Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Ještě reakce na pana Winklera k ,,metro-rychlodráha``
Autor: Filip Zelený (IP zapsáno)
Datum: 18.01.2002 14:33

Tento příspěvek byl původně napsán jako reakce na sloupek pana Winklera a zaslán redakci ,,Šestky´´. Vzhledem k tomu, že diskuze na toto téma už na stránkách ,,Šestky`` skončila, přispívám s ním aspoň do diskuzního fóra.

V prosincovém čísle ,,Šestky“ jsem si přečetl stránku týkající se problému metro – rychlodráha. Po přečtení vyjádření pana Winklera nemohu nereagovat. Celý sloupek na mě působí málo věrohodným dojmem. Snad bylo cílem autora přesvědčit o variantě metra méně informované spoluobčany, přestože naprostá většina faktů jednoznačně hovoří ve prospěch rychlodráhy, jak prokázala například studie Metroprojektu. Není možné reagovat na vše, o čem pan Winkler píše, ale alespoň nad několika jeho návrhy bych se rád zamyslel.
Jde především o myšlenku, že by rychlodráha od Kladna byla ukončena v prostoru Ruzyně. Zatímco ve vyspělé Evropě se hledají nové cesty, jak pomocí odstraňování přestupů zatraktivnit dojíždění z příměstských oblastí do center měst (aby cestující nechali auto doma), vymýšlí pan Winkler pro cestu z Kladna do Prahy jakýsi přestup v polovině cesty, navíc mezi soupravami velmi podobných parametrů. Pokusím se zde popsat, jak by to vypadalo ve skutečnosti. Vzhledem k tomu, že rychlodráha by měla v úseku Kladno - Ruzyně asi třikrát delší intervaly než metro, vždy k několikátému vlaku metra by přijížděl vlak rychlodráhy. Cestující od Kladna přestoupí z rychlodráhy do přibližně stejně kapacitní soupravy metra. Spolu s cestujícími z letiště ji tak zcela zaplní a souprava odjede z Ruzyně směrem do centra již plná! Přitom na všech dalších stanicích budou čekat další cestující, kteří se již do této soupravy budou moci buď nacpat jako sardinky, anebo počkat na další. Aby cestující z Kladna mohli i z Ruzyně pokračovat směrem do centra jako lidé, budou si muset nechat vždy minimálně jeden vlak metra nechat ujet. Budou pak zcela oprávněně rozhořčeni, když s mnohem menšími investicemi mohli mít spojení až do centra. Jejich celkem logická reakce pak bude, že do Prahy pojedou raději autem a přispějí ke zvýšení počtu automobilů projíždějících Prahou. Ani občanům Prahy 6 se určitě nebude líbit, když se jim bude stávat, že do soupravy metra, která přijede, se nedostanou.
Naproti tomu v případě rychlodráhy se proudy cestujících z určité části přímo rozptýlí z Masarykova nádraží do centra; jejich zbývající část se rovnoměrně rozdělí na všechny trasy metra A, C a B, na něž bude rychlodráha dobře navázána, příp. doplňkově přejdou i na povrchovou dopravu.
Zatímco v téměř všech evropských městech je železnice výkonnou, rychlou, přiměřeně komfortní a ekologickou páteří hromadné dopravy, navrhuje ji pan Winkler naopak rušit. Tvrzení, že několik metrů široký pás po zrušené trati je možné využíti k účelům navrhovaným panem Winklerem, je naprosto absurdní.
Na rozdíl od pana Winklera se domnívám, že trasa A metra sice může pokračovat dále, avšak vhodnějším směrem, aby propojila místa koncentrovaného bydlení (sídliště Vokovice Petřiny a hlavně Řepy), tedy mimo letiště. Byl by to ovšem luxus, na který město Praha momentálně nemá a dlouhou dobu mít nebude (všechna tato sídliště mají kvalitní tramvajové spojení, a proto rozvoj metra musí dostat přednost v těch místech, kde relativně kvalitní doprava neexistuje). Rychlodráha, vzhledem k jejímu významu pro širší region, a k možnosti – alespoň u části na letiště – přispění i soukromých investorů, a tím i menším nárokům na městský rozpočet, je výrazně reálnější.

Filip Zelený

Re: Ještě reakce na pana Winklera k ,,metro-rychlodráha``
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 18.01.2002 20:39

Také jsem na pana místostarostu nemohl nezareagovat a rovněž jsem poslal do Šestky reakci. Sice se mi nedostalo informace, že by diskuse na toto téma již skončila, ale když jste zde začal vytahovat reakce pro Šestku, přidám se k Vám.

Je trochu škoda a staví pana místostarostu Winklera do trochu trapné situace, že si nemohl přečíst článek Ing. Sedmidubského, který na stejné stránce uvedením na pravou míru přesvědčivě vyvrací hlavní "argumenty" pana Winklera pro metro.
Možná bych na tomto místě ještě připomenul své stanovisko k problému, podle kterého neexistuje seriózní odpověď na obecně položenou otázku "metro nebo rychlodráha".

Lze totiž jen vzájemně srovnat varianty celkového řešení, které řeknou to, co předpokládají učinit jak s metrem, tak s železniční dopravou včetně případné rychlodráhy.

Nezdržím se komentáře k "argumentu" pana Winklera týkajícího se jízdného:
Pan Winkler i další neustále ignorují skutečnost připomenutou v článku p. Sedmidubského na téže straně, že na dražší provoz metra je třeba více prostředků, které je třeba odněkud vzít. Vnucují veřejnosti představu, že by na povrchové dráze napojené na celostátní železniční síť nemohl na rozdíl od jiných tratí v Praze platit tarif PID, zatímco v metru že by nutně platit musel. Stanovení jízdného ale záleží především na rozhodnutí města. Když se zaváděly první integrované autobusové linky mimo město, řada lidí si nedokázala představit, že by se v nich mohlo za hranicemi Prahy platit více než po městě a že by tam platily zvláštní jízdní doklady. Mnoho lidí si ještě nedávno nedovedlo představit, že se na Slovensko bude cestovat jako do ciziny. Podobně je velice snadno proveditelné, aby (rozhodne-li se tak na pražské radnici) nám platily v metru vedoucím na letiště naše jízdenky PID třeba jen na Dědinu, zatímco dále by bylo nutné mít nějakou daleko dražší zvláštní jízdenku.

Pokud by měly být uvedeny dva hlavní argumenty pro metro, byly by to podle mě tyto: Možnost propojení oblastí na obou stranách dejvického údolí (tj. Dejvice - Červený Vrch - Petřiny), což povrchová železniční trasa neumožňuje, a získání ochranného systému metra pro další oblast Prahy 6.

Hlavní, na co jsem chtěl reagovat, byla předložená představa pana místostarosty o zrušení stávající trati Dejvice - Kladno. Uskutečnění této představy by především odřízlo většinu Prahy 6 od přímého spojení s Kladnem. Při ukončení jedné větve trati od Kladna na Dlouhé míli by nastaly dvě možnosti vedení vlaků:

1. Ukončení na této větvi.
Pro obyvatele Prahy 6 by to sice znamenalo většinou nejvýše jeden přestup navíc, pro část cestujících do centra jen změnu přestupního bodu a pro zbylé cestující končící v Praze relativně mírné komplikace, ale přineslo by to pohromu pro tranzitní cestující:
kromě znemožnění přímého průvozu cestovních zavazadel (ta by se asi musela vyzvednout, převézt Prahou a znovu podat) by to přineslo zpravidla dva přestupy navíc: místo jednoho přestupu v centru přestup na metro a mezi trasami metra a z metra na další dopravní prostředek, protože nejdůležitější vlaková i autobusová nádraží neleží na trase A.

2. Přes Zličín, Jinonice a Smíchov na hlavní nádraží
Tato varianta by se asi musela uplatnit přinejmenším u dálkových vlaků a nejspíš by nastala i u řady dalších. Pro tranzitní cestující by znamenala nepodstatné prodloužení cesty, pro cestující do centra zdržení citelnější. Ten, koho by tato varianta postihla nejvíc, by byli právě cestující do Prahy 6, neboť doprava do většiny městské části Prahy 6 (kromě Břevnova) pomocí MHD ze Zličína či centra je oproti současnému stavu výrazně komplikovanější. Přitom ale právě jejich zájmy by ale pan Winkler měl zastupovat.

Nevím, nakolik myslel pan Winkler svůj návrh na zrušení trati vážně a nakolik si byl vědom nepříznivých důsledků takové změny; je třeba si ale uvědomit, že zrušení provozu by mělo kladné důsledky (nebudeme-li počítat skupiny zainteresované z hlediska svého podnikání) jen pro několik stovek obyvatel bezprostředně u trati (kde většina domů v sousedství byla postavena již vedle existující trati, na které provoz ani jeho hlučnost od té doby řádově nevzrostly, což je podstatný rozdíl oproti domům u silnic, na kterých by zrušení železničního provozu přes případně existující souběh s metrem k dalšímu zvýšení provozu automobilové dopravy též přispělo), zatímco by zkomplikovalo život daleko většímu počtu obyvatel nejen Prahy 6.

Re: Ještě reakce na pana Winklera k ,,metro-rychlodráha``
Autor: Josef Jůza (IP zapsáno)
Datum: 31.01.2002 20:17

Aby nevznikl falešný dojem, že pan radní Winkler nereaguje, sděluji, že na příspěvek odpověděl osobně. Sdělili jsme si své názory a nechali si každý svůj, pan radní poskytl materiály k záležitosti. Pokud jde o moje námitky k jeho argumentu s jízdným: nemohu svou námitku podložit žádnou studií renomovaných odborníků, a bylo odmítnuto moje převedení problému jízdného do roviny "který systém by potřeboval větší dotaci, aby mohl přepravat za jízdné PID". Jako přírodovědec zvyklý na zákony zachování hmoty a energie jsem považoval argumentaci tím, že u systému na straně nákladů dražšího nebo stejného může být rozdíl v jízdném kromě úniku peněz ze systému dán jedině rozdílnou výší dotací, za dostačující i bez podložení konkrétními studiemi a čísly. Naproti tomu proti mému názoru, že důležitějšími argumenty na straně metra než jím uvedené jsou větší možnosti směrování trasy a ochranný systém, nebyly řečeny námitky.

Pokud jde o můj názor o výrazném negativním dopadu případného zrušení železniční trati přes Dejvice, bude pan radní považovat za směrodatný výstup již zadané SWOT analýzy.

Doufám, že jsem zde jeho stanovisko příliš nepřekroutil.

Re: Ještě reakce na pana Winklera k ,,metro-rychlodráha``
Autor: Filip Zelený (IP zapsáno)
Datum: 04.02.2002 11:02

Děkuji panu Jůzovi za zprostředkování názoru pana Winklera, ale myslím si, že by mi pan Winkler měl odpovědět sám a to nejlépe na těchto stránkách.

Problém s cenou jízdného je naprosto jednoznačný. Neexistuje důvod, proč by nemohlo na rychlodráze platit jízdné PID. Vzhledem k tomu, že náklady na stavbu a provoz rychlodráhy jsou nižší než u metra, je samozřejmé, že metro je třeba více dotovat z veřejných rozpočtů (na úkor jiných důležitých investic). Ohánění se argmunentací cenou jízdného je poněkud neseriózní.
Ale hlavní důvod, proč je podle mého názoru výhodnější rychlodráha, je to, že rychlodráha - na rozdíl od metra - řeší komplexně dopravu v celé širší oblasti.
Jedná se o obsluhu Prahy 6, obsluhu letiště, spojení Kladna a obcí mezi Prahou a Kladnem s centrem hlavního města. Když jsem se pokusil analyzovat, co by jednotlivé varianty v tomto směru přinesly, dospěl jsem k závěru, že rychlodráha je oproti metru ještě výhodnější, než jsem původně předpokládal. Shrnutí všech argumentů pro a proti jednotlivým variántám by bylo poněkud rozsáhlejší.
Myslím si ale, že občané Prahy 6 by měli být o tomto problému informováni objektivně a proto by jistě bylo vhodné, aby Praha 6 seznámila občany s výsledky studie Metroprojektu.
Doufám, že se mi na těchto stránkách dostane oficiální odpovědi od radnice Prahy 6.

Doporučená četba (nejen) pro občany Prahy 6
Autor: snoopy (IP zapsáno)
Datum: 04.01.2008 18:38

Doporučuji článek na [subrt.blog.idnes.cz]. Je v něm podrobně rozebráno, co nevhodně trasované metro v Praze 6 způsobí. Např. dlouhé vzdálenosti mezi stanicemi, vestibuly umístěné daleko od bytových domů, z toho plynoucí nutnost i nadále používat tramvaj, která však bude mít dvojnásobné intervaly; samostatnou kapitolou je "dočasný" autobusový terminál Veleslavín... A o odvedení autobusové a automobilové dopravy z Dejvické lze bez rychlodráhy dosti pochybovat...

Re: Ještě reakce na pana Winklera k ,,metro-rychlodráha``
Autor: Martin (IP zapsáno)
Datum: 07.01.2008 12:30

K panu Winklerovi mohu říci, že se jedná o letitého bojovníka proti rychlodráze. Buď je to pro něj srdeční záležitost nebo má nějaké jiné nesdělené zájmy, kterého ho k tomu vedou.

Jinak by nemohl opakovat pořád dokola tytéž nepravdy, které mu v principu nelze vyvrátit, protože když se to na chvíli povede tak s nimi přijde za nějakou dobu znovu.

Nechci být nespravedlivý, osobně ho neznám, ale tento dojem to na mne dělá.

Re: Ještě reakce na pana Winklera k ,,metro-rychlodráha``
Autor: mic (IP zapsáno)
Datum: 09.01.2008 08:13

Mno, možná by bylo nejlepší halasně odtroubit velkolepý projekt "rychlodráhy" a pak v klidu provést "optimalizaci železniční trati č.120". Nevzbuzovalo by to emoce a výsledek by byl stejný. Mimochodem, nedávno mi jedna kolegyně tvrdila, že jim do kastlíku přišlo cosi o šílené rychlodráze, kde mají vlaky jezdit 180km/h a 100metrů od trati nic nesmí být, má to dělat hrozný rámus a tak prý chce radši metro...to jen tak pro ilustraci,jak se v tom kraji získávají hlasy...

Re: Ještě reakce na pana Winklera k ,,metro-rychlodráha``
Autor: Martin (IP zapsáno)
Datum: 09.01.2008 09:22

mic: To je nadsázka nebo jí to opravdu přišlo? Byl pod tím někdo podepsaný??

Je mi z toho opravdu nanic.. starosta se rozčiluje kvůli okruhu, chce hnát představitele Suchdola k soudu a že tu už mohla dávno být rychlodráha, která by taky omezila provoz to nikoho nezajímá. Naopak.

Jsem pro to, aby lidi z vilek podle železnice měli každý ve volbách sto hlasů a lidi ze sídliště podle Evropské vždycky jen celá rodina dohromady jeden hlas. Ono to tak už stejně v praxi funguje, tak by to lépe odpovídalo realitě. Neni třeba si hrát na rovnost, kde neni.

Re: Ještě reakce na pana Winklera k ,,metro-rychlodráha``
Autor: mic (IP zapsáno)
Datum: 09.01.2008 16:30

2Martin: Jak říkala, tak předávám. Bylo to někdy 2006-7, nepamatuju si přesně. Kolegyně se jinak o dopravu (tím méně drážní) vůbec nezajímá, takže si takovou věc těžko vycucá z prstu. Ale z rozhovoru vyplynulo, že o tom jinak neví vůbec nic, jenom jí vyděsila ta rychlost a z toho plynoucí rámus. Takže bych takovýmu papíru i věřil...yawning smiley((( Ale kdo byl původcem lejstra se můžu pokusit zjistit, jestli si to bude ještě pamatovat...

Re: Ještě reakce na pana Winklera k ,,metro-rychlodráha``
Autor: Martin (IP zapsáno)
Datum: 10.01.2008 08:43

Chtělo by to nějaký podobný papír najít, vyfotit a někde zveřejnit na internetu.

Ať si každý udělá obrázek sám o "spontánním odporu obyvatel Prahy 6 proti rychlodráze" a o úrovni některých (předpokládám) sdružení, která jsou (nejen) na těchto stránkách vychvalována.

Včetně toho, že považují voliče v P6 za stádo..Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,3504 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz