Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Občanský průkaz

Potřebujete nový občanský průkaz?

KDE ŘEŠIT


17 Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


K vydání prvního občanského průkazu musí občan předložit:
– rodný list, a vzniknou – li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky
- nebo cestovní pas České republiky
K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:
– dosavadní občanský průkaz,

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:
– dosavadní občanský průkaz s oddělenou vyznačenou částí (při změně trvalého pobytu – potvrzení o změně trvalého pobytu)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete-li předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:
– doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz) příp. rodný list,
odcizení nebo zničení občanského průkazu),

Dočasný občanský průkaz

Dočasný občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením.

Dočasný občanský průkaz není prostředkem pro uložení nebo užití dat pro elektronické využití občanského průkazu.

Podpis a biometrické údaje osoby, jíž je dočasný občanský průkaz vydán, se v dočasném občanském průkazu neuvedou.

Údaje se v dočasném občanském průkazu uvedou pouze v podobě bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem.
Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen podat žádost o vydání dočasného občanského průkazu v listinné podobě na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti. Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží.

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu předložit 2 stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu.

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen žádost o vydání dočasného občanského průkazu zkontrolovat a podepsat ji vlastnoručním podpisem. Vlastnoručním podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení. Vlastnoruční podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; správní orgán příslušný k přijetí žádosti uvede tuto skutečnost v žádosti.

Žadatel o vydání dočasného občanského průkazu nemá při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu právo požadovat, aby byl vyrozuměn o možnosti převzetí dočasného občanského průkazu u správního orgánu příslušného k předání dočasného občanského průkazu.

Při přijetí žádosti vám budou předložené doklady vráceny.


POPLATKY


Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem: Občanu staršímu 15 let: - do 30 pracovních dnů – bez poplatku - do 5 pracovních dnů – 500 Kč - do 24 hodin – 1000 Kč Občanu mladšímu 15 let: - do 30 pracovních dnů – 100 Kč -do 5 pracovních dnů – 300 Kč -do 24 hodin – 500 Kč -za vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200 Kč. - za vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč. -převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100 Kč.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


Mohu cestovat po Evropské unii s jakýmkoliv občanským průkazem?

K cestám do států Evropské unie lze použít jakýkoliv platný občanský průkaz (tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny údajů). 

Úřední hodiny MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 

Pondělí 8.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. - 17.00 hod
Úterý 8.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. - 16.00 hod.
Středa 8.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. - 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 hod. – 11.00 hod. a 13.00 hod. - 16.00 hod.
Pátek 8.00 hod. – 11.00 hod. a 12.00 hod. - 14.00 hod
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
středa 08:00 - 18:00
čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
pátek 08:00 - 12:00

TISKOPISY
  • formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/vydani-nebo-vymena-obcanskeho-prukazu-1700-001 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz