OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 1.H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty žáků ZS

Číslo

2022/014

Datum vyhlášení

27. 6. 2022

Datum ukončení žádostí

1. 11. 2022

Datum zveřejnění výsledků

31. 12. 2022

Vyhlášeno usnesením

Kontakt

Karel Čermák Odbor školství Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 23, Praha 6. 3. patro, místnost č. 314 tel.: 220 189 456 e-mail: kcermak@praha6.cz

Úvod

Cílem je rozvoj individuálních studijních předpokladů žáků ZŠ formou příspěvku na standardizované jazykové osvědčení.
Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. ročníků s trvalým pobytem v MČ Praha 6, kteří si plní povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
Finanční příspěvek pro ZŠ na pokrytí nákladů souvisejících s úspěšným složením standardizovaných jazykových zkoušek, úrovně znalostí A2 nebo vyšší až do výše 100%.

Podmínky účasti

Podmínky pro poskytnutí dotace:
1. Vyplnění elektronické žádosti a projektu se jménem žáka, názvem jazykové zkoušky s označením úrovně znalostí, výší finančních nákladů s uvedením ostatních zdrojů financování a samostatnými přílohami s adresami trvalého pobytu žáků a kopiemi osvědčení. Její následné vytištění, podepsání, naskenování a vložení jako elektronické přílohy k žádosti v modulu Elektronické dotace.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
Splnění všech podmínek pro poskytnutí dotace.

Kritéria pro hodnocení žádosti: