Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Nezařazené stránky ›› Informování občanů ›› Seznam tiskopisů

Tiskopisy a formuláře

Seznam všech tiskopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě. Pokud Potřebuje vyřídit nějakou "životní situaci", použijte stejnojmenný modul, kde naleznete podrobné návody.

Výpis záznamů 150 z celkového počtu 140 vyhovujících záznamů.
Název / Popis Přísluší odboru Relevantní návody Potřebuji vyřídit
ikonka typu souboru application/msword Čestné prohlášení [ DOC • 10kB ]
Nezbytná náležitost pro jmenování vedoucích úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
01 - Kancelář tajemníka
ikonka typu souboru application/msword Čestné prohlášení a souhlas s ověřením v KN [ DOC • 26kB ]
Čestné prohlášení + Souhlas s ověřením údajů vedených na katastru nemovitostí
06 - Odbor sociálních věcí
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Čestné prohlášení k peněžní výpomoci na nájemném [ DOCX • 15kB ]
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele o peněžní výpomoc na úhradu nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
06 - Odbor sociálních věcí Podpora bydlení
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dohoda o výměně bytů [ DOCX • 127kB ]
Dohoda o výměně bytů mezi níže uvedenými účastníky
10 - Odbor správy majetku Pronájem bytových a nebytových jednotek
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Dokumentace k vydání rozhodnutí o změně využití území
[ PDF • 117kB ]
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
[ PDF • 112kB ]
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Dotační program na podporu péče o děti do 3 let
[ PDF • 152kB ]
06 - Odbor sociálních věcí Podpora předškolní výchovy
ikonka typu souboru text/rtf Dotazník pro přísedící Obvodního soudu pro P6 [ RTF • 49kB ]
Dotazník pro přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6
08 - Kancelář městské části Přísedící Obvodního soudu
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formulář ohlášení hazardní hry [ DOCX • 45kB ]
04 - Ekonomický odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Formulář – Žádost o územně plánovací informaci
[ PDF • 155kB ]
Žádost o územně plánovací informaci
05 - Odbor územního rozvoje
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formulář – Žádost o užívání (zábor) veřejného prostranství [ DOCX • 48kB ]
Zábor veřejného prostranství
12 - Odbor dopravy a životního prostředí Zábor zeleně
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Jednotný registrační formulář pro fyzickou osobu
[ PDF • 111kB ]
11 - Živnostenský odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Jednotný registrační formulář – právnická osoba
[ PDF • 106kB ]
11 - Živnostenský odbor
ikonka typu souboru application/msword Jména kandidátů do ZMČ Praha 6 – 2006 – ČSSD [ DOC • 55kB ]
08 - Kancelář městské části
ikonka typu souboru application/msword Jména kandidátů do ZMČ Praha 6 – 2006 – KDU – CSL [ DOC • 56kB ]
08 - Kancelář městské části
ikonka typu souboru application/msword Jména kandidátů do ZMČ Praha 6 – 2006 – KSČM [ DOC • 56kB ]
08 - Kancelář městské části
ikonka typu souboru application/msword Jména kandidátů do ZMČ Praha 6 – 2006 – ODS [ DOC • 59kB ]
08 - Kancelář městské části
ikonka typu souboru application/msword Jména kandidátů do ZMČ Praha 6 – 2006 – SNK ED [ DOC • 57kB ]
08 - Kancelář městské části
ikonka typu souboru text/richtext Jména kandidátů do ZMČ Praha 6 – 2006 – SONOB a ED [ • 34kB ]
08 - Kancelář městské části
ikonka typu souboru application/msword Jména kandidátů do ZMČ Praha 6 – 2006 – SZ [ DOC • 57kB ]
08 - Kancelář městské části
ikonka typu souboru application/msword Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6 [ DOC • 220kB ]
Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6 přijaté usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1691/12, ze dne 3. 9. 2012
06 - Odbor sociálních věcí
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Koncepce sociálně bytové politiky – azylové bydlení [ DOCX • 17kB ]
Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6
06 - Odbor sociálních věcí Pronájem azylového či bezbariérového bytu
ikonka typu souboru application/msword Lhůty pro poskytování informací [ DOC • 67kB ]
Lhůty stanovené pro jednotlivé úkony vyplývající z jednotlivých ustanovení zákona čís. 106/1999 Sb. ve znění p. p.
01 - Kancelář tajemníka Informace dle 106/1999 Sb.
ikonka typu souboru application/msword Minimální rozsah dokumentace [ DOC • 28kB ]
Minimální rozsah dokumentace, předkládané do komise územního rozvoje
05 - Odbor územního rozvoje KÚR
ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Místní poplatek za psa – ohlášení [ DOCX • 25kB ]
04 - Ekonomický odbor Poplatek ze psa
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení.
[ PDF • 111kB ]
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Ohlášení stavby
[ PDF • 149kB ]
Ohlášení stavby podle ust. § 104 odst. 2 písm. a) až d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jejích změn, a podle § 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Organizační složka
[ PDF • 39kB ]
11 - Živnostenský odbor
ikonka typu souboru application/msword Orientační ceny pronájmu nebytových prostor [ DOC • 110kB ]
Orientační tabulka pro stanovení cen pronájmu nebytových prostor
10 - Odbor správy majetku
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Oznámení o užívání stavby
[ PDF • 113kB ]
Oznámení o užívání stavby podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
09 - Odbor výstavby
ikonka typu souboru application/msword oznámení o zahájení činnosti [ DOC • 58kB ]
Přihlášení k místním polatkům
04 - Ekonomický odbor
ikonka typu souboru application/msword oznámení o zahájení činnosti RP-UK [ DOC • 58kB ]
ohlášení MP RP-UK
04 - Ekonomický odbor
ikonka typu souboru application/msword oznámení o zahájení/ohlášení činnosti [ DOC • 59kB ]
ohlášení MP RP-UK
04 - Ekonomický odbor Místní poplatek z pobytu
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
[ PDF • 119kB ]
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu podle ust. § 96 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě úz. rozhodování, úz. opatření a stavebního řádu
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
[ PDF • 124kB ]
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem podle ust. § 117 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 9 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech staveb. řádu
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Oznámení změny v užívání stavby
[ PDF • 115kB ]
Oznámení změny v užívání stavby podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Památková dotace 2017
[ PDF • 40kB ]
Tabulka přidělených památkových dotací na rok 2017
05 - Odbor územního rozvoje Památková dotace
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Podmínky pro prodej a pronájem pozemků pod byt. domy
[ PDF • 161kB ]
Prováděcí předpis, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených m. č. Praha 6 – usnesení ZMČ 124/15
10 - Odbor správy majetku Prodej, pronájem a zatížení nemovitosti
ikonka typu souboru application/msword Podmínky pro pronájem pozemků [ DOC • 103kB ]
Podmínky pro pronájem pozemků městské části Praha 6 – usnesení RMČ č. 1658/12
10 - Odbor správy majetku
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Podnět k pořízení regulačního plánu
[ PDF • 105kB ]
Podnět k pořízení regulačního plánu podle ust. § 64 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stav. zákon) a § 17 vyhl. č. 500/2006 Sb., o úz. analytických podkladech, úz. plánovací dokumentaci a způsobu evidence úz. plánovací činnosti
09 - Odbor výstavby
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Pokyny k vyplnění jednotného regist. formuláře – práv. osoba
[ PDF • 154kB ]
Pokyny k vyplnění jednotného registračního formuláře – právnická osoba
11 - Živnostenský odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Pokyny k vyplnění jednotného registr. formuláře – fyz. osoba
[ PDF • 159kB ]
Pokyny k vyplnění jednotného registračního formuláře – fyzická osoba
11 - Živnostenský odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Pokyny k vyplnění přílohy pro FÚ a správu soc. zabezpečení
[ PDF • 136kB ]
Pokyny k vyplnění přílohy pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení
11 - Živnostenský odbor
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Pokyny k vyplnění změnového listu
[ PDF • 159kB ]
11 - Živnostenský odbor
ikonka typu souboru application/msword Poplatek z ubytovací kapacity [ DOC • 73kB ]
Prohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity za období ............
04 - Ekonomický odbor
ikonka typu souboru application/msword Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt [ DOC • 77kB ]
Prohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt za období …………
04 - Ekonomický odbor
ikonka typu souboru application/msword Poplatek za místní pobyt [ DOC • 85kB ]
Prohlášení k místnímu poplatku z pobytu za období
04 - Ekonomický odbor Místní poplatek z pobytu
ikonka typu souboru application/msword poplatek za psa [ DOC • 66kB ]
Přiznání k místnímu poplatku ze psů
04 - Ekonomický odbor
ikonka typu souboru application/msword Poplatek za užívání veřejného prostranství [ DOC • 49kB ]
k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství podle § 3 vyhl. hl. m. Prahy č. 24/2003
04 - Ekonomický odbor Poplatek za užívání veřejných ploch
ikonka typu souboru application/msword Poplatek ze vstupného [ DOC • 68kB ]
přiznání k místnímu poplatku ze vstupného
04 - Ekonomický odbor Poplatek ze vstupného

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/formulare/ ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz