Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

1. Identifikační číslo

0700-008

2. Kód

--- neuvedeno ---

3. Pojmenování (název) životní situace

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

4. Základní informace k životní situaci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte osobně.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

U ženy se vždy ověřuje osobní stav.

Není možné určit otcovství, pokud neuplynula lhůta 300 dnů od okamžiku, kdy zaniklo manželství matky nebo bylo prohlášeno za neplatné anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného (v těchto případech se má za to, že otcem je manžel matky).

Není možné určit otcovství souhlasným prohlášením v případě, že matka nemůže pro duševní poruchu posoudit význam svého prohlášení nebo je-li opatření prohlášení matky spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

--- neuvedeno ---

8. Na které instituci životní situaci řešit

07 Odbor vnitřních věcí

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodiče předloží:
doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povoleném pobytu)
rodné listy
matka - těhotenský průkaz
rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
ovdovělá matka - úmrtní list manžela
Je-li určováno otcovství k již narozenému dítěti, předkládá se rodný list dítěte.
Pokud se nepodaří z předložených dokladů ověřit osobní stav matky, ověří tento údaj úřad z Informačního systému evidence obyvatel České republiky (pokud tam tento údaj je uveden).
Žena – cizinka předkládá doklad o aktuálním osobním stavu ze svého domovského státu. Pokud takový doklad stát nevydává (například Slovensko) či není možné osobní stav ověřit v Informačním systému cizinců, předloží prohlášení o svém osobním stavu.
Předložené cizozemské doklady musí být opatřeny předepsanými ověřeními (superlegalizace či Apostilla) a úředním překladem do českého jazyka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

formulář není předepsán

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

není stanoven

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

není stanovena

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden z rodičů na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

--- neuvedeno ---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 300/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Kde získáte bližší informace
- na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
- na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

--- neuvedeno ---

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

--- neuvedeno ---

26. Kontaktní osoba

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře (vedoucí odboru),  220 189 linka: 750, Čs. armády 23/601, kancelář 127

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.08.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.08.2015

29. Datum konce platnosti popisu

--- neuvedeno ---

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pokud se ženě narodí dítě po rozvodu manželství v ochranné době 300 dnů od zániku manželství, je do matriční knihy zapsán jako otec dítěte manžel matky (i když není biologickým otcem dítěte), s  v ý j i m k o u těchto případů:
- matka se znovu provdá (bude se mít za to, že otcem je manžel pozdější)
- dojde k popření otcovství a současně určení otcovství (trojstranné prohlášení manžela matky, otce dítěte a matky – činí se u soudu – blíže k tomu § 777 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).© 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/urceni-otcovstvi-0700-008?ver=0 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz