Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Hospodářská politika (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

Fakta k dopravě trochu jinak
Autor: Vladimíra Ohrablová (IP zapsáno)
Datum: 26.05.2005 23:43

Fakta k dopravě trochu jinak:
Vážení diskutující, dovoluji si upozornit na jednu zásadní skutečnost. Diskuse mi připomíná oblíbená rčení „Psi štěkají a karavana jde dál“ nebo „Kdo si hraje, nezlobí“. V rámci staveb v Praze je ještě jedno: „VY máte pravdu a MY máme postaveno!“
Jak jste si nepochybně všimli diskusi rozpoutal pan starosta, který ale dále na Vaše příspěvky a argumenty nereaguje. Vcelku logicky, neboť Vás vtáhl do diskuse, která je již svým tématem špatně založená a pro něj naprosto nepodstatná, neboť on se rozhodl (resp. rozhodli se jiní a on „jen“ realizuje) a i závěr Vaší diskuse je pro něj naprosto nepodstatný. Pokud máte pocit, že se účastníte věcí veřejných, velmi se mýlíte. To vše říkám s úctou k těm, kteří najdou odvahu a alespoň se snaží sdělit kvalifikovaný, nebo alespoň svůj laický názor.
Dovolím si ukázat Vám jinou tvář tohoto problému.
Článek Města dusí "neviditelný" prach z automobilů z HN ze dne 12.4.2005, viz. www.ihned.cz (autor Pavel Baroch, Zuzana Kleknerová) pojednává pouze o jedné z mnoha škodlivin individuální automobilové dopravy (dále IAD). Mimo jiné se v něm uvádí:
- Letos poprvé platí, že v evropských městech může průměrná denní koncentrace drobných, pouhým okem neviditelných částic prachu překročit povolený limit maximálně pětatřicetkrát za rok.
- v Praze byl ovšem tento limit už překročen (38 x) - do konce března.
- Znečištění ovzduší drobnými částicemi prachu se zhoršuje.
- Ve studii, kterou si nechal vypracovat pražský magistrát, se uvádí, že vážnější chronické potíže mohou kvůli polétavému prachu postihnout více než 400 tisíc Pražanů.
- Vyčistit vzduch od "neviditelného" prachu znamená vynaložit ohromné částky a sáhnout i k nepopulárním opatřením, jako jsou výrazná omezení individuální dopravy v centrech měst, včetně zavedení mýta. A do nich se některým městům příliš nechce. Praha hodlá zavést mýto nejdříve za dva roky. Primátor Pavel Bém (ODS) ovšem připouští, že to může být i později.
- V obsáhlé studii, kterou si nechala Praha vypracovat, se navrhuje například i častější úklid a kropení ulic anebo rozšiřování zelených ploch po městě. Ani jedno Praha zatím neplní.
"Frekvence pravidelných čištění je v posledních letech stejná," uvedl mluvčí pražské Technické správy komunikací Tomáš Mrázek. Z aktuální ročenky životního prostředí vyplývá, že v hlavním městě trávníků od roku 1995 stále mírně ubývá.
Kterou z těchto informací Vám pan starosta předložil?
Znovu připomínám, že se stále jedná pouze o jednu z mnoha škodlivých látek a vlivů. Z tohoto pohledu je zřejmé, že Praha potřebuje jakoukoliv ekologickou dopravu. Základem přežití je omezení IAD, a to co nejdříve. V duchu těchto skutečnosti se jeví pro nás všechny na Praze 6 jako nejschůdnější právě radnicí Prahy 6 odmítaná Buštěhradská dráha. Abych byla objektivní, zkoumala jsem trasu kudy dráha vede, ale ona hustě osídlená místa jsem (kromě jednoho) jaksi nenašla. Umím pochopit, že lidem, kteří v její blízkosti bydlí se nebude líbit avizovaný tubus, ale i tato místa by se dala jistě přijatelným způsobem řešit (např. technicky, výškově, architektonicky, barevně, ...). Otázkou diskuse jistě je, co je to „hustě obydlené“, co je to „blízko“.
Ti, kteří bydlí např. podél Evropské, Bělohorské, Patočkovy (mezi ně patřím i já), Milady Horákové, Jugoslávských partyzánů apod. by byli rádi, kdyby jim místo IAD jezdila pod okny 1x za 15 minut rychlodráha. Pokud by to bylo nějakých 20-30 m daleko, byli by šťastni! Pochybuji, že by si to odpůrci rychlodráhy chtěli s námi vyměnit. Např. nyní jezdí po Patočkově a Bělohorské ulici 40 000 aut nikoliv pouze osobních a výhledově má, dle Ústavu dopravního inženýrství, jezdit na Malovance 125 000 aut/denně. To je cca o 20.000 více než dnes na Jižní spojce. Mimochodem, těsně kolem Břevnovského kláštera a v těsné blízkosti Pražského hradu a mimochodem někde i pouhé 2-5 metrů od oken bytů. Radnice Prahy 6 v čele s panem starostou toto podporuje!!! Nevadí mu ani cca 20.000 nyní dotčených občanů, ani daleko závažnější a skutečná devastace životního prostředí, ani skutečné rozdělení Břevnova silnicí dálničního typu.
To vše činí se znalostí toho, že v této oblasti jsou již několik let překračovány hygienické limity jak imisní tak hlukové.
Lepší to není a nebude ani na Evropské. Celý problém není v kapacitě silnic, ale v tom, že místo opatření na eliminaci IAD se provádějí opatření k jejímu nárůstu. Odhadněte sami, nakolik se zvýší doprava, když se v Dejvicích vybuduje velké kancelářské a obchodní centrum na Vítězném náměstí, podobný komplex u hotelu Diplomat, další komplex (hodnocený jako největší) Evropská City kousek nad komplexem Siemens, hned přes křižovatku další komplex Bořislavka. To jsou tisíce a tisíce průjezdů aut denně navíc. Tyto stavby, úbytek zelených ploch a negativní dopady jejich zprovoznění kupodivu odpůrcům Buštěhradské dráhy nevadí. Pan starosta tvrdí, že rychlodráha by rozdělila Hanspaulku a Ořechovku, ale jaksi si „neuvědomuje“, že jím podporované komplexy na Evropské již tyto dvě lokality nejen funkčně ale i opticky hrubě rozdělily?
K tomu je třeba připočíst další vozidla, která budou směřovat do prostoru Dejvic (Prašný most, Puškinovo nám., Wuchterlova,...), a to do hromadných garáží s odhadovanou plánovanou kapacitou cca 2.000 parkovacích stání. Uvolněný parkovací prostor na ulicích bude samozřejmě zaplněn, tedy jedná se samozřejmě o další nárůst dopravy na trasách a v místech hromadných garáží. To vše na úkor zeleně a za vydatné aktivní podpory naší radnice a pana starosty.
To však pro Prahu 6 není vše. Další „katastrofa“ na nás čeká s potichu schválenou obrovskou výstavbou v oblasti Holešovických přístavišť tzv. DOCKLANDS tj. další tisíce aut směřujících do centra. Protože tyto kapacity by již Letná nezvládala prosazuje radnice Prahy 7 tzv. Městský (rozuměj vnitřní) okruh. Ten však nesměřuje do Holešovic, ale do Troje na Pelc-Tyrolku. Odtud je to do Holešovic jen přes most.
To ale také není vše. Na Pelc-Tyrolce již začíná „dálnice“ na výstaviště PVA Letňany. Doprava „od Německa“ je hlavním problémem tohoto areálu, protože v době konání akcí nezvládá nápor ani Jižní spojka. Z ohlašovaného městského okruhu se tak najednou stávají pouze dvě radiály. Severojižní Barrandov – Dejvice (a „utajená radiála“ přes ul. Jugoslávských partyzánů až do Sedlce) a východozápadní Břevnov – Letňany. Pokud si do těchto informací dosadíte jednu z Obchodního rejstříku, že od roku 2003 je pan Mgr. Chalupa - starosta Prahy 6 – předsedou dozorčí rady PVA Letňany a.s. v Praze 9, pochopíte asi jeho osobní motivaci k razantnímu prosazování metra proti železnici (ta nevede do Letňan) a prosazování zhoubné východozápadní magistrály – ta vede do Letňan. Mimochodem v orgánech PVA jsou i někteří členové Výboru dopravy magistrátu. Myslím, že pojem střet zájmů je velmi mírným označením tohoto stavu.
Zamysleme se i nad tím, proč pan starosta razantně prosazuje budování vnitřního Městského okruhu, přestože svým občanům opakovaně veřejně slíbil, že napřed bude zprovozněn vnější tzv. Pražský okruh. Proč prosazuje urychlení této výstavby a úzce spolupracuje s Prahou 7 a v komerčním zájmu PVA v Praze 9 na akci, která obyvatelům Prahy 6 škodí?
Setkala jsem se ale i s jiným názorem, který je vztažen ke sporu rychlodráha vs. metro. Zatímco Metrostav budující pražské metro z pražských prostředků je zvyklý „vyplácet bonusy“ zástupcům svých investorů, od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) tj. vlastníka kolejí, se u staveb hrazených ze státního rozpočtu žádných „bonusů“ nedočkají.
My ovšem dostáváme bonusy. V mém okolí zemřelo jen v poslední době 6 spoluobčanů - všichni na rakovinu. Radnice však před několika měsíci námi požadovanou statistiku výskytu rakoviny podél výše jmenovaných ulic tají, rovněž tak tají měření hluku a imisí. Přesto, že již dnes jsou normy překračovány (máme k dispozici písemné stanovisko hygienika i měření hluku již z roku 2000 - před otevřením Mrázovky), radnice Prahy 6 podporuje tento průjezd IAD Prahou, resp. Prahou 6. Vzniká tady druhá, tolik kritizovaná severojižní magistrála.
Pokud se nezamezí přílivu IAD do Prahy co nejdříve, bude to mít nedozírné následky i na našem zdraví.Prodloužení metra je samozřejmě také potřeba (vhodnost ani účelovost jeho trasování nebudu rozebírat), ale díky stávajícímu stavu životního prostředí (imise, prach, hluk, parcelace území komunikacemi), odhadu reálného termínu skutečného dokončení (tedy uvedení do provozu alespoň na Dlouhou míli) a nedostatku financí se jej řada z nás (při úrovni úmrtnosti na rakovinu) ani nedožije.
A další argumenty? Projděte si pro zajímavost obchodní rejstřík, kde mnozí z našich představitelů radnice P-6 figurují v nějaké firmě. Zjistíte tam trvalá bydliště a můžete si udělat obrázek o tom co a proč prosazují a v jaké části Prahy 6. V místech svého bydliště prosazují zklidnění dopravy a omezení IAD, ale v jiných částech Prahy 6 naopak.
Rovněž je zajímavé, že když pan starosta potřeboval znectít Buštěhradskou dráhu, tak tuto diskuzi, dle svého tvrzení, velmi pozorně sledoval. Nejen to. Aktivně, osobně, z postu starosty a za peníze nás všech podporoval a podporuje občanské sdružení a jeho aktivity, které vyhovují jeho záměrům. Ostatní OS, která mají jiný názor ironizuje, bagatelizuje či překrucuje jejich argumenty, nedává jim prostor v radničních médiích. Nyní nereaguje. Zejména, když se nesetkal se 100% podporou, vlastně ani 50%. Ono těch "odpůrců" resp. „skutečně dotčených“ je opravdu nejspíše pár, ale pro své potřeby je dokáže patřičně zneužít. Dopouští se i zkreslujících formulací až lží v TV či tisku. Nepříčí se mu ani štvát na „setkáních s občany“ obyvatele jedné části Prahy 6 proti druhé.
Pojďme ale zpět k dopravě.
Uvědomme si, že tato Buštěhradská dráha není jen pro „kladeňáky“, na které jsme se v diskusích zaměřili. Bude i pro další občany dráze přilehlému regionu, kterým se vyplatí (časově, finančně či jinak) dojet autem jen k nejbližšímu nádraží a do Prahy pokračovat bez auta. To, že přijedou vlakem je plus i pro nás. Nesmrdí a nezabírají parkovací místa. Samozřejmě vjezd do Prahy nesmí být po komfortní dálnici a musí být zpoplatněn.
Aby doprava sloužila obyvatelům Prahy a nezabíjela, je důležité:
1) Vzít za prokázané, že okruh je okolo a nikoliv do centra.
2) Vzít za prokázané, že kruh nejsou dvě přímky.
3) Vzít za prokázané, že podvádět voliče a schvalovat tzv. „utajené radiály“ (viz. materiály radnice) je nemravné.
4) Kdo nám lže jednou, lže nám kdykoliv.

Pak už jen stačí:
5) Nezdražovat a posílit MHD – dnes 11 radních magistrátu rozhodlo o výrazném zdražení.
6) Dobudovat okruh kolem Prahy – tzv. vnější či pražský, jehož zprovoznění je díky megalomanství a neústupnosti MHMP v nedohlednu.
7) Nepropojovat kapacitními komunikacemi centrum a vnější tzv. pražský okruh.
8) Nebudovat v centru cíle IAD.
9) Omezit a zpoplatnit IAD.
10) Rozšiřovat placené parkovací zóny směrem od centra (s ohledem na rezidenty).
11) Nestavět velkokapacitní podzemní či nadzemní garáže v hustě obydlených zónách, zdůvodňované nedostatkem parkovacích míst pro rezidenty.
12) Budovat záchytná parkoviště na okraji Prahy – již nyní – zatím řešit autobusy.
13) Zprovoznit rychlodráhu.
14) Budovat prodloužení metra.

Dovolím si jen podotknout, že všechny tyto návrhy jsou v souladu s opatřeními, kterými řada západoevropských a amerických měst napravuje své chyby ze 70-tých let, ale i pravidly, úmluvami, doporučeními i směrnicemi EU, které se týkají udržitelného rozvoje, ochrany před hlukem, imisemi, účasti občanů na věcech veřejných, ke kterým se ČR přihlásila, ..., ale také s dokumenty jako je Dopravní politika ČR nebo Dopravní politika hl.m. Prahy.
Vladimíra Ohrablová

Re: Fakta k dopravě trochu jinak
Autor: nebydlící (IP zapsáno)
Datum: 30.05.2005 13:44

Paní Ohrablová,

Když tak čtu vaše katastrofické vize znečištění ovzduší apod., tak mě napadá... není lepší se odstěhovat z Prahy na venkov? Tam budete mít čistý vzduch a nebude vás obtěžovat IAD.

Navíc váš byt si pak bude moct pronajmout člověk, který by jinak smrděl na utajených radiálách nebo zabíral parkovací místa rezidentům.

S pozdravem--

nebydlícíBohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?11,9626,9627 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.