Prague 6 Municipal District Authority - Official Server


Home page ›› Office ›› Elected Bodies ›› Municipal District Assembly

Municipal District Assembly (volební období 2014-2018)

  • 2018-2022
  • 2014-2018
  • 2010-2014
  • 2006-2010
  • 2002-2006

The list of members of the Prague 6 District Municipal Council contains 45 Council Members

40001 PhDr. Miloš Balabán Ph.D.
District Municipal Assembly Member
ČSSD (Czech Social Democratic Party) – Political club: ČSSD (Czech Social Democratic Party) Club
mobile phone: 724 233 350,
40004 Mgr. Jan Bartůšek
District Municipal Assembly Member
KDU-ČSL Christian-Democratic Union – Czechoslovak People’s Party) – Political club: non-affiliated
mobile phone: 604 457 120,
40005 Mgr. Marek Baxa
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40006 Jiří Benda
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40046 Ing. Mgr. Libor Bezděk
radní
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobile phone: 777 665 533,
NeReleased Member of the Municipal District Council of Prague 6, Předseda politického klubu ZMČ: Klub STAN. Zodpovídá za oblast sportu a volného času.
40007 MUDr. Iveta Borská
District Municipal Assembly Member
BEZPP (No political affiliation) – Political club: STAN (Mayors and Independents) Club
40008 Mgr. Karolína Brabcová
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 731 321 737,
40009 PhDr. Helena Briardová
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia - political club: Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: 233 325 733, mobile phone: 723 607 243,
Chairman of the political club of the municipal district council: KSČM.
40010 Ing. Jiří Dolejš
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia - political club: Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: 222 897 448,
40011 Mgr. Pavla Ducháčková Chotková
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 608 260 230,
40013 Ing. Milena Hanušová
radní
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
Zodpovídá za oblast sociálních věcí, za agendu organizační složky "PRO 6" a za oblast zdravotnictví.
40014 Bc. Jiří Holeček
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
40056 Jaroslav Holý MBA
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
mobile phone: 605 476 851,
40015 Zdeněk Hořánek
radní
BEZPP (No political affiliation) – Political club: STAN (Mayors and Independents) Club
NeReleased Member of the Municipal District Council of Prague 6. Zodpovídá za oblast bezpečnosti, vykonává funkci Koordinátora projektu Městského kamerového systému a Programu Stop Graffiti a odpovídá za oblast Smart City.
40016 MUDr. Marián Hošek
Released member of the Municipal Assembly
KDU-ČSL Christian-Democratic Union – Czechoslovak People’s Party) – Political club: non-affiliated
Zodpovídá za strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální problematiky, za oblast prevence sociálně patologických jevů a přebírá odpovědnost funkce zdravotního rady.
40051 Ondřej Matěj Hrubeš
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
40017 prof. RNDr. Jakub Hruška CSc.
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40018 JUDr. Ivan Hrůza
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia - political club: Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: 296 814 111,
40053 Mgr. Jan Chabr
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40020 Bc. Taťána Klíčová
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
40021 Mgr. Ondřej Kolář
Mayor of the Municipal District of Prague 6
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
Zodpovídá za právní a zahraniční vztahy, za informační technologie a zastupuje MČ Praha 6 navenek.
40054 Ing. Marie Kubíková
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
mobile phone: 724 174 006,
40024 Ing., Mgr. Oldřich Kužílek
District Municipal Assembly Member
BEZPP (No political affiliation) – Political club: STAN (Mayors and Independents) Club
mobile phone: 602 358 808,
40025 Mgr. Jan Lacina
Deputy Mayor
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobile phone: 775 755 140,
web: http://www.praha6jsteVy.cz (pouze česky)
Zodpovídá za oblast školství a vzdělávání, za oblast kultury a za koncepci "otevřené radnice".
40026 (pouze česky) Ing. Jiří Lála
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
Chairman of the Political Club within the Municipal District Assembly: ODS (Civic Democratic Party) Club
40027 (pouze česky) Ing. Roman Mejstřík
radní
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
mobile phone: 603 418 940,
Předseda politického klubu ZMČ: ANO Praha 6. Zodpovídá za řešení problematiky dopravy, za oblast péče o životní prostředí, čistotu a vzhled MČ Praha 6, za úklid a odpadové hospodářství, za údržbu a revitalizaci parků a zeleně
40028 (pouze česky) MUDr. Antonín Nechvátal
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 774 077 650,
40050 (pouze česky) Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
40029 (pouze česky) Ing. René Pekárek CSc.
Released member of the Municipal Assembly
ČSSD (Czech Social Democratic Party) – Political club: ČSSD (Czech Social Democratic Party) Club
Chairman of the Political Club within the Municipal District Assembly: ČSSD (Czech Social Democratic Party). Předseda Kontrolního výboru ZMČ.
40049 (pouze česky) Mgr. Petr Píša Ph.D.
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 603 114 577,
web: http://www.praha6.zeleni.cz (pouze česky)
Předseda politického klubu ZMČ: Klub zelení
40030 (pouze česky) Ing. Marie Pojerová
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
tel: 233 335 400 ,
40031 (pouze česky) Ing. arch. Martin Polách
statutární Deputy Mayor
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
Zodpovídá za územní rozvoj, plánování a veřejný prostor.
40032 (pouze česky) JUDr. Patricie Pražáková
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
40055 (pouze česky) MgA Petr Prokop
District Municipal Assembly Member
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobile phone: 608 920 937,
40033 (pouze česky) Jiří Růžička
District Municipal Assembly Member
BEZPP (No political affiliation) – Political club: TOP 09 Club
Chairman of the Committee for Education and Training
40034 (pouze česky) Mgr. Jan Sládek Ph.D.
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 775 999 689,
40035 (pouze česky) Ing. arch. Eva Smutná
Deputy Mayor
BEZPP (No political affiliation) – Political club: TOP 09 Club
tel: 220 189 420, mobile phone: 778 543 831,
Zodpovídá za strategický rozvoj, strategický plán a strategické stavby včetně nadřazeného dopravního systému a velká rozvojová území, za oblast památkové péče a výstavnictví.
40036 (pouze česky) Mgr. Jakub Stárek
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
mobile phone: 603 715 271,
40037 (pouze česky) JUDr. Štěpán Stupčuk
District Municipal Assembly Member
ČSSD (Czech Social Democratic Party) – Political club: ČSSD (Czech Social Democratic Party) Club
40039 (pouze česky) Ing. Vladimír Šraier MBA
District Municipal Assembly Member
BEZPP - pol.klub: nezařazen
mobile phone: 602 276 999,
web: https://www.facebook.com/vladimir.sraier.politik (pouze česky)
40040 (pouze česky) Marek Tolde
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
tel: 776 020 010, mobile phone: ,
40041 (pouze česky) Ing. Jaromír Vaculík
Deputy Mayor
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
mobile phone: 602 492 692,
Předseda politického klubu ZMČ: Klub Top 09 (Tradition - Responsibility - Prosperity - 2009). Zodpovídá za majetkovou politiku, za ekonomiku, finanční a investiční politiku včetně rozpočtového hospodaření, za čerpání prostředků z fondů EU a HMP, metodicky za dotační politiku MČ, za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích
40042 (pouze česky) Mgr. Lucie Válová
District Municipal Assembly Member
ČSSD (Czech Social Democratic Party) – Political club: ČSSD (Czech Social Democratic Party) Club
40043 (pouze česky) Mgr. Lucie Weitzová
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40045 (pouze česky) MUDr. Zdeněk Žižka CSc.
District Municipal Assembly Member
BEZPP (No political affiliation) – Political club: TOP 09 Club
Chairman of the Transportation Committee

--- End of page printed from www.praha6.cz ---

Prague 6 Municipal District Authority
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

Contacts

Phone Operator: 220 189 111
Free Info-Line: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{at sign}praha6{dot}cz
Data box: bmzbv7c
Web: http://www.praha6.cz