Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2004 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2004 ›› Fondy ›› detail/podstránka

Fondy m. č. Praha 6 za rok 2004

Účetní stav účelových fondů m.č. Praha 6 k 31.12.2004

 

Stav k 1.1.2004

Stav k 31.12.2004

FRR celkem

22.921.456,53

53.438.447,55

Fond reprodukce investičního majetku

104.474.556,64

164.474.556,64

Účelový fond darů

3.242.979,82

3.262.854,82

Sociální fond zaměstnavatele

3.757.139,53

4.312.624,27

Celkem

134.396.132,52

225.488.483,28

 

Fond rezerv a rozvoje

Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny přídělem do fondu z hospodářských výsledků rozpočtového hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2003 ve výši 28.050.716,19 Kč a úroky ve výši 2.466.909,83 Kč. Výdaje pak zahrnovaly bankovní poplatky ve výši 635,00 Kč.

Fond reprodukce investičního majetku

Obrat ve sledovaném období byl tvořeny pouze přídělem do fondu z hospodářských výsledků rozpočtového hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2003 ve výši 60.000.000,- Kč.

Účelový fond darů
Příjmy fondu tvořily dary přijaté v rámci běžné činnosti m.č. Praha 6 ve výši 20.000,- Kč, výdaje pak zahrnovaly bankovní poplatky ve výši 125,00 Kč.

Sociální fond zaměstnavatele

Obraty ve sledovaném období byly tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu m.č. Praha 6 ve výši 3.795.029,00 Kč, splátkami poskytnutých půjček ve výši 40.100,- Kč a čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu m.č. Praha 6 ve výši 3.279.644,26 Kč.

Fond obnovy a modernizace bytového fondu

V roce 1999 přijala městská část Praha 6 půjčku z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu hlavního města Prahy ve výši 27.000 tis. Kč do svého fondu obnovy a modernizace bytového fondu. Z této částky splácí městská část Praha 6 každoročně 2.700 tis. Kč, k 30.6.2004 jí zbývalo k vrácení 13.500 tis. Kč.

Od roku 2000 až do roku 2004 byly žadatelům o půjčky rozděleny finanční prostředky ve výši 33.182 tis. Kč, z toho 8.600 tis. Kč bylo poskytnuto příspěvkové organizaci SNEO. Nad rámec 27 mil. Kč tak bylo poskytnuto 6.182 tis. Kč, kdy tyto finanční prostředky byly poskytovány z navrácených splátek (z toho 1.198 tis. Kč bylo poskytnuto majitelům, jejichž nemovitosti byly postiženy ničivou povodní v roce 2002).

V červnu 2003 připravil ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 ve spolupráci s odborem správy obecního majetku ÚMČ P-6 informaci o současném stavu a možném dalším postupu nakládání s FOMBF m.č. Prahy 6, která byla předložena k posouzení a k vyjádření stanoviska Finančnímu výboru ZMČ P-6. Finanční výbor na svém zasedání dne 9.6.2003 rozhodl ve věci půjček z FOMBF m.č. P-6 učinit ještě poslední nabídku (kolo) jako poslední šanci pro případné zájemce a tím čerpání prostředků dokončit a v případě možnosti pak jednorázově hlavnímu městu Praze půjčku v roce 2004 splatit. Po ukončení poslední nabídky byly schváleny půjčky ve výši 4.984.000,- Kč. Tyto byly poskytnuty po uzavření smluv do konce 1. čtvrtletí 2004.

Ve 3. čtvrtletí 2004 městská část Praha 6 rozhodla, že půjčka z FOMBF tak splnila již svůj účel a na základě usnesení ZMČ P-6 č. 295/04 ze dne 24.9.2004 bylo rozhodnuto o jednorázovém vrácení dosud nesplacené zbývající části půjčky. Finanční prostředky ve výši 13.500 tis. Kč a dopočet úroku ve výši 322.890,50 Kč byly prostřednictvím hlavního města Prahy vráceny Ministerstvu pro místní rozvoj ČR platebními poukazy ze dne 12.11.2004.

Zhodnocování finančních prostředků městské části Praha 6


Na podzim roku 2002 se nakumulovaly výrazné bankovní zůstatky na účtech PČ m.č. P-6, a proto v roce 2003 realizovala m.č. Praha 6 poměrně významné kroky v oblasti zhodnocování volných finančních prostředků. V rámci nakládání s dočasně volnými rozpočtovými prostředky na rozpočtových účtech probíhalo i v roce 2004 jejich zhodnocování, a to v následující podobě:

Z 400 mil. Kč v podílových fondech byly vyčerpány v souladu s rozhodnutím Finančního výboru ZMČ Praha 6 ke konci roku fondy peněžního trhu (krátkodobý charakter) všech tří společností (ČS, KB, ABN) z ceny pořízení 106 mil. Kč bylo inkasováno 109,6 mil. Kč; dále byly odprodány dluhopisové podílové listy ABN Amro, kdy byly pořízené listy za 100 mil. Kč odprodány za 103,0 mil. Kč a ještě z celkových 90 mil.Kč odprodány podílové listy KB (resp. její Investiční kapitálová společnost – IKS KB) ve výši 60 mil. Tyto transakce lze považovat – vzhledem k více než roční obecné “krizi” dluhopisů – za mimořádně úspěšně zakončené. V průběhu roku 2004 byly do rozpočtu m.č. Praha 6 zařazeny finanční prostředky ve výši 266.999,92 tis. Kč.

Městská část Praha 6 tak nadále drží podílové listy IKS KB ve výši 31,8 mil. Kč z původních (resp. zbývajících) 30 mil. Kč a dluhopisové podílové listy ČS (její investiční společnost ISČS), jejichž hodnota vzrostla k 31.12.2004 z původních 104 mil. Kč na 110,6 mil. Kč. Tyto podílové listy budou čerpány (odprodány) v průběhu roku 2005 na krytí výdajů.

Druhým typem finanční investice m.č. Praha 6 je tzv. „Správa aktiv“, a to ve výši 300 mil. Kč. Od září 2003 prostřednictvím tří, od května 2004 pak prostřednictvím dvou správců (vlivem plánovaného zužování počtu proběhlo ke konci května t.r. rozdělení 100 mil. Kč u ŽB Trust mezi zbývající dva) - ČSOB asset management a SI asset management. Tito správci obhospodařují portfolio m.č. Praha 6 skládající se z finančních nástrojů i cenných papírů, a to velmi úspěšně i při zachování konzervativních strategií : portfolio u ČSOB AM tak dosáhlo z původních 100 mil. Kč (resp. od 1.6. navýšené na 150 mil. Kč) k 31.12. 2004 tržní hodnoty 160,2 mil. Kč a portfolio SIAM 158,6 mil. Kč. ČSOB AM dosáhl vyšší výnos než SIAM ovšem částečně při vyšší odměně, čistý výnos po odečtení všech nákladů tak činí za rok 2004 u ČSOB AM cca 5,8% a u SIAM cca 5,2%.

Celkem městská část zhodnocováním formou správy aktiv čistě vydělala k 31.12.2004 zhruba 11 mil. Kč ! (čistý zisk je dosud cca 18,5 mil. Kč, při ponechání na běžném účtu by byl výnos cca 7,5 mil. Kč).© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/fondy_zaver04 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.