Stadtbezirksamt Prag 6 - Offizieller Server


Hauptseite ›› Behörde ›› Gewählte Organe ›› Rat des Stadtbezirks

Rat des Stadtbezirks (volební období 2006-2010)

Mgr. Tomáš Chalupa (fotka)
Mgr. Tomáš Chalupa
starosta
(2006-2010)
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. (fotka)
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
1. Stellvertretender Bürgermeister
(2006-2010)
Bc. Jan Záruba (fotka)
Bc. Jan Záruba
Stellvertretender Bürgermeister
(2006-2010)
PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D. (fotka)
PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D.
člen RMČ
(2006-2010)
Bc. Ingrid Kejkrtová (fotka)
Bc. Ingrid Kejkrtová
člen RMČ
(2006-2010)
MUDr. Věroslav Gebouský (fotka)
MUDr. Věroslav Gebouský
člen RMČ
(2006-2010)
MUDr. Ivan Juliš, CSc. (fotka)
MUDr. Ivan Juliš, CSc.
člen RMČ
(2006-2010)
Ing. Jiří Lála (fotka)
Ing. Jiří Lála
člen RMČ
(2006-2010)
Ing. Marie Kubíková (fotka)
Ing. Marie Kubíková
člen RMČ
(2006-2010)

Souvislosti:


Kompetence a kontakty

 • 2018-2022
 • 2014-2018
 • 2010-2014
 • 2006-2010
 • 2002-2006
A. Uvolněný člen ZMČ, který je členem Rady

Mgr. Tomáš Chalupa (ODS), starosta
Kompetence:
 1. zastupuje MČ Praha 6 navenek
 2. odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti
  - územního rozvoje
  - bezpečnosti
  - zahraničních vztahů
  - investiční politiky
 3. stanovuje strategii rozvoje MČ Praha 6
 4. stanovuje strategii nakládání s majetkem
 5. odpovídá za koordinační činnost v oblasti správy majetku svěřeného MČ Praha 6
 6. odpovídá za oblast evidence, inventarizace a pojištění majetku

Kontakty:
- Mgr. Tomáš Chalupa, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 420, tel.: 220 189 150, e-mail: tchalupa(zavinac)praha6(tecka)cz
- Bc. Petr Ayeboua, ved. odd kancelář starosty, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 415, tel.: 220 189 629, e-mail:payeboua(zavinac)praha6(tecka)cz
- pí Markéta Vašková, asistentka starosty, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 419, tel.: 220 189 152, fax: 233 334 477, e-mail: mvaskova(zavinac)praha6(tecka)cz
- pí Monika Sára Lindová, asistentka starosty, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 419, tel.: 220 189 153, mlindova(zavinac)praha6(tecka)cz

prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. (ODS), 1. zástupce starosty
Kompetence:
 1. v době nepřítomnosti p. starosty jej zastupuje na základě písemného pověření
 2. odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti
  - ekonomiky, tvorby rozpočtu a finančních plánů
  - zhodnocování majetku
  - správy financí a správy aktiv
 3. odpovídá za správu pohledávek

Kontakty:
- prof. Ing. Jiří Fárek, CSc., Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 412, tel.: 220 189 140, e-mail: jfarek(zavinac)praha6(tecka)cz
- pí Vilímová, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 410, tel.: 220 189 141, fax.: 224 319 160, e-mail: lvilimov(zavinac)praha6(tecka)cz

Mgr. Jan Záruba (ODS), zástupce starosty
Kompetence:
 1. odpovídá za koordinační činnost v oblasti
  - čistoty
  - veřejného pořádku
  - životního prostředí a vzhledu MČ
  - veřejné zeleně
  - odpadového hospodářství
  - odstraňování nepovolených reklam a nepovolených výlepů
  - udržování čistoty a pořádku na pozemcích jiných vlastníků a uplatňování sankcí dle §29 zák. 131/2000 Sb. ve zn.p.p.
  - úklidu komunikací a ostatních veřejných prostranství na území MČ Praha 6
  - vykonává funkci koordinátora projektu městského kamerového systému a programu Stop graffiti, agendy obecně prospěšných prací
 2. odpovídá za řešení problematiky dopravy s výjimkou kompetencí spadajících do působnosti Ing. Trnkové
 3. vykonává funkci koordinátora Chodníkového programu

Kontakty:
- Mgr. Jan Záruba, Čs. armády 23/601, č. dv. 411, tel.:220 189 390, e-mail: jzaruba(zavinac)praha6(tecka)cz
- pí Ladislava Vilímová, sekretářka, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 410, tel.: 220 189 141, fax.: 224 319 160, e-mail: lvilimov(zavinac)praha6(tecka)cz


PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D (ODS), radní
Kompetence:
 1. odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti
  - školství a vzdělávání
  - sociální oblast
  - zdravotnictví
 2. rozhoduje v koordinaci s předsedou KSBO o pronájmech bytů na dobu určitou v Azylovém domě Na Viničce 9 podle schválených "Pravidel ..."
 3. odpovídá za grantovou politiku MČ Praha 6
 4. vykonává funkci koordinátora vlastní grantové politiky městské části
 5. vytváří grantové systémy, zabezpečuje a zajišťuje možnosti financování projektů Praha 6 z prostředků Evropské unie.
 6. zajišťuje účast MČ Praha 6 na dotačních programech ústředních orgánů a fondů ČR

Kontakty:
- PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D, , Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 409, tel.: 220 189 420, e-mail: obalatka(zavinac)praha6(tecka)cz
- pí Eva Hanušová, sekretářka, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 407, tel.: 220 189 421, e-mail: ehanusov(zavinac)praha6(tecka)cz

Bc. Ingrid Kejkrtová (bez p.p., za SNK-ED), radní
Kompetence:
 1. odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti
  - kultury
  - sportu, zájmových a volnočasových aktivit
 2. zastupuje MČ Praha 6 ve správních radách obecně prospěšných společností založených MČ Praha 6

Kontakty:
- Bc. Ingrid Kejkrtová, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 408, tel.: 220 189 186, e-mail: ikejkrto(zavinac)praha6(tecka)cz
- pí Eva Hanušová, sekretářka, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 404, tel.: 220 189 421, e-mail: ehanusov(zavinac)praha6(tecka)cz

B. Neuvolněný člen ZMČ, který je členem Rady

MUDr. Věroslav Gebouský (ODS), radní
Kontakty:
- e-mail: geb{zavináč}mybox{tečka}cz

MUDr. Ivan Juliš, CSc. (ODS), radní
Kontakty:
- tel: 257 222 345, e-mail: julis{zavináč}biolab{tečka}cz

Ing. Jiří Lála (ODS), radní
Kontakty:
- e-mail: jlala{zavináč}praha6{tečka}cz, jirilala{zavináč}iol{tečka}cz

Ing. Marie Kubíková (ODS), radní
Kontakty:
- e-mail: mkubikova{zavináč}praha6{tečka}cz, marie_kubikova{zavináč}seznam{tečka}cz

C. Neuvolněný člen ZMČ, který není členem Rady

Ing. Kateřina Chalupová, předsedkyně Komise pro sociálně bytové otázky RMČ
Kompetence:
 1. odpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociálně bytové a programů pro seniory
 2. eviduje žádosti sociálně potřebných občanů o pronájem bytů v domech svěřených MČ Praha 6 (dále jen "žádosti") včetně žádostí o prodloužení pronájmů.
 3. koordinuje projekty elektronického zabezpečovacího dohledu pro seniory.

  Kontakty:
  - Ing. Kateřina Chalupová , mobil 603 489 890, e-mail: kchalupo{zavináč}praha6{tečka}cz, info{zavináč}odspraha6{tečka}cz
D. Uvolněný člen ZMČ, který není členem Rady

Ing. Jaroslava Trnková, CSc. (ČSSD), koordinátor strategických projektů,
Kompetence:
 1. odpovídá za koordinační a koncepční činnost
  - v oblasti strategického rozvoje vybraných lokalit
  - v oblasti vybraných nadřazených dopravních systémů

  Kontakty:
  - Ing. Jaroslava Trnková, CSc., Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 405 , tel.: 220 189 160, e-mail: jtrnkova(zavinac)praha6(tecka)cz
  - pí Sládečková, sekretářka, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 404, tel.: 220 189 136, e-mail: isladeck(zavinac)praha6(tecka)cz
   
Ing. René Pekárek (ČSSD), předseda Kontrolního výboru ZMČ, uvolněný člen ZMČ
Kompetence:
 1. Plní úkoly předsedy Kontrolního výboru MČ Praha 6.
 2. Sestavuje roční plány činnosti Kontrolního výboru MČ Praha 6.
 3. Provádí pravidelné kontroly plnění usnesení ZMČ a RMČ.
 4. Provádí kontroly dodržování právních předpisů v oblasti působnosti MČ Praha, vyřizování podnětů a stížností fyzických a právnických osob, plní další úkoly, kterými jej pověří ZMČ Praha 6

  Kontakty:
  - Ing. René Pekárek, předseda Kontrolního výboru ZMČ, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 406, tel.: 220 189 135, e-mail: rpekarek(zavinac)praha6(tecka)cz
  - pí Sládečková, sekretářka, Čs. armády 23/601, 4. patro, č. dv. 404, tel.: 220 189 136, e-mail: isladeck(zavinac)praha6(tecka)cz


--- Ende der gedruckten Seite www.praha6.cz ---

Stadtbezirksamt Prag 6
Čs. Armády 23, 160 52, Prag 6

Kontakt

Telefon - Zentrale: 220 189 111
Kostenlose Infos: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{et}praha6{punkt}cz
Datenbox: bmzbv7c
Web: http://www.praha6.cz