Prague 6 Municipal District Authority - Official Server


Home page ›› Office ›› Elected Bodies ›› Municipal District Assembly

Municipal District Assembly (volební období 2014-2018)

  • 2018-2022
  • 2014-2018
  • 2010-2014
  • 2006-2010
  • 2002-2006

The list of members of the Prague 6 District Municipal Council contains 46 Council Members

40001 PhDr. Miloš Balabán Ph.D.
District Municipal Assembly Member
ČSSD (Czech Social Democratic Party) – Political club: ČSSD (Czech Social Democratic Party) Club
mobile phone: 724 233 350,
40004 Mgr. Jan Bartůšek
District Municipal Assembly Member
KDU-ČSL Christian-Democratic Union – Czechoslovak People’s Party) – Political club: non-affiliated
mobile phone: 604 457 120,
40005 Mgr. Marek Baxa
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40006 Jiří Benda
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40046 Ing. Mgr. Libor Bezděk
radní
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobile phone: 777 665 533,
NeReleased Member of the Municipal District Council of Prague 6, Předseda politického klubu ZMČ: Klub STAN. Zodpovídá za oblast sportu a volného času.
40007 MUDr. Iveta Borská
District Municipal Assembly Member
BEZPP (No political affiliation) – Political club: STAN (Mayors and Independents) Club
40008 Mgr. Karolína Brabcová
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 731 321 737,
40009 PhDr. Helena Briardová
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia - political club: Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: 233 325 733, mobile phone: 723 607 243,
Chairman of the political club of the municipal district council: KSČM.
40010 Ing. Jiří Dolejš
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia - political club: Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: 222 897 448,
40011 Mgr. Pavla Ducháčková Chotková
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 608 260 230,
40013 Ing. Milena Hanušová
radní
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
Zodpovídá za oblast sociálních věcí, za agendu organizační složky "PRO 6" a za oblast zdravotnictví.
40014 Bc. Jiří Holeček
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
40056 Jaroslav Holý MBA
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
mobile phone: 605 476 851,
40015 Zdeněk Hořánek
radní
BEZPP (No political affiliation) – Political club: STAN (Mayors and Independents) Club
NeReleased Member of the Municipal District Council of Prague 6. Zodpovídá za oblast bezpečnosti, vykonává funkci Koordinátora projektu Městského kamerového systému a Programu Stop Graffiti a odpovídá za oblast Smart City.
40016 MUDr. Marián Hošek
Released member of the Municipal Assembly
KDU-ČSL Christian-Democratic Union – Czechoslovak People’s Party) – Political club: non-affiliated
Zodpovídá za strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální problematiky, za oblast prevence sociálně patologických jevů a přebírá odpovědnost funkce zdravotního rady.
40051 Ondřej Matěj Hrubeš
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
40017 prof. RNDr. Jakub Hruška CSc.
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40018 JUDr. Ivan Hrůza
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia - political club: Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: 296 814 111,
40053 Mgr. Jan Chabr
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40020 Bc. Taťána Klíčová
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
40021 Mgr. Ondřej Kolář
Mayor of the Municipal District of Prague 6
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
Zodpovídá za právní a zahraniční vztahy, za informační technologie a zastupuje MČ Praha 6 navenek.
40054 Ing. Marie Kubíková
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
mobile phone: 724 174 006,
40024 Ing., Mgr. Oldřich Kužílek
District Municipal Assembly Member
BEZPP (No political affiliation) – Political club: STAN (Mayors and Independents) Club
mobile phone: 602 358 808,
40025 Mgr. Jan Lacina
Deputy Mayor
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobile phone: 775 755 140,
web: http://www.praha6jsteVy.cz (pouze česky)
Zodpovídá za oblast školství a vzdělávání, za oblast kultury a za koncepci "otevřené radnice".
40026 (pouze česky) Ing. Jiří Lála
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
Chairman of the Political Club within the Municipal District Assembly: ODS (Civic Democratic Party) Club
40027 (pouze česky) Ing. Roman Mejstřík
radní
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
mobile phone: 603 418 940,
Předseda politického klubu ZMČ: ANO Praha 6. Zodpovídá za řešení problematiky dopravy, za oblast péče o životní prostředí, čistotu a vzhled MČ Praha 6, za úklid a odpadové hospodářství, za údržbu a revitalizaci parků a zeleně
40028 (pouze česky) MUDr. Antonín Nechvátal
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 774 077 650,
40050 (pouze česky) Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
50030 (pouze česky) Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D.
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
40029 (pouze česky) Ing. René Pekárek CSc.
Released member of the Municipal Assembly
ČSSD (Czech Social Democratic Party) – Political club: ČSSD (Czech Social Democratic Party) Club
Chairman of the Political Club within the Municipal District Assembly: ČSSD (Czech Social Democratic Party). Předseda Kontrolního výboru ZMČ.
40049 (pouze česky) Mgr. Petr Píša Ph.D.
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 603 114 577,
web: http://www.praha6.zeleni.cz (pouze česky)
Předseda politického klubu ZMČ: Klub zelení
40030 (pouze česky) Ing. Marie Pojerová
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
tel: 233 335 400 ,
40031 (pouze česky) Ing. arch. Martin Polách
statutární Deputy Mayor
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
Zodpovídá za územní rozvoj, plánování a veřejný prostor.
40032 (pouze česky) JUDr. Patricie Pražáková
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
40055 (pouze česky) MgA Petr Prokop
District Municipal Assembly Member
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - pol.klub: Klub STAN
mobile phone: 608 920 937,
40033 (pouze česky) Jiří Růžička
District Municipal Assembly Member
BEZPP (No political affiliation) – Political club: TOP 09 Club
Chairman of the Committee for Education and Training
40034 (pouze česky) Mgr. Jan Sládek Ph.D.
District Municipal Assembly Member
Strana zelených - pol.klub: Klub Zelení
mobile phone: 775 999 689,
40035 (pouze česky) Ing. arch. Eva Smutná
Deputy Mayor
BEZPP (No political affiliation) – Political club: TOP 09 Club
tel: 220 189 420, mobile phone: 778 543 831,
Zodpovídá za strategický rozvoj, strategický plán a strategické stavby včetně nadřazeného dopravního systému a velká rozvojová území, za oblast památkové péče a výstavnictví.
40036 (pouze česky) Mgr. Jakub Stárek
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party - political club: Civic Democratic Party
mobile phone: 603 715 271,
40037 (pouze česky) JUDr. Štěpán Stupčuk
District Municipal Assembly Member
ČSSD (Czech Social Democratic Party) – Political club: ČSSD (Czech Social Democratic Party) Club
40039 (pouze česky) Ing. Vladimír Šraier MBA
District Municipal Assembly Member
BEZPP - pol.klub: nezařazen
mobile phone: 602 276 999,
web: https://www.facebook.com/vladimir.sraier.politik (pouze česky)
40040 (pouze česky) Marek Tolde
District Municipal Assembly Member
ANO 2011 – Political club: ANO Prague 6 Club
tel: 776 020 010, mobile phone: ,
40041 (pouze česky) Ing. Jaromír Vaculík
Deputy Mayor
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
mobile phone: 602 492 692,
Předseda politického klubu ZMČ: Klub Top 09 (Tradition - Responsibility - Prosperity - 2009). Zodpovídá za majetkovou politiku, za ekonomiku, finanční a investiční politiku včetně rozpočtového hospodaření, za čerpání prostředků z fondů EU a HMP, metodicky za dotační politiku MČ, za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích
40042 (pouze česky) Mgr. Lucie Válová
District Municipal Assembly Member
ČSSD (Czech Social Democratic Party) – Political club: ČSSD (Czech Social Democratic Party) Club
40043 (pouze česky) Mgr. Lucie Weitzová
District Municipal Assembly Member
TOP 09 – Political club: TOP 09 Club
40045 (pouze česky) MUDr. Zdeněk Žižka CSc.
District Municipal Assembly Member
BEZPP (No political affiliation) – Political club: TOP 09 Club
Chairman of the Transportation Committee

--- End of page printed from www.praha6.cz ---

Prague 6 Municipal District Authority
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

Contacts

Phone Operator: 220 189 111
Free Info-Line: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{at sign}praha6{dot}cz
Data box: bmzbv7c
Web: http://www.praha6.cz