Dopravní omezení v ulici

 • Antonína Čermáka
 • Arabská
 • Badeniho
 • Bubenečská
 • Čínská
 • Čs. armády
 • Čs. armády x Národní obrany
 • Eliášova, Dr. Zikmunda Wintera
 • Flemingovo náměstí
 • Komornická
 • Muchova
 • Na Hubálce
 • Na Malovance
 • Na Míčánce
 • Na Petřinách
 • Na Petynce
 • Na Valech
 • Nad Višňovkou
 • náměstí Před Bateriemi
 • Národní obrany
 • Nikoly Tesly
 • NN 3778
 • NN 90
 • Otevřená
 • Paťanka
 • Patočkova
 • Pětidomí
 • Pod Andělkou
 • Pod Andělkou x Ve Střešovičkách
 • Pod Beránkou
 • Radimova
 • Šermířská
 • Sestupná
 • Thákurova
 • Tomanova
 • U Kolejí
 • U Stanice
 • Ulrychova
 • V Šáreckém údolí
 • Ve Střešovičkách
 • Vostrovská

mapa dopravních omezení Dopravní omezení na mapě Otevřít mapu

Probíhající dopravní omezení

Radimova

4. 3. 2024 až 30. 6. 2024

Radimově ulici před č. p. 2462/10 počítejte s umístěním kontejneru, takže v místě nebude možné parkovat.

Zobrazit na mapě

U Kolejí

22. 2. 2024 až 30. 6. 2024

Kvůli rekonstrukci oplocení je uzavřený chodník v ulici U Kolejí, cca podél pozemku parc. č. 485/1, k. ú. Liboc (mezi křižovatkami ulic U Stanice a Přední).

Zobrazit na mapě

Na Míčánce

29. 1. 2024 až 30. 6. 2024

V ulici Na Míčánce u č.p. 2511/52 bude zřízeno staveniště a manipulační plocha kvůli novostavbě rodinného domu.

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

14. 3. 2024 až 7. 7. 2024

Kvůli rekonstrukci komunikace počítejte s uzavírkou části ulice V Šáreckém údolí, cca 100 m za obratištěm BUS až po ulici V Podbabě. Objízdná trasa není vyznačena.

Zobrazit na mapě

Muchova

1. 3. 2024 až 30. 6. 2024

Parkování vozidel stavby a zařízení staveniště vyblokuje parkovací místa v Muchově ulici před č. p. 223/09.

Zobrazit na mapě

Muchova

1. 3. 2024 až 30. 6. 2024

Umístění zařízení staveniště a parkování vozidel stavby uzavře část Muchovy ulice, před č. p. 223/09.

Zobrazit na mapě

Eliášova, Dr. Zikmunda Wintera

1. 4. 2024 až 14. 6. 2024

Na chodníku v Eliášově ulici před č. p. 549/42 a Dr. Zikmunda Wintera před č. p. 549/12 bude umístěno zařízení staveniště a podchodné lešení. Důvodem je rekonstrukce střechy.

Zobrazit na mapě

Bubenečská

15. 5. 2024 až 15. 7. 2024

V Bubenečské ulici, od č. p. 354/37 po Čs. Armády, je nutno počítat s uzavírkou jízdního pruhu směrem z centra kvůli výstavbě nové autobusové zastávky. Objízdná trasa povede přes: Jaselskou, příp. Pod
Kaštany → Pelléova → Bubenečská.

Zobrazit na mapě

Flemingovo náměstí

20. 3. 2024 až 28. 6. 2024

Na Flemingově náměstí, před č. p. 1419/3, počítejte s částečnou uzavírkou kvůli umístění přepravního kontejneru a zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Thákurova

15. 6. 2023 až 14. 6. 2024

Omezení chodníku v ulici Thákurova z důvodu umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb – 3 ks. sběrných kontejnerů na separovaný textil, obuv a hračky.

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

15. 6. 2023 až 14. 6. 2024

Omezení chodníku v ulici Na Petřinách z důvodu umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb – 3 ks. sběrných kontejnerů na separovaný textil, obuv a hračky.

Zobrazit na mapě

Čínská

15. 6. 2023 až 14. 6. 2024

Omezení chodníku v ulici Čínská z důvodu umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb – 3 ks. sběrných kontejnerů na separovaný textil, obuv a hračky.

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

22. 4. 2024 až 30. 6. 2024

Ulic Na Petřinách, Na Okraji, Předvoje, Čílova, NN 1474 a Brunclíkova se dotknou dopravní omezení kvůli výstavbě veřejného osvětlení. V místech počítejte i s uzavírkami chodníků s umožněním průchodu nebo přechodu pro chodce.

 

Zobrazit na mapě

Arabská

15. 4. 2024 až 14. 7. 2024

S uzavírkou je třeba počítat v Arabské ulici, mezi ulicemi Jemenská–Syrská. Důvodem je obnova vodovodního řadu. Obousměrná objížďka povede po Evropské a Arabské (proti Etiopské).

Zobrazit na mapě

Pod Cihelnou, U Silnice, Navigátorů

16. 4. 2024 až 30. 6. 2024

Části ulic Pod Cihelnou, U Silnice a Navigátorů (v úseku NN3763 – Nová Šárka) budou uzavřeny kvůli pokládce kabelů vysokého napětí a stavební ohradě. 

Zobrazit na mapě

NN 90

15. 1. 2024 až 30. 6. 2024

Počítejte s uzavírkou místní komunikace NN 90, kvůli sanaci a opravě v rámci 2. etapy akce Vodní dílo Jiviny. V místě je značena obchozí trasa pro pěší.

Zobrazit na mapě

U Stanice

1. 2. 2024 až 30. 6. 2024

Uzavírka chodníku a komunikace U Stanice mezi ulicemi U Kolejí – Libocká.

Zobrazit na mapě

Šermířská

1. 5. 2024 až 30. 6. 2024

Šermířské ulici od č. p. 2387/1 po Vaníčkovu počítejte s uzavírkou kvůli probíhající rekonstrukci komunikace v rámci akce „Rekonstrukce ulice Šermířská".

 

Zobrazit na mapě

Čs. armády x Národní obrany

6. 5. 2024 až 30. 6. 2024

Na chodníku v ulici Čs. armády, u č. p. 826/32 až po ulici Národní obrany k č. p. 826/31, bude umístěno lešení. Průchod pro chodce bude zachován.

Zobrazit na mapě

Komornická

6. 5. 2024 až 24. 6. 2024

Komornické ulici, naproti č. p. 562/18, nebude možné parkovat. Stání uzavře parkování stavební techniky.

Zobrazit na mapě

Na Malovance

2. 5. 2024 až 2. 10. 2024

S uzavírkou části ulice Na Malovance, před č. p. 724/6, počítejte z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Ve Střešovičkách

6. 5. 2024 až 15. 6. 2024

Naproti č. p. 1063/15 v ulici Ve Střešovičkách bude umístěn kontejner. Z toho důvodu zde nebude možné parkovat.

Zobrazit na mapě

Vostrovská

10. 5. 2024 až 31. 10. 2024

Před č. p. 1619/19 a č. p. 631/30 ve Vostrovské ulici počítejte s uzavírkou z důvodu zařízení staveniště (manipulační plocha).

Zobrazit na mapě

Národní obrany

27. 5. 2024 až 30. 8. 2024

V ulici Národní obrany, před č. p. 826/31 bude umístěno mobilní WC.

Zobrazit na mapě

Antonína Čermáka

23. 5. 2024 až 5. 8. 2024

S umístěním lešení, stavebního výtahu a zařízení staveniště je třeba počítat na chodníku v ulici Antonína Čermáka, před č. p. 85/4. Kvůli zateplení fasády a rekonstrukci krovu azylového domu.

Zobrazit na mapě

Nikoly Tesly

8. 6. 2024 až 14. 6. 2024

S částečnou uzavírkou chodníku je třeba počítat v ulici Nikoly Tesly, před č. p. 1419/13. Je zde umístěno lešení, průchod pro chodce ale zajištěn.

Zobrazit na mapě

Čs. armády

17. 6. 2024 až 21. 6. 2024

Chodník v ulici Čs. armády, před č. p. 406/10 a 407/12, bude uzavřen z důvodu lokální opravy fasády (posuvný zábor, mobilní řešení).

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

3. 6. 2024 až 21. 7. 2024

V ulici Na Petřinách, v úseku od U Petřin – proti NN 1473 bude probíhat obnova kNN, kVN, EVR. Počítat je třeba s přistavením kontejneru a stavební technikou. 

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

3. 6. 2024 až 21. 7. 2024

V ulici Na Petřinách, v úseku od Hejrovského náměstí po NN 1473 bude probíhat obnova kNN, kVN, EVR. Počítat je třeba s přistavením kontejneru a stavební technikou. 

Zobrazit na mapě

Na Petynce

19. 5. 2024 až 17. 6. 2024

Obnova kabelů NN a SDK uzavře úsek ulice Na Petynce – cca naproti vjezdu do Dejvického tunelu. V místě tak bude omezený průjezd a nebude možno parkovat. Pro pěší budou přes výkopy položené lávky.

Zobrazit na mapě

Patočkova

19. 5. 2024 až 17. 6. 2024

Obnova kabelů NN a SDK uzavře chodník v části Patočkovy ulice – mezi ulicemi Na Hubálce a Na Petynce. Přechod chodcům umožní lávky pro pěší.

Zobrazit na mapě

Otevřená

19. 5. 2024 až 17. 6. 2024

Obnova kabelů NN a SDK uzavře chodník a část komunikace na obou koncích Otevřené ulice. Přechod chodcům umožní lávky pro pěší. Zkraje parkoviště společnosti Voltcom nebude možné parkovat.

Zobrazit na mapě

Na Hubálce

19. 5. 2024 až 17. 6. 2024

Obnova kabelů NN a SDK uzavře chodník v části ulice Na Hubálce, v úseku Otevřená–Patočkova. Přechod chodcům umožní lávky pro pěší.

Zobrazit na mapě

Badeniho

27. 5. 2024 až 28. 6. 2024

Výkopové práce uzavřou chodník v Badeniho ulici – proti Na Špejcharu, v poslední etapě zde dojde k pokládce metalických kabelů a HDPE pro optický kabel. Průchod pěším bude umožněn přechodovou lávkou.

Zobrazit na mapě

Ulrychova

29. 6. 2024 až 30. 6. 2024

V části Ulrychovy ulice bude probíhat obnova kNN, kVN, EVR. Počítat je třeba s přistavením kontejneru a stavební technikou. 

Zobrazit na mapě

Pod Andělkou

20. 5. 2024 až 12. 7. 2024

Obnova vodovodních řadů (stavební technika, zařízení staveniště) uzavře ulici Pod Andělkou.

Zobrazit na mapě

NN 3778

20. 5. 2024 až 30. 9. 2024

V rámci opravy lávky pro pěší počítejte z uzavírkou lávky přes Litovický potok NN 3778.

Zobrazit na mapě

Pětidomí

10. 6. 2024 až 15. 10. 2024

V ulici Pětidomí, před č. p. 111/1, bude umístěno lešení. Chodník tak bude uzavřen.

Zobrazit na mapě

Nad Višňovkou

12. 6. 2024 až 30. 6. 2024

Na chodníku v ulici Nad Višňovkou, u č. p. 876/63, je třeba počítat s výkopovými pracemi (pokládka SEK). Chodci mohou využít přechodovou lávku.

Zobrazit na mapě

Tomanova

10. 6. 2024 až 20. 6. 2024

Rozšíření distribuční sítě NN uzavře úsek Tomanovy ulice – naproti č. p. 1982/30. V místě tak nebude možno parkovat.

Zobrazit na mapě

náměstí Před Bateriemi

3. 6. 2024 až 5. 7. 2024

Na náměstí Před Bateriemi počítejte s uzavírkou severního ramene komunikace kvůli stavebním úpravám. Chodcům bude umožněn bezpečný průchod.

Zobrazit na mapě

Na Míčánce

17. 6. 2024 až 21. 6. 2024

V ulici Na Míčánce, před č. p. 2149/59, bude probíhat obnova povrchu chodníku a úprava vjezdů na pozemek. Chodník bude uzavřen a počítejte i s omezením parkování.

Zobrazit na mapě

Na Valech

20. 6. 2024 až 28. 6. 2024

Výkopové práce uzavřou část ulice Na Valech, před č. p. 287/8, kvůli pokládce metalických kabelů a HDPE pro optický kabel. V místě tak nebude možné parkovat, průchod pěším bude ale umožněn přechodovou lávkou.

Zobrazit na mapě

Na Míčánce

8. 7. 2024 až 30. 11. 2024

Kvůli stavbě rodinného domu (zařízení staveniště, manipulační plocha) v ulici Na Míčánce, před č. p. 2511/52, počítejte s omezeným průjezdem.

Zobrazit na mapě

Pod Andělkou x Ve Střešovičkách

13. 7. 2024 až 4. 8. 2024

Obnova vodovodních řadů (stavební technika, zařízení staveniště) uzavře část ulice Pod Andělkou s navazující částí ulice Ve Střešovičkách.

Zobrazit na mapě

Sestupná

6. 5. 2024 až 30. 4. 2025

V Sestupné ulici, před č.p. 143/27 bude zřízeno staveniště. Počítejte tedy v místě s omezením parkování.

Zobrazit na mapě

Paťanka

20. 5. 2024 až 6. 9. 2024

Stavební úpravy VTL plynovodu (stavební technika, kontejnery) uzavřou ulici Paťanka v úseku od č. p. 200/4 po ulici Nad Paťankou.

 

Zobrazit na mapě

Pod Beránkou

7. 6. 2024 až 16. 6. 2024

Kvůli stavebním úpravám na NTL plynovodu v ulici Pod Beránkou, mezi č. p. 2471/9 – č. p. 2452/25, počítejte s uzavírkou chodníku.

Zobrazit na mapě

Pod Beránkou

17. 6. 2024 až 26. 6. 2024

Kvůli stavebním úpravám na NTL plynovodu v ulici Pod Beránkou, mezi č. p. 1716/2 – č. p. 2471/9, počítejte s uzavírkou komunikace i chodníku pro pěší.

Zobrazit na mapě

Naplánovaná dopravní omezení

Radimova

4. 3. 2024 až 30. 6. 2024

Radimově ulici před č. p. 2462/10 počítejte s umístěním kontejneru, takže v místě nebude možné parkovat.

Zobrazit na mapě

U Kolejí

22. 2. 2024 až 30. 6. 2024

Kvůli rekonstrukci oplocení je uzavřený chodník v ulici U Kolejí, cca podél pozemku parc. č. 485/1, k. ú. Liboc (mezi křižovatkami ulic U Stanice a Přední).

Zobrazit na mapě

Na Míčánce

29. 1. 2024 až 30. 6. 2024

V ulici Na Míčánce u č.p. 2511/52 bude zřízeno staveniště a manipulační plocha kvůli novostavbě rodinného domu.

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

14. 3. 2024 až 7. 7. 2024

Kvůli rekonstrukci komunikace počítejte s uzavírkou části ulice V Šáreckém údolí, cca 100 m za obratištěm BUS až po ulici V Podbabě. Objízdná trasa není vyznačena.

Zobrazit na mapě

Muchova

1. 3. 2024 až 30. 6. 2024

Parkování vozidel stavby a zařízení staveniště vyblokuje parkovací místa v Muchově ulici před č. p. 223/09.

Zobrazit na mapě

Muchova

1. 3. 2024 až 30. 6. 2024

Umístění zařízení staveniště a parkování vozidel stavby uzavře část Muchovy ulice, před č. p. 223/09.

Zobrazit na mapě

Eliášova, Dr. Zikmunda Wintera

1. 4. 2024 až 14. 6. 2024

Na chodníku v Eliášově ulici před č. p. 549/42 a Dr. Zikmunda Wintera před č. p. 549/12 bude umístěno zařízení staveniště a podchodné lešení. Důvodem je rekonstrukce střechy.

Zobrazit na mapě

Bubenečská

15. 5. 2024 až 15. 7. 2024

V Bubenečské ulici, od č. p. 354/37 po Čs. Armády, je nutno počítat s uzavírkou jízdního pruhu směrem z centra kvůli výstavbě nové autobusové zastávky. Objízdná trasa povede přes: Jaselskou, příp. Pod
Kaštany → Pelléova → Bubenečská.

Zobrazit na mapě

Flemingovo náměstí

20. 3. 2024 až 28. 6. 2024

Na Flemingově náměstí, před č. p. 1419/3, počítejte s částečnou uzavírkou kvůli umístění přepravního kontejneru a zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Thákurova

15. 6. 2023 až 14. 6. 2024

Omezení chodníku v ulici Thákurova z důvodu umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb – 3 ks. sběrných kontejnerů na separovaný textil, obuv a hračky.

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

15. 6. 2023 až 14. 6. 2024

Omezení chodníku v ulici Na Petřinách z důvodu umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb – 3 ks. sběrných kontejnerů na separovaný textil, obuv a hračky.

Zobrazit na mapě

Čínská

15. 6. 2023 až 14. 6. 2024

Omezení chodníku v ulici Čínská z důvodu umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb – 3 ks. sběrných kontejnerů na separovaný textil, obuv a hračky.

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

22. 4. 2024 až 30. 6. 2024

Ulic Na Petřinách, Na Okraji, Předvoje, Čílova, NN 1474 a Brunclíkova se dotknou dopravní omezení kvůli výstavbě veřejného osvětlení. V místech počítejte i s uzavírkami chodníků s umožněním průchodu nebo přechodu pro chodce.

 

Zobrazit na mapě

Arabská

15. 4. 2024 až 14. 7. 2024

S uzavírkou je třeba počítat v Arabské ulici, mezi ulicemi Jemenská–Syrská. Důvodem je obnova vodovodního řadu. Obousměrná objížďka povede po Evropské a Arabské (proti Etiopské).

Zobrazit na mapě

Pod Cihelnou, U Silnice, Navigátorů

16. 4. 2024 až 30. 6. 2024

Části ulic Pod Cihelnou, U Silnice a Navigátorů (v úseku NN3763 – Nová Šárka) budou uzavřeny kvůli pokládce kabelů vysokého napětí a stavební ohradě. 

Zobrazit na mapě

NN 90

15. 1. 2024 až 30. 6. 2024

Počítejte s uzavírkou místní komunikace NN 90, kvůli sanaci a opravě v rámci 2. etapy akce Vodní dílo Jiviny. V místě je značena obchozí trasa pro pěší.

Zobrazit na mapě

U Stanice

1. 2. 2024 až 30. 6. 2024

Uzavírka chodníku a komunikace U Stanice mezi ulicemi U Kolejí – Libocká.

Zobrazit na mapě

Šermířská

1. 5. 2024 až 30. 6. 2024

Šermířské ulici od č. p. 2387/1 po Vaníčkovu počítejte s uzavírkou kvůli probíhající rekonstrukci komunikace v rámci akce „Rekonstrukce ulice Šermířská".

 

Zobrazit na mapě

Čs. armády x Národní obrany

6. 5. 2024 až 30. 6. 2024

Na chodníku v ulici Čs. armády, u č. p. 826/32 až po ulici Národní obrany k č. p. 826/31, bude umístěno lešení. Průchod pro chodce bude zachován.

Zobrazit na mapě

Komornická

6. 5. 2024 až 24. 6. 2024

Komornické ulici, naproti č. p. 562/18, nebude možné parkovat. Stání uzavře parkování stavební techniky.

Zobrazit na mapě

Na Malovance

2. 5. 2024 až 2. 10. 2024

S uzavírkou části ulice Na Malovance, před č. p. 724/6, počítejte z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Ve Střešovičkách

6. 5. 2024 až 15. 6. 2024

Naproti č. p. 1063/15 v ulici Ve Střešovičkách bude umístěn kontejner. Z toho důvodu zde nebude možné parkovat.

Zobrazit na mapě

Vostrovská

10. 5. 2024 až 31. 10. 2024

Před č. p. 1619/19 a č. p. 631/30 ve Vostrovské ulici počítejte s uzavírkou z důvodu zařízení staveniště (manipulační plocha).

Zobrazit na mapě

Národní obrany

27. 5. 2024 až 30. 8. 2024

V ulici Národní obrany, před č. p. 826/31 bude umístěno mobilní WC.

Zobrazit na mapě

Antonína Čermáka

23. 5. 2024 až 5. 8. 2024

S umístěním lešení, stavebního výtahu a zařízení staveniště je třeba počítat na chodníku v ulici Antonína Čermáka, před č. p. 85/4. Kvůli zateplení fasády a rekonstrukci krovu azylového domu.

Zobrazit na mapě

Nikoly Tesly

8. 6. 2024 až 14. 6. 2024

S částečnou uzavírkou chodníku je třeba počítat v ulici Nikoly Tesly, před č. p. 1419/13. Je zde umístěno lešení, průchod pro chodce ale zajištěn.

Zobrazit na mapě

Čs. armády

17. 6. 2024 až 21. 6. 2024

Chodník v ulici Čs. armády, před č. p. 406/10 a 407/12, bude uzavřen z důvodu lokální opravy fasády (posuvný zábor, mobilní řešení).

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

3. 6. 2024 až 21. 7. 2024

V ulici Na Petřinách, v úseku od U Petřin – proti NN 1473 bude probíhat obnova kNN, kVN, EVR. Počítat je třeba s přistavením kontejneru a stavební technikou. 

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

3. 6. 2024 až 21. 7. 2024

V ulici Na Petřinách, v úseku od Hejrovského náměstí po NN 1473 bude probíhat obnova kNN, kVN, EVR. Počítat je třeba s přistavením kontejneru a stavební technikou. 

Zobrazit na mapě

Na Petynce

19. 5. 2024 až 17. 6. 2024

Obnova kabelů NN a SDK uzavře úsek ulice Na Petynce – cca naproti vjezdu do Dejvického tunelu. V místě tak bude omezený průjezd a nebude možno parkovat. Pro pěší budou přes výkopy položené lávky.

Zobrazit na mapě

Patočkova

19. 5. 2024 až 17. 6. 2024

Obnova kabelů NN a SDK uzavře chodník v části Patočkovy ulice – mezi ulicemi Na Hubálce a Na Petynce. Přechod chodcům umožní lávky pro pěší.

Zobrazit na mapě

Otevřená

19. 5. 2024 až 17. 6. 2024

Obnova kabelů NN a SDK uzavře chodník a část komunikace na obou koncích Otevřené ulice. Přechod chodcům umožní lávky pro pěší. Zkraje parkoviště společnosti Voltcom nebude možné parkovat.

Zobrazit na mapě

Na Hubálce

19. 5. 2024 až 17. 6. 2024

Obnova kabelů NN a SDK uzavře chodník v části ulice Na Hubálce, v úseku Otevřená–Patočkova. Přechod chodcům umožní lávky pro pěší.

Zobrazit na mapě

Badeniho

27. 5. 2024 až 28. 6. 2024

Výkopové práce uzavřou chodník v Badeniho ulici – proti Na Špejcharu, v poslední etapě zde dojde k pokládce metalických kabelů a HDPE pro optický kabel. Průchod pěším bude umožněn přechodovou lávkou.

Zobrazit na mapě

Ulrychova

29. 6. 2024 až 30. 6. 2024

V části Ulrychovy ulice bude probíhat obnova kNN, kVN, EVR. Počítat je třeba s přistavením kontejneru a stavební technikou. 

Zobrazit na mapě

Pod Andělkou

20. 5. 2024 až 12. 7. 2024

Obnova vodovodních řadů (stavební technika, zařízení staveniště) uzavře ulici Pod Andělkou.

Zobrazit na mapě

NN 3778

20. 5. 2024 až 30. 9. 2024

V rámci opravy lávky pro pěší počítejte z uzavírkou lávky přes Litovický potok NN 3778.

Zobrazit na mapě

Pětidomí

10. 6. 2024 až 15. 10. 2024

V ulici Pětidomí, před č. p. 111/1, bude umístěno lešení. Chodník tak bude uzavřen.

Zobrazit na mapě

Nad Višňovkou

12. 6. 2024 až 30. 6. 2024

Na chodníku v ulici Nad Višňovkou, u č. p. 876/63, je třeba počítat s výkopovými pracemi (pokládka SEK). Chodci mohou využít přechodovou lávku.

Zobrazit na mapě

Tomanova

10. 6. 2024 až 20. 6. 2024

Rozšíření distribuční sítě NN uzavře úsek Tomanovy ulice – naproti č. p. 1982/30. V místě tak nebude možno parkovat.

Zobrazit na mapě

náměstí Před Bateriemi

3. 6. 2024 až 5. 7. 2024

Na náměstí Před Bateriemi počítejte s uzavírkou severního ramene komunikace kvůli stavebním úpravám. Chodcům bude umožněn bezpečný průchod.

Zobrazit na mapě

Na Míčánce

17. 6. 2024 až 21. 6. 2024

V ulici Na Míčánce, před č. p. 2149/59, bude probíhat obnova povrchu chodníku a úprava vjezdů na pozemek. Chodník bude uzavřen a počítejte i s omezením parkování.

Zobrazit na mapě

Na Valech

20. 6. 2024 až 28. 6. 2024

Výkopové práce uzavřou část ulice Na Valech, před č. p. 287/8, kvůli pokládce metalických kabelů a HDPE pro optický kabel. V místě tak nebude možné parkovat, průchod pěším bude ale umožněn přechodovou lávkou.

Zobrazit na mapě

Na Míčánce

8. 7. 2024 až 30. 11. 2024

Kvůli stavbě rodinného domu (zařízení staveniště, manipulační plocha) v ulici Na Míčánce, před č. p. 2511/52, počítejte s omezeným průjezdem.

Zobrazit na mapě

Pod Andělkou x Ve Střešovičkách

13. 7. 2024 až 4. 8. 2024

Obnova vodovodních řadů (stavební technika, zařízení staveniště) uzavře část ulice Pod Andělkou s navazující částí ulice Ve Střešovičkách.

Zobrazit na mapě

Sestupná

6. 5. 2024 až 30. 4. 2025

V Sestupné ulici, před č.p. 143/27 bude zřízeno staveniště. Počítejte tedy v místě s omezením parkování.

Zobrazit na mapě

Paťanka

20. 5. 2024 až 6. 9. 2024

Stavební úpravy VTL plynovodu (stavební technika, kontejnery) uzavřou ulici Paťanka v úseku od č. p. 200/4 po ulici Nad Paťankou.

 

Zobrazit na mapě

Pod Beránkou

7. 6. 2024 až 16. 6. 2024

Kvůli stavebním úpravám na NTL plynovodu v ulici Pod Beránkou, mezi č. p. 2471/9 – č. p. 2452/25, počítejte s uzavírkou chodníku.

Zobrazit na mapě

Pod Beránkou

17. 6. 2024 až 26. 6. 2024

Kvůli stavebním úpravám na NTL plynovodu v ulici Pod Beránkou, mezi č. p. 1716/2 – č. p. 2471/9, počítejte s uzavírkou komunikace i chodníku pro pěší.

Zobrazit na mapě