Prague 6 Municipal District Authority - Official Server


Home page ›› Office ›› Elected Bodies ›› Municipal District Assembly

Municipal District Assembly (volební období 2002-2006)

  • 2018-2022
  • 2014-2018
  • 2010-2014
  • 2006-2010
  • 2002-2006

The list of members of the Prague 6 District Municipal Council contains 46 Council Members

9901 Mgr. Jaroslava Barková Hešíková
District Municipal Assembly Member
nezařazená
mobile phone: 606 474 458,
Předsedkyně Komise majetkové politiky RMČ
9903 Mgr. Jan Bartůšek
District Municipal Assembly Member
KDU-ČSL (Christian Democratic Union – Czechoslovak People's Party)
tel: zam: 224 312 027,
9904 Pavel Bauman
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
mobile phone: 602 231 476,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
9905 (pouze česky) MUDr. Pavel Bém
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
tel: zam: 236 003 458 (402),
9906 (pouze česky) Ing. Jana Blažíčková
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
9907 (pouze česky) Doc.Ing. Václav Čekan CSc.
zemřel 12. 5. 2006
Civic Democratic Party
člen Rady MČ Praha 6
9908 (pouze česky) Amalaine Diabová
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
tel: 233 326 990,
9909 (pouze česky) RSDr. Petr Diviš
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: zam: 284 825 820, mobile phone: 723 107 846,
9910 (pouze česky) prof. Ing. Jiří Fárek CSc.
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
Chairman of the Financial Committee of the Municipal District Assembly:
9911 (pouze česky) Ing. Petr Fíla
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia (No political affiliation)
9912 (pouze česky) Ing. Helena Frankenbergerová
District Municipal Assembly Member
SNK ED (členka Cesty změny)
mobile phone: 602 641 044,
web: http://www.cestazmeny.cz (pouze česky)
9913 (pouze česky) MUDr. Věroslav Gebouský
člen RMČ
Civic Democratic Party
tel: zam: 251 097 264,
Člen Rady MČ Praha 6
9914 (pouze česky) Dagmar Gušlbauerová
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: zam.: 220 383 232, byt: 224 320 519,
Předsedkyně politického klubu Communist Party of Bohemia and Moravia
9915 (pouze česky) Ing. Stanislav Hejduk
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia
mobile phone: 603 746 155,
9916 (pouze česky) Mgr. Jiří Hermann
člen RMČ
KDU-ČSL (Christian Democratic Union – Czechoslovak People's Party)
tel: zam: 220 189 136, 135,
Uvolněný District Municipal Assembly Member pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje a památkové péče a koordinuje činnosti v oblasti rozvojových lokalit na území MČ Praha 6, Předseda Komise územního rozvoje RMČ
9917 (pouze česky) Ing. Jan Holický
člen RMČ
Civic Democratic Party
tel: zam: 220 189 171, 170,
Uvolněný District Municipal Assembly Member pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti životního prostředí a zeleně, úklidu a odpadového hospodářství, kultury, sportu a zájmové činnosti.
9918 (pouze česky) Ing.arch. Alexandr Holub
District Municipal Assembly Member
SNK ED (No political affiliation)

web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
9947 (pouze česky) Ing. Petr Horáček
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 739 046 279,
Náhradník za zemřelého člena ZMČ - doc. Čekana
9949 (pouze česky) Mgr. Jiří Hruška
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
náhradník za pí Barochovou
9920 (pouze česky) Mgr. Tomáš Chalupa
starosta
Civic Democratic Party
tel: zam: 220189 151, 153,
web: http://www.praha6.cz/starosta (pouze česky)
Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti ekonomiky, investiční politiky, bezpečnosti a zahraničních vztahů a od 07/2005 i za oblast budování sociálního vybavení na MČ Praha 6; předseda Redakční rady časopisu "Šestka"
9921 (pouze česky) MUDr. Ivan Juliš CSc.
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
9922 (pouze česky) Bc. Ingrid Kejkrtová
District Municipal Assembly Member
nezařazená
tel: zam: 257 531 416, mobile phone: 608 979 877,
9923 (pouze česky) Ing. Josef Kos
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: zam: 220 396 133, mobile phone: 606 763 992,
9924 (pouze česky) Ing. Marie Kousalíková
1. Deputy Mayor
Civic Democratic Party
tel: zam: 220 189 141, 140,
web: http://www.kousalikova.cz (pouze česky)
je 1. zástupcem starosty MČ Praha 6, zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti hospodářské politiky a správy majetku svěřeného MČ Praha 6 a od 5/05 také za oblast protidrogové prevence
9925 (pouze česky) Mgr. Pavel Krchov
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 732 243 922,
9926 (pouze česky) MUDr. Jiří Kunc
District Municipal Assembly Member
SNK ED (No political affiliation)
tel: zam: 233 324 001,
web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
9927 (pouze česky) Ing.Mgr. Oldřich Kužílek
District Municipal Assembly Member
SNK ED (člen ODA)

web: http://www.oda.cz/clanek.asp?id=103 (pouze česky)
Předseda Bezpečnostní komise RMČ
9928 (pouze česky) Radomír Leszczynski
District Municipal Assembly Member
SNK ED (No political affiliation)
mobile phone: 777 265 251,
web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
9929 (pouze česky) Ing.arch. Pavel Malina
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
tel: zam: 235 364 559, mobile phone: 602 142 112,
9930 (pouze česky) Ing. Petr Martan
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
tel: zam: 241 733 131,
Předseda Dislokační komise RMČ
9932 (pouze česky) Martin Pašník
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
mobile phone: 776 586 137,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
9933 (pouze česky) Ing. René Pekárek CSc
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
tel: zam: 224 212 124,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
Předseda Kontrolního výboru ZMČ
9934 (pouze česky) Bc. Hana Podubecká
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 737 254 864,
Předsedkyně Komise pro zahraniční spolupráci RMČ
9935 (pouze česky) MUDr. Lukáš Pollert
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
Člen Rady MČ Praha 6
9936 (pouze česky) Dr. Mgr. Jitka Sůsová
District Municipal Assembly Member
SNK ED (No political affiliation)
tel: zam: 261 358 197, mobile phone: 603 800 137,
web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
9937 (pouze česky) Ing. Jan Šafr
člen RMČ
Czech Social Democratic Party
tel: zam: 220 189 378, 186, mobile phone: 723 609 560,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
Uvolněný District Municipal Assembly Member pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociální bytové politiky, je koordinátorem projektu výstavby domu pro seniory, projektu elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory, projektu vymístění Domova důchodců a revitalizace lokality Jednořadá, zodpovídá za pronájmy sociálních bytů 1. skupiny, za přípravu pravidel pronájmu bytů 2. skupiny, předseda Komise pro sociálně bytové otázky a Komise pro sociálně právní ochranu dětí.
9946 (pouze česky) MUDr. Tomáš Šmilauer
District Municipal Assembly Member
KDU-ČSL (Christian Democratic Union – Czechoslovak People's Party)
náhradník za MUDr. Hoška
9938 (pouze česky) Ing. Jaroslava Trnková CSc.
Deputy Mayor
Czech Social Democratic Party
tel: zam: 220189 161, 160. 233 334 026, mobile phone: 602 218 519,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti školství a vzdělání, sociální politiky a zdravotnictví, dopravy včetně nadřezeného dopravního systému. Předsedkyně Komise životního prostředí RMČ a Komise pro sociálně právní ochranu dětí RMČ.
9939 (pouze česky) PhDr. Michal Tryml
District Municipal Assembly Member
SNK ED (No political affiliation)
mobile phone: 604 236 934,
web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
Předseda Kulturní komise RMČ
9940 (pouze česky) Doc. PhDr. Alexander Tuček CSc.
District Municipal Assembly Member
Communist Party of Bohemia and Moravia
tel: zam: 233 348 813, mobile phone: 604 336 471,
9941 (pouze česky) Ing. Kateřina Tůmová
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
tel: zam: 235 315 615, mobile phone: 603 489 890,
9942 (pouze česky) Ing. Jiří Vihan
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 737 276 962,
Chairman of the Committee for Education and Training RMČ
9943 (pouze česky) Ing. Jarmila Vohradská
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 728 020 356,
Předsedkyně Komise bytové politiky RMČ
9948 (pouze česky) Mgr. Ondřej Wagner
District Municipal Assembly Member
Czech Social Democratic Party
náhradník za MUDr. Mehla
9944 (pouze česky) Michal Zaorálek
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 603 160 747,
9945 (pouze česky) Bc. Jan Záruba
District Municipal Assembly Member
Civic Democratic Party
mobile phone: 777 899 366,
Předseda Komise dopravy RMČ

--- End of page printed from www.praha6.cz ---

Prague 6 Municipal District Authority
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

Contacts

Phone Operator: 220 189 111
Free Info-Line: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{at sign}praha6{dot}cz
Data box: bmzbv7c
Web: http://www.praha6.cz