Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Územní plán

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Platný územní plán byl schválen v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000. V současné době na IPR vzniká nový územní plán hl. m. Prahy – tzv. Metropolitní plán


Vyjádření MČ Praha 6 ke změnám a úpravám územního plánu


Územní plán mimo jiné vymezuje veřejně prospěšné stavby, řeší dopravní či technickou infrastrukturu a především pak definuje, jak lze které území využívat.


Platný územní plán stanovuje:Územní plán je všeobecně závazný, v určitých případech je možné provést jeho změny či úpravy. Změny územního plánu se týkají především funkcí jednotlivých lokalit, vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití či stanovení závazných podmínek využití. Kancelář architekta přijímá podání podnětu na pořízení změny platného územního plánu. Vzhledem k přípravě nového územního plánu je nyní přijímání podnětů na změny omezeno s výjimkou nezbytných celoměstsky významných změn.

KDE ŘEŠIT


05 Odbor územního rozvoje

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


1. Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).

2. Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází).

3. Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hlavního města Prahy) ne starší než 3 měsíce.

4. Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.

5. Snímek katastrální mapy.

6. Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny.

7. Zákres území, na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1:5000 nebo 1:2000.


POPLATKY


--- neuvedeno ---

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

TISKOPISY
  • formulář není předepsán


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/uzemni-plan-0500-015 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.