Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Změna jména nebo příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.


Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.

KDE ŘEŠIT


07 Odbor vnitřních věcí

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


K žádosti musí být přiložen:
– rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,
– jde-li o osoby rozvedené - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o osoby ovdovělé - úmrtní list, jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo - pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství anebo úmrtní list zemřelého partnera,
– doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
doklad o státním občanství (občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listinu o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku),
– průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
– souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
– jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (tento souhlas / doklad se nepředkládá, pokud druhý rodič zemřel (pak se připojí jeho úmrtní list), anebo pokud byl zbaven rodičovské odpovědnosti nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven (připojí pravomocný rozsudek), nebo není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče),
– souhlas druhého manžela (jedná-li se o změnu příjmení za trvání manželství).

Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně o v ě ř e n.


POPLATKY


Žadatel zaplatí 100 Kč: – při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, – při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (nejblíže předcházející), – při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000 Kč. Poplatek se platí v hotovosti nebo kartou (popř. bezhotovostním převodem na účet úřadu) před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek. O s v o b o z e n a od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Osvobozena je změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech. Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. Osvobozena je změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem ČR a současně státním občanem jiného členského státu EU, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhé členského státu.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

TISKOPISY
  • formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě
    POZOR! Formulář(e) je potřeba vyplnit s úředníkem!


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/zmena-jmena-a-prijmeni-0700-022 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.