Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Webové stránky Prahy 6 (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

VOLNÁ DISKUSE
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 01.06.2005 04:20

Dobrý den, přestože musím web Prahy 6 pochválit a ve srovnání s ostatními weby státní správy jej považuji za velmi zdařilý, mám jednu zásadní připomínku, kterou jsem prezentoval již před rokem. Obyvatelé Prahy 6 si stěžují na nedostatek informací - já na to musím reagovat vždy tak, že kdo hledá, najde. Tím chci říci, že MČ těžko může s každou věcí obesílat každého obyvatele Prahy 6, je na každém z nás, kdo chce být informován, aby si to co potřebuje na webu našel, případně se dotázal kompetentního pracovníka MČ. Co ovšem považuji za velký nedostatek tohoto webu a ze strany ostatních obyvatel i za oprávněnou kritiku je pro laika prakticky nedohledatelná diskuse.
Pakliže chceme cokoli zlepšit na veřejné správě, měli bychom dát diskusi dostatečný prostor a brát si z ní poučení. Pokud je ale diskuse skryta pod cestou: zastupitelstvo - otázky a odpovědi a pod nimi zcela cudně "volná diskuse" je to cesta, kterou mnozí považují za úmyslné skrytí a ztížení této diskuse pro prvního (nejen) návštěvníka www.praha6.cz. Doporučoval bych tedy, aby tato v diskusi několikrát vyslovená podezření o úmyslném ztížení přístupu k diskusi byla vyvrácena tím, že na titulní straně tohoto jinak zdařilého webu přibude transparentní tlačítko diksuse, které nebude skryto kdesi dole. Je to práce na 30 minut. V ostatním mi nezbývá, než web Prahy 6 pochválit, jak jsem uvedl, pokud je určen pro občany, nevidím důvod, proč jim nezlehčit přístup k diskusi. Nemyslím si totiž, že by MČ Prahy 6 konala tak, že by se musela názorů svých voličů obávat.

Re: VOLNÁ DISKUSE
Autor: Martin Šalek (IP zapsáno)
Datum: 01.06.2005 09:17

Vážený pane Malý,
možná máte i pravdu a určité úpravy v příštích dnech uděláme. Nepůjde o velký zásah, ale úprava bude plně respektovat to, co tvrdíte. V menu na úvodní straně se změní link "Otázky a odpovědi" na link "Diskuse" (zde bych si dovolil s Vámi trošku nesouhlasit, dosud se diskuse "neschovávala" pod odkazem Zastupitelstvo, ale měla zcela samostatný odkaz, a to právě "Otázky a odpovědi"). Poté, co nový link Diskuse rozkliknete se objeví dvě nabídky - Otázky a odpovědi nebo Volná diskuse. Celé to bude v menu na homepage. I nadále však zůstává nezměněna logika obou diskusních platforem, které se velmi osvědčily. Otázky a odpovědi (ačkoliv nejde o oficiální elektronické podání, k tomu slouží email: podatelna@p6.mepnet.cz či konkrétní emailová schránka konkrétního pracovníka) jsou jakýmsi direct mailem, tedy způsobem, jak velmi účinně dostat od konkrétních odpovědních zastupitelů, potažmo radních konkrétní odpověď. A rubrika Volná diskuse zůstává opět platforma pro občany, jakýsi Hyde Park, který neslouží k dotazování na představitele radnice, nicméně pokud kdokoliv z vedení radnice či zastupitelů zde chce vstupovat do diskuse, je to samozřejmě možné. Je to čistě na jeho uvážení.
Děkuji Vám za Vaše podněty a věřím, že takto malinko upravevé schéma diskusí bude ještě účinnější nástroj ke komunikaci.
S pozdravem,
Martin Šalek
tiskový mluvčí

Re: VOLNÁ DISKUSE
Autor: Kamil Novotný (IP zapsáno)
Datum: 15.06.2005 09:52

Vážený pane Šálku,

souhlasím s panem Malým v jeho názoru na nedohledatelnost diskuze.Zároveň mam jestě jednu připomínku, a to k rubrice otázky a odpovědi.V této rubrice se se otázka objeví až v případě odpovědi přislušného zastupitele tedy jak Vy píšete:
"Otázky a odpovědi (ačkoliv nejde o oficiální elektronické podání, k tomu slouží email: podatelna@p6.mepnet.cz či konkrétní emailová schránka konkrétního pracovníka) jsou jakýmsi direct mailem, tedy způsobem, jak velmi účinně dostat od konkrétních odpovědních zastupitelů."
Jak se dozvi veřejnost kolik otázek bylo položeno a kolik zodpovězeno ? Je každá otázka zodpovězena ? V jakých termínech? Napřiklad já jsem zaslal dotaz a příslušný zastupitel odpovídá na novější dotazy a můj dotaz stále není zodpovězen. To ve mne vzbuzuje dojem,že já svým dotazem zastupitele obtěžuji resp. že pokládám nevhodné otázky.Nebylo by tedy vhodné zveřeňovat i nezodpovězené otázky? Pak by se v některých případech zabránilo zdvojování otázek.

Re: VOLNÁ DISKUSE
Autor: Tinka (IP zapsáno)
Datum: 15.06.2005 13:16

Napadá mě takovéto řešení: Na volné diskusi (tedy zde) se příspěvky zobrazují - pak by bylo možno dotaz adresovaný na příslušného radního překopírovat i sem s informací, komu a kdy byl odeslán. Pokud to tedy pan Šalek nezařídí jinak. K té dohledatelnosti: Jelikož je teď "diskuse" jako samostatné tlačítko, neměl by to být problém?

Re: VOLNÁ DISKUSE
Autor: Kamil Novotný (IP zapsáno)
Datum: 15.06.2005 17:28

Právě že i na ceste k této diskusi musím odklikat několik rubrik ( dikuse,volná dikuse a i nekolik podrubrik) což takhle zařídit jednu "lampárnu" kam by si občané mohli stěžovat na to, co se jim nelíbí ( t.j. i třeba nezodpovezení dotazu) a následně by onu " žumpu" někdo z magistrátu odklidil ? Osobně si myslím, že nikdo nemá tolik času aby soustavně načital všechny rubriky, zda náhodou jeho problém není někde řešen či zopovězen, a tak raději rezignuje- není to nahodou to oč tu běží?

Re: VOLNÁ DISKUSE
Autor: Martin Šalek (IP zapsáno)
Datum: 15.06.2005 18:59

Dobrý den všem účastníkům debaty,
sice vůbec nerozumím tomu, proč píšete, že souhlasíte s názorem pana Malého, že diskuse je nedohledatelná (pan Malý svůj zajímavý podnět psal 1.6., my jsme diskuzi dle jeho podnětu upravili přímo na úvodní stránce do dvou dnů, takže 3.6., a vy 15.6. mluvíte o "nedohledatelnosti"...nechápu! Jakou větší dohledatelnost si představujete, nežli odkaz přímo na homepage?!
Navíc mi vůbec nepřipadá, že by někdo rezignoval při komunikaci s radnicí. Nevím, jestli je to důkaz, ale 1371 zodpovězených dotazů v rubrice "Otázky a odpovědi" mi, podle mého názoru, dávají za pravdu. Evidentně cesta k odpovědi, která v sobě zahrnuje 2-3 kliknutí, není pro většinu lidí cesta zbytečná. Je tomu tak i u úřední desky či vyhledávání kontaktů. Prostě logika webové řeči (a obzvláště u webů s ohromným množstvím informací, a k takovým webům úřední internetové stránky patří) nespočívá v tom, aby všechny údaje byly viditelné při prvním kliknutí. Vznikl by z toho neuvěřitelně nerozmotatelný soubor slov a čísel a celá komunikace by rázem zmizela. Je naopak velmi vhodné, je-li více informací strukturováno do sekcí - linků - kapitol - či jak to budeme nazývat, a ty nechť jsou vidět na první pohled a je na každém, kam vstoupí. Důležité je, aby našel po zhruba 3 kliknutích cíl své cesty. A to v případě tohoto webu je splněno.
Mrzí mě, že některé odpovědi trvají déle, ale nemyslím si, že by se někdo vyhýbal nepříjemným záležitostem, na všechno přece existuje nějaká odpověď...je zde ale asi na místě určitá shovívavost a pochopení, že na něco lze skutečně odpovědět přímo od stolu rovnou po přečtení dotazu a na něco prostě toto nejde, má-li být odpověď alespoň trochu relevantní a ne pouze v rovině např. "...děkuji Vám za dotaz...podívám se na to...až to zjistím, odpovím...atd."
I toto je sice možný přístup, obávám se ale, že potom by přínos rubriky "Otázky a odpovědi" byl skutečně minimální, a z původně zamýšleného záměru, aby zde byly k nalezení informace od osobních názorů až po téměř návody, jak věci řešit, by se rubrika stala přehlídkou zdvořilostních frází. A to nejspíš nikdo nechce.
Lhůta na odpověď v rubrice Otázky a odpovědi neexistuje, protože jde povětšinou o dotazy na Vámi volené představitele, nikolv zaměstnance, a jedním z jejich nejpřednostnějších zájmů je s Vámi, občany, komunikovat. Proto předpokládám, že drtivá většina odpovědí je vkládána výrazně dříve, nežli v intencích doporučených lhůt (30 dní). Bavíme se totiž o internetu, tedy médiu, jehož největší silou a tím i lákadlem je neustálá obměna a aktualizace.
Další (a jistě nezanedbatelný) faktor je, že tak jako jsou lidé různí, je i různý jejich přístup k rubrice Otázky a odpovědi. Každý má svůj režim, jak přistupuje ke své korespondenci (a otázky kladené prostřednictvím diskusního fora Otázky a odpovědi mezi korespondenci můžeme počítat). Každý si zmíněnou rubriku pročítá v jiných časových intervalech, v závislosti na svém programu, který má navíc každý jinak náročný, atd. Nicméně snahou všech je, aby žádná z otázek nezůstala bez odpovědi.
Zabezpečením proti mazání či neodpovídání je jeho trasparentnost, resp. transparentnost administračního systému, kdy každý v administraci (účastníci rubriky a jimi pověření lidé, kteří tak mají přístupová práva a mohou vkládat odpovědi, konkr. to jsou samozřejmě sekretariáty starosty, místostarostů, radních, asistentů apod.) vidí přehledně otázky přišlé, zodpovězené i nezodpovězené. Myslím VŠECHNY otázky, ne jen ty určené pro ně, ale i pro ostatní.
S pozdravem,
M.Šalek

Re: VOLNÁ DISKUSE
Autor: Holá Eva (IP zapsáno)
Datum: 29.06.2005 18:53

Dobrý den, zajímalo by mne, proč jednotlivým členúm MČ tak dlouho (až 14 dní) trvá než odpoví na otázky.

Doběhli vás, co?
Autor: Marek (IP zapsáno)
Datum: 03.01.2006 12:29

Myslím, že rozdělení na Volnou diskuzi a Otázky & odpovědi společně s různým systémem fungování obou kanálů je geniální řešení.

Asi vám neuniklo, že mezi námi existují i věčně nespokojená individua důchodového věku. Tito jedinci plní volné diskuse snad všech úřadů svými výlevy, sprostými útoky a nesmyslnými požadavky.

S oblibou píší něco jako ".. ten a ten zastupitel nebo úředník, je debil, krade, nepouští babičky v tramvaji sednout a večer v parku souloží s veverkama ..." a pak se tiše smějí jak celý úřad paralizovali tím, že tam někdo vysoce aserivní musí sedět a splodit slušnou, věcnou a inteligentní odpověd. Tohle mi opravdu vadí, znamená to totiž, že z mých daní jsou na úřadech placeni lidé jejichž jedinou náplní práce je velice nevděčná činnost - korektní komunikování s lidmi, kteří se na nic neptají a ani nechtejí žádné odpovědi; lidmi, kteří touží pouze hádat se, škodit a ubližovat ostatním.

Tito lidé obtěžují nejen úředníky, ale i nás návštěvníky. Diskuse je plná jejich výlevů a najít v té záplavě nesmyslné špíny rozunmou informaci je velice zdlouhavé. Vítám proto možnost položit rozumnou otázku do modulu OTÁZKY & ODPOVĚDI, který takto zahlcen nesmysly není. Považuji za logické že zde nikdo na žádné výlevy reagovat nebude, kraviny se budou rovnou mazat a veškeré informace které zbudou budou užitečné a praktické. Vadí vám, že kvalitní odpověď, na jejíž vytvoření může být potřeba vyjádření i několika lidí, trvá týden? To mi připadá jako velice slušný termín.

VOLNOU DISKUSI tedy budete mít takovou jakou si jí zasloužíte. Pokud ji pitomci zahltí blbostma a vy jim to dovolíte, budete mít smůlu.

Nechápu moc na co si stěžujete, ale nemuhu se ubránit dojmu, že vás hlavně štvě, že nemůžete svými výlevy zahltit i Otázky & odpovědi a že na Volné diskusi vám zase chybí kvalitní obecenstvo. Lidé kteří se nechtějí jen hádat, ale skutečně něco potřebují se totiž už naučili, že ve Volné dikusi to nenajdou a tak sem ani nechodí a ty vaše blbosti pak ani nikdo nečte.

<b>Na těchto stránkách se podařilo oddělit zrno od plev. K užitku rozumných návštěvnků. Z toho mám radost. A taky mám radost z toho, jak moc to štvě autory těch plev...</b>Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?4,3198,3222 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.