Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Hospodářská politika (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Jdi na stránku: 12Následující
Aktuální stránka: 1 z 2
SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 01.06.2005 05:00

Dobrý den,
možná některé stálé kritiky MČ překvapím proto, že poprvé (a doufám naposledy) mám připomínky či dotazy. Kritika či dotazy se však netýká práce MČ obecně, protože jsem s ní spokojen. Týká se kupní smlouvy na byt, tedy, mám několik dotazů a připomínek ke smlouvě o převodu vlastnictví bytu, kterou jsem si před jejím podpisem vyžádal k prostudování, připomínkám a případnému shlédnutí právníkem. Ke smlouvě mám několik dotazů a připomínek, které řeším osobně a nechci jimi zde zatěžovat diskusi, přesto bych se rád zeptal na několik věcí, které považuji za zásadní a tedy za věci, které se netýkají pouze mne ale i ostatních kupujících.
1 - smlouva konstatuje, že úhrada kupní ceny musí být nejpozději do 120 dní od výzvy, ke které dojde po podpisu smlouvy. Jak všichni víme, peníze by neměly ležet, ale „pracovat“. Tedy, někdo je třeba uloží na termínované vklady tak, aby byly zhodnoceny v bance vyšším úrokem. Výběr je třeba dle smlouvy s bankou hlásit 3 – 6 měsíců předem tak, aby klient nepřišel o úroky. Vím sice, kdy smlouvu podepíši, ale nevím, kdy dostanu výzvu k úhradě. Může to být za týden, měsíc, nebo i půl roku po podpisu. Proč nemohu mít ve smlouvě pevné datum? Tedy například, kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31.12.2005? Pak si mohu zajisti s dostatečným předstihem výběr finančních prostředků, či prostředky samé.
2 –smlouva konstatuje, jak a kdy mám zaplatit. Já kupuji nemovitost, dle smlouvy mám zaplatit a pak mi bude nemovitost převedena. Smlouva nezavazuje prodávajícího, do kdy je povinen mi nemovitost po úhradě převést do vlastnictví a nestanovuje ani sankce pro převádějícího, pokud tak neučiní.
3 – smlouva neobsahuje garanci bezdlužnosti prodávajícího a garanci, že na prodávané nemovitosti neváznou žádný břemena a dluhy. Podle stávající smlouvy může dojít k situaci, že zaplatím, pak se dozvím, že ne domě či bytu vázne dluh, v případě zadlužení prodávajícího tak přijdu o peníze i o byt. Bývá dobrým zvykem, že smlouvy na prodej nemovitostí obsahují ostatní související doklady a dokumenty, jakými jsou doklady o bezdlužnosti prodávajícího, nezatíženosti nemovitosti, LV, snímku z katastrální mapy a další. Předložená smlouva však tyto doklady neobsahuje. Proč?
4 – smlouva mne nutí k tomu, abych souhlasil, že ji může shlédnout kterákoli třetí osoba, Proč? Nepřeji si to. Je to obchodní smlouva. Vláda také nezveřejnila smlouvu o pronájmu stíhaček, o prodeji různých nemovitostí či privatizacích, o prodeji Telecomu a dalších. Platí snad pro vládu nějaký pardon ze zákona, tedy to co smí vláda nesmí volič?
5 – ve smlouvě je citováno, že se stávám spoluvlastníkem mnoha pozemků – není doložen LV ani výměra těchto pozemků. V mém případě dle smlouvy kupuji společné pozemky a prostory za více jak 70.000,- Kč se všemi právy a povinnostmi. Osobně nechci kus chodníku pod podloubím mého domu. Nejde-li jinak, pak jej koupím, ale nemohu jej koupit, pokud mi smlouva zavazuje, že přebírám k tomuto pozemku i povinnosti a tyto povinnosti nejsou smlouvou nijak specifikovány.
6 – smlouva mne zavazuje, že přebírám závazky a práva dle smlouvy vlastníka se společností Radiomobil. Tyto práva a povinnosti smlouva nijak nedefinuje, navíc, smlouva se společností Radiomobil není nedílnou součástí smlouvy. Nemůže být uzavřena smlouva, která odkazuje ne druhou smlouvu, aniž by tato druhá smlouva nebyla součástí té, kterou podepisuji. Totéž se týká smlouvy správce společných prostor a dalších smluv.
7 – jak jsem uvedl, smlouva neobsahuje přílohy, které by obsahovat měla, tedy kopie všech smluv, na které odkazuje tak, aby byly transparentní práva a povinnosti, které podpisem přebírám, měla by obsahovat na všechny ve smlouvě citované nemovitosti a pozemky výpisy z evidence nemovitostí a snímky z katastrální mapy.
8 - v „našem domě“ je v přízemí nebytový prostor, který ruší klidné užívání bytů v domě (výpary a hluk – jde o prodejnu pečiva s pekárnou). Zmíněný prostor byl několikrát předmětem kritiky nájemníků. Ptám se, proč si tito nájemníci nemohou tento prostor zakoupit a mít tak možnost ovlivnit jeho využití? Z jakého titulu má přednostní právo koupě jeho nájemce? Nebytový prostor přeci není dekretován tak jako bytová jednotka. Polud se nájemníci stávají majiteli drtivé většiny nemovitostí a pozemků, proč jsou z tohoto děje vyloučeny nebytové prostory. Jestliže všichni kupujeme v našem domě byty, budeme sice ve „svém“, ale budeme se (doufám) do budoucna respektovat a společně dobře vycházet., protože prostě bydlíme v jednom domě. Bude vytvořen přirozený tlak na to, abychom se k sobě chovali slušně. Jak ale můžeme ovlivnit to, aby se k nám choval stejně tak nájemce či pozdější vlastník nebytových prostor? Budeme se s ním soudit? Proč nemůžeme, jako budoucí většinoví vlastníci nemovitosti rozhodnout o tom, jak bude s nebytovým prostorem naloženo?
9 – ze smlouvy jsem zjistil, že se stávám mimo jiné spoluvlastníkem ideální části pozemku – prostoru pod podloubím, domu, kde je veřejný chodník. Stanu se tedy spoluvlastníkem veřejných prostor, budu odpovědný za jejich provoz, údržbu a opravy a prostory budou využívána 99,99% ostatních obyvatel (tedy nespoluvlastníků). Protože jde ale o veřejný prostor, nemohu o něm rozhodovat (například, nemohu jej změnit na předzahrádku, nemohu požadovat po těch, kdo jej používají, aby jej udržovali, nemohu jej uzavřít. Proč jsem tedy nucen, abych jej kupoval?
10 – smlouva mi sděluje, že kupuji i podíl na společných prostorách a pozemcích v dalších cca 6 č.p. Proč? Považuji za absurdní, abych spoluvlastnil pozemky a prostory, které nevyužívám a naopak, aby někdo jiný spoluvlastnil ty, které neužívá a užívám je já.
11 – vzhledem ke shora uvedenému kdy bude třeba některé body smlouvy vyjasnit, upravit či doplnit a doplnit ke smlouvě ostatní doklady vznáším dotaz, do kdy musí být smlouva podepsána – tedy, zda je stanoven nejzazší termín podpisu smlouvy.

Ke smlouvě mám ještě více konkrétních dotazů a připomínek, se kterými nechci zatěžovat zde, obracím se s nimi na kompetentního pracovníka MČ. Rád bych ale znal připomínky ostatních kupujících a odpovědi na mé otázky od kompetentního pracovníka MČ.

hezký den a prosím jak o odpověď odpovědného pracovníka, tak o podněty ostatních kupujících


Michal Malý

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Tinka (IP zapsáno)
Datum: 01.06.2005 19:30

Pane Malý,
Vaše otázky jsou dost zásadní a myslím, že by zasluhovaly odpovědět přímo paní místostarostkou Kousalíkovou. Pokud tak neučiní někdo z úřadu, asi by bylo vhodné, kdybyste je na ni adresoval sám. A domnívám se, že by odpovědi měly zajímat většinu kupujících, protože zřejmě velké části kupujících se budou týkat různé závazky, břemena a pod.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: hombre (IP zapsáno)
Datum: 02.06.2005 00:26

K tomu spoluvlastnictvi dalsich pozemku. Domnivam se, ze nam, jako vlastnikum domu, bude napr. patrit i prilehly chodnik s povinnostmi jeho udrzovani. Zajimalo by me, zda budeme mit i nejaka prava vyplyvajici z jeho vlastnictvi (parkovani,...)?

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 02.06.2005 02:49

Dobrý den,
ano, připomínky budu směrovat na odpovědné pracovníky. Nejde mi o kritiku destruktivní, ale k kritiku (na rozdíl od většiny ostatních) konstruktivní. Tím chci říci, že ten, kdo je defacto na základě mého příspěvku "kritizován" nemusí být špatný či špatně vykonávat svoji práci. Chápu, že při množství privatizovaných bytů je tendence k vytvoření tzv. univerzální smlouvy. Nicméně, tato pro mne jako pro právního laika vykazuje nedostatky, dle stanoviska mého právníka jsou tyto nedostatky ještě větší, než jak je vnímám já. Myslím tedy, že nic nebrání nápravě. Nejde o nic jiného, než o přesnější specifikaci práv a povinností, garance stran úhrady a doplnění potřebných dokladů. Většinu těchto mých připomínek zvládne kopírka a čerstvá absolvent právnické fakulty. Nemyslím, že moje podněty jsou rozmarem, stavěl jsem je pod heslem "pořádek dělá přátele". Jsem přesvědčen, že v otázkách práva a morálky má radnice MČ Prahy 6 odbornější a fundovanější a postoje, než pánové Gross k jeho "privatizaci" bytu a Paroubek k EU a opravdu mne k tomuto názoru nevede to, že moje žena neodhazuje na chodníku vajgly Spart ani to, že by ji zřízenci ZOO omylem zavřeli do klece s orangutany díky její podobě. Kdysi jsem si dovolil kritizovat pana Špidlu a následně jsem byl PČR kontrolován na vše, s výjimkou čistoty ponožek. Jsem vyléčen z české demokracie. Přece jen ale, žiji tam kde žiji a jsem přesvědčen, že na rozdíl od bývalých šéfů lokomotiv, servírek či náměstků restaurací se MČ P6 pohybuje v realitě a že se v této realitě pohybují i obyvatelé této městské části. Mohu ovlivnit svými připomínkami přílohy kupní smlouvy na byt, co bohužel ovlivnit nemohu, jsou knížecí sklony ke spánku v prostorách Senátu. Inu, stane se, že volič dá přednost před pracovitou ženou, která může být momentálně nepopulární jen proto, že razí koupi bytu za 1/3 ceny když by se většině líbila 1/8 před (nejen ) dá přednost (dle mého pocitu – pocit doufám není trestným činem) mentální degeneraci šlechtických rodů, které se kříží mezi sebou za cílem osobních zájmů, díky špatné češtině a zašlé 12 měsíční slávě se nechají zvolit aby pak tam, kde byli zvoleni sladce usnuli. . Je mi sice smutno z toho, že máme zástupce, který při ustavující schůzi usne a neobměkčí mne ani jeho pozdější vyhoštění od doutníkového magnáta (já bych jej vyhostil i ze svého malého demokratického bytu), nicméně, snažím se řešit (nejen) moji problematiku, se kterou mi nepomůže ani spící senátor, který by se nedopatřením probudil.
Víte – i když to k privatizaci bytů nepatří – před 12 lety o mne novináři psali, že slyším trávu růst. Problém byl, že většinou vyrostla. A tak, i když jsem v úvodním příspěvku zkritizoval smlouvu, uvítal bych, kdyby lidé zůstali soudní. Inteligentní člověk může i ve smlouvě udělat chybu. Jen blb, navíc se štábem poradců není schopen vysvětlit, jak se ocitl z lokomotivy na Barrandově.
P.S.: pro státní správu:
V případě, že bych i za tento příspěvek byl opět předvolán PČRabych vysvětli, zda nechystám teroristický čin, sděluji: je mi 49 let, bydliště je známo, číslo bot mám 47. Pokud budu opět vyslýchán stejným policistou jako po mé otevřené žádosti na demisi expremiera Špidly, nabízím, že protokol napíši sám, ušetříme 90% času (píši také dvěma, ale podstatně rychleji a zdarma).. V případě, že bych po přečtení tohoto příspěvku měl být předvolán aktivním pracovníkem ŽÚ sděluji, že mám pozastavenu podnikatelskou činnost. Dopravní policii tímto sděluji, že nevlastním a tedy neřídím motorové vozidlo, tedy jediný okamžik,. kdy bývám pod vlivem alkoholu je bezprostředně po té, co vyslechnu v TV prohlášení pánů Grosse, Kalouska či Paroubka. Pravidelně vynáším tříděný odpad, nedopalky na chodník neodhazuji a snažím se přispět k integraci romských spoluobyvatel i přes kritiku některých spoluobčanů, že je v naší ulici denně ukradeno 5 autoradií.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Tinka (IP zapsáno)
Datum: 02.06.2005 08:40

Pane Malý, ještě jednou,
to číslo bot jste asi neměl zveřejňovat, pokud na Vás pošlou PČR, tak jich teď bude určitě víc než 4.
Ale vážně - myslím, že Váš příspěvek nemůže nikdo chápat jako kritiku, proto bych jenom věcně doplnil, jelikož se sám ve své profesi (i když technické) s různými smlouvami vypořádávám, že znám vzorové smlouvy, mám je připraveny také, ale slouží puze jako základ pro konkrétní smlouvu s konkrétním zákazníkem. Tak bych chápal i vzorové smlouvy při převodu bytů, že se upraví příslušným způsobem pro konkrétní případy. Nakonec, nejde přece o koupi ponožek, že? - to pro případ námitek, že to úřadu komplikuje postup prodeje.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 07.06.2005 08:50

Dobrý den, připomínky jsem odeslal a to i paní místostaristce Ing. Kousalíkové. Bylo by ale možná dobré, aby někdo odpovědný za tuto oblast z MČ odpověděl i zde tak, aby se s odpovědí mohli seznámit i ostatní kupující.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Acj jo!!! (IP zapsáno)
Datum: 07.06.2005 10:54

Myslím že chodník vám určitě patřit nebude (mimo jiné také kvůli probíhajícím sítím pod chodníkem), je to podobné jako se silnicí. Majitelé přilehlých domů ho musí pouze v zimě uklízet, ale i to je relativní, protože zákon za porušení neukládá žádný postih.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: D. (IP zapsáno)
Datum: 07.06.2005 18:23

Pane Malý,
proč od takové špatné smlouvy jednoduše neodstoupíte? Jako pravicově smýšlející byste neměl natahovat ruku po sociálních výhodách, když jich nemáte zapotřebí. Byt si - s lepší kupní smlouvou - kupte na volném trhu a tento přenechte potřebnějším.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Přející (IP zapsáno)
Datum: 07.06.2005 23:59

Nechci podezřívat D, že promluvila nepřejícnost, ale občas se objevují na toto téma dosti zkreslené (a to úmyslně)pohledy. Klasické jsou poukazy na levné prodeje obecních bytů těch majitelů domů, kteří sami koupili dům s nájemníky za zlomek ceny, za kterou se teď prodávají obecní byty v privatizaci. Kupovali to s vědomím břemene - nájemníků s regulovanými nájmy - ovšem teď by chtěli nájemné odvozovat od tržní ceny bytů. Kdo přemýšlí objektivně musí jasně vidět, že je to poněkud nehorázné. Jinak osobně si myslím, že privatizace bytů bylo ze všech privatizací to nejrozumnější, co aspoň určité skupině občanů přineslo střechu nad hlavou. A i kdybychom spočítali "prodělek" v rozdílu prodejní ceny a tržní ceny, pořád to vyjde podstatně méně, než se prodělalo při jiných aktivitách, ze kterých z normálních občanů neměl nikdo ani ň. Čili stačí jenom trochu logicky a bez závisti zvážit efektivitu privatizace bytů a musí každému vyjít jednoznačně prospěch všeobecný. Bylo by to ještě na delší rozklad, ale třeba i toto někoho přiměje se zamyslet nad tím, jestli tady často nejde jenom o tu klasickou sousedovu chcíplou kozu.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 08.06.2005 09:22

Dobrý den, vidím, že nemáte ani základní právní vědomosti, ani vědomosti politicko-sociální. Od smlouvy mohu odstoupit, pouze pokud je před tím uzavřena a pouze, pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení. Pravicové názory neznamenají bohatství. Je dosti podstatné množství pravicově smýšlejících důchodců, kteří nejezdí v mercedesech. Nebo snad chcete říci, že dobře napsané smlouvy jsou jen pro majetné a vám chudým (jak naznačujete, jste pravděpodobně chudý), stačí špatné smlouvy? Zřejmě vám nedošlo, že právě lidé jako vy na ty špatné smlouvy doplatí. Nevím, jak jste došel k názoru, že je koupě bytu sociální výhodou - to mi prosím vysbětlete. Nevidím ostatně důvod, proč bych měl komukoli přenechávat něco, pokud na to mám z rozhodnutí MČ přednostní právo a pokud si na to jsem schopen na rozdíl od těch "sociálně potřebnějších" vydělat poctivou prací (pokud nepovažujete za nepoctivé to, co přesahuje průměrnou mzdu).

hezký den


Michal Malý

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Jana (IP zapsáno)
Datum: 08.06.2005 09:48

Vy tu smlouvu přece vůbec nemusíte uzavírat, pokud se vám jeví tak nevýhodná, a můžete dál zůstat v nájmu. My ostatní, co bydlíme v restituovaných domech, bychom tu možnost koupit si byt za třetinu tržní ceny uvítali, ale bohužel tu možnost nemáme.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Černá (IP zapsáno)
Datum: 08.06.2005 13:34

Problém je v tom, že tehdy, když lidé dostávali přidělené od "státu" byty a nikomu nepřišlo divné, že za to neplatí, taky nikoho nenapdalo zjišťovat, čí byly ty domy původně, jestli je stát sám postavil nebo odebral původnímu majiteli. A fakt, že jednou v tom bude zásadní rozdíl, asi v tehdejší době nikomu nepřišel ani na mysl.

SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Odbor Kancelář městské části (IP zapsáno)
Datum: 08.06.2005 16:35

Vážený pane Malý,

Váš příspěvek jsem si dovolila přesunout do rubriky Otázky a odpovědi zástupkyně starosty Ing. Kousalíkové, v jejíž gesci je problematika hospodářské politiky.
Zde také naleznete odpověď na Váš příspěvek.

Krásný den Vám přeje
Lucie Knyová, Kancelář městské části

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 09.06.2005 12:05

Dobrý den,
vidím, že patříte k těm, kdo vnímají sociální nespravedlnost podle toho, že někdo jiný má podle vás jiné a lepší podmínky než vy. Já zde nepolemizuji o ceně bytu, ale o tom, že smlouva vykazuje nedostatky. Přestože jste odbočila od tematu mého dikusního příspěvku – tedy nejasnostem ve smlouvě a chybějícím přílohám, dovolím si na vaši rteakci odpovědět. Vcelku by mne zajímalo, zda byste paní Jano měla stejné názory i jako restituent, který získal dům po svých předcích, dům plný nájemníků se smýšlením, které vidím (nejen) zde, nájemníků, kteří hradí regulované nájemné.
Podstatou není to, co se zde již několikrát řešilo, tedy tehdy zda je spravedlivé že se na jedné straně privatizují byty za vysokou cenu podle mínění nájemníků, či za nespravedlivě nízkou podle mínění těch, kteří v bytech nebydlí. Nepolemizuji zde o této věci, vznesl jsem pouze dotazy k některým bodům smlouvy. Jak vidím, namísto konkrétní věcné diksuse se zde opět snáší „spravedlivé nářky těch, kteří nespravedlivě neprivatizují“. Je s podivem, že stejně intenzivně nebyla probírána premierská půjčka na byt, či bankovní úvěr poskytnutý po pár týdnech existence firmy.
Vzhledem k tomu, že se věnuji mimo jiné i oblasti realit, viděl jsem v jakém stavu se většina těchto domů předávala restituentům. Byl jsem svědkem, jak město předalo restituentovi dům s opadávající fasádou a římsami a se zatékající střechou, s nájemníky, kteří hradili v roce 1994 za 2+1 regulované nájemné 480,- Kč. Po roce totéž město penalizovalo majitele, že neopravil fasádu domu, která je v památkové zóně a že padající omítka ohrožuje chodce, nájemnící volali televizi Nova, že jim teče do bytu střechou a že s tím majitel nic nedělá. Majitel prodal co měl a vzal si půjčky a opravil fasádu a střechu. Dům stál v Karlíně. Po povodni dostala Praha 8 dotace od státu a dary. Když jste si rok po povodni prošla Karlín, byly domy soukromých majitelů opraveny z jejich vlastních prostředků, obecní většinou nikoli. Následně se opravily i obecní domy, méně kvalitně a za finance od státu a z dotací. Dotace a sbírky byly však určeny všem postiženým, tedy jak obci, tak soukromým majitelům, kteří ale od města nedostali nic. Vnímáte i toto jako sociální nespravedlnost? Vnímáte i to, že soukromý majitel domu, tedy restituent je povinen zajistit nájemníkům bydlení za regulované nájemné, tedy poskytuje sociální službu a nemůže se svým majetkem nakládat tak jak uzná alespoň v oblasti tržního nájmu. Je to defacto protiústavní, protože ústava poskytuje osobnímu vlastnictví ochranu a zaručuje mu nedotknutelnost. Měla byste stejné názory jako zmíněný restituent v Karlíně, nebo jako restituent na Malé straně, který je povinen pronajímat dekretované byty ve svém domě za 3.000,- Kč, když se ve vedlejším domě pohybují tržní nájmy mezi 50 - 70.000,- Kč měsíčně?

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 09.06.2005 12:15

Dobrý den, lidé tehdy nedostávali byty od státu, ale stát s nimi uzavíral smlouvy na dobu neurčitou, tedy dekrety. Komunisté tehdy logicky nezjišťovali, komu domy patřily před rokem 1948, maximálně svým stranickým špičkám některé vily a rodiné domy prodali. Jednou v tom, co píšete nebude zásadní rozdíl, protože bude ve všech bytech tržní nájemné a to, zda patří dům obci nebo soukromníkovi na věc nemá vliv. Město neprivatizuje byty v domech, které byly předmětem restitucí. Privatizují se byty postavené většinou v letech 1950 – 1980, tedy doufám že vámi citovaný problém zde nenastane, protože tyto byty patřily v období, kdy byly postaveny dělnické třídě. Pokud by se jí měly tyto domy vracet, pak bych snad emigroval na Kubu.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 09.06.2005 12:18

Dobrý den,
děkuji, paní místostarostku jsem kontaktoval emailem a odpověděla mi. Myslím ale, že se věc netýká pouze mého případu, ale všech, kdo byty privatizují, tedy by bylo dobré zmíněné připomínky konkrétně vysvětlit tak, aby odpovědi znali i ostatní, kteří privatizují.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Tinka (IP zapsáno)
Datum: 09.06.2005 16:01

Pane Malý, paní Kousalíková obšírně na Vaše otázky odpověděla v její rubrice (Odpovědi a otázky: Hodpodářská politika) k datu 8.6.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: EVA (IP zapsáno)
Datum: 10.06.2005 00:17

Pane Malý,
z Vaší strany asi dochází maličko k matení pojmů. Proč mícháte dohromady restituci a privatizaci?
Byl - li někdo okraden dejme tomu o vilu komunisty v roce 1948, je správné, aby mu byla vrácena.
Naproti tomu - co to je vlastně ta dnešní privatizace obecních bytů? Ty byty byly přece stavěny pro všechny, patřily státu či obci, tedy všem. Jak je možné, že část z této skupiny je nepokrytě preferována na úkor zbytku té skupiny?
Představte si, že si pořídíte s několika přáteli auto, na které jste přispěli rovným dílem. Jeden z přátel si auto půjčuje velmi často, prakticky pořád. Jednoho dne oznámí přátelům, že si od nich auto odkoupí za zlomek celkové (tržní) ceny.... Nepřipomíná Vám to něco?
Chytrákům se vždy daří nejvíce tam, když mají v okolí buď lidi velmi hloupé nebo příliš slušné na to, aby se s nimi handrkovali.

Kdo si v privatizaci kupuje byty od obce? Bylo by v pořádku, kdyby za zlomek tržní ceny dostaly tuto výhodu pouze "sociální případy". Ostatní by neměli obecní byt získat za jinou než tržní cenu.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Taky logika (IP zapsáno)
Datum: 10.06.2005 00:47

Evo, máte pocit, že se byty prodávají za ceny, které si mohou koupit "sociální případy"? A pokud se pídíte po spravedlnosti pro všechny, tak jo. Pak ale by všichni ti, co postavili domy, byty atd. za dotované socialistické ceny měli rozdíly teď doplatit těm, kteří jim tenkrát, bydlíce ve státních, tyto byty dotovali svými socialisticky nízkými platy. Pak by také měly být dorovnány ztráty např. všech kvalifikovaných pracovníků,lékařů, techniků, vědců, kteří ač pracovali naplno, svými příjmy zdaleka nedosáhli na příjmy zelinářů, řezníků a pod. a neměli možnost nemovitosti si pořizovat. Když spravedlnost, tak opravdu důsledně, jinak je zbytečné o tom mluvit.A pokud jde o ceny privatizovaných bytů - zjistěte si, jak je jejich cena stanovena a zjistíte, že se nejedná až o takový "zlomek" tržní ceny, jak to z podobných příspěvků někdy vyznívá.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 10.06.2005 11:52

Dobrý den,
děkuji za upozornění, odpověď paní místostarostky jsem četl.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 10.06.2005 12:57

Dobrý den paní Evo, nedochází k matení pojmů. Nemíchám privatizaci a restituci. Jinak k vaší reakci:
Ano, byty byly stavěny pro všechny, respektive byly stavěny s cílem zajistit bydlení pro nárůst populace. Díky plánování tehdejších pětiletek jste tedy čekala na byt 5 – 25 let podle toho, ve kterém městě jste bydlela. Bývalý režim motivoval tehdejší zejména dělnický lid tím, že v místech, kde potřeboval pracovní sílu se stavělo intenzivněji, než kdekoli jinde. Získat byt na Ostravsku nebo Chomutovsku nebyl problém, pokud šel čloívěk pracovat do dolů či do chemického průmyslu. Výsledek umělé zaměstnanosti a tohoto plánování se dostavil velmi rychle po roce 1989. V obou regionech nejvyšší nezaměstnanost a logicky i nejnižší nájmy a ceny bytů, protože začal fungovat trh. Byty byly sice stavěny jak vy píšete pro všechny, jenže už tehdy se člověk o získání bytu (myslím nájmu na dobu newwurčitou) musel „zasloužit“ třeba i tím, že šel prostě pracovat z Prahy na Chomutovsko. Dnes se na tom příliš nezměnilo. Nemám pocit, že je zásadní nedostatek nájemních bytů, pokud by byl, nebyla by rovnováha mezi nabídkou a poptávkou bytů v inzerci realit, neprojevoval by se pokles ceny nájmů i prodejních cen těchto bytů. Pokud byste brala to, že byty byly postaveny pro všechny a že mají být přednostně řešeny jak píšete sociální případy, pak, kdyby se to vzalo doslova, první, kdo by se měl stěhovat do bytu v Pařížské ulici by byl zřejmě bezdomovec z Hlavního nádraží Praha.
Víte, ono je snadné použít argument „sociálně slabí občané“. Je ale třeba rozlišovat kdo a proč je v sociální tísni. Ano, je vděčné tema, když například v TV vidíte svobodnou matku 5 dětí, jak pláče, že je nemůže uživit a nemá kde bydlet. Je to chyba státu, města nebo té matky? Chápal bych vaši argumentaci v roce 1990 – 2, kdy se všichni občané tohoto státu seznamovali s tím, poí čem toužila většina z nich – demokracií a svobodou. Jenže to mělo háček – většina z nás se velmi nerada seznamovala s vlastní odpovědností za sebe sama. Nikomu nic nebrání v tom, aby pracoval, aby si našel práci a pokud ji ve svém oboru není schopen najít ve svém městě, aby ji hledal v jiném. Pokud chce někdo tvrdit že to nejde, pak nemá pravdu, protože to nezkusil. Uvedu jen pár příkladů:
1)Před 8 lety jsem pracoval v oblasti obchodu a realit. Po úraze jsem nebyl schopen více jak rok pracovat. Výsledkem byl totální ekonomický propad a dostal jsem se do skupiny kterou označujete „sociálně slabí“. Neměl jsem práci, tedy jsem neměl příjmy, neměl jsem auto a žádný majetek. Vzhledem ke zdravotním následkům jsem se v této situaci ocitl na 4 – 5 let. Nepomohl mi nikdo a velmi rychle jsem pochopil, že si musím pomoci sám. Začal jsem se věnovat zcela odlišnému oboru, než v jakém mám vzdělání a
30 let praxe. Po třech letech od této dobrovolné rekvalifikace (tehdy v mých 46 letech) jsem schopen bezproblémově uživit rodinu a koupit si byt na hypotéku. Nesu za sebe a svou rodinu odpovědnost.
2)Rozvedená učitelka v učilišti bydlí sama se svým synem, který maturuje a chce studovat vysokou školu. Aby byla schopna zajistit sebe a syna, zvyšuje si kvalifikaci tím, že začala studovat ve svých 45 letech vysokou školu.
3)Fakturantka ve svých 50 letech se začala učit anglicky, aby mohla postoupit na lépe placené místo a vyřizovat zahraniční zakázky.
Jsou to příklady z mého okolí, nejsou jediné. Jsou důkazem toho, že tito lidé, přestože se začaly dostávat do skupiny tzv. Sociálně slabých nic nevzdali a nikde si nestěžovali na „sociální nespravedlnost“.
S vaším hořekováním o nespravedlnosti a o právu „sociálně slabých“ by podle vás měl bezdomovec nárok na dotovaný mercedes. Nevím, jak jste přišla k tomu, že část skupiny je preferována. Jsou vytvořena pravidla pro tu část, která bydlí v obecních bytech, které se město rozhodlo privatizovat. Byty jsou obsazeny nájemníky a město dalo každému nabídku, aby si byt zakoupil. Prostě se město rozhodlo, že je pro město, jako vlastníka výhodnější získat značnou finanční částku ( v jejím součtu) za prodej bytů a tu pak investovat. Pokud by byty byly volné, neobsazené, ceny by byly podstatně vyšší – srovnatelné s tržními cenami volných bytů. Tento prodej vyvolal reakce, které se při našem čecháčkovství daly předpokládat. Většina nájemníků privatizuje a část z nich si stěžuje, že cena je vysoká. Ti co neprivatizují hořekují, že je cena nízká a že je to nespravedlivé. Já v tom žádnou nespravedlnost nevidím. Většina měst a obcí nabídla možnost těm, kdo bydlí na „dekret“, aby si byt odkoupili. Vy sice ne jedné straně voláte po nespravedlnosti, ale nejsem si zcela jist, zda byste si koupila byt, který je obsazen nájemníkem se smlouvou na dobu neurčitou, do tohoto bytu byste v mém případě investovala cca 520.000,- Kč na jeho koupi a cca 180.000,- na jeho rekonstrukci. Utratila byste tedy 700.000,- Kč které bych vám „splácel“ nájemným cca 7 – 8 let a pak byste se dostala do zisku. Pokud byste chtěla byt užívat, musela byste mi zajistit jiný a musel bych souhlasit se stěhováním.
Docela mne mrazí vaše argumentace, že byty patřili všem, tedy „lidu“. Ono tehdy všem patřilo podle vás tehdy vše, tedy byty, silnice, tramvaje, vlaky, továrny, nemocnice, školy a víme velmi dobře, jak to tehdy fungovalo. Považujete tedy za nespravedlivé i to, že si nemůžete koupit lokomotivu, školu...? Váš příměr s autem je s prominutím totální nesmysl a špatný pokus o demagogii. Vy neužíváte privatizovaný byt. Byty, které jsou privatizovány nebyly užívány skupinou přátel, vy jste na privatizované byty nijak nepřispěla rovným dílem. To, že považujete ostatní spoluobčany, kteří neprivatizují za hlupáky snad ani nebudu komentovat.
Víte, já jsem všema deseti pro, aby města zajistila tzv. Sociální byty pro sociálně slabé, aby pomáhala dotacemi sociálně slabým, ale jen těm, kdo nejsou schopni sami svoji situaci řešit, tedy postiženým, důchodcům atp. A ani zde nelze k věci přistupovat plošně. Navíc, je s podivem, že ti, kdo jsou na tom skutečně špatně po sociální stránce, si zde nestěžují. Pochopitelně mi odpovíte, že je to pouze proto, že nemají přístup na internet nebo jsou slušní, než aby se jak vy píšete handrkovali.
Typické pro naši společnost je i to, kam se dostala diskuse na můj příspěvek. Já jsem položil několik dotazů k formulaci a obsahu smlouvy. K těmto dotazům se věcně vyjádřila pouze místostarostka Ing. Kouusalíková, za což ji děkuji, k tématu se vyjádřili snad jen 2 diskutující. Pokud chcete tvrdit, že všichni mají nárok na to co bylo všech, že vy máte nárok privatizovat byt ve kterém bydlím za stejnou cenu, pak byste mohla tvrdit, že by vás překladatelská a tlumočnická společnost měla zaměstnat jako tlumočnici v Číně, bez ohledu na to, že čínsky neumíte (pokud ano, pak se omlouvám). Myslím, že pokud se „autorekvalifikujete“ tak jako já a budete tři roky pracovat 7 dní v týdnu 12 hodin denně, určitě nebudete po těch třech letech „sociálně slabá“.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: D. (IP zapsáno)
Datum: 10.06.2005 20:16

Ale, ale, pane Malý,.... nemám slov v údivu nad vaší svéráznou logikou! To je tedy síla!
Tak vy si kupujete obsazený byt a proto je správné, že ho kupujete levně???? A kdo se Vám v bytě místo Vás proboha usadil? Snad ne nějaký sociální případ?
Ten Váš byt by měl být brán jako "obsazený" pro každého jiného kupujícího, kromě Vás - Vy si přece kupujete byt obsazený Vámi -čili úplně volný pro Vás a Vaši potřebu!.......
Takže: kdyby MČ prodávala byt obsazený Vámi někomu jinému, opravdu by byt měl tržní hodnotu sníženou Vaší přítomností v bytě. A za tu sníženou cenu by se i tak našlo dost lidí, kteří by ho s radostí koupili i s Vámi - jako investici.
Prodává-li MČ byt, kde právě bydlíte, Vám, jedná se - ve vztahu k Vám - o byt neobsazený - a tudíž by bylo správné, aby byl Vám prodáván za tržní cenu.

Proč radíte ostatním, že mají jít na Chomutovsko? Proč jste se tím neřídíl sám a dávno si tam byt nekoupil? Proč jste tolik let čekal, až vám ho pod cenou prodá MČ? Nemusíte odpovídat. Je to přece úplně jasné.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Přející (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2005 12:49

Ale, ale pane/í D, teď si trochu protiřečíte, cituji:
"A za tu sníženou cenu by se i tak našlo dost lidí, kteří by ho s radostí koupili i s Vámi - jako investici." No a za tu sníženou cenu si ten byt kupuje nájemník, který v něm bydlí. Co je na tom nelogické? A navíc, většinou nejde o "investici", jak píšete, ale o střechu nad hlavou. Tak v čem je síla Vaší argumentace?

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: EVA (IP zapsáno)
Datum: 11.06.2005 18:31

PŘEJÍCÍ,
pravděpodobně jste ze skupiny VYVOLENÝCH, proto to Vaše úpěnlivé obhajování privatizace.
Proč se domníváte, že si D. protiřečí? Co je na tom nelogického, když říká, že za cenu sníženou kvůli tomu, že je byt někým obsazen, by se našlo dost lidí, kteří by si ho koupili jako investici?
Prodává-li se obecní byt tomu, kdo tam bydlí, místo za 3 miliony (= příklad tržní ceny) třeba jen za 600tis. Kč (= příklad ceny stanovené obcí), našlo by se dost lidí, kteří by takový (obsazený) byt zakoupili třeba za 2 miliony. Ten jeden milion rozdílu proti skutečné tržní ceně vyjadřuje to, že ho majitel nemůže používat, protože místo něho tam někdo cizí bydlí.

Cena nižší než 3 mil. Kč je cenou sníženou. Pane VYVOLENÝ, je snad jasný rozdíl mezi cenou "sníženou" - např. 2, 5 mil. Kč či 600tis. Kč. V tom druhém případě bych ji nenazývala "sníženou", ale "super nízkou".
Problém není v tom, že by nebylo všeobecně akceptovatelné, že se lidem ekonomicky slabým vyjde vstříc, ba naopak... Myslím, že se spíš různí názory na styl takové pomoci. Jsem toho názoru, že pomoc měla být už 15 let poskytována adresně, formou příplatků na nájemné. Regulované nájemné, kdy se "pomáhá" plošně všem bydlícím v obecních bytech, bez ohledu na jejich ekonomickou situaci, není morálně odůvodnitelné. A stejně tak není správné, aby tomu, kdo pomoc nepotřebuje, ale (náhodou) bydlí v obecním bytě, se třeba i desítky let dotovalo nájemné a nakonec mu ještě byl byt za super nízkou cenu odprodán.
Je paradoxem, že na tuto privatizaci nejvíce doplatí právě ti sociálně potřební. Až obcím nezůstanou téměř žádné byty, kam půjdou v budoucnu bydlet ti, kteří se octnou v tíživé situaci? Asi pod most, protože většinu dnešních obecních bytů budou již vlastnit VYVOLENÍ.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Přející (IP zapsáno)
Datum: 12.06.2005 18:36

Evo, sleduji vše kolem bydlení už dosti dlouhou dobu, protože z Vás hodně mluví zášť, nemá cenu rozebírat všechny aspekty pro a proti privatizaci. Takže jenom jeden stručný souhrn: Za tržní ceny by si jenom ojediněle mohli nájemníci v obecních bytech tyto odkoupit, a nevím, jestli by Vám přišlo normální, aby Vám někdo prodával střechu nad hlavou. Stejnými argumenty byste mohla prodávat i družstevní byty, domy, atd., které nebyly pořízeny za tržní cenu.Co je ale podstatné, jestli se o to trochu zajímáte, tak obsazené byty se prodávají (sledujte třeba inzeráty)za ceny nižší, než se prodávají na Praze 6 nájemníkům v privatizaci. A k té Vyvolenosti Vám řeknu jenom drobnost, protože jsem starší, lecces jsem si prožil: Měl štěstí ten, kdo se v dobách minulých dostal k novému družstevnímu bytu. Kolik z těch Vyvolených nemělo to štěstí, dostali staré nevyhovující byty, které za vlastní peníze, vlastní prací, s velkými časovými nároky zrekonstruovalo.Ale o tom asi nic nevíte, jinak byste sotva promlouvala takovým způsobem. A jenom naokonec - pan Malý už to tady napsal, tímto se diskuse dostala zcela mimo rámec jeho původních otázek, na které dostal kvalifikovanou odpověď, takže nemá smysl dát to rozpitvávat.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: EVA (IP zapsáno)
Datum: 12.06.2005 23:00

PŘEJÍCÍ,
také leccos pamatuji. Například to, že všichni chtěli bydlet ve státním - nájem nízký, jistota, že mne ani mé potomky nikdo nevyžene - vysoká. To, že se někdo v dobách minulých "dostal" k družstevnímu bytu, nebylo otázka štěstí (to tak vidíte teprve teď z retrospektivy), ale známka toho, že nepatřil do skupiny, která by na státní byt dosáhla. Je všeobecně známo, že státní byt mohl získat:

a) ten, který byl ve výjimečně tíživé situaci (těch však bylo jen malé procento ze všech bydlících ve státních bytech)
b) patřil mezi preferovanou skupinu (vojáci z povolání, esenbáci, milicionáři, učitelé, zdravotníci, někteří funkcionáři různých spolků, svazů a jedné velké strany, hrdinové odboje, hrdinové socialistické práce,...atd.)
c) nepatřil do skupiny b), ale měl mezi ní mnoho velmi dobrých známých, kteří mu při získání státního bytu pomohli
d) nepatřil do skupiny b) ani c), ale státní byt si pořídil "výměnou" a tučným doplatkem.

Z hlediska sociálních jistot nebylo rozdílu mezi státním a družstevním bytem - u obou byla téměř stejná záruka, že toho, kdo v něm bydlí, nikdo nevystěhuje. V čem však byl značný rozdíl - to byla výše měsíčních úhrad. Ten, kdo bydlel ve státním, mohl počítat měsíčně jen s poloviční sumou - a druhou půlku ukládat do štruzoku. Za 10 let se rozdíl v měsíčních platbách rovnal sumě, za kterou se dalo pořídit auto, za dalších 10 let měl člověk bydlící ve státním takto naspořeno na chatu,...atd.
Z bezpočtu případů mých známých vím, že každý preferoval možnost mít státní byt, proto Vaše tvrzení , že bylo třeba štěstí, aby se člověk "dostal" k družstevnímu bytu, se vůbec nezakládá na pravdě. Jak jsem již podotkla výše, řešení bytové situace formou družstevního bytu nastupovalo pouze tehdy, když člověk neměl šanci na získání státního. A ještě jedna "maličkost": každý takový bydlící v družstevním musel takovou "výhodu" obvykle něčím zaplatit: buď mnoha odpracovanými hodinami při výstavbě nebo tím, že se musel v zaměstnání tzv."uvázat" třeba na 10 let. Tím mu obvykle unikly lepší možnosti uplatnění a vyššího platu jinde.

A závěrem: docela mne zaráží, jak argumentujete: prý by za tržní hodnotu dosáhla na byt jen část nájemníků. A co na tom? Ostatní přece mohou zůstat v nájmu, nikdo je přece nevyhazuje, nebo ano?
Podobně si celá řada ostatních, kteří nebydlí ve státním, také nemůže zakoupit byt za tržní cenu. Proč tyto dvě skupiny neposuzujete stejným metrem?

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: hombre (IP zapsáno)
Datum: 13.06.2005 01:57

strucne receno, rikate EVO - Nemas na to? Tak jdi pod most.

>>Ostatní přece mohou zůstat v nájmu, nikdo je přece nevyhazuje, nebo ano?<<

Mate za to, ze tihle najemnici budou mit na najmy, az nastane deregulace?

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 13.06.2005 02:49

Ano paní "D", je to zcela jasné, pochopul jsem, že za spravedlivé považujete pouze to, co se týká vás a je pro vás výhodné. To, co je púodle vás výhodné pro kohokoli jiného, je nespravedlivé. Ono by se i vyplatilo, pokud byste se podívala po jiných pražských obvodech a jiných městech. Pak byste zjistila, že byty v jiných obvodech či městech se prodávaly a prodávají za nižšší cenu než v Praze 6. Takže ono to vaše argumentoivání bude zřejmě kulhat. Byt je totiž obsazen mnou a tak není volný, jak by tvrdíte. Aby mohl být byt prodáván za tržní cenu bytu, musel by tento byt být volný a být v odpoívídajícím stavu bytu novému, což není. Aby mohlo město byt ve kterém bydlím prodat za tržní cenu, muselo by mi nabídnout jiný rovnocenný a ten, ve kterém bydlím zrekonstruovat, což z pohledu města pochopitelně ztrácí logiku. Protože je byt obsazen a je ve stavu v jakém je a protože se město rozhodlo, že je pro ně výhodnější byty prodat než je udržovat a v dohledné době rekonstruovat, rouhodlo se byty prodat. Pokud chcete argumentovat jako jak vidím levicově smýšlející člověk, že jsou byty lené a že je to nespravedlivé, pak si prosím zajděte na ÚV KSČM či na ÚV ČSSD (píši úmyslně ÚV) a tam s údivem zjistíte, že nejste levicově a tedy soviálně smýšlející, ale velmi pravicově smýšlející. Na zmíněných UV totiž zjistíte že to, co označujete vy za levné označovali levicoví poslanci za drahé a požadovali ceny podstatně nižší, než jaké byly nakonec schváleny. Pro městskou část byla cena výhodná, jinak by ji neschvalovala, pro většinu kupujících jistě vysoká, pro mne přijatelná. Proto smlouvu podepíši po vyjasnění věcí, na které jsem se ptal. Většina reakcí zde se netýká tematu - tedy nejasnotí ve smlouvě, ale jsou v duchu známého - Pane Bože, soused má nádherné prase - chceš taky takové synu? - ne, chci aby mui chcíplo. Navíc si nejsem jist, zda Eva, D, Černá nejsou jedna a táž osoba (Jana jak vidno píše ze střešovické UVN).
P.S.: nejsem si zcela jist, zda by koupě bytu s mojí osobou v něm pro vás byla dobrá investice, pokud byste mne z tohoto bytu dostala pouze poskytnutím jiného adekvátního a pokud byste po dobu, po kterou v něm jsem musela provést rekonstrukci EI (je v hliníku a revizí EI by neprošla), výměšnu ppodlah, rekonstrukci WC a koupelny, výměnu oken, kuchyňské linky a dvěří (vše je staré 40 - 46 let, tedy po životnosti. Nechal jsem si udělat kalkulaci pro tuto rekonstrukci v dolní střední třídě. Cena: 480.000,- Kč.
Pokud tedy sečtete cenu bytu a rekonstrukce dojdete k částce 1 mil. Kč + náklady na náhradní bydlení po dobu rekonstrukce. Přečtěte si příspěvky jiných kupujících. Navíc si uvědomte, že tyto investice by muselo do většinu bytů město vložit do 5 let. Pak, pokud zvládáte matematiku ZŠ zjistíte, že to, co považujete za výhodnou koupi pro nás a pro vás nespravedlivé je poněkud jinak.
Víte, nezlobte se na mne, ale vaše argumentace mi připomíná argumentaci jednoho fanaticky věřícího. Jednou jsem měl velké trápení a seděl jsem smutný na lavičce v parku a přemýšlel o životě. Přisedla paní s nepřítomným výrazem a zeptala se mne. co mne trápí, odpověděl jsem, že mi nemůže pomoci. Odpověděla mi, že mi Pán Bůh pomůže protože je všemohoucí. Odpověděl jsem že mi nemá jak pomoci bez ohledu na to, že jsem nevěřící. Odpověděla mi, že On to dokáže, protože je všemocný. Odpověděl jsem, že kdyby byl, uměl by vytvožit nekonečně velký kámen. Odpověděla, že uměl. Kontroval jsem jí, že kdyby jej vytvožil, nedokázal by jej překročit. Překročil by ho, odpověděla dotčeně. Kontroval jsem naposledy - nekonečný kámen nelze překročit, pokud by jej kdokoli překročil, není nekonečný. Pán Bůh by to ale dokázal s nepřítomným pohledem odvětila. Tenkrát jsem to vzdal a nakonec si uvědomil, že mi ta paní pomohla vrátit se do reality. K našemu dialogu přistupuji stejně. Jen jak vidím praxí, že většina kritiků neuvede své pravé jméno ani email.... o čemsi to svědčí, nebo ne?

P.S.: je zajímavé vnímat, že většina kritiky se na mne snesla v pracovní době a z poracovní pošty. Že by také "sociální služba zaměstnavatele sociálně slabým?"

P.S.2: Opakuji, moje kritika nesměřovala na pracovníky a zastupitele MČ, šlo spíše o dotazy směřující na právníka, který smlouvu napsal. To, že druhá strana připomínkuje smlouvu je naprosto běžné.

P.S.3: s činností MČ Prahy 6 jsem spokojen když se po našem městském obvodě rozhlédnu, protože jsem navíc na rozdíl od většiny kritiků seznámen s rozpočtem a vím jako pragmatik, že nekonečný kámen vytvořit nelze, natož jej překročit.... Nejsem si zcelka jist, zda se většona kritiků věnuje denně své práci 12 a více hodin (já své ano, proto jsem schopen privatizovat, uživit rodinu a i se věnovat obecně prospěšným pracem).

P.S.4: pookud zde kdokoli skloňujete sociální jistoty a sociálně potřebné, dovolte mi otázku:
kolik jste navštívili:
- dětských domovů
- kojeneckých ústavů
- domovů důchodců
- lokalit jako je Chánov
- věznic
- jak jste pomohli spoluobčanům postiženým povodněmi?
- přispěli jste postiženým Tsunami?
kolik času jste tam strávili a čím jste těmto sociálně slabým spoluobčanům pomohli? Pokud jste v tomto prostředí strávili alespoň hodinu, pokud hste poslali alespoň jedné této skupině stokorunu za celý váš život, pak jste měli sociální záchvěv. Pokud více, máte sociální cítění. Pokud nic, jde o sociální demagogii.

Nemusíte mi odpovídat, odpovězte sobě. Pokud byste mi chtěli položit stejné otázky, odpovědi jsou veřejně přístupné na internetu.

hezký den


Michal Malý

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Michal Malý (IP zapsáno)
Datum: 13.06.2005 04:28

Pro paní Evu:
vaše slovo vypsané caps Lockem VYVOLENÝ na mne působilo nejprve úsměvně, dnes mne spíš běhá mráz po zádech. Pokud se domníváte, že na Praze 6 v privatizovaných bytech bydlí pouze nomenklaturníci, nadšeně spolupracující s bývalým režimem, pak urážíte 90% obyvatel těchto bytů. Pokud naznačujete, že já, či můj otec jsme bývalí nomenklaturníci, dovolím si malé vysvětlení:
můj otec vyměnil svůj menší byt za souhlasu vojenské správy s jeho tehdejším nájemníkem (vojákem z povolání) cca v roce 1956. Tehdejší nomenklatura si opoměla zjistit, že otci byla v roce 1948 znárodněna zámečnická dílna s 8 zaměstnanci a dělnický činžáček a i to, že byl v 50 letech rok vězněn za své politické smýšlení. Díky tomuto otec přes středoškolské vzdělání nikdy neměl šanci na práci tomuto vzdělání odpovídající a od roku 1948 pracoval postupně jako zámečník, řidič nákladního auta v kamenolomu, pak autobusu, pak nákladního auta v podniku Ovoce-zelenina. Nikdy nebyl členem ani voličem KSČ. Manuelně pracoval do svých 67 let. Ve svých 85 letech zemřel díky postkomunistickému demokratickému zdravotnictví. Zdědil jsem po otci užívací právo bytu. Nikdy jsem nebyl členem ani voličem KSČ. Takových rodin, jako je ta naše bydlí a bydlelo na Praze 6 tisíce.
Píšete, že se našlo dost lidí, kteří by koupili byt i s nájemníky. Kde jsou ti lidé? Kolik takových bytů se prodalo? Když někdo napíše „já bych si to tak koupil“, je to internetový tlach, diametrálně vzdálen od reality. Že by si podle vás takový byt koupilo plno lidí za 2 miliony je vrchol demagogie, protože byt je vybydlený a potřebuje rekonstrukci za cca 500.000,- Kč. Pokud se podíváte na inzerci realit, pak se byt, který je obsazený a který budu kupovat a následně rekonstruovat za celkovou částku cca 1 mil. Kč pohybuje v cenách po REKONSTRUKCI a VOLNÝ za 1,6 – 2 mil. Kč. Paušalizujete ceny bytů jednou 2 a jindy 3 miliony, ale neuvádíte, že vámi uváděné ceny jsou za 2+1 – 4+1 volné, po rekonstrukci. Vaše vyjádření že 1 milion rozdílu je díky tomu, že byt majitel nemůže užívat svědčí o tom, že zcela nic nevíte nejen o realitách, ale ani o ekonomice.
Pokud chcete poskytovat 15 let pomoc na nájemné, ptám se, proč chcete poskytovat pomoc na neúměrně nízké regulované nájemné, které nestačí na údržbu a rekonstrukce domů a jak chcete rozhodovat, kdo je sociálně slabým vlastní vinou a kdo nezaviněně?
Pokud (radnice mi doufám promine) se někomu pomáhá při prodeji bytů, pak zejména radnici, protože je pro ni prodej výhodný (stačí příručka ekonomiky). Pokud by byl nevýhodný, pak by vlastník prodej nenabízel. Vás rozčiluje, že privatizují i ti movitější, tedy ti schopnější, tedy ti, kdo pracují na vrcholových pozicích či podnikají? Tedy ti, co vám dávají práci? Pak tedy šetře inflací slov ve vašich příspěvcích a napište jedinou větu - „požaduji nové znárodnění“
Pokud byste vnímala realitu, zjistila byste, že finanční prostředky z privatizace bytu bude MČ Prahy 6 z části investovat i do bytů pro SKUTEČNĚ sociálně potřebné (nikoli však pro neschopné). Dále je třeba si uvědomit, že značná část těch, kdo se dostanou zvláště v Praze náhle do sociální tísně, dostane se tam vlastní vinou. Ostatně, nemám pocit, že zrovna vy bydlíte pod mostem a vaše děti strádají hlady.
Vaše selekce „vyvolených“ kteří měli nárok na státní byt a porovnání družstevního a státního bytu je tak absurdní, že dospívám k závěru, že jste se narodila po roce 1989, pokud nikoli, že jste se v tomto roce vrátila z Kuby či byla vyhoštěna ze SRN (oba případy mohou na člověku zanechat stejné následky). Pokud jste mladší ročník a pracovala jste dlouho i za totality, pak jste s prominutím musela v práci celou dobu spát, protože si za totality na auto i chatu vydělali i ti, kdo za 8,5 hodinovou pracovní dobu byli v práci 6 hodin s pracovním výkonem 2 hodin. (Kdysi jsem několikrát tento snímek udělal na několika stavbách a když jsem výsledky předal vedení, navštívili mne pánové v civilu a otázali se mne, jakým právem kritizuji základ komunismu – dělnickou třídu. Můj tehdejší snímek přitom vycházel z normohodin vytvořených KSČ).
Vaše konstatování, že člověk, který neměl šanci na státní byt to tedy řešil snadněji družstevním je směšné z mnoha důvodů, tím základním je, že o tom nevíte jak vidím vůbec nic. První co jste musela bylo totiž založit družstvo, složit družstevní příspěvky do startu (na tehdejší dobu ne až tak malé), najít vhodný pozemek a na vše získat povolení od státu. Pokud jste toto štěstí měla, pak jste přišla ve 4 odpoledne z práce a makala do 8 do večera, víkendy celé. Byla jste členkou družstva. Nad vámi bylo vedení družstva, do kterého se mohl dostat pouze kovaný soudruh. Ten pak rozhodoval o vašem bytí a nebytí a snadno vás mohl z družstva vyloučit i za to, že jste na družstevní chodbě družstevního bytu neaktualizovala nástěnku k VŘSR. Neúčast ve volbách měla stejný dopad. Mnohá vedení družstev se tak chovají doposud (zažil jsem osobně díky mému příteli, kterého si v roce 2001 předvolalo vedení družstva proto, že do 2 do rána v jeho bytě svítil a rušilo to ostatní – pracoval jako programátor).
Rád s vámi povedu diskusi, pokud bude k tematu a pokud nebude stylem:
na byt na Barrandově mi půjčil příbuzný
ten si půjčil od kohosi ze zahraničí
ten ze zahraničí byl český podnikatel
český podnikatel směnku jistící půjčku (komu – strýčkovi, premierovi???) prodal (za kolik?)
nový majitel směnku spálil
směnka byla spálena, přesto mu pan expremier zaplatí (proč, proč jemu a ne strýčkovi?)
banka půjčila firmě existující 3 týdny
půjčka byla prý dostatečně kryta (přestože odporuje směrnicím bank, znemožnujícím porakticky poskytnout úvěr firmě mladší dvou let bez ohledu na krytí)
co neguje vnitřní směrnice bank?
1 – rodinný člen z rodiny expremiera?
2 – ručitel údajně se živící či vlastnící veřejný dům?
Naše společnost nesnáší úspěšné a fandí těm ostatním. Expremier s chotí byli pro některé sympatičtí a sympatie ztratili díky „nesrovnalostem“ při privatizacio bytu.
Nový premier má sympatie, není totiž typ Banderase, jeho paní nekonkuruje topmodelkám, kouří „sparty“ a oba jsou „lidoví“. Kritika po panu premierovi prý stéká jako kapky deště bez úhony. Že jde o kritiku podloženou, kritiku nejen politologů, ale i ekonomů, zdravotníků, pracovníků ve školství a jinde není pro dav podstatné. Dav má hry, jen chybí ten chléb, který římští císaři lidu dávali. A tak možná mnoho z mých kritiků zde podlehne iluzi a za rok a půl budou preferovat „lidového premiera“. Ten pak vytvoří koalici s KSČM, pokud by chybělo křesílko, jistě jej doplní jako vždy KDU-ČSL a vysvětlení si najde. Státní dluh vzroste na dvojnásobek, zdravotnictví a jiné resorty se pseudoznárodní pod vlajkou „vašich“ sociálních jistot. A proč to tu píšu? No proto, že to nejvíc odnesou nikoli my, podle vás „vyvolení“ co poctivě makáme, ale vy, „sociálně slabí“. A víte proč? Protože nevnímáte realitu, odmítáte chápat, že 1+1 = 2 a i to, že dluhy se musí platit. Pokud mi chcete oponovat, seznamte se prosím nejprve s tím, jak funguje státní rozpočet, nebo alespoň rozpočet MČ. A pokud je to na vás příliš, pak pro pochopení – funguje stejně, jako ten váš. Tedy, máte jen to, nač si vyděláte či půjčíte. Půjčku musíte splatit, jinak přijde exekutor. Stávající vláda doslova oblbuje národ nízkými daněmi (které nedávno chtěla zvyšovat), sociálními jistotami (na které nemá). Tedy si opět bude muset půjčit. Na vládu však nepřijde tak jako na vás, kdybyste neplatila exekutor. Nikoli. Zvednou se vám daně – tedy zaplatíte to, co jste si nepůjčila a pokud nikoli, pak zase přijde exekutor. Nezlobte se na mne, ale tam povede vaše logika. To není urážka, to je varování. Tato vláda argumentuje vzestupem ekonomiky, ale ta roste nikoli díky vládě, ale díky lidem, kteří podnikají, kteří pracují a kteří žijí i přesto, že tato vláda systematicky likviduje základ naší předválečné i nynější ekonomiky – střední stav, tedy živnostníky, tedy ty, kteří vám možná dávají práci, u kterých nakupujete.
Víte, kdysi jsem byl považován za nekompromisního pravičáka jen proto, že jsem říkal věci tak jak jsou. Díky tomu, že jsem jako konzervativní politik měl „sociální cítění“ jsem i občas uvnitř mé strany „narazil“. Nikdy jsem ale nebyl sociální demagog, nevyjadřoval jsem se k věcem, kterým jsem nerozuměl a odmítal jsem podporovat „sociálně slabé“ na „hlaváku“ a neházel jsem drobné žebrákům v Karlově ulici. Když byly v Praze povodně, vzal jsem si montérky a lopatu a šel makat, nebo jsem běhal mezi radnicí, parlamentem, farou a lidmi. Rozhodně jsem neseděl u PC a nediskutoval o tom, jaké jsou ty povodně neštěstí............................
A že moje reakce není k věci? Je. Je odpovědí na vaši, která k věci nebyla (nejasnosti ve smlouvě). Ono, odpovědět je slušné. Pokud byte odpověděla ve škole kantorovi na jinou otázku, než kterou vám položil, dostala byste za 5, zde se známkujete sama.

Re: SMOUVA O KOUPI BYTU - PŘIPOMÍNKY
Autor: Tinka (IP zapsáno)
Datum: 13.06.2005 08:50

Pane Malý, líbí se mi Vaše odpovědi, věcné, bez emocí. Je mi ale z toho smutno, že se musíte hájit Vy, jako kdybyste něco provedl, spáchal. Je mi smutno proto, že to je příznakem naší pořád ještě nemocné společnosti: Nejde totiž pořád o nic jiného než o to, aby jiný neměl víc, než nemám já. Přitom každému unikají opravdu špatné věci: Třeba za politicky prohranou arbitráž (10 miliard) - kolik bytů třeba pro sociálně slabé občany za to mohlo být? Za nesmyslnou "pokutu" DIAG HUMAN tuším přes 300 milionů, a tak bych mohl pokračovat. Nebo privatizace OKD, kde součástí byly rozsáhlé bytové komlexy, kde byt přišel nového majitele (podotýkám, nikoliv nájemníka) na něco pod 50000 Kč. Dalo by se v argumentech pokračovat, ale tady to je asi zbytečné.

Jdi na stránku: 12Následující
Aktuální stránka: 1 z 2


Bohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?11,9630 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.