OTEVŘENÝ SVĚT 2022 - 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v ZŠ

Číslo

2022/013

Datum vyhlášení

20. 6. 2022

Datum ukončení žádostí

3. 10. 2022

Datum zveřejnění výsledků

31. 12. 2022

Vyhlášeno usnesením

Kontakt

Karel Čermák Odboru školství Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 23, Praha 6. 3. patro, místnost č. 314 tel.: 220 189 456 e-mail: kcermak@praha6.cz

Úvod

Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka formou integrované výuky předmětu a cizího jazyka.
Cílovou skupinou jsou kvalifikovaní učitelé ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, kteří vyučují schválený předmět v cizím jazyku.
Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody učitelů podle počtu kvalifikovaně odučených hodin schválených předmětů vyučovaných v cizím jazyku až do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.

Podmínky účasti

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Vyplnění elektronické žádosti a projektu s názvem předmětu, označením ročníku, počtem hodin výuky týdně, počtem hodin s příspěvkem z Programu podpory výuky cizích jazyků, jménem pedagoga a samostatnou přílohou s kopií kvalifikačních dokladů. Její následné vytištění, podepsání, naskenování a vložení jako elektronické přílohy k žádosti v modulu Elektronické dotace.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
Splnění všech podmínek pro poskytnutí dotace.

Kritéria pro hodnocení žádosti: