Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Stanoviska ke stavbám z hlediska dopravního

Na základě předloženého projektu vydává Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ ke stavbám stanoviska dotčeného orgánu státní správy z hlediska dopravního.

KDE ŘEŠIT


12 Odbor dopravy a životního prostředí

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


Projektová dokumentace. Obsah a rozsah dokumentace je stanoven v prováděcí právním předpisu ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; příp. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).


POPLATKY


Úkon není zpoplatněn.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


• Čím je podmíněno, aby se závazné stanovisko stalo součástí výrokové části rozhodnutí?

Podle § 146 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu, je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (v tomto případě příslušného stavebního úřadu). Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Je povinností správního orgánu vydat stanovisko kdykoliv o to bude požádán?


Ano. Žadatel o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska musí ovšem vždy předložit kvalifikovanou žádost, která umožní její posouzení podle zvláštních zákonů a stanovení podmínek podle těchto zákonů určených do výroku konečného rozhodnutí (stavebního povolení nebo územního rozhodnutí).

Čím je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace dopravních staveb?

Podle § 1 odst. 2 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se tato vyhláška nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona. Podle § 194 písm. c) stavebního zákona Ministerstvo dopravy stanoví právním předpisem technické požadavky pro letecké stavby podle zákona o civilním letectví, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a rozsah a obsah projektové dokumentace k uvedeným stavbám. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací stanoví vyhláška č. 106/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Chci postavit v Praze rodinný domek. Jsem povinen při výstavbě realizovat parkovací stání, i když nejsem vlastníkem motorového vozidla?

Na území hlavního města Prahy je ve smyslu čl. 50 odst. 5 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze stanoveno následující:
Rodinný dům musí mít nejméně jedno garážové stání na jeden byt. Není-li možné z územně technických nebo stavebně technických důvodů příslušný počet garážových stání situovat v domě, mohou být řešena samostatnou garáží na pozemku rodinného domu. Kromě garážového stání v domě nebo v samostatné garáži musí být na pozemku rodinného domu vymezena plocha alespoň na jedno parkovací stání. Toto stání může být zabezpečeno na příjezdu do garáže.
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00        
středa 08:00 - 18:00        

TISKOPISY
  • formulář není předepsán


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/ukladani-1-1111-1111 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz