Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2005 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2005 ›› Účelové fondy ›› detail/podstránka

Účelové fondy městské části Praha 6

Účetní stav účelových fondů m.č. Praha 6 k 31.12.2005

 

Stav k 1.1.2005

Stav k 31.12.2005

FRR celkem

53.438.447,55

114.019.933,68

Fond reprodukce investičního majetku

164.474.556,64

93.800.772,44

Účelový fond darů

3.262.854,82

6.492.854,82

Sociální fond zaměstnavatele

4.312.624,27

4.678.207,51

Celkem

225.488.483,28

218.991.768,45

Fond rezerv a rozvoje
Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny částí přídělu do fondu z hospodářského výsledku „Zdaňované činnosti“ m.č. Praha 6 za rok 2004 ve výši 60.000.000,00 Kč a úroky ve výši 3.561.064,23 Kč. Výdaje pak zahrnovaly skutečné čerpání finančních prostředků z tohoto fondu zařazených do rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2005 ve výši 2.978.731,60 Kč a bankovní poplatky ve výši 846,50 Kč.

Fond reprodukce investičního majetku
Obrat ve sledovaném období byl tvořen pouze skutečným čerpáním výdajů zařazených do rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2005 ve výši 70.673.784,20 Kč.

Účelový fond darů
Příjem fondu tvořil dar přijatý v rámci pořádání 12.Společenského večera m.č. Praha 6 ve výši 20.000,- Kč a finanční prostředky poskytnuté státním podnikem Česká správa letišť s.p. pro obce dotčené provozem letiště Praha – Ruzyně ve výši 3.210 tis. Kč.

Sociální fond zaměstnavatele
Obraty ve sledovaném období byly tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu m.č. Praha 6 ve výši 4.034.825,00 Kč, splátkami poskytnutých půjček ve výši 18.849,- Kč a čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu m.č. Praha 6 ve výši 3.688.135,76 Kč.

Zhodnocování finančních prostředků městské části Praha 6
V rámci nakládání s dočasně volnými rozpočtovými prostředky na rozpočtových účtech probíhalo i v roce 2005 jejich zhodnocování, a to v následující podobě:
V portfoliích správy aktiv bylo k 1.1.2005 uloženo 300 mil. Kč. V souladu s doporučeními FV ZMČ bylo do této správy portfolií k 31.5. přidáno 30 mil. jakožto zbytek z původních podílových listů IKS KB a dále k 30.6. a 30.10.2005 přidáno vždy dalších 100 mil. Kč jako odčerpání vysokého zůstatku na základním běžném účtu. Ve všech případech byly částky rozděleny rovnoměrně oběma správcům. Tzn. k 31.12.2005 bylo ve správě aktiv vloženo celkem 530 mil. Kč, z toho ČSOB Asset management, a.s. 265 mil. Kč a KEY Investments, a.s. také 265 mil. Kč.

Tržní hodnota portfolia ČSOB AM pak činila k 31.12. částku ve výši 282,36 mil. Kč z původních 265 mil. Kč a u KEY Investments dosáhlo tržní ocenění portfolia částky ve výši 283,72 mil. Kč (opět z původních 265 mil. Kč). Po odečtení příslušných odměn za správu představoval tento nárůst hodnoty za rok 2005 v portfoliu ČSOB AM čisté zhodnocení ve výši cca 3,8 % p.a. a u KEY Investments dokonce cca 4,9 % p.a.

Tyto operace se promítají měsíčně svými obraty do účetnictví rozpočtu městské části a z daňových důvodů je jejich kladný rozdíl zahrnut do zisku podnikatelské činnosti.
Úročení na běžných účtech u ČS, a.s. činilo postupně během roku 2005 výše 1,8% p.a., 1,5% p.a.1,3 % p.a. a na konci roku 1,55% p.a.

Celkem městská část zhodnocováním formou správy aktiv dosud (od září 2003) vydělala k 31.12.2005 zhruba 33,4 mil. Kč čistého zisku, z toho za rok 2005 zisk ve výši 16,4 mil. Kč. Při ponechání na běžném účtu by byl výnos za rok 2005 cca 5,9 mil. Kč.

Městská část Praha 6 měla k 1.1.2005 dále vloženo 30 mil. Kč ve zbývajících podílových listech IKS KB, které byly k 7.5.2005 odprodány za částku 32,84 mil. Kč a také 104 mil. Kč v dluhopisových podílových listech ISČS, a.s. Ty má m.č. P-6 nadále (již od 6.3.2003) v držení a jejich tržní hodnota k 31.12.2005 činila 114,56 mil. Kč, přičemž tento růst hodnoty odpovídá cca 3,6 % zhodnocení za rok.

Výše uvedené údaje jsou shrnuty do následujících tabulek :

Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv k 31.12.2005 v tis. Kč
 

 

 

Tržní hodnota k 1.1.2005

Během r. 2005 přidána nominální hodnota

Vložená nominální hodnota do 31.12.2005 celkem

Tržní hodnota dle výpisu k 31.12.2005

Minus nezinkasované odměny za r.2005

Čistý výnos (před zdaněním) za r. 2005

Čistý výnos (před zdaněním) za r. 2005 [% p.a.]

ČSOB asset management

160 209,1

115 000,0

265 000

282 360,3

581,6

6 570

3,8%

Key Investments

158 562,3

115 000,0

265 000

283 722,6

514,3

9 646

4,9%

Celkem

318 771,4

230 000,0

530 000

566 083

1 096

16 216

-


 

Fondy dluhopisové - AKTUÁLNÍ STAV
V majetku m.č. P-6 zůstávají k 31.12.2005 tyto podílové listy k 31.12. 2005

Fondy

4.3.03 [tis. Kč]

akt.stav [tis. Kč]

výnos dosud [%]

odpovídá ročnímu

ČS

104 000,0

114 563,1

10,16%

3,60%© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/fondy_zaver05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.