Památková dotace 2022

Městská část Praha 6 vyhlašuje na základě usnesení RMČ č. 2997/21 ze dne 22. 11. 2021 programovou dotaci pro rok 2022 „Dotační program na podporu obnovy památkově významného  objektu či souboru na rok 2022“ (dále jen Památková dotace). 

 

Lhůta pro  podání žádosti o Památkovou dotaci začíná dne 2. 1. 2022 a bude ukončena dne 15. 2. 2022.

Více informací:

Zásady pro poskytnutí památkové dotace v roce 2022 

Žádost o poskytování památkové dotace na rok 2022

Doklady k žádosti o památkovou dotaci 2022

Čestné prohlášení

Plná moc

 

Další informace poskytne 
Odbor územního rozvoje
Ing. Martina Čečilová
Čs. armády 23/601 , kancelář č. 320
telefon: 220 189 975
email: mcecilova@praha6.cz