Možnost žádat o finanční podporu v oblasti životního prostředí

Pro letošní rok byly finanční prostředky na dary na malé projekty a dotace na údržbu vzrostlých dřevin vyčerpány.

 

Máte na zahradě velký strom, který vyžaduje finančně nákladný odborný zásah?

Jste fyzická osoba nebo právnická osoba, která má na starost pozemek, jehož součástí jsou vzrostlé stromy a nemáte finance na jejich údržbu?

Dostali jste zamítavé stanovisko ke kácení, ale péče o strom/y je pro Vás finančně neúnosná?

Tak přesně pro Vás je tu možnost požádat o dotaci na údržbu vzrostlých dřeviny. Stačí vyplnit níže uvedený formulář a doručit ho na podatelnu městské části. Žádat mohou jak fyzické, tak právnické osoby, získat můžete až 25 000 Kč za předpokladu 10% spoluúčasti. Finance nejsou poskytovány na kácení dřevin, pouze na údržbu. Dovolujeme si Vás předem upozornit, že dotaci je potřeba po realizaci projektu vyúčtovat.

Formulář žádosti o finanční příspěvek – údržba vzrostlých dřevin 

 

Potřebujete nádrž na vodu nebo kompostér?

Sázíte před domem květiny, aby byla Praha 6 hezčí?

Připravujete nějakou ekologicky zaměřenou akci, nebo třeba zachraňujete zvířata, když se stěhují ze svých zimovišť?

Podejte si žádost o finanční příspěvek formou daru na malý projekt do maximální výše 10 000 Kč. Bližší informace najdete přímo v žádosti a nebo Vám je sdělí příslušný referent. Výhodou daru je, že ho nemusíte složitě vyúčtovávat, to zda jste projekt realizovali ale zkontrolujeme.

Formulář žádosti o finanční příspěvek na malý projekt 

 

Další informace poskytne 
Odbor dopravy a životního prostředí 
Veronika Loudová
Čs. armády 23/601 , kancelář č. 215A
telefon: 220 189 662
email: vloudova@praha6.cz