Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Stanice tramvají Hradčanská
Autor: persona (IP zapsáno)
Datum: 15.05.2003 14:50

Stanice tramvají Hradčanská má směrem k Prašnému mostu dvě nástupiště: jedno pro spoje jedoucí rovně a druhé pro spoje zahýbající doprava k Vítěznému náměstí. Ale právě na tomto druhém nástupišti má zcela nelogicky zastávku i tramvaj č. 8, ačkoliv ta jede rovně. Takže dochází k paradoxní situaci: lidé čekající na 18 nebo 1 (jedoucí rovně) a chtějící budˇpopojet jenom na Prašný most nebo ke Střešovické vozovně (event. zde pak přestoupit na 2 a mít tak možnost rozšířené nabídky směrem k Petřinám) přebíhají při příjezdu 8 na druhé nástupiště. Tuto nelogičnost vymyslel někdo již před lety a trvá stále, zřejmě ze setrvačnosti. Může OÚ ve svých oficiálních materiálech k MHD tuto připomínku uplatnit?

Re: Stanice tramvají Hradčanská
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 16.05.2003 17:42

Pokud jsem dobře pochopil, co jsem kdy k věci četl a slyšel, ona "nelogičnost" vznikla kvůli rovnoměrnějšímu rozdělení cestujících mezi obě nástupiště, přesněji kvůli kapacitě petřinského nástupiště. Dodnes se při nepravidelnostech v dopravě stává, že je zaplněné i bez cestujících na osmičku. Lidí přecházejících mezi osmičkou a petřinskými tramvajemi je pár a vejdou se na své obvyklé vyčkávací místo za čelem nástupišť. Daleko více lidí přebíhá mezi osmičkou a autobusy 108 a 174, a ti by zasluhovali řešení spíše. Přes vozovku to je nebezpečné, podchodem se těžko stíhá.

Až někdy bude DP zvažovat, kam instalovat po Malostranské elektronické odjezdové tabule, koleduje si o to v Praze 6 právě Hradčanská; samozřejmě by to muselo být v rozumnějším provedení, než jen na každém nástupišti údaje o odjezdu z něj.
Nemohla by se radnice Prahy 6 u DP přimluvit, aby příští podobné zařízení bylo na Hradčanské?

Re: Stanice tramvají Hradčanská
Autor: Zbyněk Škopán (IP zapsáno)
Datum: 19.05.2003 11:12

Panové
Problematika Hradčanské mě také zajímala a tak jsem vyslal dotaz ovšem v souvislosti s trávníkem. Je tam zajímava odpověď, že Hradšanskou a okolí čekají dost rozsáhlé změny...
Myslím si že současné řešení Hradčanské bylo za komunistů volené tak aby tak dobře projížděli tanky při vojenské přehlídce :-) než aby lidé mohli klidně a nerušeně přestupovat, dak doufám že nové urbanistické řešení bude pro lidi a oddělí "pěšáky" od aut a smradlavých autobusů.

A k těm refížím.... všiměte si, že směrem na Letnou a Malou stranu má jen 18 samostanou refíž ale 1, 8, 25, 26 společnou. Tak jaká rovnoměrnost? :-)

Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Odbor péče o prostředí (IP zapsáno)
Datum: 20.05.2003 08:13

Vážení dopisovatelé diskusního fóra,

vycházíte z představy, že by linky jezdící "rovně" (1,8,18) měly jezdit z jednoho nástupiště, zatímco linky, odbočující "vpravo" (25,26) z nástupiště druhého. Stav ale poměrně přesně vystihl p.Jůza, který se k problému rovněž vyjádřil. Rozdělení bylo zvoleno s ohledem na předpokládané zátěže (přepravní poptávku), tak, aby nedocházelo ke zbytečným "strkanicím" mezi cestujícími při příjezdu soupravy, tzn. pro cestující směr "Petřiny" jedno samostatné nástupiště, pro ostatní druhé nástupiště. Zatím nebylo doloženo, že by rozložení bylo nefunkční nebo nevhodně zvolené, byť, máte samořejmě pravdu, linky 1, 8 i 18 mají (zatím) ještě další dvě zastávky společné. Přechod mezi zastávkami je ale natolik krátký a pohodlný, že skutečně není problém přejít ke druhému ostrůvku v případě, že hodláte využít přijíždějící spoj ze sousední zastávky. Závažnějším problémem je nepochybně přebíhání cestujících přes vozovku tř.M.Horákové k přilehlým zastávkám autobusů. Pomineme-li zničení loni založeného trávníku (v těchto dnech je opravován pomocí nové technologie) cestující doslova hazardují se svými životy v mírné, ne zcela přehledné levotočivé zastávce. Při rekonstrukci zastávek sem firma JCDecaux instalovala před lety na náš požadavek "skleněné" zábradlí nadstandardní výše, aby bylo ztíženo dříve zcela běžné přeskakování zábradlí, i dnes se ale tací "sportovci" najdou; většina neukázněných ale zábradlí obchází přes zmíněný trávník. Dle předchozích projednání s Magistrátem hl.m. Prahy a DI Policie ČR je zřízení přímých přechodů ze zastávkových ostrůvků na přilehlý chodník reálné až po vybudování Městského okruhu, který v tomto úseku svede kapacitní dopravu pod zem.

S pozdravem
Ing. Fiala, vedoucí odd. dopravy a energetiky

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Zbyněk Škopán (IP zapsáno)
Datum: 20.05.2003 10:34

Pane Fialo
Váš argument rovnoměrnosti neberu viz. řazení linek směr Letná.
Jenom doufám, že při novém řešení bude pamatováno na to že lidé chtějí pohodlně přestupovat mezi linkami MHD a ne vždy absolvovat překážkové dráhy a riskovat v dvouprodé komunikaci život.
Zbyněk Škopán

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: persona (IP zapsáno)
Datum: 20.05.2003 11:12

Nesouhlasím s názorem, že tramvaj č. 8 musí mít zastávku na jiném nástupišti než 1 a 18 kvůli rovnoměrnému rozložení cestujících a jejich plynulému odbavování. Možná je to pěkná teorie, ale stačí zejména při špičce pozorovat skutečný stav. Na 8 přebíhá na druhé nástupiště rozhodně větší množství lidí než malé a všichni tito cestující pochopitelně nastupují předními dveřmi, které mají nejblíže. Tím pádem tramvaj stojí na stanici o mnoho déle a blokuje za ní jedoucí spoje, na které se přesouvá masa lidí dozadu za zdržující 8. Nervóznější řidiči 8 to řeší jednoduše: podle nich dlouho nastupující hlouček prostě "ucvaknou" zavírajícími dveřmi. Když přijíždí 8 jako druhá v pořadí, přebíhající z prvního nástupiště se prodírají cestujícími nastupujícími do první tramvaje a ti pomalejší, imobilnější či prostě nemající chuť se strkat a prodírat to musejí vzdát.
V obou případech celkový dojem vyvolává představu hry Škatulata, hejbejte se. Při dešti je to ještě pikantnější. Opravdu se Vám to zdá jako pohodlné přestupování a opatření zamezující strkanicím?
Úmysl úředníků byl sice myšlen dobře a jeho zdůvodnění zní logicky, ale přece jen to je rozhodnutí od zeleného stolu a praxe se jeví zcela jinak.

trávník - směr Letná
Autor: Tocháček (IP zapsáno)
Datum: 20.05.2003 14:41

O pochybném smyslu zatravnění prostoru mezi zastávkou TRAM a světelnou křižovatkou ve směru na Letnou se zde diskutovalo tuším před rokem. Trávník mezi kolejemi a silnicí si o soustavnou likvidaci přímo říká, když je vysázen v místech kudy vede přirozená komunikace. Nic naplat, že je do tohoto prostoru oficiálně zákaz vstupu. Chtěl bych vidět někoho, kdo půjde k přechodu u světelné signalizace legálně - tj. zpět do podchodu metra, dolů, nahoru a pak po chodníku až na křižovatku. Tím spíš, že zde chodci (na rozdíl od výše zmiňovaného opravdu nebezpečného místa v levotočivé zatáčce ve směru na Prašný most) v podstatě žádné reálné nebezpečí nehrozí. Jen se sem prostě podle platných norem chodník nevejde. Daleko lepší než tráva, která stejně zase bude brzy zničená, by zde byla dlažba stejného typu jako je v meziprostoru zastávek směr Letná X Prašný most. Mimochodem nejvíc tráva dostala zabrat v popovodňovém provozu, když se pravidelně srážely tramvaje s auty na světelné křižovatce a cestující byli vysazování právě na tento krásný trávníček, jež se pozvolně měnil v bažinu (sám jsem to zažil asi 3x).

Stanice ED Hradčanská - reakce na p. Škopána a osobu
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 20.05.2003 18:31

Pane Škopáne, chcete-li jako argument brát směr Letná, uvědomte si, že kterákoli tramvaj jedoucí ve směru Strossmayerovo náměstí pobírá většinu cestujících, při oddělení kterékoli z linek na pravé nástupiště by přebíhaly více než tři čtvrtiny cestujících. Mezi osmičkou a petřinským nástupištěm přebíhá výrazná menšina cestujících (mimo provozní dobu linky 2 to bývá do 10 lidí, jinak do čtvrtiny čekajících), se situací popisovanou personou se občas setkávám, typicky ale při výpadku některé z petřinských linek.

Protože se od září nebo prosince má zvětšit množství linek, které by podle současného klíče připadly na pravé nástupiště, nemuselo by být od věci zvážit změnu rozdělení (i když sám mezi oběma nástupišti přecházím a problém v tom nevidím, pokud neprší).

Závěrem bych se připojil k panu Tocháčkovi s tím, že bych považoval za rozumné po fyzické stránce obnovit, po formální zřídit příchod od nástupišť směrem do centra k přechodu pro chodce. Pás je dost široký a bezpečně oddělený od vozovky zábradlím, problém s vyčkávacím prostorem u řízené křižovatky by se dal řešit posunem prostoru vyčkávání na zelenou směrem k zastávkám a dalším signálem pro chodce z tohoto směru. Sám ale tímto návrhem kompetetní místa obesílat nebudu.

Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Odbor péče o prostředí (IP zapsáno)
Datum: 17.06.2003 08:16

Vážení diskutující,

i když na problém rozložení zastávek jednotlivých linek v dopravním uzlu Hradčanská mohou být jistě rozdílné názory (a všem požadavkům nelze vyhovět !!), nemyslíme si, že by přestup mezi dvěma souběžnými zastávkami (z centra) byl až tak dramatický. Krom toho, linky 1 + 18 a 8 se již u Vozovny Střešovice rozbíhají do svých směrů a proto těch, kteří mohou využít všechny 3 jmenované linky, je minimum. I tak, tato situace potrvá nejspíše pouze do 30. srpna, kdy příslušné orgány hl.města provedou některé připravované zásahy do linkového vedení ED.
Ze zastávky Hradčanská pojedou (ve směru Prašný most) tyto linky :
1 - Petřiny
8 - Podbaba
15 - Vypich
18 - Petřiny
20 - Divoká Šárka (od 4.čtvrtletí 2003)
25 - Bílá hora
26 - Divoká Šárka

Rozložení linek mezi zastávkovými místy tč. ještě není známo.

S pozdravem
Ing. Fiala, vedoucí odd. dopravy a energetiky

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: persona (IP zapsáno)
Datum: 17.06.2003 09:32

Vidím, že změny v dopravě budou viditelné. Aby v budoucnu odpadla výše vedená diskuze resp. problémy, které k ní vedly, navrhuji rozložení tramvají na obou nástupištích provést logicky: levé nástupiště směr Prašný most, pravé nástupiště směr Vítězné náměstí. Jsem přesvědčen, že rovnoměrnost cestujících na obou nástupištích bude zachována.
(Existují jistě i jiné varianty rozdělení linek - např. sudé a liché nebo nižší než dvacet a vyšší než dvacet ap. Nějaké "logické" zdůvodnění pro přebíhající cestující by se určitě našlo, vždyť by to nebylo až tak dramatické...)

Re: Vyjádření Úřadu městské části
Autor: Zbyněk Škopán (IP zapsáno)
Datum: 23.06.2003 08:52

Trochuj sem si poslední dobou všímal přestupování na Hradčanské směr Petřiny, Dejvice, Břevnv. Nejčastěji lidé přestupujií z linky 18 na linky 25/26, to je logické protože 18 je ze svého směru jediná projíždějící Hradčanskou. Všechny ostatní 1,8,25 a 26 mají poměrně dlouhou trasu a tak lidé většinou už přestoupí po jejich trasách.
Myslím, že diskuze na téma přestupu na Hradčanské sdělením pana Fialy pozbyla smyslu, protože uvidíme jak budou vedené nové linky. .... zatím pátrám po Internetu a nové schéma dopravy jsem nenašel....... to bude asi překvapení na 1.září. :-)Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,4314,4353 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz