Výběrové řízení na pronájem bytu č. 1676/6, Bělohorská 1676/70, Praha 6

Zveřejněno od

1. 8. 2022

Zveřejněno do

9. 9. 2022

Oblast

Odbor správy majetku