zrušením přechodů, má velkou logickou trhlinu: kdyby Vám opravdu šlo o bezpečnost chodců, musel byste v minulosti zrušit všechny přechody - dříve byl chodec ještě bezprávnější a ještě ke všemu platila v ulicích vyšší rychlost (60 kmúhod). Mám dosti silný pocit, že ke snížení rychlosti a k úpravám práv chodců se přistoupilo právě proto, že minulé podmínky byly pro chodce dosti drsné. Výsledkem je, že dříve měl chodec přechody, ale žádná práva, dnes má nějaká práva, ale pomalu je nemá kde uplatňovat, protože přechody zmizely... Není to krásný Kocourkov?

Jak chcete postupovat v budoucnu, až počet aut stoupne? Zrušíte další přechody pro chodce? Budete chodce opět více tyranizovat - buď opět tím, že chodec bude nucen se za absence přechodů vrhat do vozovky zcela nechráněn nebo ho budete nutit, aby zacházel desítky či stovky metrů k světelné křižovatce (tato druhá varianta je obzvlášť příjemná, táhnete-li těžkou tašku s nákupem nebo jste-li starý dědeček s nemocnými klouby...)

Jsem přesvědčena, že každý úředník, který chce svým občanům vycházet vstříc a nechovat se cynicky, by měl na všech místech Prahy zrušené přechody okamžitě obnovit. Je správné, aby se doprava zpomalila. Je správné, že se bude riskovat vyšší neprůjezdnost Prahy. Je to správné proto, že se potom zcela určitě sníží počet úrazů chodců. A taky je to správné proto, že každý řidič, který se bude ve frontě aut rozčilovat nad ucpanou ulicí, bude asi více zvažovat, zda je použití auta nezbytné. A pak přibyde těch, kteří si pro ty noviny "za roh" dojdou raději pěšky, neboť budou vědět, že je to rychlejší. Možná, že i do práce pak raději častěji použijí MHD. Současný stav je - jak se zdá - k tomu zatím nijak nenutí. A úředníci jim v tom vycházejí vstříc.
(Pozn.: Nejsem nepřítel automobilistů - autem po Praze občas jezdím též . Jsem ale přesvědčena, že postavení chodců není vyhovující.)

Na závěr se chci ještě vyjádřit ke způsobu, jakým byly přechody rušeny: Z místa se odstranila pouze značka a obyčejně se na vozovce ponechaly plasticky vystouplé pruhy zebry nebo dokonce se ani neodstranily zbytky bílé barvy! Je to velmi, velmi nezodpovědné - takový přechod se doslova stane smrticí pastí - hlavně pro ty, kteří jsou zvyklí ho léta používat a určitě nevnímají, že dopravní značka "PŘECHOD PRO CHODCE" jednoho dne zmizela (např. staří lidé, děti). Ten, kdo rušení přechodů vymyslel, by si měl uvědomit, že na jeho hlavu padá spoluvina za všechna neštěstí, která se tam přihodí....

E. Kalabisová

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Černá (IP zapsáno)
Datum: 18.07.2003 09:05

Paní Kalabisová, ne že bych se chtěla zastávat pana Fialy, ale několikanásobný nárůst automobilů oproti stavu například v roce 1990, zatímco šíře i délka komunikace Evropská je stále stejná , to je fakt, se kterým těžko můžete polemizovat. I mě to leze na nervy, ale změnil se celkově způsob života nás všech, přibylo lidí, kteří si pořídili vůz a kteří z nutnosti, lenosti nebo snobáctví prostě do MHD nejdou a jezdí třeba po jednom auty. Přibyla spousta lidí, kteří dříve do Prahy nejezdili a dnes do ní denně jezdí - za prací, za podnikáním, za společenskými styky a podobně.
V konkrétním případě Vámi zmiňovaného přechodu na Evropské - je tam nadměrný provoz, řidiči jezdí rychleji než mají, před přechody, pokud nejsou řízeny světly, nezastavují a chodce nepouštějí . Stalo se mi to všeho všudy asi třikrát a z toho jednou do toho slušného, co zastavil, zezadu bouchla dvě další auta - to ho ta slušnost vyšla draho. Aby stál u každého přechodu policista, to asi není z hlediska množství policistů v celé Praze možné. Další zpomalování aut retardéry nebo snižováním rychlosti ještě pod padesátku na takto vytížené komunikaci přinese jen ještě horší průjezdnost. Pak je asi pro chodce opravdu nejbezpečnější "donutit" ho jít na světla . Je to diskriminující, je to nepohodlné a nespravedlivé, ale pokud není v našich silách pražské komunikace nafouknout , je lepší si zajít sto metrů a zůstat živý.

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Ivo Vlasák (IP zapsáno)
Datum: 18.07.2003 09:24

Vážená paní Kalabisová,

o dopravní problematice nemáte zřejmě žádnou povědomost. Jinak byste nemohla psát takové nesmysly "že každý úředník, který chce svým občanům vycházet vstříc a nechovat se cynicky, by měl na všech místech Prahy zrušené přechody okamžitě obnovit. Je správné, aby se doprava zpomalila. Je správné, že se bude riskovat vyšší neprůjezdnost Prahy." Nebylo by lepší zakázat auta vůbec? A dopravu jako takovou? A sedět doma na zadku?

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Černá (IP zapsáno)
Datum: 18.07.2003 10:14

Ještě maličkost, problémy na Evropské asi opravdu nepocházejí od řidičů, kteří si jedou autem koupit za roh noviny , to jsou spíš řidiči, kteří jedou z města na letiště nebo pryč z Prahy a opačně, často se odbočuje na Horoměřické a ve Veleslavíně, to mi přijde na jízdy na Petřiny a na druhou stranu směr Nebušice a Horoměřice, možná nákupy (Delvita na Červeném vrchu ) nebo lékař ( poliklinika Dlouhý lán ) .

Paní Černá a pane Vlasáku
Autor: Eva Kalabisová (IP zapsáno)
Datum: 20.07.2003 19:52

Paní Černá, myslím si, že nebojovat proti nešvarům je špatné - nelze si říkat, že špatný jev stejně potrvá, tak co s tím..? ..a složit ruce v klín. To je stejné, jako kdybychom nebojovali proti krádežím a proti zlodějům ... vždyť kradlo se, krade se a bude se stejně krást - část lidí se prostě převychovat nedá. Myslím ale - a v tom snad se mnou budete souhlasit, je nutné deklarovat, že je to špatný jev a bojovat proti němu. Kdybychom to nedělali, zlodějů bude desetkrát více. A myslím, že je právě takto nutné stále bojovat s bezohledností a neomaleností řidičů vůči chodcům. Když to dělat nebudeme a budeme naopak stále ustupovat a omlouvat je ( to jsou právě takové argumenty, jaké tu zaznívají: aut je hodně, Praha je neprůjezdná, řidiči stejně neomezí jízdy, zrušíme přechody, atd , atd.), bude situace čím dál horší.

Pan Vlasák ve svém příspěvku cituje některé mé věty, je mi však líto, že nebyl zcela důsledný a necitoval také např. to, kde říkám, že si myslím, že počet nehod klesne...(Vzájemná závislost počtu nehod a rychlosti byla ve světě mnohokrát prokázána!)
Má otázka, zda by se měly rušit další přechody, až opět počet projíždějících aut neumérně stoupne, také zůstala bez odpovědi...

Před chvílí jsem shlédla v televizi reportáž z jakési obce (jméno mi uniklo), kde v úseku 2 km nemají jediný přechod pro obce. Všichni to kritizují, poskakování mezi jedoucími auty je tam nepohodlné i paní starostce, ale jednání o zřízení přechodu se táhnou...
Nemohu si pomoci - dělat těžkosti se zřízením přechodu je proti zdravému rozumu ...Je smutné, že věci půjdou velmi rychle jedině tehdy, až se tam zraní nějaký příbuzný toho "pravého " úředníka - jako kdysi na hlavní tepně vedoucí přes Prosek. Do doby, než tam zahynula 16 letá dívka, úřednící tvrdili, že tam světelný přechod být nemůže a 40 km/hod také ne. A když se to neštěstí stalo, šlo to natotata.
Není nic důležitějšího než lidské životy. Mám naježenou kůži z těch, kdož si namlouvají, že důležitější než zraněné dítě nebo máma od rodiny, která skončí kvůli střetu s autem na vozíku, je např. plynulost dopravy.
Situace se nedá řešit rušením přechodů. Řešením situace na Evropské ulici je např. důsledný boj za prodloužení metra na letiště. Evropská opravdu není ucpána auty, jejichž řidiči si jedou za roh pro noviny (paní Černá, to není z mé hlavy, toto napsal pan Fiala) V tom s Vámi, paní Černá, naprosto souhlasím. Myslím, že Evropskou ucpávají například taxikáři (koneckonců je to pro taxikáře "zlatá stezka" ) a ostatní doprava na letiště a z letiště. Až bude metro na letiště vybudováno, myslím, že ho mnozí automobilisté rádi použijí a to zvláště tehdy, bude-li tam vybudováno šikovné záchytné parkoviště (podobně nyní řada automobilistů používá metro Dejvickou s tím, že auto ponechává v Dejvicích).
Ten, kdo chce, aby se situace na Evropské zlepšila, bude přemýšlet, komu nynější situace s oddalováním výstavby metra prospívá: vedle taxikářů také těm, kdož provozují údajně velmi výnosný obchod s parkovacími místy u letištních budov, .. aj. Proti těmto sobeckým zájmům je třeba bojovat a prosadit co nejbližší termín výstavby metra.
Jiné vhodnější řešení nevidím.

E. Kalabisová

Re: Paní Černá a pane Vlasáku
Autor: Černá (IP zapsáno)
Datum: 21.07.2003 07:22

Milá paní Kalabisová,
to mluvíme ale každý o něčem jiném. Já jsem měla pocit, že vám vadí zrušení nechráněného přechodu na Evropské třídě a přesměrování chodců na světelný a Vy jste to pojala hrozně zeširoka. Bojovat proti nešvarům je jistě záslužná věc, která se má dělat, ale co je v tomto případě vlastně tím nešvarem ? Já to tedy neumím dost dobře vysvětlit, ale když to posuzuji jenom tak intuitivně, tak mi připadá naprosto normální, že na ulici Jugoslávských partyzánů , která má dva pruhy směrem nahorů a dva dolů, je přechod bez světel pomalu každých 100 metrů a řidiči tam jezdí třicítkou sami od sebe , ale totéž by mi připadalo absurdní na Evropské - tam myslím řidiči zcela právem očekávají trochu plynulejší a rychlejší jízdu než na Jugoslávských partyzánů a my chodci nemůžeme požadovat , abychom každý přecházeli kde se nám líbí a měli na to namalované přechody. Ale budiž, když v zájmu starého člověka, který s nákupem musí jít o sto metrů dál, uděláme ta opatření, která Vy navrhujete, garantuji Vám, že titíž občané si začnou stěžovat, že zpomalením provozu se podstatně zvýší exhalace a stoupne hlučnost .
Samozřejmě je třeba hlídat a pokutovat řidiče, kteří jedou místo šedesátky nebo sedmdesátky po Evropské stodvacet a v klidu jedou ,i když už padne červená, ale Vaše celkové řešení dopravní situace v Praze tím, že budeme programově otravovat a znepříjemňovat život řidičům do té míry, že snad sami přestanou jezdit, mi připadá opravdu docela kuriózní.
Můžu Vám říct, že o těchto věcech obecně často taky přemýšlím, štve mě ještě spousta dalších věcí,například to, že mě otravují při sledování filmů reklamy, že když jedu ještě hezkou přírodou, tak najednou v poli trčí hnusná orlice Mattoni, že příjezdy do Prahy jsou ze všech stran lemovány nákupními zónami a sklady , že když jedu v autobuse, tak tam zvoní neustále mobily, když zazvoní jeden, šest lidí se začne hrabat v tašce, protože mají stejný zvuk a další a další věci a taky bych chtěla proti tomu nějak bojovat, ale ono to prostě není v našich silách . Asi bychom byli jako ti řemeslníci, co rozbíjeli stroje, které jim braly práci. Patrně nám nezbyde než počkat, až se vším tak zahltíme, že to zničí samo sebe. Bohužel.

Re: Paní Černá a pane Vlasáku
Autor: cernys (IP zapsáno)
Datum: 21.07.2003 07:42

Jestli si myslíte, že metro na letiště pomůže od aut na Evropské, tak jste vcelku naivní sad smiley

Paní Černá, jde o necelou minutu !
Autor: Eva Kalabisová (IP zapsáno)
Datum: 21.07.2003 22:16

Paní Černá,

ať to vezmete zeširoka, z úzka, zespoda, seshora, zleva či zprava, vyjde Vám zhruba toto: Na části Evropské šedesátikilometrová rychlost zůstala (jako dříve). Kdyby platila nyní 50km/hod rychlost po celém zhruba pětikilometrovém úseku Evropské (t.j. úseku s hustou zástavbou, o kterém se tady bavíme), bude - za předpokladu, že zůstal stejný počet světelných křižovatek - zdržení vozidla proti dřívějšímu stavu (kdy platila šedesátikilometrová rychlost) pouhá J E D N A M I N U T A. Vzhledem k tomu, že na části Evropské se rychlost proti dřívějšku nesnižovala, je toto "zdržení" vlastně necelá minuta.
Zamysleme se, zda je srovnatelné "neštěstí" řidiče, které spočívá ve zdržení na celém pětikilometrovém úseku o necelou minutu, s neštěstím chodce, který může vinou neohleduplného řidiče (a taky kvůli zrušeným přechodům!) přijít buď o miliony minut plnohodnotného života nebo rovnou o život.

Nemohu na svém původním názoru změnit vůbec nic a znovu opakuji: rušení přechodů pro chodce na Evropské je velký cynismus. A pokud má někdo z těch, kteří mají na starosti dopravní politiku, pocit, že je skutečně třeba ve jménu úspory jediné minuty "odstranit" chodce z vozovky, měl by to řešit například vybudováním nadchodů či podchodů (tak, jak je tomu v jiných částech Prahy tam, kde lidé musejí potýkat se stejnými problémy - např. na Chlumecké a jinde).

Bohužel, paní Černá, občas my, chodci, musíme na druhou stranu Evropské, i když se to řidičům nelíbí. I když chodci poslechnou Vaši radu a budou se trmácet několik stovek metrů navíc ke světelné křižovatce, dnes jim ani toto nezaručí plnou bezpečnost. Neohleduplnost řidičů jde tak daleko, že mnoho nehod se stane i za stavu, kdy chodec jde na zelenou.
Často už mám pocit, že by se člověk měl narodit, studovat, bydlet, pracovat a umřít na stejné straně takové ulice (a nikdy nepotřebovat přecházet) - podobně jako ve známém krátkém kresleném Jiránkově filmu.

E. Kalabisová

Re: Paní Černá, jde o necelou minutu !
Autor: Černá (IP zapsáno)
Datum: 22.07.2003 06:49

No jak myslíte. Já jsem zatím vždycky přes Evropskou přešla a celkem jsem ráda, že se pohybuji v blízkosti této komunikace a nemusím přecházet třeba v Legerově. Jsem patrně dost laxní člověk . Pro Vás by snad bylo lepší, kdybyste se pokusila dostat na post, ze kterého můžete tyto věci ovlivnit. Tady na diskusním fóru můžete sice do nekonečna vyzývat , aby se lidé zamýšleli a vysvětlovat , jak na to máme nahlížet, ale fakticky tím nedosáhnete vůbec ničeho. Přeji mnoho zdaru !

Re: Paní Černá, jde o necelou minutu !
Autor: Eva Kalabisová (IP zapsáno)
Datum: 22.07.2003 21:57

Paní Černá,
i mně se při přecházení Evropské zatím daří včas uskakovat. Je doba módních adrenalinových sportů. Úředníci jdou s dobou: místo poměrně drahého a ne všem dostupného skákání na laně nám rušením přechodů dopřávají denně trochu toho adrenalinového povyražení mezi auty. Čím starší a nejistější chodec, tím více adrenalinu (zdarma). Jak vidíte, ani na sociální stránku se nepozapomnělo!

A pokud jde o vlivné posty: až mi ho někdo nabídne, slibuji, že Vám o tom dám vědět (tedy pokud mne nepřejede auto).

Srdečně zdraví
E. Kalabisová

Re: Paní Černá, jde o necelou minutu !
Autor: Gredy (IP zapsáno)
Datum: 26.07.2003 01:23

Paní Kalabisová,
přečetl jsem pozorně vaše příspěvky a musím vám poděkovat za to, jak jste mne jimi pobavila. Vládnete ironií a jazykem ostrým jak meč. Leč musím vám také sdělit, že celkově jste ale úplně mimo mísu a jen se snažíte za každou cenu prudit.

Re: Paní Černá, jde o necelou minutu !
Autor: Eva Kalabisová (IP zapsáno)
Datum: 05.08.2003 01:44

Ráda bych shrnula, že jsem nepožadovala zřízení nových přechodů na Evropské třídě. Zamýšlela jsem se nad smysluplností rušení přechodů pro chodce přes takto rušnou (a nebezpečnou) ulici a to, že došlo ke zhoršení původní situace (tj snížení celkového počtu přechodů), nepovažuji za rozumné. Přechody byly zrušeny v dobu, kdy začala platit maximální rychlost v obci 50 km/hod. U jede-li auto 5 km dlouhý úsek šedesátikilometrovou rychlostí, ušetří na celém tomto úseku pouhou 1 minutu v porovnání s autem, které jede rychlostí 50 km/hod. Na Evropské jsou úseky, kde je povoleno jezdit 60km/hod a kolem sídliště Dědina dokonce 70 km/hod. Časová ztráta proti minulému stavu vlivem povolených rychlostí proto není nijak katastrofální – jde o necelou minutu. Při dodržení 50 km/hod je bezpečnost chodců lépe zajištěna než dříve, když se jezdilo 60 km/hod. Proto mi argument o „ochraně“ chodců rušením přechodů (předložený panem Ing. Fialou) nezní logicky. V zájmu spravedlnosti vůči panu Ing. Fialovi je však nutno zopakovat to, co v jeho příspěvku již bylo řečeno - že Evropská třída spadá do péče Magistrátu a že odbor dopravy Prahy 6 má proto menší šanci situaci ovlivnit.
Je dobré uvážit, že přechody přece nebyly navrženy jen tak pro legraci, ale v místech, kde vznikla jejich potřeba – častokrát bohužel právě kvůli nehodám chodců (příkladů by se našlo mnoho – například světelný přechod pro chodce přes Evropskou na Dědině byl zřízen nikoli po jednom, ale až po několika neštěstích, které se zde staly).
Při představě, že se značka „PŘECHOD PRO CHODCE“ vytáhne ze skladu, opráší a opět nainstaluje až tehdy, zaplatí-li za to několik chodců vysokou cenu spojenou se ztrátou zdraví nebo života, mi není dobře.
V dokumentu STRATEGIE PRO PRAHU je na několika místech zdůrazněno, že budou podporovány snahy o redukci automobilového provozu, podpora MHD a zajištění „bezpečného a pohodlného pohybu chodců ve městě“ (konec citace). Dále (cituji): „Dbát na kvalitní, bezbariérové a pokud možno přímočaré hlavní pěší vazby bez
ztracených výšek. Přitom klást důraz na přístupové cesty ke stanicím a zastávkám hromadné dopravy. Budováním nových lávek, pasáží, průchodů a podchodů pro pěší snižovat účinky nepřírodních i přírodních bariér, bránících pěším vazbám mezi jednotlivými částmi města“…..
Pane Vlasáku, Gredy a všichni ti, kterým moje argumenty nevoní, co Vy na to?

Re: Paní Černá, jde o necelou minutu !
Autor: Milan Krešl (IP zapsáno)
Datum: 13.08.2003 13:45

Trochu mne mrzí vyjádření Üřadu, že je třeba vyjít vstříc lidem, kteří dnes jedou autem i za roh pro noviny. Zastávám názor, že takovým lidem je potřeba důrazně ztrpčovat jízdu autem, až nakonec sami poznají, že je lepší jít pro noviny pěšky. Tito lidé totiž omezují jak chodce, tak i řidiče, kteří autem jet musí - vezou náklad, invalidu, jedou mimo Prahu a podobně. Nedávno jsem četl příspěvek mladé maminky ze Smíchova, že vozí syna do školy, což jí dříve trvalo 4 minuty, dneska tutéž vzdálenost jede 25 minut. Tato maminka, pokud je zdravá a má zdravého syna, nechť chodí pěšky! - Z jiného soudku: Z nepochopitelných důvodů mají auta na křižovatce Mariánské hradby # Chotkova a taktéž Jelení # U Brusnice přednost před tramvají. Tramvaje jezdí průměrně po pěti minutách a jistě by neomezily pocit svobody automobilistů, kdyby měly přednost. Za dané situace při nepřetržitém proudu automobilů nemá tramvaj šanci, pokud se nenajde slušný řidič, který ji pustí do křižovatky. Snad je to pozůstatek po absolutní přednosti vládních vozidel z dob totality. Víte, nezobte se, mám trochu dojem, že odpovědné osoby jezdí veřejňákem vyjímečně a tudíž je v jejich vlastním zájmu a v zájmu jejich přátel, protěžovat automobilisty. Jinak bych totiž tak často nemohl slyšet, že to nejde, ať jde o jakoukoli část Prahy. Nelze říkat, že dnes holt je doba automobilů a chodci jsou druhořadí. Je potřeba říkat, že je potřeba automobily omezit na nezbytně nutnou dopravu. Auto totiž opravdu není zařízení na léčení mindráků nebo zvyšování adrenalinu, auto je nebezpečný dopravní prostředek.

Re: Paní Černá, jde o necelou minutu !
Autor: cernys (IP zapsáno)
Datum: 14.08.2003 07:48

Citát ze stránek hl. města Prahy (ale asi jste to již četl smiling smiley):

Pane Krešle, tlumočíme opdověď ředitele odboru dopravy MHMP Jana Heroudka:" V současnosti existují chráněné osoby a naše republika je vázána mezinárodními smlouvami jejich ochranu zajistit. Odtud tedy pochází silný odpor ochranné služby k navrhované úpravě na Mariánských hradbách. Situace U Brusnice je poněkud jiná a s ohledem na obecná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích ještě nikdo nepřišel na to, jak by bylo možné v duchu přednosti tramvají křižovatku zcela jednoznačně označit. Řešením je v tomto případě skutečně světelná signalizace, na což není potřeba ani komunikace přes družici, ale zatím je třeba preferovat její výstavbu zejména z pohledu bezpečnosti se zvláštním zřetelem na chodce a děti a to i s přihlédnutím na malý úsporný efekt u tramvají v těchto lokalitách a tedy pomalou časovou návratnost. Přednost tedy dostala výstavba semaforů na Pohořelci, která zajistí nejen preferenci tramvají (stejná situace jako na Mariánských hradbách), ale i bezpečnost žáků blízkých škol včetně školy pro děti se zbytky zraku. "

Re: Paní Černá, jde o necelou minutu !
Autor: Milan Krešl (IP zapsáno)
Datum: 15.08.2003 07:54

Pane Cernys, odpoved pana Heroudka jsem cetl a nevim, je-li míněna ironicky nebo vážně, nicméně je to odpověď klasického stylu, proč to nejde, nikoli jak to udělat aby to šlo. Co se týče chráněných osob, mezinárodní úmluvy neznám, ale pochybuji, že by tam byl příkaz, že silnice, po kterých mohou někdy občas jezdit chráněné osoby, musí mít přednost. Chráněné osoby mívají policejní doprovod nebo auto s majáčkem. Co se týče přednosti tramvaje U Brusnice, existuje dopravní značka Dej přednost tramvaji.
Pro začátek by ale stačilo, aby stávající trojůhelník U Brusnice byl posunut o 5 metrů, aby auta která vjíždějí do Jelení nezastavila na kolejích ale před kolejemi.
Semafor s pevným intervalem je samozřejmě blbost, která by dopravu zdržovala. Je tam potřeba dát semafor, který autům dává trvale zelenou a který si přehodí řidič tramvaje. Stejné řešení je potřeba udělat pro tramvaj u Muzea. Pro pobavení : Kdysi dávno jsem se ptal Dopravního podniku, proč v zastávce Kodaňská zastavují autobusy 135 a 139, kdežto autobus 213 touto zastávkou projíždí. Odpověď DP: "Autobus 213 tam zastavovat nesmí, protože pro tuto linku je zastávka Kodaňská určena jako průjezdná, nikoli nácestná. Kdyby zastavil, porušil by interní předpisy." Když pročítám jakékoli diskusní stránky, téměř vždycky příslušný orgán zdůvodňí, proč to nejde. Snad nikdy jsem neviděl odpověď : Děkujeme, to je fajn, zkusíme to udělat."

Re: Paní Černá, jde o necelou minutu !
Autor: Optimax (IP zapsáno)
Datum: 20.08.2003 19:11

No jo, auta, a co ty tramvaje? Ty jsou zdaleka nejhorší, to je kravál, jak to duní, to není možný. Zrušil bych tramvaje úplně, hnus je to. Lepší jsou trojejbusy, jako v Ústí nad Labem.

Problém je v neznalosti a neochotě
Autor: Jaroslav Skalický (IP zapsáno)
Datum: 04.09.2003 15:08


Názory některých diskutujících jsou opravdu zajímavé a často svědčí o jejich neznalosti či snad neochotě přijmout fakta. Pokud budeme k IAD přistupovat ve stylu "maximum prostoru a přednosti pro motoristu", skončí i Evropská právě jako ona Legerova či Sokolská a jim podobné komunikace. Počet lidí používajících automobil v Praze dramaticky narostl, je ale tragickou chybou domnívat se, že je to počet již konečný. Pokud budou na Evropské tramvaje čekat, až IAD vyklidí křižovatku a přechody pro chodce budou rušeny, případně bude přecházení patřičně omezeno krátkými intervaly na světlech, pak se skutečně dostaneme k tomu ježdění si pro noviny autem.
Zatím však situace taková NENÍ a alespoň páni radní by měli vědět, kolik lidí dosud používá MHD - je to stále ještě 55 - 60%. To že je člověk vlastníkem automobilu, ještě nemusí znamenat, že ho denně používá. Ale pokud bude nadále trvat omezování chodců, cyklistů a MHD a budování nových a nových radiál, okruhů, spojek, pak si každý člověk od 18 let výše vybere jízdu IAD. A z Evropské, budoucí Břevnovské nebo i Veleslavínské radiály se stane jedno sunoucí se parkoviště.

Je možná i druhá cesta - jasná podpora MHD, pěších a cyklistů a postupné omezování prostoru pro IAD. Čísla hovoří jasně - pokud jede 120 lidí tramvají, překonají křižovatku během několika sekund. Pokud jede 120 lidí ve 100 automobilech, vytvoří kilometrovou kolonu a překonání téže křižovatky bude trvat 15x delší dobu. Takže je komunikace přetížena a moudří radní rozhodují jak - ano odstraníme překážející chodce a tramvaje si též počkají, jakápak preference.

Optimax:
Máte pravdu, 40 let staré tramvaje typu T3 na svršku BKV (panely) jsou snad ta nejhlučnější kombinace. Řešení je jednoduché a v Západní Evropě ověřené - svršek travnatý (jako třeba u Brusnice) a tramvaje současné, tiché, nízkopodlažní, klimatizované. Trolejbusy by se hodily místo autobusů na méně vytížené linky. Na Evropské by navíc zbytečně sdílely místo s IAD, tramvaje lze pustit preferovaně. To by ovšem Magistrát (a i úředníci z Prahy 6) nesměli stranit automobilům. Až Praha dopadne jako některá z měst "divokého východu" s upadající MHD a vícepruhými komunikacemi zavalenými IAD, pak tito úředníci poznají, že rozhodovali špatně. To už bude bohužel příliš pozdě.

Re: Problém je v neznalosti a neochotě
Autor: Aleš Liesk. (IP zapsáno)
Datum: 05.09.2003 14:19

No že by zrovna nízkopodlažnost a klimatizace byla příčinou nízkého hluku...
Nicméně jakákoliv tramvaj je tišší než autobus (zkušenost z mnoha výluk, kdy "hlučné" tramvaje byly nahrazeny "tichými" autobusy).
Trolejbusy se pak nasazují na výkony, kde autobusy již přestávají stíhat, nikoliv na "méně vytížené linky". To je ekonomický i ekologický nesmysl.

Ale v zásadě souhlas.Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,4384 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz