Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Doprava (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: M. Bureš (IP zapsáno)
Datum: 20.09.2007 22:52

Při diskusích na téma „Metro nebo rychlodráha“ se neustále ozývají hlasy podporující tu či onu variantu. Přiznám se, že nejsem příznivcem ani jedné skupiny. Nad řešením, které já (a nejen já, ale také řada dalších, s kterými jsem na toto téma diskutoval na odborných diskusních fórech zabývajících se veřejnou dopravou) považuji za optimální, budou možná někteří urbanisté ohrnovat nos, nicméně já toto řešení preferuji z jednoho prostého důvodu – jsem přesvědčen, že než vymýšlet nějaké sociálně – inženýrské modely, jak donutit cestující, aby používali ten či onen dopravní prostředek, je lépe vymyslet systém „šitý na míru cestujícím“. A ten se od dosud zpracovaných projektů metra či „rychlodráhy“ přece jen liší.
Začnu proto trochu netradičně – nebudu se teď chvíli zabývat ani metrem, ani železnicí, ale – autobusovou dopravou.

smoking smiley1. Autobusová doprava smoking smiley
Projekty metra i železnice mají jedno společné – jako jeden z hlavních cílů si kladou vyhnat část městské a veškerou příměstskou i dálkovou autobusovou dopravu až na samou periferii Prahy – do oblasti Dlouhé Míle, kde už přece mohou cestující z autobusů přestupovat do „ekologického“ metra, „ekologické“ železnice či „ekologické“ tramvaje.
Ne že by např. snaha vymístit z Dejvické alespoň část autobusových spojů nebyla správná, ale přece jen, není toto až příliš?
Pojďme se na problém podívat podrobněji.

1.1 Dálková autobusová doprava

1.1.1 Kam s autobusovým terminálem?
Dálková autobusová doprava jedoucí přes Prahu 6 – to jsou dnes zejména autobusy jedoucí směrem do Karlových Varů, Chomutova a Mostu. Téměř veškeré tyto autobusové spoje vyjíždějí z Florence.
Je dost možné, že v budoucnu se přece jen zajíždění těchto spojů až na Florenc ukáže jako překonané (zvláště, dojde-li ke zpoplatnění vjezdu do centra Prahy). Dálkové autobusy popojíždějící v kolonách – tak by určitě linková autobusová doprava neměla vypadat. Nenabízí se však pro ukončení dálkové autobusové dopravy lepší řešení než je Dlouhá Míle?
Podle mého názoru určitě ano – terminál Hradčanská má k tomu všechny předpoklady. Část cestujících, kteří autobusem na Hradčanskou přijedou, má totiž v Dejvicích cíl své cesty. Další část pak může přestoupit na metro, železnici nebo tramvaj. Autobusy tu mají i příslušné zázemí (Špejchar, P – BUS CENTRUM LETNÁ), a co zejména – terminál Hradčanská se nachází v blízkosti vnitřního (městského) okruhu, odkud by mělo být zajištěno po plánované Břevnovské radiále bezproblémové spojení až na okraj Prahy (předpokládám samozřejmě, že dle územního plánu bude Břevnovská radiála skutečně vybudována).
Dobře, Hradčanská se nabízí jako dobré řešení. Proč však přece jen ne ta Dlouhá Míle?
Ukazuje se totiž, že ani navržené metro, ani „rychlodráha“ nenabízejí cestujícím odpovídající, časově srovnatelné spojení. U metra je problém především v jeho „klikatosti“, u železnice pak v nedostatečné četnosti spojů a nutnosti dvojího přestupu cestujících v případě, že budou muset na další své cestě trasu A metra stejně použít. Navíc, než se dálkový autobus jedoucí z např. z Karlových Varů „proplete“ ze silnice R 6 na Dlouhou Míli, byl by při jízdě po Břevnovské radiále už téměř na Hradčanské.

1.1.2 „Pohodlnost“ cestování z Prahy 6 do Liberce
Pomozme si také analogií např. s jiným terminálem – Černý most. Je sice hezké, že pokud se chceme dostat z Prahy 6 např. do Liberce, jedou nám z Černého mostu pohodlné žluté autobusy nejmenovaného dopravce do Liberce po rychlostní silnici pouhou hodinu, nicméně pokud téměř stejně dlouhý čas na své cestě strávíme v často přeplněných prostředcích MHD, abychom se na ten Černý most vůbec dostali, je otázkou, jak budeme pohodlnost cestování veřejnou dopravou z Prahy 6 do Liberce hodnotit celkově.
Podobně můžeme třeba zmínit cestu na sever – do Rumburka atd. Není lepší stávající varianta, kdy autobusy vyjíždějí z Holešovic, než varianta zřejmě plánovaná, počítající s výjezdem autobusů z Letňan?
Co cesty na jih – není lepší jet směrem na Strakonice z Anděla (Na Knížecí), než např. toto nádraží zrušit a jezdit až ze Zličína (jak v jednom z rozhovorů s médii navrhoval radní pro dopravu p. Šteiner)?
Ne náhodou se terminály Hradčanská, Holešovice, Na Knížecí a také Roztyly nacházejí v blízkosti vnitřního okruhu Prahy. Opravdu je účelné autobusové terminály stěhovat až k hranicím Prahy, k okruhu vnějšímu?

1.2 Příměstská autobusová doprava
Pro příměstskou autobusovou dopravu (z Hostivice, Kladna, Slaného) je jistě terminál Hradčanská příliš v centru – nabízejí se však jiné. Pro autobusy z Hostivice je to Bílá Hora (až tam povede metro), pro příměstské autobusy z Kladna a Slaného (které by mohly, zatím však z různých důvodů stále nejsou zaintegrovány do PID) je to pak terminál Veleslavín.
Opět přináším některé argumenty:
1.Terminál Veleslavín se stejně bude stavět, a to jako terminál „dočasný“ (dokonce kvůli němu bude muset být zbourána čerpací stanice pohonných hmot) – proč toho tedy nevyužít?
2.Terminál Veleslavín nabízí dostatečnou nabídku kvalitní návazné dopravy – jak metro, tak železnici, pro některé relace se však vyplatí použít i tramvaj (např. směr Letná, směr Thákurova – pro studenty fak. stavební a architektury ČVUT, směr Nad Džbánem – pro studenty FTVS…), která by z Dlouhé Míle byla využitelná pramálo.
3.Ani metro, ani železnice nemůže v úseku od silnice R 1 do stanice Veleslavín nabídnout takovou cestovní rychlost, jako autobusy. V úseku od Divoké Šárky k silnici R 1 už nemá ul. Evropská žádná problémová místa v podobě přetížených křižovatek atd., v úseku Veleslavín – Divoká Šárka pak lze krizová místa řešit příslušnými stavebními úpravami (viz dále) či proměnným svislým dopravním značením (např. značením se základním stavem „Dva jízdní pruhy“ a mimořádným stavem „Vyhrazený jízdní pruh pro BUS“ s tím, že toto značení by mohlo být ukončeno cca 100-200 m před příslušnými křižovatkami tak, aby nebyla dále snížena jejich propustnost; v této souvislosti chci připomenout, že než dojde k zprovoznění metra alespoň k Veleslavínu, bude regulace dopravy pomocí telematických systémů a proměnného značení stále běžnější záležitostí).

angry smiley2. Kolik budeme platit za jízdenku na MHD?angry smiley
Kromě toho, že ukončení meziměstských autobusů na Hradčanské, resp. ve Veleslavíně, nabízí pro cestující příznivější cestovní dobu, než při nutnosti přestupovat už na Dlouhé Míli, existuje ještě další silný argument, a tím jsou – peníze.
Netřeba zdůrazňovat, co už bylo v různých příspěvcích mnohokrát řečeno – totiž že výstavba metra až na letiště má stát ohromné finanční prostředky, minimálně 40 mld. Kč. Dejme tomu, že to město, s pomocí EU, státu i pomocí boží, „nějak zaplatí“. Bude to výhra?
Zřejmě nikoli, neboť kromě investičních nákladů (včetně úroků ze zřejmě nevyhnutelných úvěrů) tu máme ještě náklady provozní, které jsou v případě metra také veliké. Dále tu vzniknou velmi významné náklady v souvislosti s nákupem dalších nových souprav metra.
V této souvislosti je proto vhodné připomenout nedávný audit provedený u Dopravního podniku hl. m. Prahy, na základě kterého vznikl návrh na poměrně razantní navýšení jízdného s odůvodněním, že každým rokem dotovat provoz MHD více než 75 procenty z celkových nákladů je nadále neúnosné.
Nechci zde nyní spekulovat, kolik má stát jízdenka MHD. Nicméně, co je více než zřejmé – čím bude provoz MHD dražší, tím větší tlak na zdražení jízdného zákonitě vznikne (připomínám, že v současné době jezdí autobusy do Kladna zcela bez dotací!!!).
Neuvážená výstavba metra do míst, kde nemá opodstatnění, tak skutečně může napáchat (nejen z hlediska daňových poplatníků, ale i z hlediska cestujících MHD) více škody než užitku.

eye rolling smiley3. Je tedy nutné vést metro až na letiště?eye rolling smiley
Zdálo by se tedy, že, není-li nutné (a dokonce to není ani žádoucí) ukončovat meziměstské autobusy na Dlouhé Míli, není také nutné budovat nákladné metro přes Dlouhou Míli až na letiště (stačí ho vést přes Červený vrch a Veleslavín na Petřiny a zde ho ukončit s výhledovým dalším pokračováním přes Motol, Bílou Horu a Řepy do Zličína). Vždyť železniční odbočku z Ruzyně na letiště lze vybudovat podstatně levněji, Dědinu lze kvalitně obsloužit tramvají.
Je tu však ještě jeden aspekt – kde v tom případě vybudovat záchytné parkoviště P + R?

confused smiley4.Otázky kolem umístění P + Rconfused smiley

4.1 Význam P+R
Je třeba říci, že funkci záchytného parkoviště P + R nelze přeceňovat. Kdo v jeho výstavbě na Dlouhé Míli vidí řešení umožňující radikálně snížit dopravní zátěž např. v Evropské ulici, tomu je třeba připomenout, že, ač se P+R na Dlouhé Míli řadí po P+R na Chodově mezi záchytné parkoviště s druhou největší nabídkou kapacity parkovacích míst v Praze, stále je to „pouhých“ cca 600 parkovacích míst, což ve srovnání s provozem na Evropské (cca 17-18 tisíc aut denně v každém směru), či v ul. Patočkova není mnoho.
Koneckonců, 600 lidí lze odvézt jednou soupravou metra.
Na druhou stranu, výstavbu P+R nelze ani podceňovat a už vůbec nelze pomíjet potřebu k P+R zavést kvalitní návaznou kolejovou dopravu. Pokud totiž město v budoucnosti uvažuje o zpoplatnění vjezdu do centra Prahy, je vybudování kvalitních záchytných parkovišť nezbytné už jenom z toho důvodu, aby zpoplatnění vjezdu do centra Prahy bylo politicky prosaditelné.


4.2 P+R bez metra – je to možné?
Zatím, až na výjimky (P+R Běchovice, které je však velmi málo využívané), je jako prostředek návazné kolejové dopravy používáno metro. Lze si vůbec jiný druh veřejného dopravního prostředku pro pokračování jízdy do centra představit? Může to být např. vlak se špičkovým intervalem 15 minut? Asi těžko.
Přesto jsem přesvědčen, že jiné možnosti, než je cesta navrženým „klikatým“ metrem, existují. A dokonce nejsou horší.
Místo pouze jednoho záchytného parkoviště by podle mého názoru bylo vhodné vybudovat záchytná parkoviště dvě. První v Ruzyni, kde je na to dost prostoru a kde s tím dokonce počítá platný územní plán. Zastávka vlaku v Ruzyni má totiž tu výhodu, že zde (při realizaci projektu „rychlodráhy“) mají jezdit jak vlaky na Kladno, tak vlaky na letiště. Při předpokládaném špičkovém intervalu 15 min. pro každý směr se tak dostáváme na výsledný špičkový interval 7-8 min., který je již velice slušný a pro účely P+R podle mého názoru dostačující (koneckonců špičkový interval souprav metra např. ve stanici Depo Hostivař není o moc lepší). Kdo má tedy cíl poblíž stanic projektované „rychlodráhy“, mohl by P+R v Ruzyni výhodně použít.
Kdo má naopak cíl poblíž stanice metra trasy A, pro toho by mohlo být za určitých okolností výhodné použít P + R na Dlouhé Míli. Za jakých? Pokud tramvaj, která má na Dlouhou Míli vést, natolik zatraktivníme, že se cestovní rychlost (která závisí především na intervalu mezi spoji, jízdní době Dlouhá Míle – Veleslavín a době přestupu z tramvaje na metro ve Veleslavíně) s jejím použitím téměř vyrovná cestovní rychlosti s použitím „klikatého“ metra.
Možností, jak toho dosáhnout, je určitě více. Pro zajímavost přikládám tento amatérsky vypracovaný návrh (skutečnou proveditelnost by musel prověřit někdo povolanější):

4.3 Jak zrychlit tramvaj v úseku Dlouhá Míle – Veleslavín
(náčrty k níže uvedeným návrhům viz stránky [www.metroweb.cz])
Při pohledu na projektovanou stanici Veleslavín se zdá (a průběh nivelety ul. Evropská k tomu doslova vybízí), že by bylo možno v oblasti Veleslavína tramvaj zavést hlouběji pod zem (pod navrhovaný podchod) a vytvořit perfektní přestup na metro A, lepší než je přestup na Muzeu mezi trasami A a C.
Dále by bylo např. zajímavé provést na ul. Evropská tyto stavební úpravy:
1.Před stanicí Veleslavín, těsně za zahloubením tramvaje ze směru Divoká Šárka, přerušit střední dělící pás pro možnost otočení vozidel.
2.U Divoké Šárky provést jízdní pás ve směru z centra a tramvajový pás v zářezu a místo zrušené tramvajové smyčky provést vratnou větev vzniklé mimoúrovňové křižovatky. Tím by se zabilo několik much jednou ranou: došlo by ke zkapacitnění křižovatky, kde se často tvoří kolony (eliminace levého odbočení), což by mělo příznivý dopad pro projíždějící autobusovou dopravu, a dále by došlo k vytvoření mimoúrovňového odbočení tramvajové trati směrem do ulice Vlastina.
3.Realizací navrhovaných opatření by také bylo možno zrušit veškerá levá odbočení přes tramvajovou trať v úseku Divoká Šárka – Veleslavín (auta by se mohla otáčet na křižovatce v Divoké Šárce a přes přerušený střední dělící pás ve Veleslavíně) a vytvořit tak skutečně funkční „rychlou tramvaj“, využitelnou jak z P+R Dlouhá Míle, tak samozřejmě z Dědiny i dalších oblastí.

Uvedené náměty a „výkresy“ přiložené na citovaných internetových stránkách jsou skutečně pouze amatérské náměty na téma „jak by to možná šlo udělat“. Při vhodných zadávacích podmínkách by se však možná proveditelnost stavebních úprav s cílem „co nejvíce zrychlit tramvaj“ ukázala jako reálná.

4.4 Porovnání variant P+R s metrem a bez metra
Za jistých okolností by mohlo být spojení z P+R Ruzyně a Dlouhá Míle pomocí vlaku a tramvaje oproti variantě P+R Dlouhá Míle s přestupem na „klikaté“ metro dokonce výhodnější. Proč?
Varianta P+R Dlouhá Míle s přestupem na metro má totiž dva základní nedostatky:
1.Ze silnice R 6 je to na Dlouhou Míli docela zajížďka.
2.Pokud by kapacita záchytného parkoviště na Dlouhé Míli přestala stačit, nastává průšvih.
Oba tyto nedostatky jsou při variantě vlak + tramvaj do značné míry eliminovány, neboť:
1.P+R Ruzyně je ze silnice R 6 mnohem dostupnější.
2.Navržená dvě záchytná parkoviště nabízejí vyšší kapacitu.
3.I při jejím překročení lze ve vzdálenější budoucnosti snadno (a hlavně levně) kolem tramvajové trati vytvořit další plochy pro realizaci záchytných parkovišť (vzhledem k tomu, že nikdo dnes neví, zda a jak bude v budoucnu např. zpoplatněn vjezd do širšího centra Prahy, těžko se dá také odhadovat potřebná kapacita záchytných parkovišť). Tramvaj lze v případě potřeby možno vést také jižním směrem od Dlouhé Míle do oblasti, ve které je dnes vyhlášena stavební uzávěra.

the finger smiley5. Závěr - shrnutíthe finger smiley
Komu po přečtení tohoto článku nepřipadá tento návrh dopravní obsluhy Prahy 6 oproti variantám metra a „rychlodráhy“ s terminálem Dlouhá Míle z urbanistického hlediska dostatečně „uhlazený“, ať teď na chvíli zapomene na územní plány, teorii dopravních systémů, terminály, záchytná parkoviště, ekologii apod. a zkusí se jednoduše vžít do pozice cestujícího jedoucího autobusem např. z Karlových Varů do Prahy.
Co byste preferovali? Dojet plynule, rychle a pohodlně tunelem (Břevnovskou radiálou) až na Hradčanskou a zde mít možnost přestoupit na metro, železnici se špičkovým intervalem 7-8 min. či tramvaj? Nebo se nechat odvézt severním směrem na Dlouhou Míli, zde nutně přestoupit na metro (s intervalem odpovídajícím pásmovému provozu), tím se vzápětí vrátit na jih až pod úroveň Karlovarské ulice a Břevnovské radiály, a pak zamířit zase zpět na sever?
Kdybyste každodenně dojížděli autobusem z Kladna či Slaného, nepreferovali byste dojezd do Veleslavína s širokou nabídkou přestupů, než dojezd na Dlouhou Míli?
A vůbec, není kombinace výstavby metra na Petřiny (s výhledovým pokračováním na Zličín) a zároveň výstavba železnice na Kladno s odbočkou na letiště přímo parádní? Vždyť Pražané by tak, kromě prodloužení metra A, dostali „zadarmo, jako bonus“, vlastně další trasu „metra“ v podobě příměstské železnice se špičkovým intervalem 7-8 min. (velmi výhodné pro obyvatele Liboce, Veleslavína, Dejvic, ale i dalších oblastí Prahy 6, a samozřejmě nejen Prahy 6 thumbs upthumbs upthumbs up).
Je takováto varianta skutečně politicky neprosaditelná (ač by ve svém důsledku znamenala splnění všech předvolebních slibů, neboť „rezidenční oblasti“ Prahy 6 by, kromě Dědiny, stále byly obslouženy slíbeným metrem a Dědina by díky přímé rychlé tramvaji, s lepší docházkovou vzdáleností k zastávkám, také nebyla obsloužena hůře než při variantě s vedením metra na letiště)?

Mikuláš Bureš

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: Diva Bara (IP zapsáno)
Datum: 21.09.2007 09:15

Mám jednu zásadní připomínku k těmto námětům. Zakončení metra na Petřinách totiž považuju za problematické. Tato čtvrť je vyhlášená tím, že se jedná o velmi klidné místo s dobrým spojením do centra. Asi deset minut tramvají na metro je totiž skutečně perfektní spojení, když vezmeme v úvahu, že jinak se jedná o obytnou čtvrť víceméně na okraji města. A právě ten okraj města by mohl způsobit, že pokud na Petřinách bude metro končit, začne tato stanice přitahovat automobilisty z okolí, kterým se vyplatí dojet si autem na tuto stanici, která pro ně bude nejbližší, a dále pokračovat metrem. Když vezmeme v úvahu, že metrem by měli cestuící být z Petřin odhadem do čtvrt hodiny až u Muzea, pak je to samozřejmě velmi rychlé spojení, rychlejší než např. ze Zličína. Čili se velmi obávám, že při trvalém nebo dlouhodobém zakončení metra na Petřinách v této čtvrti velmi zhoustne automobilový provoz. Pokud vím, tak v současnosti tam místní nemají větší problémy s parkováním. Malých parkovišť mezi domy je tam několik, parkuje se i podél chodníků a jak se zdá, skutečně nikdo nemusí půl hodiny jezdit po okolních ulicích a hledat místo k zaparkování, jako je tomu třeba na Letné. To může být způsobeno částečně tím, že v současné době na Petřinách ještě převažují starší obyvatelé, kteří auto nemají, ale nemalý vliv má jistě i fakt, že MHD v těch místech slouží skutečně jen k cestování místních do centra a kdo tam nebydlí, popř. nepracuje, ten celkem nemá důvod tam jezdit autem. Existuje tam asi určitá míra tranzitní dopravy po Ankarské, ale to je vše. To se může ale radikálně změnit k horšímu, pokud bude na Petřinách konečná metra a v návaznosti na to se postaví Břevnovská radiála přes Vypich. Rázem se může stát, že vzroste množství těch, kteří po radiále dojedou na Vypich a k dalšímu cestování se jim bude náramně hodit, že je v blízkosti metro, kterým se lze za čtvrt hodiny dostat až do centra, protože předpokládám, že ani při existenci radiály to autem do centra od Vypichu nebude rychlejší. Co nastane? Vzrůst automobilové dopravy v obytné čtvrti, veškerá místa k parkování obsazená - a po klidné obytné čtvrti bude veta. A to jen proto, že tam někdo postavil konečnou metra...

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: M. Bureš (IP zapsáno)
Datum: 22.09.2007 21:12

K tomu parkování - osobně to nevidím tak horké, neboť, alespoň zatím, lidé možnosti přestupu z aut na metro nijak masivně nevyužívají (ve srovnání se skutečnými intenzitami provozu vozidel).
Uvedu příklad: Po magistrále se každý všední den na Prahu valí přes 50 tisíc aut denně. P+R Chodov o kapacitě 693 míst však většinou plně obsazeno zdaleka není (bohužel, na stránkách [www.tsk-praha.cz] je poslední aktuální údaj o obsazenosti z 5. září, takže teď nelze obsazenost tohoto ani dalších parkovišť P+R průběžně sledovat). Neboli, počet řidičů využívajících P+R je (ve vztahu k počtu celkovému počtu řidičů) zatím zanedbatelný.
Nějakého dramatického zvýšení provozu aut v souvislosti s ukončením metra na Petřinách bych se tudíž neobával, zvláště kvůli omezenému počtu parkovacích míst (v ulicích Ankarská a Na Petřinách by podle mého názoru došlo ke zvýšení provozu v řádu max. jednotek procent).
Jiné je to samozřejmě s obsazeností parkovacích míst v bezprostřední blízkosti stanice metra. Tam lze pochopitelně očekávat zhoršení (i když místní občany to omezí zřejmě jen částečně, neboť odpoledne budou "přespolní" tato místa postupně opouštět).
Pokud by však byl realizován projekt modernizace Buštěhradské dráhy s odbočkou na letiště a bylo zřízeno P+R v Ruzyni, kde by mohli řidiči přestoupit na vlak jedoucí do centra ve špičkovém intervalu 7-8 min., myslím, že by většina řidičů využila právě toto záchytné parkoviště (než složitě objíždět Petřiny a hledat místo pro parkování).
Podle mého názoru tedy pro obyvatele Petřin při vybudování stanice metra "Petřiny" pozitiva výrazně převažují nad negativy.

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: marka (IP zapsáno)
Datum: 24.09.2007 00:05

Dovolim si nesouhlasit s tvrzenim, ze prestup z auta na metro je malo vyuzivan, Bydlim v blizkosti Kulataku a diky metru tu mame velky problem s parkovanim. Stanice metra je vybornym nastupnim bodem pro lidi, kteri sem prijizdeji auty od Kladna a jinych mist. Na Petrinach tomu nebude jinak. Mozna pribydou lide prijizdejici od Karlovych Varu a Plzne...

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: M. Bureš (IP zapsáno)
Datum: 24.09.2007 20:35

Marka: Máte pravdu, teď vidím, že svou první větu jsem formuloval hodně špatně. Chtěl jsem říci, že v souvislosti s "lákadlem" zaparkovat u stanice metra na Petřinách nijak dramaticky (např. v řádu desítek procent) nevzroste provoz aut jedoucích po ul. Ankarská, Na Petřinách a dalších.
Že se ale v blízkosti stanice metra zhorší možnosti parkování, je jasné.

Nicméně, jak jste uvedla, bydlíte u Kulaťáku. Kdyby tedy bylo teoreticky možné stanici Dejvická zrušit a metro ukončit třeba na Hradčanské, byla byste pro? Asi ne.

Zrovna tak mám zato (ačkoli Dejvice nelze s Petřinami zcela srovnávat), že i přes dílčí neduhy bude stanice Petřiny (i jako stanice konečná) pro místní občany přínosem (a to i přes skutečnost, že Petřiny jsou v současné době MHD obslouženy velmi dobře).

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: Barka (IP zapsáno)
Datum: 25.09.2007 09:07

M. Bureš: Já mám opět námitku k tvrzení, že metro bude pro Petřiny přínosem. Pokud se týká spojení s centrem - budiž. V současné době je to tramvají na Hradčanskou 12 minut, což je perfektní. Metrem to bude, odhaduju, tak čtvrt hodiny až do centra na Můstek nebo Muzeum. Je to jen odhad, nemám to spočítané. Čili nějaká časová úspora tam bude, i když ne velká. Ovšem metro bude propojovat skutečně jen Petřiny samotné s centrem, a to objížďkou přes Veleslavín atd. Nicméně spolu s jeho zprovozněním se počítá s omezením tramvajové dopravy v ulici Na Petřinách. A v tom ten problém vidím. Mezi Petřinami a Hradčanskou (když beru v úvahu současný stav) je přece ještě další oblast s obytnou zástavbou a také s nemocnicí. Lidé tu tramvaj využívají PO CELÉ TRASE, není to tak, že všichni na Petřinách nastoupí a u metra vystoupí. Ne každý nastupuje na Petřinách, ne každý jede jen na Hradčanskou. Co bude s dopravou pro tyto cestující, pokud se tramvaje s poukázáním na metro omezí? Já se obávám např. zrušení nebo spíše zkrácení linky 18, která po zprovoznění metra bude v části od Petřin na Staroměstskou jakoby kopírovat trasu metra, až na to, že v první části jede nikoliv přes Veleslavín, ale přes Střešovice. Pokud někdo vymyslí přímo hlavou, že když je tu metro, dá se přece od Petřin až na Staroměstskou dojet metrem, co z toho vznikne? Výrazné prodloužení intervalů osmnáctky? Nebo její odklonění z Hradčanské na smyčku v Podbabě, aby "zbytečně" nejela někudy, kudy se přece dá cestovat metrem? A co tedy pak bude s dopravou ve Střešovicích? Zůstane tam jednička, která jede z Hradčanské dál až na Palmovku a na Žižkov, takže vlastně na Hradčanské opouští území obsloužené metrem A a tím pádem by mi připadalo logické, kdyby ji nechali tak, jak je. Dvojku zruší zcela určitě, protože ta už teď prakticky kopíruje budoucí trasu metra. Takže mi z toho vychází, že po otevření metra zůstane na Petřinách k dispozici asi jednička, i když možná s prodlouženými intervaly, možná osmnáctka, ale možná taky ne. Nevím, jestli už v tomto směru existují nějaké konkrétnější plány, takže toto je pouze můj osobní odhad. Třeba se mýlím. Ale to, že se počítá s omezením tramvajové dopravy, to je holý fakt, tyto informace se v těch plánech najít dají. Takže si zkuste představit, jak to bude vypadat: Petřiny budou mít sice rychlé spojení s centrem díky metru, ale jejich nejbližší okolí, dosažitelné pouze tramvají, už místním příliš snadno dostupné nebude. Včetně např. nemocnice ve Střešovicích. A to už nemluvím o autobusových linkách, které nyní vedou z Petřin na Smíchov a do Nových Butovic, protože ty nemám tolik proježděné, nicméně při prodloužení metra do Motola to odskáčou určitě i některé autobusy. Podobné problémy pak čekají oblast Bělohorské (kvlůli stanici metra Bílá Hora), no a taky samozřejmě Červeňák. Takže já nevím, jak to vidíte vy, ale já to vidím tak, že metro sice není neužitečné, ale musí se vhodně doplňovat s povrchovou dopravou, nikoliv přispívat k její téměř likvidaci. No a obávám se, že ta nová trasa A, tak jak je navržená, bude znamenat spíš to druhé.

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: M. Bureš (IP zapsáno)
Datum: 25.09.2007 18:06

Barko, v podstatě máte ve všem pravdu. Až na tu první větu. Metro pro Petřiny přínosem bude, ne tak samozřejmě pro další oblasti kolem tramvajové trati z Petřin na Hradčanskou (úvahy, že dojde k redukci tramvajové dopravy, mají pochopitelně logiku).
Ano, existují v Praze (i jinde) oblasti, které "profitují" z toho, že se nacházejí na trase spojující místa s velkou poptávkou a které přitom samy o sobě tolik dopravy negenerují (např. Jenerálka, která leží na spojnici tras směřujících na Nebušice a Horoměřice, Ruzyňský velkoobchod, ležící na trase linky č. 218, Baterie, Ořechovka, ležící na tramvajové trase spojující Petřiny s Hradčanskou...).
Realizací některých změn v organizaci dopravy se pak může stát, že oblasti, které původně stály na "hlavních tazích MHD" a byly z těchto hlavních tahů vyloučeny, se cítí poškozeny.
Nicméně já myslím, že i pokud zůstane zachována na Petřiny a do Divoké Šárky byť jen jedna jediná linka, budou tyto oblasti obslouženy stále poměrně slušně, spoje zde budou jezdit zhruba stejně často jako dnes jezdí např. z Dejvic do Řep (linka č. 180) či z Dejvic na Sídliště na Dědině (linka č. 218).

Nebo jinak: Má-li být prodloužena trasa A metra, pak si nedovedu představit, že by měla Petřiny míjet. Protože, kde už by potom ty stanice měly být umístěny?

A ještě poslední věc: Praha 6 má šanci stát na spojnici železničních tras vedoucích z centra Prahy do Kladna a z centra Prahy na letiště. Může tak z této skutečnosti "profitovat" a získat tak nové pohodlné spojení s centrem Prahy s velmi slušným intervalem, ač sama o sobě toto spojení negeneruje.
Velmi mě štve, jak se k této šanci představitelé Prahy 6 doposud staví. angry smiley

Chabý dopad zde uváděných myšlenek
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 25.09.2007 22:23

Zdravím všechny diskutující :-)

je fajn, že se zde najdou lidé, kteří si (zadarmo!) najdou čas podrobně se zamýšlet nad možnostmi dopravního řešení (nejen) na Praze 6, ne/výhodami jednotlivých řešení.

Představitelé radnice (vč. odpovědné představitelky!) proti tomu neustále dokola omílají a vychvalují (za peníze!) Chalupoidu a to bez uvádění dalších dopravních souvislostí.

Až se skoro divím, že zde diskutující do toho mají ještě chuť ;-)

Napadá mne však, že zde uváděné úvahy maji zcela zanedbatelný dopad jak na radnici (nevšiml jsem si, že by k tak závažné věci z radnice zde někdo reagoval), tak i na metrománií mediálně masírované "obyčejné" obyvatele Prahy (6). Mrkněte jen na počty shlédnutí jednotlivých příspěvků = jsou to desítky či max. malé stovky, a to mám ještě dojem, že se každá návštěva stránky započítává dvakrát (zkuste si reládovat;-) ) Co je to proti 100.000 obyvatel Prahy 6???

Myslím, že by bylo nanejvýš dobré zde diskutované provětrat více na veřejnosti! Ideálním místem vidím časopis Šestka! Zkuste napsat příspěvek (nebo lépe příspěvkY) také tam!

Obávám se, že se podobné názory moc "do krámu" radnici hodit nebudou, ale za pokus to myslím stojí.

Držím palce :-)

Jirka Škvor

Re: Chabý dopad zde uváděných myšlenek
Autor: Barka (IP zapsáno)
Datum: 26.09.2007 08:36

JirkaŠ: dobrý nápad. Pokud jde o mě, tak ten pokus klidně podniknu. Ale zatím jsem si nevšimla, jestli v Šestce je nějaká dopisová rubrika nebo něco takového. Obávám se, že to je jen sebeprezentace radnice. Nicméně psát dovedu, takže zkusit to můžu. Já bych v návaznosti na váš návrh přednesla jiný: ve středu 3.10. se má konat setkání radnice s občany Petřin. A to od 17:00 v Ústavu makromolekulární chemie. Nevím, jak taková setkání vypadají a kolik tam chodí lidí (pokud vůbec někdo), ani kdo z radnice se účastní. Nicméně bych to brala jako další pokus přednést zodpovědným připomínky těch občanů, kteří se nenechají masírovat a trošku se sami nad plánovaným metrem zamýšlejí. A myslím, že tam nemusí nutně jít jen ti, co bydlí na Petřinách, protože ta plánovaná trasa nemá jen tu jednu stanici, takže se tam - bude-li na to příležitost - může dostat na přetřes i třeba ten Červeňák. To je tedy můj návrh.

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: Barka (IP zapsáno)
Datum: 26.09.2007 08:52

M.Bureš: Já netvrdím, že metro by mělo míjet Petřiny. Ale mám zkušenosti z jiné části Prahy, konkrétně z Chodova, jak to vypadá, když spojení určitého místa umožňuje pouze metro. Opravdu to není nic moc, stačí jeden vtipálek, co anonymně ohlásí bombu a zavře celou trasu, nebo vzpomeňte na situaci po povodni, což se sice netýkalo celého "céčka", ale byla to jasná ukázka toho, jak jsou některé části města na metru závislé. Proto mi "dělá vrásky" představa, jak to v Praze 6 bude s dopravou vypadat, až se postaví metro, které jakoby "ustřihává" některé tramvajové trasy. Mně ty tramvaje v současné době připadjí naprosto skvělé. Kolik je v Praze tratí, po kterých mohou tramvaje jezdit plynule a rychle, protože se jim po kolejích nemotají auta? Samozřejmě, že jsou ještě v dalších částech Prahy, nejsou to jen ty, které jsem vyjmenovala, ale osobně jsem toho názoru, že právě tyto tratě by si město mělo hýčkat. Tramvaj je čistší než autobusy, ty tratě už stojí, takže údržba a modernizaca vyjde zřejmě levněji než výstavba nové trasy metra. Já nejsem skalní odmítač metra, já si jen myslím, že metro by mělo být doplňkem povrchové dopravy, sloužit k přepravě na velké vzdálenosti, které by povrchovou dopravou byly komplikovaně dosažitelné, případně být alternativou dopravy po povrchu pro případ, kdy lidi spěchají. Ale nemyslím si, že by lidi měli dostat na výběr "buď metro - nebo tramvaj/autobus". To je podle mého názoru špatný přístup, ale právě ten hrozí Praze 6 do budoucna. No a pokud jde o rychlodráhu, tak já bych byla jedině pro. Sice bydlím kousek stranou, ale určitě by se našly příležitosti, kdy bych ráda využila možnosti jet do centra vlakem. Bylo by to skoro stejně rychlé jako metro. Samozřejmě chápu, že lidi bydlící okolo té trati mají strach z hluku, ale jestliže ta trať je navržená tak, aby se hluk omezil a vlaky lidi neobtěžovaly, tak myslím není důvod, proč to odmítat. Kromě toho argumenty, že v jiných evropských městech jezdí na letiště metro, jsou scestné, protože to není pravda. Jistěže někde jezdí na letiště metro - ale někde naopak vlak. Napadá mě rychle například Brusel. Ta doprava na letiště se prostě v každém městě řeší tak, jak je to v tamních podmínkách nejvhodnější a já opravdu nejsem přesvědčená, že pro Prahu je metro tím vhodným řešením. Ostatně mě napadá, jestli počítat s rozsáhlou sítí metra v tak kopcovitém terénu, jaký má Praha, není poněkud šílené. Nejsem technik, ale předpokládám, že pod placatým Londýnem se to metro staví asi snáz a zřejmě i levněji než v kopcovité Praze. Takže to je další argument pro to, proč by se podle mého názoru měla v Praze velmi pečlivě a s citem kombinovat povrchová doprava s metrem.

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: marta (IP zapsáno)
Datum: 26.09.2007 10:31

Pojdete za stovku ? mluví se o dost vysokých cenách, že by bylo jízdné jen jako v MHD včetně předplatného jsem neslyšela. Do centra na Masaryčku ? Hm. možná někdy,nebo pokud pracujete poblíž. Jízdní řád ? Frekvence taková jako na metru ? To asi ani nikdo neuvažuje. Budete muset být na nádraží v přesnou minutu, jinak máte smůlu. atd. atd.

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: Barka (IP zapsáno)
Datum: 26.09.2007 11:38

Marta:to s tou cenou asi závisí na dohodě mezi Prahou 6 a středočeským krajem, jestli se nemýlím. Byla o tom kdesi v tomto diskusním fóru řeč. Masarykovo nádraží je v centru, na tom žádný problém nevidím. Je odtamtud další spojení tramvajemi, metrem atd. O vyšší frekvenci, pokud vím, se naopak uvažovalo, protože aby rychlodráha měla smysl, asi by nemohla jezdit třikrát denně jako teď (nevím přesný jízdní řád, ale moc toho není, pokud vím). Čili rychlodráhu upravenou tak, aby kromě dopravy z letiště do centra obsloužila i kus Prahy 6 považuju za dobré řešení.

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: Martin (IP zapsáno)
Datum: 26.09.2007 11:57

Marta: nesmíte číst jen účelové názory pana starosty.

Navrhovaná rychlodráha má být součástí PID s přestupy na všechny trasy metra i na mnoho autobusů a tramvají.

Má jezdit 6-8 za hodinu (už nevim přesně). Pod půlkou Prahy 6 má být v tunelu a financovat ji má stát.


Co chcete víc??

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: Martin30 (IP zapsáno)
Datum: 26.09.2007 12:59

Marta: Rychlodráha bude rekonstruovaná železnice, tudíž po ní budete jezdit na jednotlivou jízdenku nebo tramvajenku MHD, tak jak je tomu směrem třeba na Benešov až do Čerčan (a do Kolovrat stačí tramvajenka bez kuponů vnějších pásem).

Pokud by rychlodráha byla realizována v původní podobě, pokryla by určité území Prahy 6 lépe než navržené metro. Interval by mohl být cca 10 minut. 20 minut z Kladna i letiště směr centrum.

Kromě toho metro bude pak určitě směrem na Prahu 6 prodlouženo také. Jde o to, aby Praze 6 neuškodilo a bylo doplňkem tramvají, vlaku a autobusů a nezhoršovalo dopravu v území jako celek.

V určitých návrzích řešení je prodloužení rychlodráhy přes centrum Prahy nikoli na Masarykovo nádraží ale do prostoru pod Hlavním nádražím s dalším průjezdem do Vršovic, do stanice Zahradní Město, Hostivaře a do Říčan. Tak, aby při průjezdu tímto směrem nemuseli cestující využívat jinou MHD k přestupům. Ve Vršovicích by byl přestup na metro D. Ale to jsou bohužel také úvahy, které přišly pozdě, neb politici si dělají naprosto, co chtějí...

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: M. Bureš (IP zapsáno)
Datum: 26.09.2007 20:55

Pro zajímavost: Po delším výpadku jsou stránky [www.tsk-praha.cz] obsahující údaje o kapacitě P+R a jejich aktuální obsazenosti opět funkční.

Ve srovnání se skutečnými intenzitami provozu na hlavních tazích (viz [www.udipraha.cz]) je to zatím skutečně zanedbatelné procento.

Systém záchytných parkovišť (stávajících i plánovaných, mezi které počítám i Dlouhou Míli s kapacitou cca 600 míst, pokud jsem je v projektu dobře spočítal) tedy významně ulicím v Praze odlehčit prozatím NEMŮŽE (jak se nám snaží namluvit někteří politici).

Nechci tím říci, že by se neměly P+R budovat, ale nelze to brát jako hlavní argument, proč vést přes Dlouhou Míli na letiště drahé metro místo levnější železnice.

Re: Rychlá tramvaj po Evropské
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 01.10.2007 21:21

Zdravím,

celé je to celkem pěkný laborát :-) K tramvaji po Evropské: Ano, velký problém je jednak "červená vlna" pro tramvaje a další neméně důležité je i nešťastné odbočování aut vlevo přes tramvajový pás. Stačí sám jeden moula se svojí plechovkou na kolejích, a desítky lidí v tramvaji mají zkrátka smůlu.

Nastíněné řešení v Šárce [www.metroweb.cz] a ve Veleslavíně [www.metroweb.cz] (kromě jiného) řeší i problém s tímto odbočováním.

Nicméně, když si představím celou Evropskou, je těch míst celá dlouhá řada. Hned dole u peďárny (z tohoto pohledu běda, až tam přibude obchvat Kulaťáku!!!), dále ještě jednou u peďáku odbočka na Hanspaulku, "firemní" odbočka u Siemense, Starpdejvická, Bořinda,....

Myslím, že zahloubením by šla vyřešit také situace na Červeňáku, možná i na Horoměřické. Tady bych vidělale řešení opačné - místním tunelem poslat mezi Horoměřickou a Etiopskou/Alžírskou pod zem auta. Na Červňáku by zbyla "nahoře" klidější zóna jen s únosnou tramvají, případně jedním pruhem pro autobusy/zásobování. Zmizel by i nebezpečně rozpůlený přechod a uzoulinké nástupní ostrůvky. Ideálně by metro mohlo vyvěrat až na plácek před Delvitou/Billou.

Jirka Škvor

Re: Chabý dopad zde uváděných myšlenek
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 01.10.2007 21:42

Barko,

bude moc fajn, když do Šestky napsat zkusíte. Mám také takový dojem, že celé ty noviny jsou hlásnou troubou radnice, veškeré názory občanů vymizely; vypadá to, že si "žijem jak na zámku", zkrátka žádné problémy nejsou...

Na Petřiny na setkání radnice s občany může jít myslím kdokoliv, nepředpokládám, že by se při vstupu kontrolovaly občanky ;-) Třeba tam budou radní sdílnější, než jak to (shodou okolností na petřinské téma) předvedl vedoucí odboru výstavby prostřednictvím Ing. Trnkové nedávno v otázkách a odpovědích: "Městská část o výstavbě domů soukromými subjekty na svých stránkách ani na stránkách časopisu „6“ neinformuje.". A basta.

Jirka Škvor

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: Barka (IP zapsáno)
Datum: 04.10.2007 09:07

Nejdřív jsem myslela, že budu muset založit nové téma, ale toto se zdá velmi vhodné. Takže: zašla jsem včera na setkání radnice s občany Petřin s úmyslem dozvědět se něco víc o plánovaném metru a souvisejících věcech, případně vznést dotaz nebo připomínku. Sál byl nabitý lidmi, ovšem - věkový průměr byl asi tak 65 let. Tomu odpovídal i obsah dotazů. Dotazy byly položeny hned na začátku písemně, nakupilo se jich značné množství, takže celé setkání bylo věnováno pouze zodpovídání jednak písemných dotazů, které starosta třídil do skupin, jelikož mnohé se opakovaly, a jednak dotazů ústních, pro které koloval po sále mikrofon. Na metro se sice mezi desítkami stížností na stav chodníků také dostalo, ale jen okrajově. Paní Trnková na dotaz, jaká je podle jejího názoru výhoda metra na Petřinách v souvislosti s předpokládaným omezením povrchové dopravy odpověděla nejdříve stručným shrnutím údajů o plánované výstavbě, které v této diskusi už snad všichni znají, a poté pravila, že povrchová doprava se nebude omezovat, pouze měnit podle aktuální potřeby. Například prý se změní trasy některých autobusů, protože prý už nebude třeba jezdit autobusem na Vypich. Když jsem se propracovala k tomu, že mi byl asistentkou podán mikrofon a umožněn dotaz, poukázala jsem na to, že podle informací na webu magistrátu se zcela jasně počítá s poklesem využívání tramvají a tedy s jejich omezením, že však stanice metra obslouží jen nejbližší okolí a jestli se kvůli tomu tramvaje zruší nebo omezí, tak na to doplatí lidí, kteří bydlí třeba několik stanic tramvají od budoucí stanice metra. A že nevím, proč si myslí, že nebude třeba jezdit autobusy na Vypich, když jedna stanice bude na Petřinách a další až v Motole. Paní Trnková popřela, že by říkala, že se nebude těmi autobusy jezdit na Vypich, prý říkala, že se ty trasy nějak změní, ale jak, to se teď ještě neví (!). Zbytek dotazu zodpověděl starosta slovy, že samozřejmě, že využívání dopravy se změní v návaznosti na metro a tomu se bude povrchová doprava uzpůsobovat, a že pokud jde o části vzdálenější od metra, tak ty prý velmi dobře obslouží rychlodráha - například Střešovice (!). Na případné moje doplňující otázky nebo připomínky nebyla příležitost - byl mi odebrán mikrofon. O hlasité připomínky i bez mikrofonu jsem se už nesnažila, a to z prostého důvodu: u publika v sále jsem totiž pro své dotazy neměla naprosto žádnou podporu. Už když paní Trnková přednesla plánované termíny výstavby metra, ozvalo se nemálo nespokojených hlasů těch sedmdesátníků i osmdesátníků, kterých byl sál plný, že toho se oni ale už nedožijou... A na moji otázku týkající se návaznosti povrchové dopravy se zase ozývaly z publika polohlasné námitky, že takové dotazy jsou "předčasné", že přece metro bude "až za deset let". Ti lidé si prostě vůbec neuvědomují, že jestli třeba i bude metro až za deset let, tak rozhoduje se o něm nicméně teď. A že pokud se něco dá změnit, tak jedině dřív, než bude rozhodnuto a než se začne stavět, protože pak už žádná změna nebude možná. A že je krajně podivné, jestli se má stavět tak drahá stavba, a přitom k ní nejsou zpracované podrobné studie, které by už teď byly schopné určit, jakým směrem se s největší pravděpodobností bude ubírat povrchová doprava navazující na metro. Radnice prostě metro prezentuje jako cosi zcela nezávislého na jakýchkoliv souvislostech a naprostá většina těch důchodců to taky tak chápe. Metro je pro ně nějaký zázrak, který vše vyřeší, a oni se toho bohužel už nedožijí, ale pakliže se toho nedožijí, tak ani není důvod, proč by se měli ptát na souvislosti... Stručně řečeno - tam v tom sále to byl úplně "jiný svět" než tady v diskusi. Je očividné, že velké množství lidí, kterých se přitom výstavba metra bezprostředně týká, nejen že žádné informace nemají, ale oni se je ani nesnaží získat a dokonce považují za zbytečné, když to udělá někdo jiný. Takže možnosti jsou dvě: buď se k tomu takto postavíme všichni, a pak si ovšem nemůžeme stěžovat, až nám nesmyslně vyprojektované metro zkomplikuje dopravu a život. Anebo se můžeme snažit ty informace rozšířit a vysvětlit těm, kteří je nevědí a nechápou. Pokud budeme tady na chatu všichni hrozně "chytří", všichni budeme "moc dobře vědět", jak by to mělo být líp, ale budem si to tady vykládat jen mezi sebou v několika lidech, tak nám stejně postaví metro bez vchodu uvnitř sídliště na Červeňáku a s konečnou na Petřinách, které následně zahltí auta (mimochodem: v O+O paní Trnková říká, že není třeba se v souvislosti se stanicí metra obávat nárůstu automobilové dopravy, ale mně včera po ukončení setkání osobně s klidem řekla, že se zvýšeným provozem aut na Petřinách v určitých ulicích počítat musíme, když tam bude ta stanice metra...). No a pak se tady zase budeme moct všichni předhánět ve tvrzeních, že "my jsme to říkali". Jenže tím nic nevyřešíme a jednou postavené metro už nikdo nezbourá ani nezmění, i kdyby třeba už v přespříštím volebním období byla na radnicích jiná garnitura, která by byla ochotná připustit, že celá ta prodloužená trasa a potažmo doprava v Praze 6 je prostě špatně. No a tak tedy já se budu snažit napsat nějaký polemický článek pro Šestku, ve kterém se budu snažit vysvětlit, že nejsem skalní odmítač metra, ale skalní zastánce myšlenky, že metro není samospásné, že musí být dobře provázané s povrchovou dopravou a že je velmi špatné, pokud se nějaká oblast učiní zcela závislou na metru, což považuju za hrozbu právě u plánovaného prodloužení metra A. Nevím, jestli mi to otisknou a pokud ano, tak jestli starosta způsobem sobě vlastním nebude tyto námitky bagatelizovat (předvedl to včera u jiného dotazu na jiné téma, kde tazatel vznesl určitou obavu, podle mého názoru zcela oprávněnou, a starosta reagoval slovy, že tomu se říká šíření poplašné zprávy...). Nicméně se aspoň pokusím. Ale jsem pořád jen jedna osoba. Takže, vážení a milí diskutující - co vy na to? :-)

Re: Setkání radnice-občané na Petřinách [Re: Metro? Rych....]
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 04.10.2007 21:27

Barko,

díky moc za zprávu ze setkání na Petřinách. Já to tam časově nezvládnul. Ano, bývá zvykem, že čas na podobné akce si udělají jenom starší. Mlaďochy to buď nezajímá (však budou jezdit stejně autem, když se chystá skvělý a vše řešící MO!). A když už někoho o Praze (6) něco zajímá (tedy zajímalo), většinou ho dávno pohltil názor, že se stejně nic nedá dělat...

Díry na chodníku, polámané lavičky atd., ano, to jsou nepříjmnosti, ale v podstatě prkotiny. Nicméně nová webová aplikace "lokální MMSing" s těmito prkotinami sbírá nejrůznější ocenění a chlubí se, jak vše krásně klape.

Že se ale třeba v "Šestce" o těch problémech velkých nemluví, nebo že odpovědi v O+O na položené otázky jsou mlhavé, vyhýbavé a třeba i jinam odkazující, to už je jedno. Třeba právě Vámi zmiňovaná paní Ing. Trnková je podle mého v mlžení přebornice. Ano, a pan starosta je zdatný "rétorik"...

Ano, článek do "6" napište. Zkuste to! Určitě! Já už s tím jednu zkušenost mám, třeba uspějete líp.

Příjmený večer

Jirka Škvor

PS. zkuste příště občas klepnout 'enter', ať to není takový "chuchvalec" ;-) a možná změnit nadpis

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: Vladimír H. (IP zapsáno)
Datum: 05.10.2007 15:13

Zdravím všechny diskutující a přikládám obsah článku, který jsem poslal k otisknutí do Šestky. Teda, chtěl bych věřit tomu, že ho otisknou… Snažil jsem se v něm totiž shrnout do několika odstavců to, o čem se tu diskutuje, aby si i ti naši spoluobčané, kteří nejsou zběhlí v internetové komunikaci, mohli udělat obrázek o tom, jaká je situace a co je čeká, když nechají věcem volný průběh.

* * *

Tak nám slíbili metro... smileys with beer

O prodloužení trasy metra A v Praze 6 se mluví už roky a mnozí zdejší obyvatelé by si jistě přáli, aby se tak stalo už co nejdřív. Metro je velmi populární, především pro svoji rychlost. Mnoho lidí ho vnímá téměř jako jakýsi ideální prostředek veřejné dopravy. Ale je jím opravdu? Někdy ano. Především tehdy, když nám pomůže rychle a co nejkratší cestou překonat větší vzdálenosti, které by po povrchu byly dosažitelné jen s mnoha oklikami a přestupováním a tedy i pomalu. Anebo tehdy, když v určitých místech pomůže odlehčit přetížené povrchové dopravě. Ale má tyto vlastnosti i plánované prodloužení trasy A? Posuďte sami.
Jedním z nejčastěji uváděných důvodů pro prodloužení metra bylo: lepší spojení letiště s centrem Prahy. Dalším důvodem bylo odlehčení Evropské ulici od autobusů a aut. A další důvod: obsloužit metrem co největší počet obyvatel Prahy 6. Může vůbec jedna jediná trasa metra splnit naráz tolik podmínek? Uvažujte se mnou.
Pro splnění první podmínky by metro muselo vést z Dejvické prakticky stejnou cestou, jakou nyní jezdí na letiště autobusy. Ta je skutečně nejkratší. Bohužel se ale v této oblasti nachází jen málo obytných čtvrtí: víceméně jen sídliště Červený Vrch, s malou zajížďkou i Dědina, popřípadě obytná zástavba v okolí Bořislavky. To se ovšem pro tak dlouhou a drahou trasu zdálo málo. A proto byly ke stanicím Červený Vrch a Veleslavín navrženy ještě Petřiny, Motol a Bílá Hora a pak už konečně Dědina, Dlouhá Míle a letiště. Z takto navržené trasy se nám ovšem zase jaksi vytrácí požadavek na co nejrychlejší a nejkratší spojení s letištěm. Přece jen oklika na letiště přes Motol není právě to „pravý ořechový“...
Ale ponechme stranou letiště a podívejme se na to, jak navržená trasa splňuje další podmínky, tj. odlehčení některým částem Prahy 6 od nadměrné individuální automobilové dopravy a autobusových linek, a hlavně to, jak zlepšuje dopravní obsluhu pro obyvatele obytných čtvrtí. Podklady k této úvaze jsem nalezl na stránkách Metroprojektu, které uvádějí detailní popis jednotlivých stanic.
Červený Vrch: poměrně velké sídliště. Je „natažené“ po hřebeni kopce a zahrnuje dvě tramvajové zastávky. Stanice metra ovšem má být jen jedna. A pouze jeden má být i vchod s eskalátory do této stanice, a to na křižovatce ulic Evropská a Horoměřická. Tam, kde sídliště končí. Až dodatečně byl navržen ještě podchod pod Evropskou poblíž současného supermarketu, odkud bude přístup na nástupiště výtahy pro vozíčkáře či maminky s kočárky. Jak bude takto umístěná stanice užitečná pro většinu obyvatel poměrně velkého sídliště si jistě odvodíte sami...
Veleslavín: minimum obytné zástavby, plánuje se zde možnost přestupu z vlaku na metro (a naopak). Budiž.
Petřiny: podobná situace jako na Červeném Vrchu. Vchod do stanice jen jeden, u obchodního domu. To má svou logiku. Ale i Petřiny jsou rozložené podél ulice Na Petřinách do značné délky a obyvatelům by lépe posloužily vchody do metra dva, oba na hlavní ulici, na dvou různých jejích koncích.
Motol: nemocnice. Autobusy, které do ní jezdí, jsou prý přeplněné, a proto je metro víc než třeba. Ale jedná se opravdu o přeplněné autobusy jedoucí z Vypichu – tedy z Petřin? Nejsou přeplněné spíš ty, které do Motola směřují ze Smíchova? A nebylo by tedy přirozenější odlehčit tuto trasu a nesnažit se dostat cestující na trasu jinou, přes Dejvice a Veleslavín? Pro mnohé to bude nesmyslná oklika přes půl města, navíc v mnoha případech i s nutností přestupovat v metru.
Bílá Hora: zajímalo by mě, kolik asi cestujících bude tuto stanici využívat ve vilové čtvrti, kde je mnohem méně obyvatel než na sídlištích? Navíc se jedná o nejhlubší stanici, kde si cestou eskalátorem klidně přečtete noviny …
Dále Dědina, kde ovšem také stanice a vchod do metra jsou navržené jaksi až za okrajem sídliště.
A pak už konečně Dlouhá Míle a letiště.
Nakolik takto navržená trasa poslouží obyvatelům tří sídlišť, která se na ní nacházejí, ponechám na úvaze těch, kterých se to týká. Nemám bohužel po ruce žádného turistu, kterého bych se zeptal, jak se mu líbí představa cesty z letiště metrem do centra oklikou přes několik okrajů Prahy. Jestli se nakonec nerozhodne raději přece jen pro taxík nebo autobus... Čímž jaksi pokulhává požadavek, aby metro některým částem Prahy 6 od aut odpomohlo, ledaže by se autobusy zrušily a taxíky zakázaly...
A pak je tu ještě otázka jednotlivých etap výstavby, která s tím vším souvisí. Radní pro dopravu Šteiner v denním tisku připustil, že magistrát má peníze na postavení metra nanejvýš na Petřiny. Pro další úsek počítá s penězi z Evropské unie. S jejich získáváním má ale Česká republika často problémy, jak si jistě všiml každý, kdo sleduje zprávy o dění v zemi. Takže „evropské“ peníze rozhodně nejsou žádná samozřejmost. Kde bere magistrát jistotu, že právě na metro získá peníze hladce a hned, jak budou potřeba, aby se stavba nezdržela?
Pokud se totiž stavba zdrží, pak konečná metra bude na předem neodhadnutelnou dobu na Petřinách. Ačkoliv se v médiích uvádí, že první etapa výstavby skončí v Motole, ze zprávy Dopravního podniku vyplývá, že udělat konečnou v Motole by kvůli tamním geologickým podmínkám bylo velmi složité a tudíž nesmírně drahé. Takže na beztak už velmi drahé trase metra asi další drahou část jen kvůli dočasnému ukončení trasy nikdo stavět nebude... A na Veleslavíně podle této zprávy (kterou lze také najít na internetu), nelze konečnou z technických důvodů udělat vůbec. Ani draze, ani levně. Prostě to nejde. A tak tedy v případě nedostatku financí na stavbu metra až za Motol skutečně nemůže první etapa skončit nikde jinde než na Petřinách. Tím pádem je víc jak pravděpodobné, že se z tohoto až dosud klidného sídliště, kterého si pro jeho zeleň, čistotu a klid místní obyvatelé velmi cení, stane jedno obrovské hromadné parkovistě pro všechny přespolní automobilisty, kteří rádi využijí bezproblémového spojení s centrem města pomocí metra, když budou mít tak krásné místo k zaparkování k dispozici. A tak se ze čtvrti, kterou zatím ještě nepostihl neúnosný nával aut a potíže s parkováním, stane druhá Dejvická nebo spíš první, anžto Dejvice budou prodloužením trasy metra, ať už jakýmkoliv, každopádně odlehčené.
Avšak dejme tomu, že problémy s financováním stavby nenastanou a ke zdržení nedojde. Trasa pak bude mít stanice v místech, kde vedou velmi dobré tramvajové trati. Informace z magistrátu – kterou lze podobně jako zprávu Dopravního podniku najít na internetu – mluví o tom, že po zavedení metra se na ulicích Bělohorská, Evropská a Na Petřinách očekává snížené využití tramvají. Přitom právě v těchto ulicích je díky výborným tramvajovým tratím doprava na nejbližší stanice metra (Dejvická, Hradčanská) velmi rychlá a hladká. Je otázka, jestli vůbec stojí za to používat pro cestování v této oblasti místo tramvají metro. V některých případech určitě. Ale ne vždy. Zejména ne pro cesty do oblastí, které jsou od nových stanic metra poměrně vzdáleny a nacházejí se při některé z těchto tří tramvajových tratí. Počítá-li se však se sníženým využitím tramvají, pak se počítá i s jejich omezením. To pak ale bude znamenat, že dostupnost takových míst se jen zhorší.
Bude tedy tato nová část trasy A pro obyvatele Prahy 6 opravdu přínosem? Zlepšením dopravy? Odlehčením od nadměrného automobilového provozu? Nebo nám naopak cestování spíš zkomplikuje a auta „přivede“ i tam, kde jich doposud bylo relativně málo, aniž by od nich odpomohla těm místům, která už nyní trápí individuální doprava nebo autobusy víc než je únosné? A proč vlastně byla z mnoha možných variant vedení trasy vybrána právě tato, když odborníci měli i řadu jiných návrhů, jejichž realizace by umožnila, aby trasa byla pro cestující mnohem lepší?
Na tyto otázky nemám uspokojivou odpověď. Z výše uvedených informací, získaných z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že takto postavené metro nebude přínosem pro nikoho. Právě naopak. Máme se ale spokojit s touto nepříznivou vidinou anebo nás můžou přesvědčit o neplatnosti těchto úvah jasné protiargumenty těch, kteří jsou za plánování trasy zodpovědní?

Článek
Autor: Barka (IP zapsáno)
Datum: 05.10.2007 16:09

Tak vidím, že článku se už někdo chopil... Výborně, já to koneckonců můžu zkusit třeba i v regionální příloze nějakého deníku. Proč ne? Prý máme svobodu slova, tisku a jiné a další mnohé svobody, takže bychom jich taky měli využívat, ne? ;-)
A pro Jirku Š: právě ten názor, že se stejně nedá nic dělat, je to nejhorší, co můžou lidi udělat. Škodí tím sami sobě. Vždyť ta radnice na to vyloženě spoléhá!
Starosta se na setkání zmínil o tom, že prý když šlo o metro a o rychlodráhu, tak žádal od lidí, ať se zapojí do petiční akce... Tak na to mu byli dobří? A teď, když už je to skoro "upečené" a bohužel dost blbě, tak už jim nechce říct žádnou konkrétnější informaci. A když se k tomu postavíme tak, že "stejně se nedá nic dělat", tak mu to akorát usnadníme. Sice se nedá spoléhat na to, že určitě veřejné mínění pohne ambicemi politiků, kteří chtějí šplhat výš a ještě výš a potřebují mít na co poukazovat jakožto na své úspěchy (že postavili metro, že podali přihlášku k pořadatelsví olympiády...), ale připadá mi lepší aspoň se snažit a nedělat jim to tak lehké.
Mimochodem, pan starosta se ukázal jako opravdu zdatný demagog. Od obav jednoho pána, že na dosud volné ploše namísto zeleně budou stát baráky, přešel elegantním oslím můstkek k poukázání na to, kolik restituentů dostalo své pozemky sice zpátky, ale už jsou pro ně bezcenné - a důchodci jásali... Jasná odpověď, jestli radnice dovolí, aby se ta zeleň zlikvidovala ve prospěch nějakého developera, nebo jestli to nedovolí, se z té šalamounské odpovědi někam vytratila - a nikdo si toho ani nevšiml! Jen já jsem měla takový dojem, že je v ní schovaný náznak, že až jednou opravdu na místě té zeleně začnou stavět barák, tak že se lidi budou hodně divit. Jo, myslím, že pan starosta to tímto stylem dotáhne hodně daleko - nejmíň na magistrát. To se prostě musí umět, být zdatný politik... Hlavně to spočívá v tom, že se lidem nikdy neodpovídá jasně, konkrétně a k věci.

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: M.B. (IP zapsáno)
Datum: 08.10.2007 08:36

Úkolem politiků je spíše než vládnout v duchu demokracie, přesměrovávat veřejné peníze do správných firem. Některé firmy za to dodají něco užitečného, některé něco problematického a některé nic. I to při troše šikovnosti lze. Občan do toho nemá co kecat. Jsou to snad jeho peníze? A proč by to na Praze 6 mělo být jinak? Proto chceme metro a ne rychlodráhu a jakákoliv diskuze, třeba i ta tady, je zbytečná. Odborné argumenty se hodí jen pokud podporují oficiální linii.

Re: Článek
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 08.10.2007 21:11

Barka> ... já to koneckonců můžu zkusit třeba i v regionální příloze nějakého deníku.

myslím, že výborně by se k tomu hodily 24hodin, expres, metro...
ale nemyslím si, že by tam šlo s názory "proti srsti" moc uspět. pokud si vzpomínám, u některých jejich prvních vydání "kmotroval" pan primátor...

> A pro Jirku Š: právě ten názor, že se stejně nedá nic dělat, je to nejhorší, co můžou lidi udělat. Škodí tím sami sobě.

trošku potíž asi bude také v tom, že normální člověk na podobné sledování dení zrátka nemá moc čas. A kdo si ho snad někdy trošku udělal, a třeba se (prostřednictvím O+O) o něco začal zajímat, brzo ho to po těch zatemňujících odpovědích přešlo :-(

> šlo o metro a o rychlodráhu, tak žádal od lidí, ať se zapojí do petiční akce...

ano, akce 'chceme metro, ne rychlodráhu' je opravdu ukázková

> obav ...., že na dosud volné ploše namísto zeleně budou stát baráky, starosta přešel elegantním oslím můstkek ... .... Jasná odpověď, jestli radnice dovolí, aby se ta zeleň zlikvidovala ve prospěch nějakého developera ... se z té šalamounské odpovědi někam vytratila

zkrátka klasika.... (ps. nepamatujete o kterou zelenou plochu šlo?)

Re: Článek
Autor: Barka (IP zapsáno)
Datum: 09.10.2007 09:47

Jirka Š.: Je fakt, že sledovat veřejé dění dá hodně práce. Taky bych s tím někdy radši sekla... Jenže to bychom si pak už nesměli stěžovat, že se nám někde něco nelíbí. Druhá věc je ta, že si myslím, že někteří "tam nahoře" vyloženě spoléhají na to, že lidi si řeknou, že se stejně nic nedá dělat, a oni si pak budou moct v klidu přerozdělovat veřejné (tedy naše) peníze těm správným firmám, jak tady zaznělo v jednom příspěvku.
Řekněte mi, v čem má být rozdíl současného stavu oproti minulosti za těchto podmínek? V minulosti se prý všichni báli něco říct, aby neměli problémy. Teď si údajně můžeme říkat, co chceme - až na to, že ti, které jsme "demokraticky" zvolili na nás zvysoka kašlou a dělají si, co chtějí. A že by v dnešní době opravdu nikomu nehrozily žádné problémy, to taky není pravda. I dnes existuje ten "jediný správný" názor a "jedině správné" postoje - viz vaše vlastní poznámka, že s názory "proti srsti" se nedá moc uspět. A taky v jiných příspěvcích na téma metro se objevila zmínka, že úředníci a pracovníci dopravních firem už se na toto téma BOJÍ něco namítnout. Tak kde to teda žijeme?
Takže to je druhý důvod, proč stojí za to dát si tu práci a o ty věci se zajímat.
Pokud jde o akci "Chceme metro, ne rychlodráhu", tak to mi připadá jako zneužití občanské angažovanosti. Občani by se měli totiž angažovat na základě vlastního názoru, ne na základě toho, co jim nakuká radnice... Připadá mi to skoro smutné, že se lidi nechali k něčemu takovému strhnout.
Jinak ta volná zelená plocha, ta vás asi trápti nebude, soudím že bydlíte na Červeňáku nebo poblíž a toto bylo na Petřinách, v ulici Na okraji. Je tam takový zelený svah. Pan starosta tvrdil, že "nevidí důvod, proč by se tam mělo něco stavět" (to ale není totéž, jako kdyby řekl "ne, tam se nic stavět nebude, já to vím jistě a pokud by někdo chtěl tam něco stavět, využiji všch zákonných prostředků k tomu, abych tomu zabránil" - žeano?) a navíc pravil, že jsou tam dvě parcely a "že nevidí důvod, proč by se mělo stavět přinejmenším na té, na které je biokoridor". Což je takové šalamounské vyjádření, které nechává zadní vrátka k tomu, aby se klidně něco postavilo na druhé parcele a pan starosta mohl říct, že ale nikdy netvrdil, že se tam určitě nikdy nic nepostaví...
Jinak pokud jde o toto, tak nesouhlasím s názorem, že radnice nemá možnost, jak zabránit tomu, aby se zastavěl každý volný kousek místa, protože jestli se nemýlím, tak lze žádat třeba v územním plánu o změnu určitého prostoru na veřejnou zeleň, veřejnou vybavenost (tj. aby se místo sámošek nestavěly bytové domy a hotely) a podobně. To se domnívám, protože příslušné zákony nastudované nemám. Každopádně nevěřím tomu, že by radnice byly tak bezmocné vůči developerům, kteří jsou nervózní, kdykoliv někde vidí metr čtvereční nezastavěné plochy... Ale tady zřejmě jde zase o to směrování těch peněz těm správným firmám, žeano. A taky o názor, že když někdo něco vlastní, tak si s tím může dělat co ho napadne, a nemusí při tom brát na nic a na nikoho žádné ohledy.
No ale to už odbíhám od tématu. Jde o to metro, tak uvidíme, co se mi podaří, když zkusím napsat. Díky za tip, ty regionální deníky můžou být dobré, i když já se nebojím ani těch celostátních. Ovšem cenzura je značná...

Re: Článek
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 10.10.2007 01:44

Barka> Je fakt, že sledovat veřejé dění dá hodně práce. Taky bych s tím někdy radši sekla...

já to vidím tak, že by to bylo na "plný úvazek" ;-|

> myslím, že někteří "tam nahoře" vyloženě spoléhají na to, že lidi si řeknou, že se stejně nic nedá dělat, a oni si pak budou moct v klidu přerozdělovat veřejné (tedy naše) peníze těm

...podle vzoru: z cizího krev neteče.....

> ... rozdíl současného stavu oproti minulosti za těchto podmínek? V minulosti se prý všichni báli něco říct, aby neměli problémy. Teď si údajně můžeme říkat, co chceme - až na to, že ti, které jsme "demokraticky" zvolili na nás zvysoka kašlou a dělají si, co chtějí

...kdepak, v demokratických volbách jsme jim to právo rozhodovat svěřili.... :-| :-|

> příspěvcích na téma metro se objevila zmínka, že úředníci a pracovníci dopravních firem už se na toto téma BOJÍ něco namítnout.

ano, dopravní inženýři dostanou __politickou__ zakázku a tu bezezbytku splní........

> Jinak ta volná zelená plocha, ta vás asi trápti nebude, soudím že bydlíte na Červeňáku nebo poblíž

bydlím kousek od Kulaťáku, ale bolí mne všechny změny k horšímu (nejen v Praze 6, ale v Praze, v celém Česku... )

> a toto bylo na Petřinách, v ulici Na okraji. Je tam takový zelený svah. Pan starosta tvrdil, že "nevidí důvod, proč by se tam mělo něco stavět"
> (to ale není totéž, jako kdyby řekl "ne, tam se nic stavět nebude, já to vím jistě a pokud by někdo chtěl tam něco stavět, využiji všch
> zákonných prostředků k tomu, abych tomu zabránil" - žeano?) a navíc pravil, že jsou tam dvě parcely a "že nevidí důvod, proč by se mělo stavět přinejmenším na té, na které je biokoridor". Což

ani biokoridor vůbec neznamená nějakou závoru..... stačí šikovná změna v územním plánu a je to.....

> Jinak pokud jde o toto, tak nesouhlasím s názorem, že radnice nemá možnost, jak zabránit tomu, aby se zastavěl každý volný kousek místa, protože jestli
> se nemýlím, tak lze žádat třeba v územním plánu o změnu určitého prostoru na veřejnou zeleň, veřejnou vybavenost (tj. aby se místo sámošek

územní plán je poslední roky jenom cár papíru, který obtěžuje. Ročně jsou v ÚP stovky (!!!) změn, a valnou většinou jsou to změny k horšímu...

> .... No ale to už odbíhám od tématu. Jde o to metro, tak uvidíme, co se mi podaří, když zkusím napsat. Díky za tip, ty regionální deníky můžou být dobré,
> i když já se nebojím ani těch celostátních. Ovšem cenzura je značná...

věřím, že snad něco "prosákne"....

Jirka Škvor

Článek v Šestce [Re: Metro? Rychlodráha? ....]
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 11.11.2007 07:48

Zdravím,

když jsem dostal do ruky novou Šestkou, vzpomněl jsem si na zde uvedený text článku, který na téma "prodloužení metra a doprava na P6" byl zaslán do redakce. Teď ho nacházím - výše uvedený příspěvek od p. Vladimíra H.

Listoval jsem zepředu dozadu a zase zpátky a nikde nic. Když od rozsahu novin odečtu asi 40 % reklamy, 10 % programů a oznámení, 10 % výcuc z úřední desky, nezbytné chvalozpěvy, tak vlastně ani skoro žádné místo na příspěvky občanů nezbývá...

Jirka Škvor

Re: Metro? Rychlodráha? Nebo systém "šitý na míru cestujícím"?
Autor: M.B. (IP zapsáno)
Datum: 12.11.2007 08:57

Na Petřinách se zřejmě chystá nenápadné trvalejší zakončení metra. Prodloužení linky A je totiž rozfázováno na 2 etapy. Dejvická - Petřiny (V.A1) a Petřiny - Motol (V.A2). Alespoň takový materiál jde do zastupitelstva HMP a taková je již vypsaná i zakázka na projekt. Plánovaný termín zprovoznění V.A1 je rok 2013 a V.A2 2014. Nezdá se mi, že by se vyplatilo dělat 2 koncové stanice za sebou (i když razicí technika pojede plynule), a ještě podivnější, že by to mělo být jen na rok. Vypadá to, že Petřiny se musí připravit na dlouhodobější problém, že budou koncovou stanicí metra. Nebo, že by se za Petřinami plánoval pásmový provoz?

Měla by být předložena všem občanům, nejen Prahy 6, ale všech těch, kterých se cestování do té části Prahy 6 týká, jasná studie cílového stavu MHD - tedy veškeré povrchové dopravy (linkové vedení, intervaly). Třeba se zjistí, že po redukci povrchové dopravy se pro mnoho občanů, co nebudou v nejbližší vzdálenosti u stanic metra (Ořechovka, Evropská, Břevnov), doprava zhorší. Vzhledem k tomu, o jak řídce osidlené území v okolí některých stanic Áčka se jedná, bude možná součet výhodnější/nevýhodnější ve výsledku jako zhoršení pro celek. Pokud nedojde k redukci dopravy, pak zřejmě vzrostou celkové náklady na provoz - provoz metra a podzemní infrastruktury není zadarmo. Ale žádné podrobnější studie předložené nebyly, nebo že by se měl zlomově zvýšit podíl MHD na dopravě v Praze 6 a proto se tu staví metro?

Viz odpověď od paní Trnkové
Autor: Barka (IP zapsáno)
Datum: 12.11.2007 10:17

M.B. Podívejte se prosím na odpověď paní Trnkové z 5.11. na můj dotaz. Zmiňuji se v něm o tom, že z různých veřejně dostupných zdrojů informací lze vyvodit, že na blíže neurčenou dobu bude konečná metra na Petřinách. Paní Trnková mě ve své odpovědi vyzývá, abych jí dala své telefonní číslo, že mi dá vědět, kde a kdy bude k nahlédnutí příslušná dokumentace. Domnívám se, že je potřeba takovou dokumentaci dát k dispozici všem a ne jen "potají" někomu na jeho telefonní číslo. Můžete tedy prosím svůj komentář/dotaz adresovat také paní Trnkové? Je nutné, aby na radnici viděli, že to není jen jedna osoba, která se o stavbu metra zajímá.Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?5,10027,10197 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.