Stadtbezirksamt Prag 6 - Offizieller Server


Hauptseite ›› Behörde ›› Gewählte Organe ›› Vertretung des Stadtbezirks

Vertretung des Stadtbezirks (volební období 2006-2010)

  • 2018-2022
  • 2014-2018
  • 2010-2014
  • 2006-2010
  • 2002-2006

Das Mitgliederverzeichnis des Stadtrates des Stadtbezirks Prag 6 umfasst 45 Stadtbezirksvertreter.

20001 Ing. Jan Ascherl
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
20002 Bc. Petr Ayeboua
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 602166284,
20003 PhDr. Ondřej Balatka Ph.D.
člen RMČ
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 777 244 041,
Dlouhodobě freigestelltes Mitglied der Stadtbezirksvertretung pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 6. Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti školství a vzdělávání, v oblasti sociální a zdravotnictví, v koordinaci s předsedou KSBO rozhoduje o pronájmech bytů na dobu určitou v Azylovém domě Na Viničce 9 podle schválených "Pravidel ...", dále odpovídá za grantovou politiku MČ Praha 6, vykonává funkci koordinátora vlastní grantové politiky MČ Praha 6, odpovídá za grantové systémy, zabezpečení a zajištění možnosti financování projektů Prahy 6 z prostředků EU a za účast MČ Praha 6 na dotačních programech ústředních orgánů a fondů ČR
20004 Mgr. Jaroslava Barková Hešíková
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
ohne politische Zugehörigkeit
tel: 233 337 683,
20005 Pavel Bauman
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
Handy: 602 231 476 ,
Předseda Mandátového výboru ZMČ.
20006 Ing. Jana Blažíčková
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Předsedkyně Kulturní komise RMČ.
21029 Amalaine Diabová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
20007 JUDr. Ivo Drážný
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
20008 prof. Ing. Jiří Fárek CSc.
1. Stellvertretender Bürgermeister
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: 220 189 140,
Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti ekonomiky, tvorby rozpočtu a finančních plánů, zhodnocování majetku, správy financí a správy aktiv, odpovídá za správu pohledávek, Člen Rady MČ Praha 6.
20046 Ing. Božena Finková
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 732467723,
20009 MUDr. Věroslav Gebouský
člen RMČ
Bürgerlich-Demokratische Partei
Člen Rady MČ Praha 6. Předseda Komise územního rozvoje RMČ.
20010 Dagmar Gušlbauerová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
tel: 220 383 232, Handy: 607 972 173,
Vorsitzender des politischen Klubs der Vertretung des Stadtteils: KSČM
20011 Ing. Stanislav Hejduk
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
Handy: 603 746 155,
20013 Ing. Petr Hrdina
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Partei der Grünen
tel: 224 324 731, Handy: 777 187 500,
Vorsitzender der Kommission für Sport und Freizeitaktivitäten RMČ, Vorsitzender des pol. Klubs der Stadtbezirksvertretung: Klub der Vertreter von SZ (Partei der Grünen)
20014 JUDr. Ivan Hrůza
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
tel: 296 814 111,
20015 Mgr. Tomáš Chalupa
starosta
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: 220 189 150,
web: http://www.praha6.cz/starosta (pouze česky)
Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje, bezpečnosti, zahraničních vztahů a investiční politiky, odpovídá za koordinační činnost v oblasti správy obecního majetku, svěřeného MČ P6, odpovídá za oblast evidence, inventarizaci a pojištění majetku. Stanovuje strategii rozvoje území a strategii nakládání s majetkem MČ Praha 6. Člen Rady MČ Praha 6. Předseda Redakční rady časopisu "Šestka".
20039 (pouze česky) Ing. Kateřina Chalupová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 603 489 890,
Vorsitzende der Kommission für Sozialwohnungsfragen RMČ a předsedkyně Finančního výboru ZMČ. Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociálně bytové politiky a programů pro seniory, dále eviduje žádosti sociálně potřebných občanů o pronájem bytů, koordinuje projekty elektronického zabezpečovacího dohledu pro seniory. S hlasem poradním se účastní jednání Rady MČ Praha 6.
20016 (pouze česky) MUDr. Ivan Juliš CSc.
člen RMČ
Bürgerlich-Demokratische Partei
Člen Rady MČ Praha 6
20017 (pouze česky) Bc. Ingrid Kejkrtová
člen RMČ
ohne politische Zugehörigkeit
tel: 220 189 186, Handy: 608 979 877,
Dlouhodobě uvolněná členka ZMČ pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 6. Odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti kultury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit . Zastupuje MČ Praha 6 ve správních radách obecně prospěšných společností založených MČ Praha 6. Předsedkyně Grantové komise RMČ.
20018 (pouze česky) Mgr. Petra Kolínská
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Partei der Grünen
Handy: 776 552 022,
Předsedkyně Komise životního prostředí RMČ.
20019 (pouze česky) Ing. Marie Kousalíková
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei

web: http://www.kousalikova.com (pouze česky)
Předsedkyně Komise majetkové politiky RMČ, Vorsitzender des pol. Klubs der Stadtbezirksvertretung: Klub ODS (Demokratische Bürgerpartei)
20020 (pouze česky) Ing. Zdeněk Kubáněk CSc.
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
Handy: 775 371 952,
20021 (pouze česky) Ing. Marie Kubíková
člen RMČ
Bürgerlich-Demokratische Partei
Mitglied des Rates des SB Prag 6
20022 (pouze česky) Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
SNK ED (člen ODA)
Předseda Komise pro otevřenou radnici RMČ. Předseda politického klubu ZMČ: Klubu zastupitelů za SNK-ED
20023 (pouze česky) Ing. Jiří Lála
člen RMČ
Bürgerlich-Demokratische Partei
Člen Rady MČ Praha 6
20024 (pouze česky) Ing. arch. Pavel Malina
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: 235 350 090, Handy: 602 142 112,
20025 (pouze česky) Ing. Petr Martan
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 607 939 769,
Předseda Dislokační komise RMČ.
20026 (pouze česky) Ing. Vladimír Matějovský
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 608 066 111,
20027 (pouze česky) Martin Pašník
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
SPOZ
Handy: 776 586 137,
20028 (pouze česky) Ing. René Pekárek CSc.
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
tel: 220 189 135, Handy: 602 225 805,
Dlouhodobě freigestelltes Mitglied der Stadtbezirksvertretung pro výkon funkce předsedy Kontrolního výboru ZMČ. S hlasem poradním se účastní jednání Rady MČ Praha 6. Předseda politického klubu ZMČ: Klub Tschechische Sozialdemokratische Partei
20029 (pouze česky) MUDr. Lukáš Pollert
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Předseda Komise "Zdravá Šestka".
20030 (pouze česky) Anna Řehořová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Předsedkyně Komise pro sociálně - právní ochranu dětí
20047 (pouze česky) Martin Skalský
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
ohne politische Zugehörigkeit
Handy: 775168026,
web: http://praha6.zeleni.cz/1049/rubrika/zeleni-zastup (pouze česky)
20031 (pouze česky) JUDr. Martin Soukup
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Partei der Grünen
Handy: 774 060 696,
20032 (pouze česky) Mgr. Jakub Stárek
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 603 715 271,
20034 (pouze česky) JUDr. Štěpán Stupčuk
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
Handy: 603 162 775,
20035 (pouze česky) Dr. Ing. Stanislav Svoboda
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 775 264 567,
20036 (pouze česky) Ing. Jan Šafr
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
Handy: 723 609 560,
Předseda Komise pro sociální a zdravotní problematiku RMČ.
20037 (pouze česky) Václav Širl
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
20038 (pouze česky) Ing. Jaroslava Trnková CSc.
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
tel: 220 189 160, Handy: 602 218 519,
Dlouhodobě uvolněná členka ZMČ pro výkon funkce koordinátora strategického rozvoje MČ Praha 6, odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti strategického rozvoje vybraných lokalit a nadřazených dopravních systémů. S hlasem poradním se účastní jednání Rady MČ Praha 6. Předsedkyně Komise strategického rozvoje MČ Praha 6.
20040 (pouze česky) Ing. Jiří Vihan
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 737 276 962,
Vorsitzender der Kommission für Bildung und Erziehung RMČ.
20041 (pouze česky) Ing. Jarmila Vohradská
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 728 020 356,
Předsedkyně Komise bytové politiky RMČ.
20042 (pouze česky) Mgr. Veronika Vymětalová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
20044 (pouze česky) Bc. Jan Záruba
Stellvertretender Bürgermeister
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: 220 189 390,
Odpovídá za koordinační činnost v oblasti čistoty, veřejného pořádku, životního prostředí, veřejné zeleně, odpadového hospodářství, odstraňování nepovol. reklam a výlepů, udržování čistoty a pořádku na pozemcích jiných vlastníků, úklidu komunikací a veř. prostranství na území MČ Praha 6. Vykonává funkci koordinátora projektu městského kamerového systému, programu Stop graffiti, agendy obecně prospěšných prací a Chodníkového programu. Odpovídá za řešení problematiky dopravy. Člen Rady MČ Praha 6
20045 (pouze česky) Ing. Alan Zubr
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 724 030 090,
Předseda Komise pro zahraniční spolupráci RMČ.

--- Ende der gedruckten Seite www.praha6.cz ---

Stadtbezirksamt Prag 6
Čs. Armády 23, 160 52, Prag 6

Kontakt

Telefon - Zentrale: 220 189 111
Kostenlose Infos: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{et}praha6{punkt}cz
Datenbox: bmzbv7c
Web: http://www.praha6.cz