ZŠ A. Čermáka - Půdní vestavba - navýšení kapacity základního vzdělávání

náhled souboru

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU (OP PPR)  

23. výzva Operačního programu Praha – pól růstu ČR
Reg. č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000527
Umístění projektu: budova ZŠ a MŠ A. Čermáka v Praze 6
Plánovaná realizace projektu: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2018
Plánovaná cena projektu: 39 429 844,69 Kč vč. DPH
Schválená výše dotace: 23 053 415,68 Kč vč. DPH

 

O projektu

Vlastní projekt v rámci podané žádosti řeší nedostatečnou kapacitu samotné ZŠ a MŠ A. Čermáka, ale i cílený dopad na navýšení celkové kapacity školských zařízení poskytujících základní vzdělávání na území MČ Praha 6, kdy rekonstrukcí nevyužitých půdních prostor budovy školy dojde k navýšení kapacity školy o pět kmenových učeben s 125 žáky a zároveň budou zajištěny lepší podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Celková kapacita ZŠ A. Čermáka tak díky realizaci projektu vzroste ze současných 600 žáků na 725 žáků.