Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Volná diskuse ›› detail/podstránka

Různé (uzavřeno) :  Stará diskuse (uzavřeno)

7 ohyzdností Prahy 6
Autor: Zdeněk (IP zapsáno)
Datum: 28.01.2008 17:29

Založil jsem toto diskusní fórum pro všechny, kteří cítí, že Praha 6 má nejen svých 7 divů, ale i stejně tolik (ne-li víc) svých ohyzdností. Přemýšlel jsem o tomto tématu již dlouho, ale konečným motivem k jeho prezentaci byl rozhovor s herečkou Janou Šulcovou, obyvatelkou to Vokovic, v lednovém čísle Listů Magistrátu. Jana Šulcová tam použila výraz "hnus" pro novostavbu vokovického milionářského ghetta, nazvanou "Na Krutci". Takže tuto stavbu beru jako první nominaci. Jelikož ale sám bydlím v Podbabě, dovolím si své nominace na "7 ohyzdností Prahy 6" - a na vítěznou ohyzdnost nejohyzdnější - vybrat především ze svého okolí:

1/ Podbabská ulice v úseku Papírenská-Kamýcká. Stavba zahájena ještě za Komančů. Nesmyslná 4-pruhová komunikace, která totálně zdevastovala cenné území kolem Vltavy. V místech, kde žili a chodili lidé, je dnes mrtvo, jenom beton, asfalt, špína a prach. Zrušena možnost procházky kolem navigace, zbourány domy. Po smrtelném zranění chodce na přechodu v úseku zúžena na 2 pruhy, ale na zbytku dál povolena 70km rychlost. Znemožněna výstavba tramvajové trati.

2/ Císařský mlýn. Jeho likvidace zahájena na sklonku éry Rakouska-Uherska stavbou plavebního kanálu a sučasným zasypáním dolní části ramene Vltavy (Malé říčky). Likvidace pokračuje za socialismu a smrtelnou ránu celý komplex - unikátní alchymistická památka Rudolfinské Prahy - utrpěl při privatizaci v 90. létech. Nyní tam stojí jakýsi sterilní, hnusný, předimenzovaný obytný(?) komplex.

3/ Reiserova sladovna. Její likvidace započala plíživě tzv. salámovou metodou koncem 90. let 20. století, patrně v rámci restitucí. Sladovna byla cennou památkou industriální architektury - a paradoxně bez újmy přežila celou éru socialismu. Divoký kapitalismus a patrná chamtivost restituentů ji však totálně zničily. Sladovna vytvářela svými komíny jedinečné panorama Podbaby, ale i celých Dejvic. Dnes už není po sladovně ani stopy. Nejprve se zbouraly vedlejší objekty - s ujištěním, že nejcennější patrie, včetně komínů zůstanou zachovány. Lež a samá lež. Na podzim roku 2007 byly odstřeleny (rozebrány) poslední zbytky sladovny, tj. komíny, a na jejím místě stojí přehuštěné italské sídliště, připomínající žižkovské činžáky - ovšem nikoliv pro chudáky.

4/ Čistírna odpadních vod na Císařské ostrově. Ostrov sice není územím Prahy 6, leč čistírna natolik hyzdí její území, že sem nominace patří. Stavba čistírny na zeleném ostrově začala počátkem 60. let 20. století. Podle územního plánu jen jako dočasné řešení - podle původních plánů měla být už dávno vystavěna nová čistírna za hranicemi Prahy a Císařský ostrov rekultivován jako rekreační území obyvatel Prahy 6, 7, 8. "Díky" úředníkům Magistrátu však čistírna nezmizí - naopak bude ještě rozšířena.

5/ Strahovský sletový (spartakiádní) stadion. Stavba z období první republiky, naprosto megalomanská až šílená - postavená v duchu: člověk není ničím, masy vším. Naprosto mrtvé, zdevastované, nevyužitelné území, hyzdící panorama Prahy (při stavbě byl údajně horizont pláně snížen o 10 metrů! Je zajímavé, že stejné urbanistické chyby se v roce 1992 dopustili v Barceloně, kde také postavili olympijský stadión na kopci nad městem - a zdělili tak po olympiádě také zcela mrtvé území).

6/ Kancelářské budovy na Evropské (zčásti Siemens, ale hlavně novostavba vedle hotelu Diplomat). Nudné, sterilní, neinveční budovy, stavěné od 90. let, zmrtvující území. Zvláště odpudivě až ohyzdně působí černá barva budovy vedle Diplomatu - celkový dojem připomíná Pohřební ústav či Krematorium. Bohužel, obdobně hnusně působí v jinak pěkné zástavbě milionářských vil nad Kotlářkou uprostřed ní umístěné dva čtvrtkruhové černé obytné(?) objekty - za takovou ohyzdnost by se nemusel stydět žádný pseudoarchitekt socialistické éry. A dvakrát bohužel: z jakéhosi nepochopitelného důvodu má stejně hnusné černé obložení i nová budova Národní technické knihovny.

7/ Moderní zástavba, přestavba a dostavba Hanspaulky a Baby. Zde jde spíše o části lokalit. Jmenovitě o vily v těsném okolí Baby - postavěné někdy v 70. letech 20. století, nikoliv již jako řadové vily, ale nejspíše načerno či za úplatek(?) v chráněném území. Způsobily zábor zelené plochy kolem Zříceniny - typický projev chamtivosti. Jinak dále: porůznu na Babě a Hanspaulce: mnohde likvidace zahrádek a předzahrádek - a jejich vybetování či vydláždění, tak aby auta nestála na ulici (kde je přitom místa dost). Přeměna obytných vil na sídla různých společností, což v důsledku vede k intenzifikaci automobilové dopravy.

Tolik mých 7 nominací na 7 ohyzdností Prahy 6. Připojena je jedna nominace od paní herečky Jany Šulcové (viz výše). A poučení? Za něco mohou naši předkové, za něco nedávné a současné radnice Prahy 6 a Magistrátu. Každopádně, kdyby představitelé těchto institucí namísto snah o zastavění každé volné proluky a likvidace zahrádkářských kolonií, věnovali svou energii dohledu nad tím, jak a co a kde se staví (a ničí), nemusel bych tuto nominaci na 7 ohyzdností Prahy 6 vyhlásit.

Další nominace (bohužel) vítány!

Zdeněk Smrčka

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: Zdeněk (IP zapsáno)
Datum: 29.01.2008 15:45

Možná, že spíše než diskuse (zmíněné ohyzdnosti Prahy 6 pouhou diskusí těžko samy od sebe zmizí) by bylo lepší hlasování a návrhy na jejich odstranění či alespoň zatím zmírnění míry jejich ohyzdnosti - ale na oficiálních stránkách Prahy 6 to asi neprojde... Nebo ano...? Tak zatím jen ještě jednu ohyzdnost, na kterou jsem zapomněl - snad proto, že ji paradoxně není vidět:

8/ Zkanalizování Dejvického potoka. Realizace: někdy po roce 1920, v souvislosti s výstavbou komplexu budov České techniky a obytných bloků domů v Dejvicích. Praktický smysl, účel a význam zasypání Dejvického potoka (respektive jeho uložení pod zem do kanalizace - a to v délce několika km!!!), včetně např. zasypání Starého dejvického rybníčku poblíž Bořislavky, přitom jaksi uniká veškeré logice a zdravému rozumu. Jediným důvodem této zhůvěřilosti snad byl plánovaný městský silniční okruh, který měl vést Thákurovou ulicí, přes Flemingovo náměstí a náměstí Interbrigády k nádraží Bubeneč a odtud dále Stromovkou kolem Malé říčky do Holešovic (k čemuž naštěstí nedošlo). Ale Dejvický potok nám už zůstal v kanalizaci... Praha 6 tak přišla o jedinečný krajinotvorný prvek, který mohl obohacovat plochy zeleně a parky v místech, kde nyní teče potok v podzemí. Navíc, kdyby tekl po povrchu, mohl sbírat povrchovou dešťovou vodu, která dnes zbytečně odtéká do kanalizace a zatěžuje čistírnu odpadních vod.
ZdS

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: J. Kvintus (IP zapsáno)
Datum: 29.01.2008 21:03

BRAVO!
Nebuďte troškař vážený pane a do svého seznamu zařaďte ještě hanebné zastavění dejvických polí, luk a hájů tím mizerou Engellem a vyhubení mamutů v Šárce chamtivým Kopčemem a Veverčákem!

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: Tono (IP zapsáno)
Datum: 02.02.2008 15:12

Mám pocit, že vám, pane Smrčko, ze všeho nejvíc leží v žaludku ti milionáři a až potom architektura, případně architektura, ve které se dělá ten hnusný byznys, co dokonce, ó bože, nese zisk, fuj! Rád bych se tímto zastal komplexu Siemens, který svým vzhledem neuráží, nedominuje a tedy ani neruší, naopak odstínil vilky za ním od hluku a prachu hlavní třídy a jako bonus přidal jedno z nejlepších dětských hřišť v širém okolí. Další vaše trefa vedle je dle mého názoru budova vedle Diplomatu. Jednak se mi líbí jako taková, těším se na pobyt v létě v kavárně na její střeše a kromě toho si taky ještě pamatuju, jakouže to ohyzdnost tahle budova zakryla - pamatujete na ten zázrak, co si tam postavily Spoje/Telecom/Telefonica? Tak to už dneska taky aspoň není vidět, ani ten podivný parčík před tím. Sečteno podtrženo, Kvintus má pravdu.

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: Lucie (IP zapsáno)
Datum: 06.02.2008 15:20

Přestože pane Smrčku neznám všechny Vámi popsané lokality bezchybně, na všech místech jsem byla a musím s Vámi souhlasit. A to zastavování každé volné proluky je něco, co mne přímo děsí. Názory pane Kvintuse už jsem měla tu čest poznat a mám radost, že nezradil své pokrokové ideály. Ještě štěstí, že takových vizionářů jako je on moc není. Jeho představa je, že každý kdo upřednostňuje zeleň před betonem je nevzdělaný polodement, který pere na valše v neckách a po setmění chodí spát (když dojde petrolej)...

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: J. Kvintus (IP zapsáno)
Datum: 06.02.2008 20:11

Paní Lucie si patrně neuvědomuje, že i dům v němž dnes žije, byl nějakým mizerou postaven na zelené louce. Kdyby její konání bylo v souladu s tím, co se snaží vnutit ostatním, pak by měla bydlení v tom domě, postaveném na dříve jistě pekné loučce, bojkotovat a žít v lese ve vykotlaném dubu či v nějaké jeskyni.

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: Zdeněk (IP zapsáno)
Datum: 08.02.2008 15:40

Děkuji za ocenění mých nominací, jmenovitě od pana Kvintuse a Tona. Uznávaný historik architektury pan Zdeněk Lukeš ovšem nazývá autora zástavby Kulaťáku a okolí "suchopárným Engelem". Milionáři a jejich hnusný byznys mi v žaludku neleží, on je dnes milionářem vlastně každý, kdo bydlí ve svém. Takže milionářská vila je dnes vila za 20, 30, 40 miliónů - což jsou ty na Kotlářce. Siemens je opravdu dobrá, ale poněkud drahá a nudná protihluková stěna - typizovaný projekt, kterých se dá nasekat po světě jako Baťových cviček. To že vedle udělali hezké hřiště, bych si dovolil nazvat "činěním nouze ctností". Dům vedle Diplomatu je monstrózní, sice zakryl zmíněnou Telefónicu, ale původně tam stála úřednická kolonie - docela pěkné bydlení v zeleni (jakkoliv to bylo bydlení nouzové...) Pánové Kvintus i Tono používají dnes tak oblíbenou demamgogii ve stylu: když se mi nelíbí odlišný názor, související s moderní dobou, (rozumějme názor, který má tu drzost kritizovat odvrácenou tvář pokroku), začnou vykřikovat cosi o návratu na stromy a do jeskyní... Ještě že mne nenazvali ekofašistou... Ale já je ještě trochu nadzvednu: týž pan architekt Zdeněk Lukeš nazývá Hotel Praha "monstrózní stavbou". Opět s ním souhlasím - a doplňuji tak svůj žebříček největších ohyzdností Prahy 6 na rovných 10 kandidátů. Důvod: jde o opravdu monstrózní stavbu, která by se snad snesla jako turistická destinace někde na pobřeží Costa Brava, ale na Hanspaulce zničila obrovskou plochu, na které mohlo být postaveno něco mnohem lepšího, včetně bydlení (klidně i milionářského...) Stavba pochází z konce(?) 70. let 20. století - a šlo původně opravdu o stranický a vládní hotel (v okolí byly dokonce zabírány byty pro potřeby tajné policie). P.S. Omlouvám se zároveň za chybu ve své nominaci Kanalizační čistírny na Císařském ostrově: jak jsem si přečetl zde na stránkách Prahy 6, území ostrova PATŘÍ Praze 6, ovšem ta se k němu vůbec nehlásí - a ani se nedivím. Jenže asi na to, aby prosadila vymístění čistírny za Prahu, ji zřejmě chybějí síly (a vůle?) Zdeněk Smrčka

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: Černá (IP zapsáno)
Datum: 12.02.2008 09:35

Musím přiznat, že až diskuse zde probíhající mi připomněla, že za budovou vedle Diplomatu jsme dříve, dokud nebyl výhled zastavěn, vídali budovu Telecomu, ale popravdě jsem si nemohla uvědomit, jak vlastně vypadala. Proto jsem se na to soustředila, když jsem jela kolem a překvapilo mne, jak malý a nízký objekt proti té nové stavbě to je. Vzhledově samozřejmě to není o ničem, ale poměrně daleko od silnice a částečně uschovaný mezi stromy nebo keři si nepamatuji, že by mě nějak zvlášť rozčiloval , soudě podle toho, jak rychle jsem na něj zapomněla, myslím, že jsem ho vlastně ani moc nevnímala . To se ovšem o nové budově říct nedá, to je monstrum, které opravdu není k přehlédnutí . Ať budu zařazena dojakékoliv škatulky , je to pro mě na pohled velice odpudivá stavba .

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: Tono (IP zapsáno)
Datum: 12.02.2008 09:58

Díky, pane Smrčko, za další nadzvednutí, ještě pár takových a budete mít svaly jak Švarcenegr. Ke své demagogii se hrdě hlásím, je to často účinná hyperbola, která pomůže tam, kde jiný potřebuje dvakrát až třikrát více řádků a spoustu černých písmenek - tím sice ekologicky šetří luminiscenční vrstvu monitoru, jenže v případě tisku zase použije více toneru a vypustí více ozónu, čímž ohrozí klima na této planetě. Co je proti tomu Lukeš s Engelsem?

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: rita (IP zapsáno)
Datum: 12.02.2008 18:06

Co to placas Tono? Vidim, ze uz te dosly argumenty. Pan Smrcka vyjadril svuj nazor (mimochodem velice rozumny a opirajici se o realitu). Polemizovat se s nim da, ale takhle plitce tedy ne.
Zkus tedy podle sveho soudu oznacit nejakou ohyzdnost na sestce. A nerikej, ze tu zadna neni, nebo...?

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: Tono (IP zapsáno)
Datum: 14.02.2008 14:53

Dobrá ritko, nebudeme plácat, a to zejména ne "plitce", protože správně ekologicky se slovo píše s tvrdým y, tedy "plytce". Taky mi nemohly dojít argumenty, protože jsem nikdy žádné neměl, bavíme se tady o pocitech a ty nikdo nemusí obhajovat, buď je má nebo nemá. Pokud jde o ohyzdnosti na seznamu pana Smrčky, tak jsem již označil, že je pro mě zejména ohyzdné používat slova jako milionářské vily, chamtivost, úplatek a podobně, protože to pak vypadá, že architektura je zde pouhým prostředkem pro vypuštění frustrací. No a jsme konečně u architektury a tam jsem se již vyjádřil. Přemýšlím, jakou další ohyzdnost nominovat a napadly mě jen hnusně záplatované chodníky. Asi nejsem ten typ, co ve svém okolí vyhledává ohyzdnosti. Naopak bych chtěl aspoň za sebe POCHVÁLIT: komplex Siemens a okolí, skleněnou budovu vedle Diplomatu, náměstí Kafkova-Wuchterlova (jmenuje se nějak?), opravu chodníků a stání v oblasti Národní obrany - Verdunská, nové vilky nad Kotlářkou (že jsou drahé, to vím také), odbavovací terminál 2 na letišti, opravená rotunda v Řeporyjích, letohrádek Hvězda, taneční hostinec Marjánka, park a usedlost Ladronka. A jistě se najde řada dalších, řekněme neohyzdností.

Re: 7 ohyzdností Prahy 6
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 06.03.2008 03:16

> leží v žaludku ti milionáři a až potom architektura, případně architektura, ve

at maje ci nemaje milion, na Krutci bych bydlet nechtel, je to strucne receno dost 'utemovane'

> Další vaše trefa vedle je dle mého názoru budova vedle Diplomatu. Jednak se mi líbí jako taková, těším se na pobyt v létě v kavárně na její střeše a kromě toho si taky ještě pamatuju, jakouže to ohyzdnost tahle budova zakryla - pamatujete na ten zázrak, co si tam postavily Spoje/Telecom/Telefonica? Tak to už dneska taky aspoň není vidět, ani ten podivný parčík před tím. Sečteno podtrženo, Kvintus má pravdu.

E-gaťe vedle diplomatu mohly vzniknout diky tomu, ze bylo ukousnuto kousek sousedni parkove plochy (deklarovane jako PP v uzemnim planu) a z duvodu dodrzeni koeficientu zelene byla navysena mira vyuziti uzemi sousedniho Diplomatu. "Podivny" parcik jiste bylo mozne vylepsit na "nepodivny". Souhlasim s tim, ze telekomacka budova je prisera a jeji (castecne) zastineni chapu jako jediny klad e-gatí. Doufam, ze na kavarenske strese vam bude ke kave dostatecne hucet tamejsi klimatizece.

Kvintus pravdu nema, nebot v dobe lovcu mamutu jiz nezijeme.

Jirka Skvor.

chodniky [Re: 7 ohyzdností Prahy 6]
Autor: Jirka Š (IP zapsáno)
Datum: 06.03.2008 03:31

Tono napsal(a):
> ... Naopak bych chtěl aspoň za sebe POCHVÁLIT:
> ........opravu chodníků a stání v oblasti Národní obrany - Verdunská

nemyslim si, ze za ty velke miliony se "chodnikovy program" vydaril...
v Narodni obrany chodniky neprimerene uzke, ze napr. s kocarkem se projede velmi tezko, naopak ve Verdunske chodniky nesmyslne siroke (naproti tomu po jedne strane podelne parkovani!), mozaika na chodnicich nudna, na nejake zohledneni 'pejskarske' oblasti napr. zbudovanim piskovist - psich WC- se zapomnelo (divejte se pod nohy, az tudy pujdete!), sem tam lavicka, hubeny sloupek precpaneho odpadkoveho kose, polamane sloupky na krizovatkach, zadny prevratny napad...

Jirka SkvorBohužel, nemáte oprávnění přispívat ani odpovídat v tomto fóru.


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/forum/read.php?1,10300 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.