Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před matričním úřadem nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.


Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.


Občanský sňatek:


uzavírá se v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Též může povolit uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce.


Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva městské části Praha 6, a to pouze ve správním obvodu Úřadu městské části Praha 6. Nebo před starostou, místostarostou městské části hl. m. Prahy, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu tohoto úřadu. Anebo lze uzavřít manželství před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy.


Prohlášení snoubenců musí být učiněno v přítomnosti matrikářky matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá.


Církevní sňatek:


církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydaného matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

KDE ŘEŠIT


07 Odbor vnitřních věcí

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


Snoubenci, kteří jsou občany České republiky a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v České republice, předkládají:
– platný doklad totožnosti,
– rodný list,
– doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem, cestovním pasem, osvědčením o státním občanství ČR nebo listinou o nabytí či udělení státního občanství ČR, přičemž osvědčení ani listina nesmí být starší 1 roku),
– výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat i občanským průkazem, pokud tam uvedené údaje jsou),
– doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství,
– úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
– pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popřípadě ukončení partnerství,
– pravomocný rozsudek o tom, zda tu manželství, či partnerství je nebo není,
– jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
– osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Snoubenci, kteří jsou cizinci, předloží:
– platný doklad totožnosti,
– rodný list,
– doklad o státním občanství,
– doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší 6 měsíců k datu uzavření manželství),
– potvrzení o osobním stavu a pobytu (je-li cizím státem vydáváno),
– úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince – tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
– pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince),
– potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné (je-li uzavíráno zástupcem),
– pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství a nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o cizince, který žil v partnerství),
– potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky (to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být v originále a opatřeny potřebnými ověřeními), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.


POPLATKY


Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci takto: nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3 000 Kč pokud má pouze jeden trvalý pobyt na území ČR: 2 000 Kč Poplatek se platí v hotovosti nebo kartou (popř. bezhotovostním převodem na účet úřadu) před uzavřením manželství.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


Kde je obřadní síň a jaké jsou stanoveny dny pro oddávání?

Adresa obřadní síně:
Skleněný palác, nám. Svobody 728/1, Praha 6 – Bubeneč. 

Oddací dny:
čtvrtek, pátek a první sobota v měsíci 
(vyjma státních svátků)

Oddací hodiny: 
každý čtvrtek: 9.30–14.30 hod.
každý pátek: 9.30–14.30 hod.
první sobota: 9.30–15.30 hod.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

TISKOPISY
  • formulář není předepsán
    POZOR! Formulář(e) je potřeba vyplnit s úředníkem!


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/uzavreni-manzelstvi-0700-009 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.