Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Nezařazené stránky ›› Informování občanů ›› Seznam tiskopisů ›› detail/podstránka

Tiskopisy a formuláře

Seznam všech tiskopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě. Pokud Potřebuje vyřídit nějakou "životní situaci", použijte stejnojmenný modul, kde naleznete podrobné návody.

Výpis záznamů 51100 z celkového počtu 129 vyhovujících záznamů.
Název / Popis Přísluší odboru Relevantní návody Potřebuji vyřídit
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Povolení k vypouštění odpad. vod + nebezpeč. látek do kanal.
[ PDF • 267kB ]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace [§ 16 odst. 1 vodního zákona].
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Povolení k vypouštění odpad. vod do vod povrch. - domácnosti
[ PDF • 258kB ]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona).
09 - Odbor výstavby
ikonka typu souboru application/msword Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les [ DOC • 95kB ]
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., v platném znění.
12 - Odbor dopravy a životního prostředí Kácení dřevin mimo les
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pravidla pronájmu bytů sociálně potřebným občanům [ DOCX • 23kB ]
Pravidla_Pronájem bytů sociálně potřebným občanům
06 - Odbor sociálních věcí
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pravidla_Prodloužení nájmu bytu ze sociálních důvodů [ DOCX • 22kB ]
06 - Odbor sociálních věcí
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Prohlášení odpovědného zástupce
[ PDF • 103kB ]
11 - Živnostenský odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Prohlášení vily ve Střešovické ulici za kulturní památku
[ PDF • 478kB ]
Prohlášení ministerstva kultury o řízení prohlášení vily č. p. 858 ve Střešovické ulici za kulturní památku
05 - Odbor územního rozvoje
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Přechod nájmu bytu - žádost [ DOCX • 110kB ]
10 - Odbor správy majetku
ikonka typu souboru application/msword Přihláška do antisprejerského programu [ DOC • 74kB ]
Přihláška do antisprejerského programu MČ Praha 6 vyhlášeného i pro soukromé a družstevní vlastníky domů
12 - Odbor dopravy a životního prostředí Odstraňování graffiti
ikonka typu souboru text/richtext Přihláška do VŘ na obsazení pracovního místa úředníka [ • 19kB ]
Obsazení funkčního místa - Přihláška do výběrového řízení dle ust. §7 zákona č. 312/02 Sb. úřednících územních samosprávných celků
01 - Kancelář tajemníka
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
[ PDF • 17kB ]
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu - VZOR
17 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Příloha - odpovědný zástupce
[ PDF • 58kB ]
11 - Živnostenský odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Příloha - provozovny
[ PDF • 57kB ]
11 - Živnostenský odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Příloha - předmět podnikání
[ PDF • 50kB ]
11 - Živnostenský odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Příloha - statutární orgán
[ PDF • 51kB ]
11 - Živnostenský odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Příloha pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečené
[ PDF • 58kB ]
11 - Živnostenský odbor
ikonka typu souboru application/msword Přiznání k místnímu poplatku ze psů [ DOC • 66kB ]
04 - Ekonomický odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
[ PDF • 111kB ]
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
[ PDF • 83kB ]
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby
[ PDF • 147kB ]
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
[ PDF • 201kB ]
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované na základě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§ 133 odst. 3 stavebního zákona)
09 - Odbor výstavby
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb. [ DOCX • 22kB ]
Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, schválený usnesením RMČ č. 2056/17 ze dne 15.02.2017.
01 - Kancelář tajemníka Informace dle 106/1999 Sb.
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné
[ PDF • 54kB ]
11 - Živnostenský odbor
ikonka typu souboru application/msword Smlouva o účasti v programu odstraňování graffiti [ DOC • 48kB ]
Smlouva o účasti v programu odstraňování graffiti tvorby uzavřená dle občanského zákoníku, v platném znění.
12 - Odbor dopravy a životního prostředí Odstraňování graffiti
ikonka typu souboru application/msword Souhlas k evidenci osobních údajů [ DOC • 5kB ]
Souhlas s poskytnutím informací dle ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
06 - Odbor sociálních věcí Náhradní rodinná péče
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Stavební povolení k domovní ČOV, studni apod. - domácnosti
[ PDF • 246kB ]
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona].
09 - Odbor výstavby
ikonka typu souboru application/msword Stravování seniorů - potvrzení obědy [ DOC • 109kB ]
Potvrzení o stravování seniorů ve školních jídelnách v rámci sociálního programu obce
06 - Odbor sociálních věcí Stravování seniorů.
ikonka typu souboru application/msword Výběrové řízení na pronájem garáže, garážového stání [ DOC • 329kB ]
10 - Odbor správy majetku
ikonka typu souboru application/msword Vyjádření lékaře k poskytnutí sociální služby Tísňová péče A [ DOC • 67kB ]
Vyjádření lékaře k poskytnutí sociální služby Tísňová péče AREÍON
06 - Odbor sociálních věcí Systém tísňového volání
ikonka typu souboru application/msword Zábor veřejného prostranství [ DOC • 40kB ]
Žádost o užívání (zábor) veřejného prostranství
12 - Odbor dopravy a životního prostředí
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Zásady a podmínky pro nakládání s byty
[ PDF • 380kB ]
Zásady a podmínky pro nakládání s byty v majetku hlavního města Prahy - městské části Praha 6
10 - Odbor správy majetku
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Změnový list
[ PDF • 108kB ]
11 - Živnostenský odbor
ikonka typu souboru application/msword Žádost do DPS [ DOC • 116kB ]
Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou
06 - Odbor sociálních věcí Žádost do DPS
ikonka typu souboru text/richtext Žádost o lustrační osvědčení - občan [ • 14kB ]
Žádost o vystavení lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.
08 - Kancelář městské části Přísedící Obvodního soudu
ikonka typu souboru text/richtext Žádost o lustrační osvědčení - organizace [ • 11kB ]
Žádost o vystavení osvědčení podle § 6 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
08 - Kancelář městské části Přísedící Obvodního soudu
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o nahlédnutí do registru
[ PDF • 672kB ]
Žádost o nahlédnutí do registru oznámení podle § 13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu
01 - Kancelář tajemníka
ikonka typu souboru application/msword Žádost o parkovací průkat pro vozidlo s osobou ZTP [ DOC • 9kB ]
Žádost o vydání dokladu „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen speciální označení č. O7)
06 - Odbor sociálních věcí Parkovací karta ZTP
ikonka typu souboru application/msword Žádost o peněžní výpomoc na nájemné [ DOC • 133kB ]
Žádost o peněžní výpomoc na úhradu nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
06 - Odbor sociálních věcí Podpora bydlení
ikonka typu souboru application/msword Žádost o poskytnutí informace [ DOC • 75kB ]
Žádost o informaci podaná dle ustanovení § 14 zákona čís. 106/1999 Sb. ve znění p.p.
01 - Kancelář tajemníka Informace dle 106/1999 Sb.
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
[ PDF • 17kB ]
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému - VZOR
17 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o povolení k nakládání s povrch. a podzem. vodami
[ PDF • 75kB ]
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona)
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o povolení k některým činnostem dle vodního zák.
[ PDF • 242kB ]
Žádost o povolení k některým činnostem [§ 14 vodního zákona].
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o povolení k odběru podzemních vod - domácnosti
[ PDF • 53kB ]
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona).
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o povolení k užívání vodních děl
[ PDF • 235kB ]
Žádost o povolení k užívání vodních děl [§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. stavebního zákona].
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Žádost o povolení k vypouštění odpad. vod do vod povrchových
[ PDF • 267kB ]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
09 - Odbor výstavby
ikonka typu souboru application/msword Žádost o povolení připojení objektu/pozemku na místní komuni [ DOC • 36kB ]
Žádost o povolení připojení objektu/pozemku na místní komunikaci dle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
12 - Odbor dopravy a životního prostředí Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
ikonka typu souboru application/msword Žádost o povolení tomboly [ DOC • 55kB ]
Žádost o povolení tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč
04 - Ekonomický odbor
ikonka typu souboru text/richtext Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - komer. zábor [ • 40kB ]
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - komerční zábor dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
12 - Odbor dopravy a životního prostředí
ikonka typu souboru application/msword Žádost o prodloužení pronájmu bytu ze sociálních důvodů [ DOC • 133kB ]
Žádost o prodloužení pronájmu bytu ze sociálních důvodů podle Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6 schválené usnesením RMČ č. 1691/12 dne 03.09.2012
06 - Odbor sociálních věcí Pronájem bytu ze sociálních důvodů
ikonka typu souboru application/msword Žádost o pronájem azylového bytu [ DOC • 162kB ]
Žádost o pronájem azylového bytu podle Koncepce sociálně bytové politiky MČ 6 schválené usnesením RMČ č. 1691/12 dne 03.09.2012
06 - Odbor sociálních věcí Pronájem azylového bytu

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/formulare/?vynechat=50&crc=fc6be1f2c15d5147ad944bfad5421fb4 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz