Dětská skupina Sluníčko

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU (OP PPR)  

42. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Reg. č. projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001616
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Starostřešovická 79/15, 162 00 Praha 6 Střešovice
Plánovaná realizace projektu: 1. 7. 2020 - 31. 3. 2023
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 529 792,00.- Kč
Vlastní podíl žadatele způsobilých výdajů: 126 489,60.- Kč
Podpora poskytnutá z OP PPR: 2 403 302,40.- Kč
- z toho podpora z ESF: 1 264 896,00.- Kč
- z toho podpora z rozpočtu HMP: 1 138 406,40.- Kč

POPIS PROJEKTU

Projekt reaguje na nedostatek přijatelných a kvalitních zařízení služeb péče o děti v hl. m. Praze. 
Jeho cílem je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace (MČ Praha 6) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. 
Kapacita cílové dětské skupiny je 12 dětí ve věku od dvou do šesti let.