Dopravní omezení v ulici

 • Adamova
 • Adamova, Pod Dvorem
 • Albánská
 • Ankarská
 • Dejvická
 • Dejvická – jižní strana (V. P. Čkalova – Eliášova)
 • Dejvická (V. P. Čkalova – Eliášova)
 • Fastrova
 • Goetheho
 • Heineho
 • Kafkova
 • Kamýcká
 • Kladenská 556/20
 • Libocká
 • Liborova
 • Liborova x Šlikova
 • Maďarská x Charlese de Gaulla
 • Myslbekova
 • Na Dionysce
 • Na Míčance
 • Na Ostrohu
 • Na Petřinách
 • Na Petynce
 • Nad Hradním potokem
 • Nad Kajetánkou
 • Nad Kajetánkou 134/9
 • nám. Na Santince
 • náměstí Borise Němcova
 • Pelléova x Pod Kaštany
 • Pod Juliskou
 • Pod Kaštany
 • Pod Okrajem
 • Podbabská
 • Potoční
 • Radimova
 • Radimova, NN5078 a NN1449
 • Říčanova
 • Ruzyňská
 • Šantrochova
 • Sestupná
 • Sibiřské náměstí
 • Šlikova
 • Studentská
 • Tomanova
 • U Dělnického cvičiště
 • U Petřin
 • U První baterie
 • V Šáreckém údolí
 • V Tišině
 • V. P. Čkalova
 • Vaničkova
 • Ve Střešovičkách
 • Ve Struhách
 • Verdunská
 • Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů
 • Wolkerova
 • Wolkerova, Gotthardská

mapa dopravních omezení Dopravní omezení na mapě Otevřít mapu

Probíhající dopravní omezení

Pod Juliskou

30. 9. 2022 až 30. 9. 2023

Manipulační plocha pro vozidla stavby v ulici Pod Juliskou.

Zobrazit na mapě

U Petřin

16. 7. 2022 až 31. 5. 2023

Staveniště v ulici U Petřin x NN3780. 

Zobrazit na mapě

Říčanova

29. 9. 2022 až 31. 3. 2023

Zařízení staveniště v ulici Říčanova.

Zobrazit na mapě

Albánská

4. 11. 2022 až 3. 10. 2023

Uzavírka chodníku a silniční omezení  v ulici  Albánská před č.p. 1044/5 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Dejvická

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Dejvická z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Nad Kajetánkou

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Nad Kajetánkou z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Šantrochova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Šantrochova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

nám. Na Santince

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici nám. Na Santince z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Goetheho

2. 3. 2023 až 31. 3. 2023

Dočasně vyhrazená parkovací stání pro vozidla velvyslanectví Nizozemského království v ulici Goetheho.

Zobrazit na mapě

Verdunská

19. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Umístění klece na kontejner tříděného odpadu na chodníku v ulici Verdunská před č. p. 39.

 

Zobrazit na mapě

Na Petynce

11. 1. 2023 až 6. 4. 2023

Umístění kontejneru a manipulační plocha v ulici Na Petynce, č.p. 147/98.

Zobrazit na mapě

Radimova, NN5078 a NN1449

9. 1. 2023 až 14. 12. 2023

Uvláštní uzavírka komunikace Radimova, NN5078 a NN1449 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Šlikova

21. 10. 2022 až 1. 8. 2023

V ulici Šlikova, před č.p 304/32 bude umístěno lešení.

 

Zobrazit na mapě

Heineho

9. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Omezení v ulici Heineho z důvodu zřízení staveniště. 

Zobrazit na mapě

Verdunská

16. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Zařízení staveniště v ulici Verdunská před č.p. 709/21.

Zobrazit na mapě

Liborova

8. 3. 2023 až 30. 3. 2023

Zábor chodníku v ulici Liborova 768/4 z důvodu umístění lešení – oprava střechy a fasády BD.

Zobrazit na mapě

Kladenská 556/20

15. 3. 2023 až 15. 7. 2023

Staveniště v ulici Kladenská před č. p. 556/20.

Zobrazit na mapě

Na Ostrohu

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Na Ostrohu z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Kafkova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Kafkova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Libocká

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Libocká z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Myslbekova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Myslbekova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Podbabská

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Podbabská z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Pod Kaštany

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Pod Kaštany z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Radimova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Radimova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Tomanova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Tomanova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

21. 4. 2023 až 4. 5. 2023

Uzavírka chodníku z důvodu výměny přístřešku na autobusové zastávce MHD „Větrník“.

Zobrazit na mapě

Ve Střešovičkách

23. 2. 2023 až 31. 8. 2023

Umístění kontejneru v ulici Ve Střešovičkách.

Zobrazit na mapě

Šlikova

1. 3. 2023 až 30. 6. 2023

Umístění lešení a zařízení staveniště v ulici Šlikova – severní chodník komunikace před č.p. 403/16.

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

20. 3. 2023 až 2. 4. 2023

Uzavírka chodníku v ulici Na Petřinách z důvodu výměny přístřešku na TRAM/BUS zastávce MHD „Petřiny“ ve směru sídliště Petřiny.

Zobrazit na mapě

Ankarská

15. 2. 2023 až 30. 6. 2023

Uzavírka chodníku v ulici Ankarská z důvodu zřízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Vaničkova

22. 3. 2023 až 4. 4. 2023

Zábor v ulici Vaničkova z důvodu výměny přístřešku na autobusové zastávce MHD „Malovanka“.

Zobrazit na mapě

Verdunská

19. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Umístění klece na kontejner tříděného odpadu na chodníku v ulici Verdunská 39.

 

Zobrazit na mapě

Na Petynce

11. 1. 2023 až 6. 4. 2023

Umístění kontejneru a manipulační plochy v ulici Na Petynce před č.p. 147/98.

Zobrazit na mapě

Na Míčance

16. 12. 2022 až 19. 6. 2023

Zábor v ulici Na Míčance z důvodu zařízení staveniště a manipulační plochy.

Zobrazit na mapě

U První baterie

6. 12. 2022 až 30. 4. 2023

Umístění kontejneru a zařízení staveniště v ulici U První baterie, před č.p. 1696/33.

Zobrazit na mapě

Studentská

16. 1. 2023 až 16. 4. 2023

Uzavírka ulice Studentská z důvodu umístění sila na omítku.

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

14. 4. 2023 až 27. 4. 2023

Výměna přístřešku na autobusové zastávce MHD „Vojenská nemocnice“.

Zobrazit na mapě

Sestupná

4. 1. 2023 až 31. 8. 2023

Uzavírka chodníku a omezení komunikace v ulici Sestupná.

Zobrazit na mapě

Radimova, NN5078 a NN1449

9. 1. 2023 až 28. 7. 2023

Uvláštní uzavírka komunikace Radimova, NN5078 a NN1449 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Na Dionysce

25. 11. 2022 až 10. 5. 2023

Zařízení staveniště, stavební výtah v ulici Na Dionysce, před č.p. 1717/2 z důvodu půdní vestavba bytů.

Zobrazit na mapě

Fastrova

6. 3. 2023 až 4. 4. 2023

Omezení provozu komunikace v ulici Fastrova, před č.p. 316/2 z důvodu opravy fasády.

Zobrazit na mapě

Wolkerova, Gotthardská

16. 3. 2023 až 31. 3. 2023

Omezení v ulici Wolkerova/Gotthardská z důvodu uložení kabelové komory.

Zobrazit na mapě

Ve Struhách

20. 3. 2023 až 1. 4. 2023

Oprava uliční vpusti v ulici Ve Struhách 1014/20

Zobrazit na mapě

Kamýcká

20. 3. 2023 až 30. 3. 2023

Pokládka kabelů v ulici Kamýcká. 

 

Zobrazit na mapě

Liborova x Šlikova

17. 4. 2023 až 21. 5. 2023

Uzavírka ulice Liborova x Šlikova z důvodu obnovy vodovodního řadu v rámci akce „Obnova vodovodního řadu, ul. Šlikova, P6“.

Zobrazit na mapě

V Tišině

1. 3. 2023 až 1. 5. 2023

Výsadba zeleně v rámci akce „Revitalizace ul. V Tišině, Praha 6“

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

1. 3. 2023 až 21. 5. 2023

Uzavírka v ulici V Šáreckém údolí z důvodu rekonstrukce komunikace v rámci akce „Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006 Komunikace V Šáreckém údolí“. ( v úseku od veřejně přístupné účelové komunikace parc. č. 4145 k.ú. Dejvice)

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

27. 3. 2023 až 14. 4. 2023

Uzavírka v ulici V Šáreckém údolí z důvodu rekonstrukce komunikace v rámci akce z důvodu rekonstrukce komunikace v rámci akce „Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006 Komunikace V Šáreckém údolí“

A současně nařizuje objížďku obousměrně po místních komunikacích V Podbabě → Podbabská → Jugoslávských partyzánů → Vítězné náměstí → Evropská → Horoměřická → V Šáreckém údolí, Praha 6

Zobrazit na mapě

Dejvická – jižní strana (V. P. Čkalova – Eliášova)

6. 3. 2023 až 16. 4. 2023

Obnova vodovodního řadu v ulici Dejvická – jižní strana (V. P. Čkalova – Eliášova) včetně vodovodních přípojek v rámci akce „Obnova vodovodního řadu, ul. Dejvická, P6“.

Zobrazit na mapě

Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů

1. 7. 2022 až 31. 5. 2023

Zvláštní užívání komunikace Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů z důvodu umístění stevbní ohrady a jeřábu.

Zobrazit na mapě

Nad Kajetánkou 134/9

1. 9. 2022 až 1. 9. 2023

Manipulační plochy k zajištění prostoru na vjezd na pozemek v ulici Nad Kajetánkou 134/9.                          

Zobrazit na mapě

V. P. Čkalova

15. 11. 2022 až 15. 4. 2023

Na chodníku v ulici V. P. Čkalov je umístěn kontejner na nářadí z důvodu „sněhové pohotovosti“.

Zobrazit na mapě

náměstí Borise Němcova

27. 2. 2023 až 31. 5. 2023

Zvláštní užívání komunikace na náměstí Borise Němcova z důvodu umístění stavební ohrady a parkovací stání v rámci akce „oprava komunikace Wolkerova, Praha 6, č. akce 999032“

Zobrazit na mapě

Maďarská x Charlese de Gaulla

20. 3. 2023 až 5. 4. 2023

Omezení v ulici Maďarská x Charlese de Gaulla z důvodu opravy přípojky vody a kanalizace.

Zobrazit na mapě

Pod Okrajem

27. 3. 2023 až 31. 8. 2023

Uzavírka komunikace Pod Okrajem z důvodu rekonstrukce přeložky vodovodního řadu Vypich – Veleslavín, Praha 6.

 

Zobrazit na mapě

Pelléova x Pod Kaštany

20. 3. 2023 až 31. 3. 2023

Pokládka optických kabelů a umístění kontejneru v ulicích Pelléova x Pod Kaštany.

Zobrazit na mapě

Adamova, Pod Dvorem

27. 2. 2023 až 31. 5. 2023

Uzavírka komunikací Adamova, Pod Dvorem v rámci akce „přeložka vodovodního řadu Vypich – Veleslavín.

Zobrazit na mapě

Wolkerova

14. 2. 2023 až 31. 5. 2023

Uzavírka komunikace Wolkerova v úseku náměstí Borise Němcova – Schwaigrova z důvodu oprav komunikace. 

 

Zobrazit na mapě

U Dělnického cvičiště

31. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Omezení v ulici U Dělnického cvičiště (proti vjezdu do základní školy) z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Dejvická (V. P. Čkalova – Eliášova)

23. 1. 2023 až 16. 4. 2023

Omezení v ulici Dejvická v úseku V. P. Čkalova – Eliášova z důvodu obnovy vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek.

Zobrazit na mapě

Na Petynce

9. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Obnova vodovodního řadu v ulici Na Petynce.

Zobrazit na mapě

Nad Hradním potokem

5. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Uzavírka komunikace Nad Hradním potokem z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Zobrazit na mapě

Potoční

16. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Uzavírka komunikace Potoční z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

12. 12. 2022 až 20. 11. 2023

Zvláštní užívání komunikace V Šáreckém údolí z důvodu přemístění zastávky MHD „Korek“ v rámci akce „TV rekonstrukce stoky D“.

Zobrazit na mapě

Adamova

19. 12. 2022 až 31. 3. 2023

Zvláštní užívání komunikace Adamova z důvodu stavebních oprav.

Zobrazit na mapě

Ruzyňská

1. 12. 2022 až 31. 3. 2023

V ulici Ruzyňská 253/26 je umístěn kontejner prostor pro zásobování stavby. 

Zobrazit na mapě

Sibiřské náměstí

27. 3. 2023 až 5. 4. 2023

Omezení komunikace Sibiřské náměstí z důvodu pokládky optických kabelů a umístění kontejneru.

Zobrazit na mapě

Naplánovaná dopravní omezení

Pod Juliskou

30. 9. 2022 až 30. 9. 2023

Manipulační plocha pro vozidla stavby v ulici Pod Juliskou.

Zobrazit na mapě

U Petřin

16. 7. 2022 až 31. 5. 2023

Staveniště v ulici U Petřin x NN3780. 

Zobrazit na mapě

Říčanova

29. 9. 2022 až 31. 3. 2023

Zařízení staveniště v ulici Říčanova.

Zobrazit na mapě

Albánská

4. 11. 2022 až 3. 10. 2023

Uzavírka chodníku a silniční omezení  v ulici  Albánská před č.p. 1044/5 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Dejvická

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Dejvická z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Nad Kajetánkou

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Nad Kajetánkou z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Šantrochova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Šantrochova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

nám. Na Santince

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici nám. Na Santince z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Goetheho

2. 3. 2023 až 31. 3. 2023

Dočasně vyhrazená parkovací stání pro vozidla velvyslanectví Nizozemského království v ulici Goetheho.

Zobrazit na mapě

Verdunská

19. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Umístění klece na kontejner tříděného odpadu na chodníku v ulici Verdunská před č. p. 39.

 

Zobrazit na mapě

Na Petynce

11. 1. 2023 až 6. 4. 2023

Umístění kontejneru a manipulační plocha v ulici Na Petynce, č.p. 147/98.

Zobrazit na mapě

Radimova, NN5078 a NN1449

9. 1. 2023 až 14. 12. 2023

Uvláštní uzavírka komunikace Radimova, NN5078 a NN1449 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Šlikova

21. 10. 2022 až 1. 8. 2023

V ulici Šlikova, před č.p 304/32 bude umístěno lešení.

 

Zobrazit na mapě

Heineho

9. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Omezení v ulici Heineho z důvodu zřízení staveniště. 

Zobrazit na mapě

Verdunská

16. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Zařízení staveniště v ulici Verdunská před č.p. 709/21.

Zobrazit na mapě

Liborova

8. 3. 2023 až 30. 3. 2023

Zábor chodníku v ulici Liborova 768/4 z důvodu umístění lešení – oprava střechy a fasády BD.

Zobrazit na mapě

Kladenská 556/20

15. 3. 2023 až 15. 7. 2023

Staveniště v ulici Kladenská před č. p. 556/20.

Zobrazit na mapě

Na Ostrohu

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Na Ostrohu z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Kafkova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Kafkova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Libocká

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Libocká z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Myslbekova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Myslbekova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Podbabská

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Podbabská z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Pod Kaštany

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Pod Kaštany z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Radimova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Radimova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Tomanova

26. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Zábor v ulici Tomanova z důvodu umístění kontejneru na textil. 

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

21. 4. 2023 až 4. 5. 2023

Uzavírka chodníku z důvodu výměny přístřešku na autobusové zastávce MHD „Větrník“.

Zobrazit na mapě

Ve Střešovičkách

23. 2. 2023 až 31. 8. 2023

Umístění kontejneru v ulici Ve Střešovičkách.

Zobrazit na mapě

Šlikova

1. 3. 2023 až 30. 6. 2023

Umístění lešení a zařízení staveniště v ulici Šlikova – severní chodník komunikace před č.p. 403/16.

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

20. 3. 2023 až 2. 4. 2023

Uzavírka chodníku v ulici Na Petřinách z důvodu výměny přístřešku na TRAM/BUS zastávce MHD „Petřiny“ ve směru sídliště Petřiny.

Zobrazit na mapě

Ankarská

15. 2. 2023 až 30. 6. 2023

Uzavírka chodníku v ulici Ankarská z důvodu zřízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Vaničkova

22. 3. 2023 až 4. 4. 2023

Zábor v ulici Vaničkova z důvodu výměny přístřešku na autobusové zastávce MHD „Malovanka“.

Zobrazit na mapě

Verdunská

19. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Umístění klece na kontejner tříděného odpadu na chodníku v ulici Verdunská 39.

 

Zobrazit na mapě

Na Petynce

11. 1. 2023 až 6. 4. 2023

Umístění kontejneru a manipulační plochy v ulici Na Petynce před č.p. 147/98.

Zobrazit na mapě

Na Míčance

16. 12. 2022 až 19. 6. 2023

Zábor v ulici Na Míčance z důvodu zařízení staveniště a manipulační plochy.

Zobrazit na mapě

U První baterie

6. 12. 2022 až 30. 4. 2023

Umístění kontejneru a zařízení staveniště v ulici U První baterie, před č.p. 1696/33.

Zobrazit na mapě

Studentská

16. 1. 2023 až 16. 4. 2023

Uzavírka ulice Studentská z důvodu umístění sila na omítku.

Zobrazit na mapě

Na Petřinách

14. 4. 2023 až 27. 4. 2023

Výměna přístřešku na autobusové zastávce MHD „Vojenská nemocnice“.

Zobrazit na mapě

Sestupná

4. 1. 2023 až 31. 8. 2023

Uzavírka chodníku a omezení komunikace v ulici Sestupná.

Zobrazit na mapě

Radimova, NN5078 a NN1449

9. 1. 2023 až 28. 7. 2023

Uvláštní uzavírka komunikace Radimova, NN5078 a NN1449 z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Na Dionysce

25. 11. 2022 až 10. 5. 2023

Zařízení staveniště, stavební výtah v ulici Na Dionysce, před č.p. 1717/2 z důvodu půdní vestavba bytů.

Zobrazit na mapě

Fastrova

6. 3. 2023 až 4. 4. 2023

Omezení provozu komunikace v ulici Fastrova, před č.p. 316/2 z důvodu opravy fasády.

Zobrazit na mapě

Wolkerova, Gotthardská

16. 3. 2023 až 31. 3. 2023

Omezení v ulici Wolkerova/Gotthardská z důvodu uložení kabelové komory.

Zobrazit na mapě

Ve Struhách

20. 3. 2023 až 1. 4. 2023

Oprava uliční vpusti v ulici Ve Struhách 1014/20

Zobrazit na mapě

Kamýcká

20. 3. 2023 až 30. 3. 2023

Pokládka kabelů v ulici Kamýcká. 

 

Zobrazit na mapě

Liborova x Šlikova

17. 4. 2023 až 21. 5. 2023

Uzavírka ulice Liborova x Šlikova z důvodu obnovy vodovodního řadu v rámci akce „Obnova vodovodního řadu, ul. Šlikova, P6“.

Zobrazit na mapě

V Tišině

1. 3. 2023 až 1. 5. 2023

Výsadba zeleně v rámci akce „Revitalizace ul. V Tišině, Praha 6“

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

1. 3. 2023 až 21. 5. 2023

Uzavírka v ulici V Šáreckém údolí z důvodu rekonstrukce komunikace v rámci akce „Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006 Komunikace V Šáreckém údolí“. ( v úseku od veřejně přístupné účelové komunikace parc. č. 4145 k.ú. Dejvice)

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

27. 3. 2023 až 14. 4. 2023

Uzavírka v ulici V Šáreckém údolí z důvodu rekonstrukce komunikace v rámci akce z důvodu rekonstrukce komunikace v rámci akce „Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0006 Komunikace V Šáreckém údolí“

A současně nařizuje objížďku obousměrně po místních komunikacích V Podbabě → Podbabská → Jugoslávských partyzánů → Vítězné náměstí → Evropská → Horoměřická → V Šáreckém údolí, Praha 6

Zobrazit na mapě

Dejvická – jižní strana (V. P. Čkalova – Eliášova)

6. 3. 2023 až 16. 4. 2023

Obnova vodovodního řadu v ulici Dejvická – jižní strana (V. P. Čkalova – Eliášova) včetně vodovodních přípojek v rámci akce „Obnova vodovodního řadu, ul. Dejvická, P6“.

Zobrazit na mapě

Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů

1. 7. 2022 až 31. 5. 2023

Zvláštní užívání komunikace Verdunská, Vítězné nám., Jugoslávských partyzánů z důvodu umístění stevbní ohrady a jeřábu.

Zobrazit na mapě

Nad Kajetánkou 134/9

1. 9. 2022 až 1. 9. 2023

Manipulační plochy k zajištění prostoru na vjezd na pozemek v ulici Nad Kajetánkou 134/9.                          

Zobrazit na mapě

V. P. Čkalova

15. 11. 2022 až 15. 4. 2023

Na chodníku v ulici V. P. Čkalov je umístěn kontejner na nářadí z důvodu „sněhové pohotovosti“.

Zobrazit na mapě

náměstí Borise Němcova

27. 2. 2023 až 31. 5. 2023

Zvláštní užívání komunikace na náměstí Borise Němcova z důvodu umístění stavební ohrady a parkovací stání v rámci akce „oprava komunikace Wolkerova, Praha 6, č. akce 999032“

Zobrazit na mapě

Maďarská x Charlese de Gaulla

20. 3. 2023 až 5. 4. 2023

Omezení v ulici Maďarská x Charlese de Gaulla z důvodu opravy přípojky vody a kanalizace.

Zobrazit na mapě

Pod Okrajem

27. 3. 2023 až 31. 8. 2023

Uzavírka komunikace Pod Okrajem z důvodu rekonstrukce přeložky vodovodního řadu Vypich – Veleslavín, Praha 6.

 

Zobrazit na mapě

Pelléova x Pod Kaštany

20. 3. 2023 až 31. 3. 2023

Pokládka optických kabelů a umístění kontejneru v ulicích Pelléova x Pod Kaštany.

Zobrazit na mapě

Adamova, Pod Dvorem

27. 2. 2023 až 31. 5. 2023

Uzavírka komunikací Adamova, Pod Dvorem v rámci akce „přeložka vodovodního řadu Vypich – Veleslavín.

Zobrazit na mapě

Wolkerova

14. 2. 2023 až 31. 5. 2023

Uzavírka komunikace Wolkerova v úseku náměstí Borise Němcova – Schwaigrova z důvodu oprav komunikace. 

 

Zobrazit na mapě

U Dělnického cvičiště

31. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Omezení v ulici U Dělnického cvičiště (proti vjezdu do základní školy) z důvodu zařízení staveniště.

Zobrazit na mapě

Dejvická (V. P. Čkalova – Eliášova)

23. 1. 2023 až 16. 4. 2023

Omezení v ulici Dejvická v úseku V. P. Čkalova – Eliášova z důvodu obnovy vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek.

Zobrazit na mapě

Na Petynce

9. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Obnova vodovodního řadu v ulici Na Petynce.

Zobrazit na mapě

Nad Hradním potokem

5. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Uzavírka komunikace Nad Hradním potokem z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Zobrazit na mapě

Potoční

16. 1. 2023 až 31. 3. 2023

Uzavírka komunikace Potoční z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Zobrazit na mapě

V Šáreckém údolí

12. 12. 2022 až 20. 11. 2023

Zvláštní užívání komunikace V Šáreckém údolí z důvodu přemístění zastávky MHD „Korek“ v rámci akce „TV rekonstrukce stoky D“.

Zobrazit na mapě

Adamova

19. 12. 2022 až 31. 3. 2023

Zvláštní užívání komunikace Adamova z důvodu stavebních oprav.

Zobrazit na mapě

Ruzyňská

1. 12. 2022 až 31. 3. 2023

V ulici Ruzyňská 253/26 je umístěn kontejner prostor pro zásobování stavby. 

Zobrazit na mapě

Sibiřské náměstí

27. 3. 2023 až 5. 4. 2023

Omezení komunikace Sibiřské náměstí z důvodu pokládky optických kabelů a umístění kontejneru.

Zobrazit na mapě