Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Stanoviska ke stavbám z hlediska životního prostředí v k.ú. Břevnov a Bubeneč

Na základě předloženého projektu vydává Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ ke stavbám stanovisko dotčeného orgánu státní správy z hlediska životního prostředí.

KDE ŘEŠIT


12 Odbor dopravy a životního prostředí

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


Projektová dokumentace, jejíž součástí je odpovídající posouzení vlivů záměru na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů (zejména řešení ochrany přírody a krajiny). Obsah a rozsah dokumentace je stanoven v prováděcí právním předpisu ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; příp. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).


POPLATKY


Poplatky nejsou předepsány.

KDO JE VÁM K DISPOZICI


Odbor životního prostředí MHMP, Praha 1, Jungmannova 35, místnost 165


ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY


• Kde najdu seznam dotčených orgánů a jaké jsou kompetence těchto subjektů?

Přehled dotčených orgánů je zveřejněn v publikaci vydané Ústavem územního rozvoje „Dotčené orgány v procesu územního plánování“ (autor: Ing. arch. M. Blažková). Dostupné na: http://www.uur.cz.

Čím je podmíněno, aby se závazné stanovisko stalo součástí výrokové části rozhodnutí?

Podle § 146 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu, je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Je povinností správního orgánu vydat stanovisko kdykoliv o to bude požádán?

Ano. Žadatel o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska musí ovšem vždy předložit kvalifikovanou žádost, která umožní její posouzení podle zvláštních zákonů a stanovení podmínek podle těchto zákonů určených do výroku konečného rozhodnutí (stavebního povolení nebo územního rozhodnutí).

Jaké podklady jsou potřeba pro povolení stavby domovní studny?

Studna je ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vodním dílem. Příslušná povolení ke stavbě a odběru podzemních vod vydává speciální stavební úřad, kterým je Odbor výstavby ÚMČ.

Budu opravovat svůj rodinný domek a potřebuji složit stavební materiál před domem na veřejné prostranství (např. na chodník). Potřebuji povolení?

Ano potřebujete (blíže viz životní situace zvláštní užívání komunikací).
ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00        
středa 08:00 - 18:00        

TISKOPISY
  • formulář není předepsán


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/codelat/stanoviska-z-hlediska-zivotniho-prostredi-ke-stavbam-v-ku-brevnov-a-bubenec-1200-006-2 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz