Stadtbezirksamt Prag 6 - Offizieller Server


Hauptseite ›› Behörde ›› Gewählte Organe ›› Vertretung des Stadtbezirks

Vertretung des Stadtbezirks (volební období 2002-2006)

  • 2018-2022
  • 2014-2018
  • 2010-2014
  • 2006-2010
  • 2002-2006

Das Mitgliederverzeichnis des Stadtrates des Stadtbezirks Prag 6 umfasst 46 Stadtbezirksvertreter.

9901 Mgr. Jaroslava Barková Hešíková
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
nezařazená
Handy: 606 474 458,
Předsedkyně Komise majetkové politiky RMČ
9903 Mgr. Jan Bartůšek
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
KDU-ČSL (Christlich-Demokratische Union u. Tschechoslow. Volkspartei)
tel: zam: 224 312 027,
9904 Pavel Bauman
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
Handy: 602 231 476,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
9905 (pouze česky) MUDr. Pavel Bém
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: zam: 236 003 458 (402),
9906 (pouze česky) Ing. Jana Blažíčková
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
9907 (pouze česky) Doc.Ing. Václav Čekan CSc.
zemřel 12. 5. 2006
Bürgerlich-Demokratische Partei
člen Rady MČ Praha 6
9908 (pouze česky) Amalaine Diabová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: 233 326 990,
9909 (pouze česky) RSDr. Petr Diviš
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
tel: zam: 284 825 820, Handy: 723 107 846,
9910 (pouze česky) prof. Ing. Jiří Fárek CSc.
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Vorsitzender des Finanzausschusses der SB-Vertretung
9911 (pouze česky) Ing. Petr Fíla
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens (parteilos)
9912 (pouze česky) Ing. Helena Frankenbergerová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
SNK ED (členka Cesty změny)
Handy: 602 641 044,
web: http://www.cestazmeny.cz (pouze česky)
9913 (pouze česky) MUDr. Věroslav Gebouský
člen RMČ
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: zam: 251 097 264,
Člen Rady MČ Praha 6
9914 (pouze česky) Dagmar Gušlbauerová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
tel: zam.: 220 383 232, byt: 224 320 519,
Předsedkyně politického klubu Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
9915 (pouze česky) Ing. Stanislav Hejduk
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
Handy: 603 746 155,
9916 (pouze česky) Mgr. Jiří Hermann
člen RMČ
KDU-ČSL (Christlich-Demokratische Union u. Tschechoslow. Volkspartei)
tel: zam: 220 189 136, 135,
Uvolněný Mitglied der Stadtbezirksvertretung pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje a památkové péče a koordinuje činnosti v oblasti rozvojových lokalit na území MČ Praha 6, Předseda Komise územního rozvoje RMČ
9917 (pouze česky) Ing. Jan Holický
člen RMČ
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: zam: 220 189 171, 170,
Uvolněný Mitglied der Stadtbezirksvertretung pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti životního prostředí a zeleně, úklidu a odpadového hospodářství, kultury, sportu a zájmové činnosti.
9918 (pouze česky) Ing.arch. Alexandr Holub
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
SNK ED (parteilos)

web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
9947 (pouze česky) Ing. Petr Horáček
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 739 046 279,
Náhradník za zemřelého člena ZMČ - doc. Čekana
9949 (pouze česky) Mgr. Jiří Hruška
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
náhradník za pí Barochovou
9920 (pouze česky) Mgr. Tomáš Chalupa
starosta
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: zam: 220189 151, 153,
web: http://www.praha6.cz/starosta (pouze česky)
Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti ekonomiky, investiční politiky, bezpečnosti a zahraničních vztahů a od 07/2005 i za oblast budování sociálního vybavení na MČ Praha 6; předseda Redakční rady časopisu "Šestka"
9921 (pouze česky) MUDr. Ivan Juliš CSc.
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
9922 (pouze česky) Bc. Ingrid Kejkrtová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
nezařazená
tel: zam: 257 531 416, Handy: 608 979 877,
9923 (pouze česky) Ing. Josef Kos
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
tel: zam: 220 396 133, Handy: 606 763 992,
9924 (pouze česky) Ing. Marie Kousalíková
1. Stellvertretender Bürgermeister
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: zam: 220 189 141, 140,
web: http://www.kousalikova.cz (pouze česky)
je 1. zástupcem starosty MČ Praha 6, zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti hospodářské politiky a správy majetku svěřeného MČ Praha 6 a od 5/05 také za oblast protidrogové prevence
9925 (pouze česky) Mgr. Pavel Krchov
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 732 243 922,
9926 (pouze česky) MUDr. Jiří Kunc
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
SNK ED (parteilos)
tel: zam: 233 324 001,
web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
9927 (pouze česky) Ing.Mgr. Oldřich Kužílek
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
SNK ED (člen ODA)

web: http://www.oda.cz/clanek.asp?id=103 (pouze česky)
Předseda Bezpečnostní komise RMČ
9928 (pouze česky) Radomír Leszczynski
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
SNK ED (parteilos)
Handy: 777 265 251,
web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
9929 (pouze česky) Ing.arch. Pavel Malina
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: zam: 235 364 559, Handy: 602 142 112,
9930 (pouze česky) Ing. Petr Martan
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: zam: 241 733 131,
Předseda Dislokační komise RMČ
9932 (pouze česky) Martin Pašník
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
Handy: 776 586 137,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
9933 (pouze česky) Ing. René Pekárek CSc
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
tel: zam: 224 212 124,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
Předseda Kontrolního výboru ZMČ
9934 (pouze česky) Bc. Hana Podubecká
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 737 254 864,
Předsedkyně Komise pro zahraniční spolupráci RMČ
9935 (pouze česky) MUDr. Lukáš Pollert
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Člen Rady MČ Praha 6
9936 (pouze česky) Dr. Mgr. Jitka Sůsová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
SNK ED (parteilos)
tel: zam: 261 358 197, Handy: 603 800 137,
web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
9937 (pouze česky) Ing. Jan Šafr
člen RMČ
Tschechische Sozialdemokratische Partei
tel: zam: 220 189 378, 186, Handy: 723 609 560,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
Uvolněný Mitglied der Stadtbezirksvertretung pro výkon funkce člena Rady. Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociální bytové politiky, je koordinátorem projektu výstavby domu pro seniory, projektu elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory, projektu vymístění Domova důchodců a revitalizace lokality Jednořadá, zodpovídá za pronájmy sociálních bytů 1. skupiny, za přípravu pravidel pronájmu bytů 2. skupiny, předseda Komise pro sociálně bytové otázky a Komise pro sociálně právní ochranu dětí.
9946 (pouze česky) MUDr. Tomáš Šmilauer
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
KDU-ČSL (Christlich-Demokratische Union u. Tschechoslow. Volkspartei)
náhradník za MUDr. Hoška
9938 (pouze česky) Ing. Jaroslava Trnková CSc.
Stellvertretender Bürgermeister
Tschechische Sozialdemokratische Partei
tel: zam: 220189 161, 160. 233 334 026, Handy: 602 218 519,
web: http://www.cssdpraha6.cz/cssd.php?akce=zastupitele (pouze česky)
Zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti školství a vzdělání, sociální politiky a zdravotnictví, dopravy včetně nadřezeného dopravního systému. Předsedkyně Komise životního prostředí RMČ a Komise pro sociálně právní ochranu dětí RMČ.
9939 (pouze česky) PhDr. Michal Tryml
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
SNK ED (parteilos)
Handy: 604 236 934,
web: http://www.edemokrate.cz (pouze česky)
Předseda Kulturní komise RMČ
9940 (pouze česky) Doc. PhDr. Alexander Tuček CSc.
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Kommunistische Partei Böhmens und Mährens
tel: zam: 233 348 813, Handy: 604 336 471,
9941 (pouze česky) Ing. Kateřina Tůmová
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
tel: zam: 235 315 615, Handy: 603 489 890,
9942 (pouze česky) Ing. Jiří Vihan
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 737 276 962,
Vorsitzender der Kommission für Bildung und Erziehung RMČ
9943 (pouze česky) Ing. Jarmila Vohradská
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 728 020 356,
Předsedkyně Komise bytové politiky RMČ
9948 (pouze česky) Mgr. Ondřej Wagner
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Tschechische Sozialdemokratische Partei
náhradník za MUDr. Mehla
9944 (pouze česky) Michal Zaorálek
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 603 160 747,
9945 (pouze česky) Bc. Jan Záruba
Mitglied der Stadtbezirksvertretung
Bürgerlich-Demokratische Partei
Handy: 777 899 366,
Předseda Komise dopravy RMČ

--- Ende der gedruckten Seite www.praha6.cz ---

Stadtbezirksamt Prag 6
Čs. Armády 23, 160 52, Prag 6

Kontakt

Telefon - Zentrale: 220 189 111
Kostenlose Infos: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{et}praha6{punkt}cz
Datenbox: bmzbv7c
Web: http://www.praha6.cz