Prague 6 Municipal District Authority - Official Server


Home page ›› Office ›› Elected Bodies ›› Municipal District Assembly

Municipal District Assembly (volební období 2006-2010)

  • 2018-2022
  • 2014-2018
  • 2010-2014
  • 2006-2010
  • 2002-2006

The list of members of the Prague 6 District Municipal Council contains 45 Council Members

20001 Ing. Jan Ascherl
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
20002 Bc. Petr Ayeboua
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 602166284,
20003 PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.
člen RMČ
Civic Democratic Party
mobile phone: 777 244 041,
Dlouhodobě Released member of the Municipal Assembly pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 6. Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti školství a vzdělávání, v oblasti sociální a zdravotnictví, v koordinaci s předsedou KSBO rozhoduje o pronájmech bytů na dobu určitou v Azylovém domě Na Viničce 9 podle schválených "Pravidel ...", dále odpovídá za grantovou politiku MČ Praha 6, vykonává funkci koordinátora vlastní grantové politiky MČ Praha 6, odpovídá za grantové systémy, zabezpečení a zajištění možnosti financování projektů Prahy 6 z prostředků EU a za účast MČ Praha 6 na dotačních programech ústředních orgánů a fondů ČR
20004 Mgr. Jaroslava Barková Hešíková
District Municipal Assembly Member
Independent
tel: 233 337 683,
20005 Pavel Bauman
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
mobile phone: 602 231 476 ,
Předseda Mandátového výboru ZMČ.
20006 Ing. Jana Blažíčková
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
Předsedkyně Kulturní komise RMČ.
21029 Amalaine Diabová
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
20007 JUDr. Ivo Drážný
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
20008 prof. Ing. Jiří Fárek CSc.
1. Deputy Mayor
Civic Democratic Party
tel: 220 189 140,
Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti ekonomiky, tvorby rozpočtu a finančních plánů, zhodnocování majetku, správy financí a správy aktiv, odpovídá za správu pohledávek, Člen Rady MČ Praha 6.
20046 Ing. Božena Finková
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 732467723,
20009 MUDr. Věroslav Gebouský
člen RMČ
Civic Democratic Party
Člen Rady MČ Praha 6. Předseda Komise územního rozvoje RMČ.
20010 Dagmar Gušlbauerová
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: 220 383 232, mobile phone: 607 972 173,
Chairman of the political club of the municipal district council: KSČM
20011 Ing. Stanislav Hejduk
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia
mobile phone: 603 746 155,
20013 Ing. Petr Hrdina
District Municipal Assembly Member
Green Party
tel: 224 324 731, mobile phone: 777 187 500,
Chairman of the Committee for Sport and Leisure Time Activities RMČ, Chairman of the Political Club within the Municipal District Assembly: Club of SZ (Green Party) Assembly Members
20014 JUDr. Ivan Hrůza
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: 296 814 111,
20015 Mgr. Tomáš Chalupa
starosta
Civic Democratic Party
tel: 220 189 150,
web: http://www.praha6.cz/starosta (pouze česky)
Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje, bezpečnosti, zahraničních vztahů a investiční politiky, odpovídá za koordinační činnost v oblasti správy obecního majetku, svěřeného MČ P6, odpovídá za oblast evidence, inventarizaci a pojištění majetku. Stanovuje strategii rozvoje území a strategii nakládání s majetkem MČ Praha 6. Člen Rady MČ Praha 6. Předseda Redakční rady časopisu "Šestka".
20039 (pouze česky) Ing. Kateřina Chalupová
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 603 489 890,
Chairwoman of the Committee for Social and Housing Issues RMČ a předsedkyně Finančního výboru ZMČ. Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociálně bytové politiky a programů pro seniory, dále eviduje žádosti sociálně potřebných občanů o pronájem bytů, koordinuje projekty elektronického zabezpečovacího dohledu pro seniory. S hlasem poradním se účastní jednání Rady MČ Praha 6.
20016 (pouze česky) MUDr. Ivan Juliš CSc.
člen RMČ
Civic Democratic Party
Člen Rady MČ Praha 6
20017 (pouze česky) Bc. Ingrid Kejkrtová
člen RMČ
Independent
tel: 220 189 186, mobile phone: 608 979 877,
Dlouhodobě uvolněná členka ZMČ pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 6. Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti kultury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit . Zastupuje MČ Praha 6 ve správních radách obecně prospěšných společností založených MČ Praha 6. Předsedkyně Grantové komise RMČ.
20018 (pouze česky) Mgr. Petra Kolínská
District Municipal Assembly Member
Green Party
mobile phone: 776 552 022,
Předsedkyně Komise životního prostředí RMČ.
20019 (pouze česky) Ing. Marie Kousalíková
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party

web: http://www.kousalikova.com (pouze česky)
Předsedkyně Komise majetkové politiky RMČ, Chairman of the Political Club within the Municipal District Assembly: ODS (Civic Democratic Party) Club
20020 (pouze česky) Ing. Zdeněk Kubáněk CSc.
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia
mobile phone: 775 371 952,
20021 (pouze česky) Ing. Marie Kubíková
člen RMČ
Civic Democratic Party
Member of the Municipal District Council of Prague 6
20022 (pouze česky) Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
District Municipal Assembly Member
SNK ED (člen ODA)
Předseda Komise pro otevřenou radnici RMČ. Předseda politického klubu ZMČ: Klubu zastupitelů za SNK-ED
20023 (pouze česky) Ing. Jiří Lála
člen RMČ
Civic Democratic Party
Člen Rady MČ Praha 6
20024 (pouze česky) Ing. arch. Pavel Malina
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
tel: 235 350 090, mobile phone: 602 142 112,
20025 (pouze česky) Ing. Petr Martan
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 607 939 769,
Předseda Dislokační komise RMČ.
20026 (pouze česky) Ing. Vladimír Matějovský
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 608 066 111,
20027 (pouze česky) Martin Pašník
District Municipal Assembly Member
SPOZ
mobile phone: 776 586 137,
20028 (pouze česky) Ing. René Pekárek CSc.
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
tel: 220 189 135, mobile phone: 602 225 805,
Dlouhodobě Released member of the Municipal Assembly pro výkon funkce předsedy Kontrolního výboru ZMČ. S hlasem poradním se účastní jednání Rady MČ Praha 6. Předseda politického klubu ZMČ: Klub Czech Social Democratic Party
20029 (pouze česky) MUDr. Lukáš Pollert
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
Předseda Komise "Zdravá Šestka".
20030 (pouze česky) Anna Řehořová
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
Předsedkyně Komise pro sociálně - právní ochranu dětí
20047 (pouze česky) Martin Skalský
District Municipal Assembly Member
Independent
mobile phone: 775168026,
web: http://praha6.zeleni.cz/1049/rubrika/zeleni-zastup (pouze česky)
20031 (pouze česky) JUDr. Martin Soukup
District Municipal Assembly Member
Green Party
mobile phone: 774 060 696,
20032 (pouze česky) Mgr. Jakub Stárek
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 603 715 271,
20034 (pouze česky) JUDr. Štěpán Stupčuk
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
mobile phone: 603 162 775,
20035 (pouze česky) Dr. Ing. Stanislav Svoboda
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 775 264 567,
20036 (pouze česky) Ing. Jan Šafr
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
mobile phone: 723 609 560,
Předseda Komise pro sociální a zdravotní problematiku RMČ.
20037 (pouze česky) Václav Širl
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
20038 (pouze česky) Ing. Jaroslava Trnková CSc.
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
tel: 220 189 160, mobile phone: 602 218 519,
Dlouhodobě uvolněná členka ZMČ pro výkon funkce koordinátora strategického rozvoje MČ Praha 6, odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti strategického rozvoje vybraných lokalit a nadřazených dopravních systémů. S hlasem poradním se účastní jednání Rady MČ Praha 6. Předsedkyně Komise strategického rozvoje MČ Praha 6.
20040 (pouze česky) Ing. Jiří Vihan
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 737 276 962,
Chairman of the Committee for Education and Training RMČ.
20041 (pouze česky) Ing. Jarmila Vohradská
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 728 020 356,
Předsedkyně Komise bytové politiky RMČ.
20042 (pouze česky) Mgr. Veronika Vymětalová
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
20044 (pouze česky) Bc. Jan Záruba
Deputy Mayor
Civic Democratic Party
tel: 220 189 390,
Odpovídá za koordinační činnost v oblasti čistoty, veřejného pořádku, životního prostředí, veřejné zeleně, odpadového hospodářství, odstraňování nepovol. reklam a výlepů, udržování čistoty a pořádku na pozemcích jiných vlastníků, úklidu komunikací a veř. prostranství na území MČ Praha 6. Vykonává funkci koordinátora projektu městského kamerového systému, programu Stop graffiti, agendy obecně prospěšných prací a Chodníkového programu. Odpovídá za řešení problematiky dopravy. Člen Rady MČ Praha 6
20045 (pouze česky) Ing. Alan Zubr
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 724 030 090,
Předseda Komise pro zahraniční spolupráci RMČ.

--- End of page printed from www.praha6.cz ---

Prague 6 Municipal District Authority
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

Contacts

Phone Operator: 220 189 111
Free Info-Line: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{at sign}praha6{dot}cz
Data box: bmzbv7c
Web: http://www.praha6.cz